1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Đề tài "Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam, lý luận thực trạng và giải pháp thực hiện ở nước ta" ppt

Quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa: lý luận, thực trạng và giải pháp thực hiện.

Quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ bản chủ nghĩa: luận, thực trạng giải pháp thực hiện.

... phần vào cùng đất nước tiến lên. Đó chính là do khiến em chọn đề tài: Quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ bản chủ nghĩa: luận, thực trạng giải pháp thực hiện. Qua đề tài ... nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị trường, phát triển nhanh nền kinh tế trong nước. 4.3. Nhận thức về quá độ lên CNXH bỏ qua TBCN Việt Nam:Quá độ lên CNXH bỏ qua TBCN Việt Nam, ... nước theo định hướng XHCN.II.THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI QUÁ ĐỘ LÊN CNXH BỎ QUA CNTB VIỆT NAM:1 .Thực trạng nền kinh tế quá độ nước ta:1.1. Thành tựu:Công cuộc đổi mới của Đảng khởi...
 • 15
 • 2,833
 • 6
Tài liệu Đề án “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá ở Việt Nam” pdf

Tài liệu Đề án “Thực trạng giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá Việt Nam” pdf

... thực hiện công việc cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. 2.2.2. Về các yếu tố khó khăn cản trở. Khó khăn cản trở lớn nhất trong quá trình nhân hoá cổ phần hoá ... nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước quyết tâm thực hiện. Điều này thể hiện việc ban hành các văn bản luật dưới luật nhằm thực hiện chương trình ... nhà nước còn thấp. Từ bản chất cũng như thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, chúng ta có thể thấy một vấn đề lớn trong cơ chế quản hiện nay làm cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động...
 • 42
 • 426
 • 0
Tài liệu Đề tài '''' Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá ở Việt Nam

Tài liệu Đề tài '''' Thực trạng giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá Việt Nam " docx

... các nước theo nền kinh tế xã hội chủ nghĩa khác Việt Nam đã vận dụng học thuyết Mác - Lênin để thực hiện chế độ công hữu về liệu sản xuất, coi chế độ công hữu là nền tảng kinh tế để xoá bỏ ... tế thị trường chế độ hữu gây ra, để xây dựng một chế độ công hữu do nhân dân lao động làm chủ. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta đã nhấn mạnh vào nhiệm vụ vai trò của ... 34 Chương III: GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 3.1. Các giải pháp kiến nghị 3.1.1. Về tưởng quan điểm cổ phần...
 • 42
 • 234
 • 0
Đề tài: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế Trong quá trình CNH, HĐH huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam potx

Đề tài: Thực trạng giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế Trong quá trình CNH, HĐH huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam potx

... NẴNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾKHOA: KINH TẾ - CHÍNH TRỊDỰ THẢOĐỀ CƯƠNG CHI TIẾTCHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: Thực trạng giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế Trong quá trình CNH, ... học công nghệ, tạo ra năng suất lao động xãhội cao hơn.Xuất phát từ thực trạng kinh tế - xã hội nông thôn mối quan hệ nông– công nghiệp trong phát triển công nghiệp nông thôn một ... quyết được vấn đề lượng thực trong nước còn là nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Trong công cuộc CNH, HĐH đất nước ngành nông nghiệp nước ta vẫn là một ngành rất quan trọng vì...
 • 13
 • 630
 • 0
Tài liệu Luận văn - Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá ở Việt Nam pptx

Tài liệu Luận văn - Thực trạng giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá Việt Nam pptx

... nhất là các ngành sản xuất vật 14 Luận văn Thực trạng giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá Việt Nam”.Chương II:THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NƯỚC TA HIỆN NAY.2.1. ... có ý nghĩa rất quan trọng, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Do vậy em đã chọn đề tài Thực trạng giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá Việt Nam”.Mặc dù đã để tâm nghiên cứu đề tài ... Mác - Lênin để thực hiện chế độ công hữu về liệu sản xuất, coi chế độ công hữu là nền tảng kinh tế để xoá bỏ sự phân hoá giàu nghèo, bất công xã hội do nền kinh tế thị trường chế độ hữu...
 • 40
 • 351
 • 0
Tài liệu Luận văn Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá ở Việt Nam doc

Tài liệu Luận văn Thực trạng giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá Việt Nam doc

... quốc dân phải xuất xứ từ thực trạng doanh nghiệp nhà nước nước ta. 2.1.3. Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ta hiện nay. Trong cơ chế cũ, nước ta doanh nghiệp nhà nước tồn ... động tăng từ 420.000đ/người/tháng lên Luận văn Đề tài Luận văn Thực trạng giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá Việt Nam 3 với các loại hình doanh nghiệp khác bởi ... nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước quyết tâm thực hiện. Điều này thể hiện việc ban hành các văn bản luật dưới luật nhằm thực hiện chương trình...
 • 42
 • 312
 • 0
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá ở Việt Nam

Thực trạng giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá Việt Nam

... những giải pháp đẩy nhanh hơn, hoàn thiện hơn quá trình này là một việc làm có ý nghĩa rất quan trọng, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Do vậy em đà chọn đề tài Thực trạng giải pháp thúc ... Nội).17Ch ơng III: Giải pháp đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.3.1. Các giải pháp kiến nghị3.1.1. Về t tởng quan điểm cổ phần hoáĐối ... lệnh thì cha có căn cứ pháp để thực hiện, cha có căn cứ để ban hành các văn bản pháp quy dới luật, nh vậy việc thực hiện sẽ rất khó khăn. Bên cạnh đó, việc dự thảo sớm ban hành luật...
 • 37
 • 439
 • 0
Thực trạng và Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH ở VN

Thực trạng Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH VN

... dụng phơng pháp tính gía xuất khgo nguyên vật liệu là phơng pháp cả kì dự trữ.Đơn giá thực tế Giá thực tế tồn ĐK + giá thực tế nhập TKbình quân = Số lợng tồn ĐK + Số lợng nhập TKGiá thực tế ... tạm ứng vào mngày 22 thanh toán vào ngày 7 tháng sau.đối với công nhân sản xuất trực tiếp tại các phân xởng thì tiền lơng đợc tính trên cơ sở số lợng sản phẩm hoàn thanhf trong tháng đơn ... hợp Đề bài Xí nghiệp may Thăng Long hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ. Phơng pháp tính giá vốn hàng xuất kho là phơng pháp...
 • 71
 • 231
 • 0
Thực trạng và Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH ở VN

Thực trạng Giải pháp thúc đẩy quá trình CPH VN

... số dân hiện nay vào khoảng 80 triệu ngời trong đó lực lợng lao động chiếm khoảng 50% hàng năm trên 1 triệu thanh niên bớc vào độ tuổi lao động thì Việt Nam hiện có một lực lợng lao động đông ... dung của đổi mới, hoàn thiện các chính sách chế quản hoạt động xuất khẩu gồm các vấn đề bản: - Tạo dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, nhng không giới hạn vào những mặt hàng cố ... phát triển các nớc công nghiệp mới (NICs) thực hiện từ rất lâu vào các giai đoạn khác nhau.Quá trình công nghiệp hoá đà đợc thực hiện thành công nhiều nớc mà thanh công các nớc đang...
 • 30
 • 173
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quá độ lên cnxh bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở việt namvấn đề bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa4 dựa trên cơ sở nào đảng ta khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩachứng minh sự đúng đắn của đường lối cách mạng việt nam tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩaquá độ đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là sự lựa chọn hợp quy luật của việt namviệc l ựa chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩabỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩaviệt nam bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩabỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là gìtinh tat yeu khach quan va tac dung co cau kinh te nhieu thanh phan thoi ki qua do len xa hoi chu nghia o nuoc tatrình bày khái quát quá trifnhn tìm thấy con đường cứu nước của naq ý nghĩa đối với sự phát triển tư tưởng việt nam và trong sự nghiệp xây dựng xaxb hội chủ nghĩa ở nước ta hiện naytiểu luận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và hướng phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước taquá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 1996 – 2014các mâu thuẫn trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện naynhững mâu thuẫn phát sinh trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước taBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM