1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Y khoa - Dược >

Nghiên cứu phương pháp định lượng diltiazem trong huyết tương người bằng sắc ký lỏng khối phổ (LC MS)

Nghiên cứu phương pháp định lượng diltiazem trong huyết tương người bằng sắc ký lỏng khối phổ (LC MS)

Nghiên cứu phương pháp định lượng diltiazem trong huyết tương người bằng sắc lỏng khối phổ (LC MS)

... PHẦN 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU3.1. KẾT QUẢ XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH3.1.1. Tối ưu hóa điều kiện khối phổ xác định DTZ và chuẩn nội3.1.1.1. Tối ưu hoá điều kiện khối phổ xác định DTZ:z"1"O=*h,k+wAP%,6U_ ... Ji/78UK"L"M'"6 , "#)1.3.2. Định lượng thuốc trong huyết tương bằng sắc lỏng với các loạidetector BU]Dc *"#",NNbI1(3M178K"L"3,$ ... :7>Hình 3.12. Sắc đồ dòng ion DTZ, FELO trong pha động (a) và khi tiêmmẫu huyết tương trắng đã được xử lý tủa protein với acid percloric (b) - Với phương pháp chiết lỏng - lỏng: - 38 -M78+++)...
 • 62
 • 658
 • 0
Nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng ketoprofen trong huyết tương

Nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng ketoprofen trong huyết tương

... đường chuẩn trong huyết tương. 14-Khảo sát và tìm điều kiện sắc thích hợp để định lượng ketoprofen trong huyết tương .-Xây dựng phương pháp định lượng ketoprofen trong huyết tương bằng HPLC.-Áp ... đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu sinh dợc học của thuốc.ã Phân loại các phơng pháp sắc [ 2]:- Sắc phân bố : + sắc lỏng- lỏng. +sắc phân bố pha liên kết.- Sắc hấp phụ hiệu ... trong nước nào đánh giá định lượng ketoprofen trong huyết tương. Do đó chúng tôi thực hiện đề tài “ Nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng ketoprofen trong huyết tương với mục tiêu:-Khảo...
 • 34
 • 1,415
 • 10
Nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng Ketoprofen trong huyết tương

Nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng Ketoprofen trong huyết tương

... đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu sinh dợc học của thuốc.ã Phân loại các phơng pháp sắc [ 2]:- Sắc phân bố : + sắc lỏng- lỏng. +sắc phân bố pha liên kết.- Sắc hấp phụ hiệu ... cao.- Sắc trao đổi ion hiệu năng cao.- Sắc lỏng hiệu năng cao trên gel ( sắc theo loại cỡ ). Trong phân tích sinh dợc học và kiểm nghiệm, ngời ta hay sử dụng phơng pháp sắc lỏng ... trong huyết tơng cho hiệu xuất chiết cao.-Khảo sát và tìm điều kiện sắc thích hợp để định lợng ketoprofen trong huyết tơng .-Xây dựng phơng pháp định lợng ketoprofen trong huyết tơng bằng...
 • 33
 • 711
 • 1
XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG AZITHROMYCIN TRONG HUYẾT TƯƠNG.DOC

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG AZITHROMYCIN TRONG HUYẾT TƯƠNG.DOC

... trên sự kết hợp sắc lỏng hiệu năng cao và phân tích khối phổ. Sự kết hợp này tạo nên một hệ thống có những ứng dụng rộng lớn trong phân tích.- Phơng pháp sắc lỏng khối phổ cho phép phân ... 283.9 Sắc đồ AZI 0,5 àg/ml và CLA 5àg/ml293.10 Phổ khối AZI 303.11 Phổ khối CLA313.12 Phổ khối ROXI 313.13 Sắc đồ AZI và ROXI chạy cột Thermo C18(50x2,1mm; 5àm)343.14 Sắc ... và phơng pháp nghiên cứu. 132.1. Đối tợng nghiên cứu. 132.2. Hoá chất và thiết bị 132.3. Phơng pháp nghiên cứu: 142.3.1. Khảo sát xây dựng quy trình định lợng AZI trong dung môi bằng HPLC...
 • 72
 • 1,254
 • 10
Xây dựng phương pháp định lượng Azithiromycin trong huyết tương

Xây dựng phương pháp định lượng Azithiromycin trong huyết tương

... trên sự kết hợp sắc lỏng hiệu năng cao và phân tích khối phổ. Sự kết hợp này tạo nên một hệ thống có những ứng dụng rộng lớn trong phân tích.- Phơng pháp sắc lỏng khối phổ cho phép phân ... định. 243.3. Khảo sát xây dựng chơng trình sắc lỏng khối phổ để định lợng AZI trong HT. 303.3.1. Khảo sát lựa chọn chất chuẩn nội 303.3.2. Xác định điều kiện khối phổ. 323.3.3. Xác định ... Phơng pháp sắc lỏng khối phổ có bộ kết nối phun điện đợc sử dụng rất hữu hiệu phân tích dợc phẩm cả định tính và định lợng, ví dụ các thuốc có trong các mẫu sinh học phức tạp nh HT, huyết...
 • 73
 • 518
 • 0
Xác định đồng thời dư lượng kháng sinh nhóm nitrofuran trong một số loại thực phẩm tươi sống trên địa bàn hà nội bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ LC MS MS

Xác định đồng thời dư lượng kháng sinh nhóm nitrofuran trong một số loại thực phẩm tươi sống trên địa bàn hà nội bằng phương pháp sắc lỏng khối phổ LC MS MS

... thi 4 cht chuya nitrofuran trong thc ph  ng bng LC-MS/MS. ng d       t chuya nitrofuran trong thc ph ... nitrofuran trong s ng lu t gia cng thy sn phm nhp kh mt s khu vc Nam M. T n lnh cm s dng trong ... 82 AHD 0 KPH 1 0,97 97 SEM 0 KPH 1 0,73 73 KPH: không phát hiện < LOD của phương pháp, R %: Phần trăm độ thu hồi. : Qua t s mu thn...
 • 16
 • 862
 • 0
Xác định hóa chất bảo vệ thực vật carbamat trong một số loại rau quả bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS)

Xác định hóa chất bảo vệ thực vật carbamat trong một số loại rau quả bằng phương pháp sắc lỏng khối phổ (LC-MS)

... 11,4%. Phương pháp đã được áp dụng để xác định 10 loại carbamat trong một số loại rau.Xác định lượng fenoxycarb trong lúa mì bằng phương pháp điện di mao quản khô và phương pháp sắc lỏng ... tách lớp, lượng dung môi sử dụng rửa giải ít hơn nhiều, có độ thu hồi và độ lặp lại cao. 2.2.2. Phương pháp sắc lỏng khối phổ 2.2.2.1. Nguyên tắc chung về phương pháp HPLC Sắc lỏng là quá ... tài: “Xác định hóa chất bảo vệ thực vật carbamat trong một số loại rau quả bằng phương pháp sắc lỏng khối phổ (LC- MS) .Mục tiêu thực hiện đề tài luận văn là:1độc hại đối với con người, nó...
 • 85
 • 2,909
 • 20
Xác định hóa chất bảo vệ thực vật carbamat trong một số loại rau quả bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS)

Xác định hóa chất bảo vệ thực vật carbamat trong một số loại rau quả bằng phương pháp sắc lỏng khối phổ (LC-MS)

... mao quản 141.3.5. Phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao 151.3.6. Phương pháp sắc khí 161.3.7. Phương pháp sắc lỏng khối phổ 17Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 192.1. Đối ... nghiên cứu 192.1.1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu 192.1.2. Nội dung nghiên cứu 192.1.2.1 Xây dựng phương pháp 202.1.2.2. Ứng dụng phương pháp 202.2. Phương pháp nghiên cứu 202.2.1. Phương ... phương pháp xác định 111.3.1. Phương pháp cực phổ 111.3.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử 121.3.3. Phương pháp phân tích dòng chảy (flow injection analysis – FIA) 131.3.4. Phương pháp...
 • 84
 • 994
 • 5
Xác định hóa chất bảo vệ thực vật carbamat trong một số loại rau quả bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC MS) (2)

Xác định hóa chất bảo vệ thực vật carbamat trong một số loại rau quả bằng phương pháp sắc lỏng khối phổ (LC MS) (2)

... Valencian.[30] Phương pháp sắc lỏng khối phổ là một kĩ thuật mới được phát triển trong những năm gần đây. Về cơ bản, nó là phương pháp sắc lỏng sử dụng bộ phận pháthiện là detector khối phổ. Phương pháp ... 2.2.2. Phương pháp sắc lỏng khối phổ 2.2.2.1. Nguyên tắc chung về phương pháp HPLC Sắc lỏng là quá trình tách xảy ra trên cột tách với pha tĩnh là chất rắn vàpha động là chất lỏng (sắc lỏng ... tính đặc thù riêng,đó là sắc lỏng pha liên kết, sắc phân bố lỏng lỏng sắc trao đổi lỏng –rắn, sắc hấp phụ lỏng – rắn…2.2.2.2. Pha tĩnh trong HPLC Trong HPLC, pha tĩnh chính...
 • 41
 • 638
 • 1
Nghiên cứu phương pháp định lượng một số phtalat trong thực phẩm

Nghiên cứu phương pháp định lượng một số phtalat trong thực phẩm

... 2013 Abstract. Nghiên cứu phtalat, các phƣơng pháp xác định phtalat. Nghiên cứu phƣơng pháp định lƣợng một số Phtalat trong thực phẩm. Xây dựng đƣợc phƣơng pháp phân tích định lƣợng đồng thời ... sắc khí và sắc lỏng để phân tích. Tuy nhiên khi dùng sắc khí phải đƣợc ghép nối với detector khối phổ mới cho hiệu quả cao, còn các detector khác đều kém nhậy (nhƣ FID, ECD). Sắc ... Các phương pháp khác xác định các phtalat. Ngoài phƣơng pháp HPLC, một phƣơng pháp phổ biến để xác định các phtalat là GC-MS. Có thể sử dụng sắc kí khí ghép nối với các detector khác để xác định...
 • 23
 • 496
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng ketoprofen trong huyết tươngnghiên cứu phương pháp định lượng artemisinin trong lá thanh caoxác định đồng thời dư lượng kháng sinh nhóm nitrofuran trong một số loại thực phẩm tươi sống trên địa bàn hà nội bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ lc ms msnghiên cứu định lượng isoniazid trong dịch sinh học bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao tạo dẫn chất hóa trước cộtnghiên cứu phương pháp định lượng các phtalat trong thực phẩmphƣơng pháp sắc kí lỏng khối phổ lc msxây dựng phương pháp định lượng cefixim trong chế phẩm và trong huyết tương bằng điện di mao quảnnghiên cứu phương pháp tính toán nền đắp có gia cường bằng vải địa kỹ thuật trong các công trình xây dựng đường ô tô ở việt namphương pháp định lượng ecoli trong dược phẩmc¸c phương pháp định lượng tanin trong dược liöuphương pháp nghiên cứu phương pháp định tính thống kê lọc và làm sạch số liệu phân tích so sánh tổng hợpxây dựng phương pháp định lượng flavonoid trong nụ và lá vốixây dựng phương pháp định lượng flavonoid trong lá và nụ vốixac dịnh cacbamat trong rau quả bang phuong phap sac ky long khôi phổphương pháp sắc ký lỏng khối phổNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM