1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 3 potx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 3 potx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 3 potx

... bỏ lại vào chai hóa chất màGV: Võ Hồng Thi27BUỔI THÍ NGHIỆM 3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓAHỌCPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH (tiếp theo) I.Thực hành:Chuẩn độ oxy hóa khử dùng KMnO4a)Nguyên ... Thi22BUỔI THÍ NGHIỆM 2PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌCPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG I.Mục đích: -Nắm được các nguyên tắc và thao tác cơ bản trong phương pháp phân tích khối ... G2.Ghi lại kết quả phân tích vàobảng sau(thực hiện lặp lại thí nghiệm 3 lầnnhưng tiến GV: Võ Hồng Thi21a)x = 3 ,1.15,2200541,0.972,1b) y =1564,72 31 9,075,1546.Cần...
 • 9
 • 491
 • 0
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 5 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 5 ppsx

... (CB), 2006, Thí nghiệm Phân tích định lượng, Tp Hồ Chí Minh, NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh. 3. Nguyễn Tinh Dung, 20 03, Hóa học phân tích định lượng, phần 3, tái bản lần ... NXB Giáo dục. 4.Hồ Viết Quý, 2006, Cơ sở Hóa học phân tích hiện đại, tập 1, NXB Đại học Sư phạm. 5.Hồ Viết Quý, 2006, Phân tích Lý- Hóa , tái bản lần 2, Hà Nội, NXB Giáo dục. ... (xi)xi.yiyi2xi2100000.000.0000020.01950000.950.00042500 3 0.092100009.200.00851000040.149150022 .35 0.02222250050.1 73 200 034 .600.02994000060.229250057.250.05246250070.2 63 300078.900.06929000080 .38 9400155.600.15 13 16000090.457500228.500.2088250000Tổng1.7711950587 .35 00.5427 637 500ĐƯỜNG...
 • 7
 • 515
 • 0
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 4 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 4 ppsx

... điều kiện GV: Võ Hồng Thi 32 BUỔI THÍ NGHIỆM 3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHCÔNGCỤ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN Phương pháp phân tích đo điện thế -Chuẩn độ điện thếI.Mục đích: -Nắm được ... hành:Chuẩn độ tạo tủa theo phương pháp Volharda)Nguyên tắc: -Phương pháp Volhard là phương pháp dùng dung dịch AgNO 3 để chuẩn độ xác định GV: Võ Hồng Thi 35 BUỔI THÍ NGHIỆM 5BÀI 5: ... III.Thực hành:Chuẩn độ dung dịch Na2CO 3 bằng dung dịch HCla)Nguyên tắc: Na2CO 3 là muối di acid của H2CO 3 nên thể hiện tính basetheo 2 chức : Na2CO 3 + HCl→ NaHCO 3 + NaClNaHCO 3 +...
 • 9
 • 433
 • 0
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc

... ns.t-Kết quả phân tích xII .3. 3.Chữ số có nghĩa và cách ghi kết quả phân tích: Chữ số có nghĩaKết quả của một phéo đo trực tiếp hay thao tác phân tích phải được ghi ... lượng gam) của chất)GV: Võ Hồng Thi12II.2.1.Cân phân tích: Trong các PTN phân tích hóa học hiện nay đều sử dụng phổ biến loại cân phân tích điện tử. Đólàthiếtbịchínhxác,đắttiềnvàdễhỏng.Trong ... cộng và tr : chỉ giữ lại ở kết quả cuối một số chữ số thập phân đúng bằng số chữ số thập phân của số hạng có số chữ số thập phân ít nhất.Ví d : 6,145 + 13, 24 + 34 ,7 = 54,085GV: Võ Hồng...
 • 9
 • 846
 • 3
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf

... Thi 3 III.Thực hành : Xác định hàm lượng nước kết tinh trong BaCl2.2H2O22PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC (PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHTHỂ TÍCH)2 3 I.Mục đích2 3 II.Nội dung2 3 III.Một ... hành 3 1BUỔI THÍ NGHIỆM4PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHCÔNGCỤ (PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN)Phương pháp phân tích đo điện thế -Chuẩn độ điện thế 32 I.Mục đích 32 II.Nội dung 32 III.Thực ... của giáo trình này, thuật ngữ Hóa phân tích được hiểu đồng nhất với thuật ngữ Hóa phân tích định lượng”. Có thể phân chia các phương pháp phân tích định lượng thành 2 loại:các...
 • 9
 • 511
 • 3
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx

... Na2SO4 tinh thể (1/100) 39 1 2 3 4 5 6 Bi 3+ 1 -3; HNO 3 Đỏ→Vàng xanh Cd2+5-6; đệm axetic Hồng→Vàng xanh Cu2+ 3- 5; đệm axetac; ~80oC Tím → Vàng In 3+ 2 ,3- 2,5; đệm axetac Đỏ → Vàng ... trong ethanol 96% Bi 3+ 1-2; HNO 3 Tl 3+ 1,7 In 3+ 2 ,3- 2,5; ở ~70oC Đỏ → Vàng Hg2+ 3- 6 Đỏ → Da cam Cd2+6-11,5; đệm NH 3 Đỏ → Vàng Cu2+5; đệm axetac 11,5; đệm NH 3 Đỏ → Vàng hoặc Xanh ... độ không tin cậy là ±0,01) O: 15,9994 (chấp nhận độ không tin cậy là ±0,0001) Như vậy BaO có khối lượng là 1 53, 339 4 (làm tròn thành 1 53, 34) b. Phép nhân và chia: Số chốt được coi là thừa số...
 • 14
 • 534
 • 0
giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

... cấu tử cần phân tích. 1 .3. Biểu diễn kết quả trong phân tích định lượng 1 .3. 1. Biểu diễn hóa học Biểu diễn cấu tử phân tích theo dạng tồn tại của nó trong chất phân tích. Ví d : Cr 3+ , Cr2O7, ... NH4OH. Phản ứng tạo tủa: Fe 3+ + 3OH-  Fe(OH) 3  T Fe(OH) 3 = 10 -37 ,5 Phản ứng chuyển dạng tủa sang dạng cân ở khoảng 800oC: 2 Fe(OH) 3  Fe2O 3 + 3H2O Ở 1000oC dạng cân ... trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 2 BÀI 1: CHỈ DẪN CHUNG VỀ THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH 1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng  Chọn mẫu đại diện (chọn một phân nhỏ mẫu đại...
 • 24
 • 1,406
 • 2
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

... điện phân) . II. Điều kiện điện phân theo yêu cầu phân tích Đối với mục đích phân tích, quá trình điện phân phải đảm bảo các yêu cầu sau: Chất lượng của kết tủa kim loại trên điện cực: − ... trình phân cực. Quan hệ I-E được biểu diễn trên đồ thị hình 21 Hình 2 9: Sóng cực phổ Hình 3 0: Đồ thị chuẩn Trong phân tích, sử dụng dòng giới hạn (Igh) để xác định nồng độ theo phân tích ... nhất λmax. λmax có hai ý nghĩa quan trọng đó là phân tích định lượng và phân tích cấu trúc phân tử. Trong phương pháp phân tích cấu trúc phân tử bằng phổ UV-Vis từ giá trị λmax ta dễ dàng...
 • 14
 • 585
 • 2
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx

... như sau: Fe2+ + 3phenH+ ⇔ Fe(phen) 3 2+ + 3H+Hằng số cân bằng của phản ứng là 2,5.106 (tại 25oC). Phức được hình thành trong khoảng pH từ 3 tới 9, tối ưu là 3, 5. Trong phân tích định ... dung dịch có chất oxy hóa (I2, Br2, S2O82-, H2O2…) một hợp chất có mầu đỏ tím. ở đây Ni2+ bị oxy hóa thành Ni 3+ ; hợp chất này có thành phần Ni 3+ :DM2 = 1 :3 có cực đại hấp thụ ... hoặc 3, 0ml dung dịch hỗn hợp phân tích - đo tổng độ hấp thụ quang tại λmax1 và λmax2 rồi xác định hàm lượng Mn và Cr có trong dung dịch phân tích. Tính nồng độ các ion theo mg/ml II. Hóa...
 • 14
 • 389
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

... Định luật phân bố Định luật phân bố chỉ ra khả năng phân bố của chất tan X vào 2 dung môi không trộn lẫn (dung môi hữu cơ và dung môi nước ): [][]hcpbncXKX= Kpb : hằng số phân bố ... khỏi cột nhựa, nếu còn Fe 3+ thì sẽ xuất hiện kết tủa mầu đỏ máu [Fe(CNS)6] 3 . Giai đoạn này tốn khoảng 30 ∼40ml HCl 2N (rửa khoảng 3 4 lần). 3. Xác định nồng độ Fe 3 +Dung dịch thu được ... thể bỏ qua. Hệ số phân bố của KL Men+ là D. 136 TTÀÀII LLIIỆỆUU TTHHAAMM KKHHẢẢOO 1. G.Saclo, Các phương pháp hóa phân tích- tập 1 và tập...
 • 10
 • 544
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thí nghiệm hóa phân tíchgiáo trình thí nghiệm hóa vô cơgiáo trình thí nghiệm hoá sinhgiáo trình thí nghiệm hóa đại cươnggiáo trình thực hành hóa phân tích định lượnggiáo trình thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trườngbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchtài liệu hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchthí nghiệm hóa phân tích 1thí nghiệm hóa phân tích định lượngphòng thí nghiệm hóa phân tíchmẫu báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hoá phân tíchNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)