1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 4 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 4 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 4 ppsx

... điều kiện GV: Võ Hồng Thi32BUỔI THÍ NGHIỆM 3PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHCÔNGCỤ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN Phương pháp phân tích đo điện thế -Chuẩn độ điện thếI.Mục đích: -Nắm được ... tắc: -Phương pháp Volhard là phương pháp dùng dung dịch AgNO3để chuẩn độ xác định GV: Võ Hồng Thi35BUỔI THÍ NGHIỆM 5BÀI 5: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG CỤ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ... vùng sóng tử ngoại và khả kiến (UV-VIS ): sinh viên tham khảo thêm trong các tài liệu lý thuyết Hóa phân tích. GV: Võ Hồng Thi 34 thể tích HCl màở đó đạo hàm bậc 1của đường...
 • 9
 • 432
 • 0
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 5 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 5 ppsx

... chấtCoC1C2C3C 4 C5MBM1M2M3VSiO250mg/l(ml)0 4 8121620----V mẫu (ml)-------202020V nước cất (ml)------20---V HCl 1:1 (ml)2222222222V thuốc thử AM (ml) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Lắc kỹ ... NXB Giáo dục. 4. Hồ Viết Quý, 2006, Cơ sở Hóa học phân tích hiện đại, tập 1, NXB Đại học Sư phạm. 5.Hồ Viết Quý, 2006, Phân tích Lý- Hóa , tái bản lần 2, Hà Nội, NXB Giáo dục. ... Mai, Nguyễn Bạch Tuyết, 2000, Giáo trình Phân tích định lượng, Tp HCM,NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.9.Hoàng Minh Châu (CB), 2007,Cơ sở Hóa học phân tích , tái bản lần 2, Hà Nội,...
 • 7
 • 513
 • 0
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 3 potx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 3 potx

... ứng sau:a)Pb(NO3)2+ H2SO 4 PbSO 4 + HNO3b)Fe2(SO 4 )3+ ZnFeSO 4 + ZnSO 4 c)KMnO 4 + FeSO 4 + H2SO 4 MnSO 4 + Fe2(SO 4 )3d)H3PO 4 + NH3(NH 4 )2HPO 4 4.Kết ... vào chai hóa chất màGV: Võ Hồng Thi27BUỔI THÍ NGHIỆM 3PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓAHỌCPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH (tiếp theo) I.Thực hành:Chuẩn độ oxy hóa khử dùng KMnO 4 a)Nguyên ... tài liệu Hóa học phân tích. IV. Câu hỏi của bài thực hành (trả lời trong báo cáo thí nghiệm) 1.Tính thể tích dung dịch hóa chất H2SO 4 đậm đặc có tỉ trọng 1, 84 chứa 98% H2SO 4 để pha...
 • 9
 • 491
 • 0
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc

... cộng và tr : chỉ giữ lại ở kết quả cuối một số chữ số thập phân đúng bằng số chữ số thập phân của số hạng có số chữ số thập phân ít nhất.Ví d : 6, 145 + 13, 24 + 34, 7 = 54, 085GV: Võ Hồng ... lượng gam) của chất)GV: Võ Hồng Thi12II.2.1.Cân phân tích: Trong các PTN phân tích hóa học hiện nay đều sử dụng phổ biến loại cân phân tích điện tử. Đólàthiếtbịchínhxác,đắttiềnvàdễhỏng.Trong ... trong Hóa phân tích định lượng.-Cách xử lý số liệu và biểu diễn kết quả phân tích. -Cách pha chế các dung dịch chuẩn. II.Nội dung:II.1.Một số điều cần biết khi tiến hành phân tích...
 • 9
 • 845
 • 3
Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf

... TÍCHHÓA HỌC (PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐILƯỢNG)22I.Mục đích22II.Nội dung22GV: Võ Hồng Thi6BUỔI THÍ NGHIỆM 1BÀIMỞ ĐẦUNhiệm vụ cơ bản của Hóa học phân tích ngày nay là phân ... của giáo trình này, thuật ngữ Hóa phân tích được hiểu đồng nhất với thuật ngữ Hóa phân tích định lượng”. Có thể phân chia các phương pháp phân tích định lượng thành 2 loại:các ... hành31BUỔI THÍ NGHIỆM 4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHCÔNGCỤ (PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN)Phương pháp phân tích đo điện thế -Chuẩn độ điện thế32I.Mục đích32II.Nội dung32III.Thực hành : Chuẩn...
 • 9
 • 510
 • 3
giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

... từng Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 11 BÀI 4: ĐỊNH LƯNG DUNG DỊCH KMnO 4 và Na2S2O3 4. 1. Chuẩn độ dung dịch KMnO 4 bằng dung dịch acid oxalic (H2C2O 4 ) 4. 1.1. ... 4. 1.2. Thực nghiệm 4. 1.2.1. Hóa chất - Dung dịch chuẩn acid oxalic 0,050N - Dung dịch H2SO 4 (1 : 5) - Buret: dung dịch mẫu KMnO 4 4. 1.2.2. Cách tiến hành Giáo trình Thí nghiệm Hóa ... trong mẫu. Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 1 NỘI QUY MƠN HỌC THÍ NGHIỆM HĨA PHÂN TÍCH 1. Trước buổi thực tập (chuẩn bị ở nhà ): xem kỹ nội dung bài thực tập...
 • 24
 • 1,406
 • 2
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot

... H2SO 4 CaC2O 4 + H2SO 4 = CaSO 4 + H2C2O 4 Chuẩn độ H2C2O 4 tạo ra bằng dung dịch KMnO 4 đã biết nồng đ : 2KMnO 4 + 5H2C2O 4 + 3H2SO 4 = 2MnSO 4 + K2SO 4 + 10CO2↑ ... KMnO 4 oxy hóa H2C2O 4 theo phản ứng: 5H2C2O 4 + 2KMnO 4 + 3H2SO 4 = 2MnSO 4 + K2SO 4 + 10CO2↑ + 8H2O C2O 4 2− − 2e = 2CO2MnO 4 − + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O ... 5H2SO 4 Vai trò xúc tác của AgNO3 được giải thích theo cơ chế sau: 2(NH 4 )2S2O8 + 2H2O = 2(NH 4 )2SO 4 + 2H2SO 4 + O2↑ 4AgNO3 + O2 + 2H2O = 2Ag2O2 + 4HNO32Mn(NO3)2...
 • 14
 • 1,424
 • 10
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

... G.Saclo, Các phương pháp hóa phân tích- tập 1 và tập 2, Đào Hữu Vinh, Từ Vọng Nghi (dịch), NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1976. 2. A.P.Creskov, Cơ sở hóa học phân tích- tập 1 và tập ... Định luật phân bố Định luật phân bố chỉ ra khả năng phân bố của chất tan X vào 2 dung môi không trộn lẫn (dung môi hữu cơ và dung môi nước ): [][]hcpbncXKX= Kpb : hằng số phân bố ... cho phân tích hóa học, Nguyễn Trọng Biểu, Mai Hữu Đua, Nguyễn Viết Huệ, Lê Ngọc Khánh, Trần Thanh Sơn, Mai Văn Thanh (dịch) , NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 19 74. 10. Bùi Long Biên, Hóa...
 • 10
 • 544
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

... Cu2+ với thể tích thêm là 100µL - Thực hiện chương trình con: - Số lần thêm >2 thì kết thúc chương trình phân tích - Hiển thị kết quả phân tích trên màn hình 1 14 Bài 43 PHƯƠNG ... buret. Nhỏ từng lượng thể tích xác định dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch phân tích. 1. Lần chuẩn thứ 1: (Chuẩn sơ bộ) Nhỏ 1,0ml dung dịch NaOH trên buret vào dung dịch phân tích luôn được khuấy ... từng lượng thể tích xác định dung dịch AgNO3 vào dung dịch phân tích. 1. Lần chuẩn thứ 1: (chuẩn thô) Nhỏ chính xác 1,0ml dung dịch AgNO3 có nồng độ 0,1N xuống dung dịch phân tích luôn được...
 • 14
 • 412
 • 3
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

... điện phân) . II. Điều kiện điện phân theo yêu cầu phân tích Đối với mục đích phân tích, quá trình điện phân phải đảm bảo các yêu cầu sau: Chất lượng của kết tủa kim loại trên điện cực: − ... nhất λmax. λmax có hai ý nghĩa quan trọng đó là phân tích định lượng và phân tích cấu trúc phân tử. Trong phương pháp phân tích cấu trúc phân tử bằng phổ UV-Vis từ giá trị λmax ta dễ dàng ... ĐIỆN PHÂN KHỐI LƯỢNG XÁC ĐỊNH ĐỒNG I. Cơ sở phương pháp Điện phân dung dịch CuSO 4 Catot (−) Cu2+Cu2+ + 2e = Cu↓ Anot (+) SO 4 2−, H2O 2H2O − 4e =4H+ + O2↑ Khi điện phân...
 • 14
 • 585
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thí nghiệm hóa phân tíchgiáo trình thí nghiệm hóa vô cơgiáo trình thí nghiệm hoá sinhgiáo trình thí nghiệm hóa đại cươnggiáo trình thực hành hóa phân tích định lượnggiáo trình thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trườngbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchtài liệu hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchthí nghiệm hóa phân tích 1thí nghiệm hóa phân tích định lượngphòng thí nghiệm hóa phân tíchmẫu báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hoá phân tíchNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam