1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền 4 ppt

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

... Thanh Dũng – THPT Phan Đăng Lưu – Phú Vang – TT Huế CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 - CTNC Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN. Câu 1/ Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các ... đoạn bằng : A. 0,80m. B. 0,72m. C. 0 ,40 0. D. 0 ,48 m. Câu 5/ Hai lực song song cùng chiều cách nhau một đoạn 0,2m. Nếu một trong hai lực có giá trị là 13N hợp lực của chúng có đường tác dụng ... 19,5N C. 32,5N D. 22,5N Câu 9/ Một thanh sắt dài đồng chất, tiết di n đều được đặt trên mặt bàn sao cho 1 /4 chiều dài của nó nhô ra khỏi mặt bàn (hình 3.7). Tác dụng vào đầu nhô ra một lực F...
 • 2
 • 1,060
 • 11
800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

... 1s22s22p63s23p64s23d 4 B. 1s22s22p63s23p64s23d 4 C. 1s22s22p63s23p63d6D. 1s22s22p63s23p64s24p 4 E. Tất cả đều sai Câu 13:Cho 2 hiện di n của các đồng ... chứa trong 100cm3 dd A Câu 28:Có 4 dd đựng trong 4 lọ bị mất nhÃn là: (NH 4 )2SO 4 , NH 4 Cl, Na2SO 4 , KOH. Nếu chỉ đợc phép dùng một thuốc thử để nhận biết 4 chất lỏng trên ta có thể ... dd CuSO 4 16%.Thí dụ 6: Cần hoà tan 200g SO3 vào bao nhiêu gam dd H2SO 4 49 % để có dd H2SO 4 78 ,4% .Thí dụ 7: Cần lấy bao nhiêu lít H2 CO để điều chế 26 lít hỗn hợp H2 CO có...
 • 160
 • 1,130
 • 12
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm - LTDH

... lợng nhôm magie trong hỗn hợp đầu là:A. 2,7g 1,2g B. 5,4g 2,4gC. 5,8g 3,6g D. 1,2g 2,4g117. Cho các phơng trình hoá học sau đây:A. Al 4 C3 + 12H2O 4Al(OH)3 + 3CH 4 B. 2Na ... 3/2O2C. Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClOD. 2KMnO 4 K2MnO 4 + MnO2 + O2E. 10FeSO 4 + 2KMnO 4 + 8H2SO 4 5Fe2(SO 4 )3 + 2MnSO 4 + K2SO 4 + 8H2O87. Cho các phản ứng oxi hoá- khử ... phản ứng tự oxi hoá, tự khử:3K2MnO 4 + 2H2O MnO2 + 2KMnO 4 + 4KOH (1)4KClO3 KCl + 3KClO 4 (3)3HNO2 HNO3 + 2NO + H2O (4) 4K2SO3 2K2SO 4 + 2K2S (5)2S + 6KOH 2K2S +...
 • 193
 • 922
 • 2
800 cau hoi va bai tap trac nghiem

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

... chứa trong 100cm3 dd A Câu 28:Có 4 dd đựng trong 4 lọ bị mất nhÃn là: (NH 4 )2SO 4 , NH 4 Cl, Na2SO 4 , KOH. Nếu chỉ đợc phép dùng một thuốc thử để nhận biết 4 chất lỏng trên ta có thể ... khác Câu 2:Biết rằng nồng độ của dd bÃo hoà KCl ở 40 oC là 28,57% 48 (4) Nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân Z(5) Nguyên tử có cùng số khối AA. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5) Câu 24: Một ... (11)HÃy trả lời câu hỏi sau: Phản ứng nào thuộc loại phản ứng axit bazơA. (1), (4) , (5), (6) B. (1), (4) , (5), (6), (7)C. (1), (4) , (5) D. (4) , (5), (6), (7) (8)E. Kết quả khác Câu 9:HÃy cho...
 • 160
 • 793
 • 8
150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

150 CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

... nhân Be10 4 làA. 64, 332 (MeV)B. 6 ,43 32 (MeV)C. 0, 643 32 (MeV)D. 6 ,43 32 (KeV) 147 . HÃy cho biết x y là các nguyên tố gì trong các phơng trình phản ứng hạt nhânsau đây: Be9 4 + x + ... )$"5( 4+ ."(*A&*3")&%&20)!0,&6)/ 4   & ;4  %&)& &z  & ;4 *+!0% #!0 2 4   & ;4  %&)&r & ;4 *+!0% #!0% 4  )%&)&) ... truyền, vectơ cờng độ điện trờng uurE vectơ cảm ứng từ urB luôn luôn vuông góc với nhau cả hai đều vuônggóc với phơng truyền. B. Vectơ uurEcó thể hớng theo phơng truyền sóng và...
 • 50
 • 860
 • 1
HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC

... a) 2 74, 8 triệu đồng/nămb) 43 4 triệu đồng/nămc) 242 ,4 triệu đồng/nămd) 42 4 ,4 triệu đồng/năm Câu 285. Biểu thuế áp dụng cho thuế thu nhập cá nhân ... đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.20HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC. Câu 1. Chức năng khởi thủy của ... nhưng không có thu nhập.d. Câu a be. Câu b c Câu 191. Luật thuế TNCN quy định, các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, nhân đạo, quỹ khuyến học:a. Được trừ vào tất cả các loại thu nhập...
 • 44
 • 7,999
 • 51
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

... 0,1 344 lít B. 0,1792 lít C. 0,2 24 lít D. 0 ,44 8 lít Câu 30 . Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 CuSO 4 ; Ba NaHCO3. ... kết quả khác. Câu 46 : Cho 12,3 gam hỗn hợp X gồm Al Mg phản ứng hết với 40 0ml dd gồm H2SO 4 1M HNO3 1,5M; sau phản ứng thu được dd Y ( khơng chứa muối NH 4 NO3 ) 4, 48 lít hỗn hợp ... C. 42 ,6g D. 44 ,2gCÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ƠN TẬP TỔNG HỢPC âu 1 . Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhận biết các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO A. H2O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H2SO 4 Câu...
 • 5
 • 953
 • 11
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

... 80 + 40 t (km) (II) x2 = 40 + t (km) . B. (I) x1 = 80t (km) (II) x2 = 40 + 40 t (km) . C. (I) x1 = 40 + 40 t (km) (II) x2 = 40 t (km) . D. (I) x1 = 40 + 80t (km) (II) x2 = - 40 ... động thẳng đều ? x x v x xo vo CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động cơ : A. Chuyển động cơ là sự di chuyển của vật này so với vật khác. ... 9,8 t2 (m) . B. x = - 9,8 t2 (m) . C. x = 4, 9 t2 (m) . D. x = - 4, 9 t2 (m) . 44 . Công thức biểu di n mối liên hệ giữa gia tốc , vận tốc đường đi của vật chuyển động thẳng biến đổi...
 • 6
 • 963
 • 1
Xây dựng bộ câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

Xây dựng bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

... ngữ nói ngôn ngữ viết cho người học.1.2 .4 Kỹ năng soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan [ 14] 1.2 .4. 1 Các nguyên tắc chung khi xây dựng câu hỏi trắc nghiệm Khi xây dựng một câu hỏi trắc nghiệm ... lựachọn. Câu hỏi đúng – sai là một trường hợp riêng của câu hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi điền khuyết có thể cải biến thành câu hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi ghép đôi cóthể cải biến thành câu hỏi nhiều ... thức có kế hoạch tự điều chỉnh việc học tập theo chiều hướng tíchcực, tự lực có thái độ đúng đắn đối với việc học tập. 1.1.3 Phân loại câu hỏi trắc nghiệm [ 14, 15]Dựa vào hình thức làm bài...
 • 99
 • 1,037
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: tổng kết câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thpt800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa họccâu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 6hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi trực tuyến cho công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo công chức mới ngành thuếcâu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 10câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 11câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 7câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 11câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 10 potxhệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11một số câu hỏi và bài tập trắc nghiệmcâu hỏi và bài tập của sgk sinh học 12câu hỏi và bài tập địa lí 6 chương 2Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam