1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Thủ tục hành chính >

Thủ tục xác nhận xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở dành cho học sinh tàn tật, học sinh mồ côi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là con hộ nghèo pot

Xác nhận đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở doc

Xác nhận đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học sở doc

... Xác nhận đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học sở Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo trợ xã hội quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã quan trực tiếp thực ... Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Học sinh thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường làm đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ. ... tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã để được giải quyết. 2. Bước 2: Công dân nhận lại kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã. Xác nhận đơn xin hưởng...
 • 4
 • 496
 • 0
Hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. ppsx

Hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học sở. ppsx

... phổ cập giáo dục trung học sở (dùng cho học sinh người tàn tật, mồ côi, dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo) . (mẫu số 01/BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT) 2. Phiếu xác nhận (mẫu số 02/BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT) ... 7. Học sinh người dân tộc thiểu số. 8. Học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ ... trợ phổ cập giáo dục của học sinh (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã). 2. - Phiếu xác nhận (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã) đối với học sinh thuộc đối tượng hưởng trợ cấp...
 • 5
 • 406
 • 0
Giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở pdf

Giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học sở pdf

... Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học sở (Mẫu số 01) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ phổ cập giáo ... nhận cho học sinh thuộc đối tượng trợ cấp một lần mua sách, vở và đồ dùng học tập đồng thời nhận đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học sở của học sinh. Vào cuối ... cập giáo dục trung học sở, UBND xã có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận, trường hợp đối tượng bị tàn tật phải có xác nhận của trạm y tế. 2. Bước 2 Trường THCS cấp phiếu xác nhận cho học...
 • 4
 • 513
 • 0
Hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. doc

Hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học sở. doc

... để nương tựa. 2. Học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo . Hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học sở. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội quan có thẩm quyền quyết ... sách, vở, và đồ dùng học tập nộp hồ sơ cho Trường trung học sở nơi đang học. 2. Trường trung học sở tổng hợp danh sách trình Phòng Giáo dục cấp huyện làm thủ tục miễn giảm theo quy ... lập Bảng tổng tổng hợp số lượng học sinh hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập trung học sở chuyển về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh duyệt chuyển kinh phí trợ cấp. Hồ sơ Thành phần...
 • 4
 • 380
 • 0
Nghiên cứu về tiếp cận Dịch vụ Chăm sóc, Điều trị, và Hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV trong cộng đồng ngừời dân tộc thiểu số tại Điện biên, Kon Tum và An Giang

Nghiên cứu về tiếp cận Dịch vụ Chăm sóc, Điều trị, và Hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nhiễm HIV trong cộng đồng ngừời dân tộc thiểu số tại Điện biên, Kon Tum và An Giang

... g con cho  ...  hai   5     . Theo Trung   HIV/  ... 31. Cho  ...
 • 65
 • 1,201
 • 3
Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi  kỷ yếu dự án

Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi kỷ yếu dự án

... thu cái mới. Trong nông dân, có nông dân tiến bộ, nông dân nghèo trung bình, có nông dân thuộc dân tộc đa số và thiểu số, có nông dân ở đồng bằng, gần đô thị, có nông dân ở vùng sâu, vùng ... sống đồng bào các dân tộc trong vùng. Trong những năm qua, Đảng và Chính phủ có nhiều chính sách chuyển giao TB KHCN cho vùng dân tộc và miền núi, xin nêu một số chính sách quan trọng nh sau: ... tăng cờng hội thảo, trao đổi kinh nghiệm tôn vinh nông dân giỏi. 2.3. Những bất cập về chế chính sách trong chuyển giao Nhìn chung các chính sách trên đà góp phần giúp cho vùng dân tộc và...
 • 434
 • 766
 • 0
Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi  số liệu điều tra dự án

Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi số liệu điều tra dự án

... 65. hộ đợc Hớng dẫn khi nhận giống mới chia theo dân tộc Thành phần dân tộc Số hộ đợc hớng dẫn kỹ thuật khi nhận giống mới Hộ 19 Thái % 33.3 Hộ 11 Khmer % 19.3 Hộ 7 Dao % 12.3 Hộ ... Trà Vinh 1 0 1 Số hộ trả lời 18 26 44 - - - 12 - bảng 23. Ngành nghề của hộ gia đình phân theo dân tộc Ngành nghề chính của gia đình hiện nay (hộ /dân tộc) Dân tộc Nông nghiệp Lâm ... bảng 38. Số hộ biết tên chơng trình, dự án chia theo dân tộc Số hộ biết tên chơng trình, dự án Có Biết không rõ Không biết Thành phần dân tộc Số hộ trả lời % Số hộ trả lời % Số hộ trả lời...
 • 87
 • 513
 • 0
Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Điều tra, đánh giá một số hoạt động chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

... phơng. (2) Cha có chế chính sách thoả đáng cho khuyến nông sở (cụm xÃ, xÃ, thôn, bản). (3) Chính sách tài chính còn nhiều bất cập. Chính sách tài chính cho chuyển giao khoa học hiện nay còn ... đều. Theo số liệu điều tra giàu nghèo gần đây cho thấy, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu những hộ nghèo. Vì thế gặp khó khăn trong ... tế xà hội và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên vùng dân tộc và miền núi hiện vẫn vùng chậm phát triển và vùng nghèo nhất nớc ta. Ngời nghèo chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống...
 • 142
 • 581
 • 0
Giải quyết chế độ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đối tượng là học sinh người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo ppsx

Giải quyết chế độ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học sở đối tượng học sinh người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo ppsx

... 1 Cá nhân làm đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học sở (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, trường hợp bị tàn tật phải có xác nhận của trạm ... Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học sở; 2. Phiếu xác nhận do nhà trường cấp theo từng năm học; 3. Các giấy tờ có liên quan đến ... khai Văn bản qui định 1. Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học sở 2. Phiếu xác nhận do nhà trường cấp theo từng năm học Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều...
 • 4
 • 499
 • 1
Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học sở.

... Công nhận tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học sở. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giáo dục và Đào tạo quan ... hình học sinh trong độ tuổi và kết quả phổ cập giáo dục THCS của đơn vị. 2. Biên bản kiểm tra, công nhận các đơn vị trực thuộc. 3. Các văn bản chỉ đạo của địa phương về phổ cập giáo dục THCS. ... quyết dịnh công nhận đối với huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 3. Bước 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và ra quyết định công nhận đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hồ...
 • 3
 • 387
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sởphổ cập giáo dục trung học cơ sởmục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sởđẩy mạnh phổ cập giáo dục trung học cơ sởphổ cập giáo dục trung học cơ sở ở tây nguyênphổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tây nguyêncác biện pháp nâng cao chất lượng đngv thcs ở các tỉnh tây nguyên đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục trung học cơ sởchất lượng hoạch định chính sách hỗ trợ và tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho từng loại nhân lực của doanh nghiệp sản xuất công nghiệphoạch định chính sách hỗ trợ và tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho từng loại nhân lực của dnchính sách của nhà nước về giáo dục đại họctất cả các tỉnh thành phố trong cả nước đã được công nhận chuẩn quốc gia về xoá mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học và đang thực hiện phổ cập trung học cơ sởhệ thống giải pháp chính sách hỗ trợ về chuyển giao khoa học công nghệquy định hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu họcxã đã thực hiện tốt phổ cập giáo dục tiểu học trung học cơ sở và đạt 100thủ tục xác nhận đơn xin đổi giấy phép lái xeBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ