1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Micro bài tập chương 6 doc

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 6 docx

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 6 docx

... Chi phí (đ/km) 2 4 3 3 3 4 2 4 1 3 4 1 4 6 2 1 3 5 2 0 5 4 3 2 ROADS.OUT 11 1 2 1 0 2 3 1 1 3 4 1 0 ROADS.OUT -1 BÀI TẬP CHƯƠNG 6 Bài 1: Di chuyển trên các hình tròn Cho N hình ... sao cho trong khoảng thời gian D t số ô tô tới y là nhiều nhất. Bài 5: Tìm đường ngắn nhất Giả sử X là tập các khu dân cư, U là tập các đường sá nối liền các khu đó. Ta giả sử mọi chỗ giao nhau ... thùng chứa xăng nào khác. Hãy viết chương trình nhập vào mạng lưới giao thông và xác định giúp người này tuyến đường đi từ A đến B sao cho ít tốn xăng nhất. Bài 3: Di chuyển giữa các đảo Trên...
 • 6
 • 405
 • 2
Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc

... nguyên tử Độ âm điệnOxi (O) 2s22p 6 0 ,66 3,5Lưu huỳnh (S) 3s23p 6 1,04 2 ,6 Selen (Se) 4s24p 6 1,14 2,5Telu (Te) 5s25p 6 1,32 2,3Polonium (Po) 6s26p 6 1,90 2,0Các nguyên tố nhóm oxi ... 29,3 gam D. 26 gam Câu 24:Khối lượng chất rắn thu được khi cho 3,45 gam kim loại Na tác dụng với 6, 4 gam S là :A. 10 ,67 g B. 9,85g C. 5,31g D. 11,70g Bài học và bài tập chương 6 nhóm Oxi 12Trường ... d/O2SO2K2SO3K2SO4345 6 7810BaSO412KMnO4H2SO4KHSO49 O3SO2K2SO3K2SO434 6 7891O225H2SO4KHSO410BaSO4 Bài học và bài tập chương 6 nhóm Oxi 421134512345 6 71 2 345 6 78 9 10Trường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn...
 • 13
 • 2,454
 • 28
Bài 7: BÀI TẬP CHƯƠNG I docx

Bài 7: BÀI TẬP CHƯƠNG I docx

... (3 : 1) = 9 : 3 : 3 : 1 Bài 7 tiết 7: BÀI TẬP CHƯƠNG II/- CÁCH GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:II/- BÀI TẬP VẬN DỤNG: a) P: AA x AA c) P: AA x aa - Bài tập xác định KG ở P khi cho ... KG: 1AA : 2Aa : 1aa Tỉ lệ KH 3 trội : 1 lặn Bài 7 tiết 7: BÀI TẬP CHƯƠNG II/- CÁCH GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:II/- BÀI TẬP VẬN DỤNG: Bài 1/22 SGK: Ở chó lông ngắn trội hoàn toàn ... ngắn) - Đáp án : a TextTextSINH HỌC 9 Bài 7 tiết 7: BÀI TẬP CHƯƠNG II/- CÁCH GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:II/- BÀI TẬP VẬN DỤNG: Sơ đồ lai: a) P AA x aa b) P Aa x Aa...
 • 10
 • 369
 • 0
Tài chính quốc tế - Bài tập chương 3 doc

Tài chính quốc tế - Bài tập chương 3 doc

... quỹYêu cầu ký quỹ bổ sung05/ 06 1.2429 06/ 06 1.243509/ 06 1.241310/ 06 1.237711/ 06 1.2 365 12/ 06 1.234413/ 06 1.2329 16/ 06 1.234717/ 06 1.2330BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 3 Bài 1:Chỉ ra bằng cách ghi ... 18/ 06 1.231919/ 06 1.228820/ 06 1.230723/ 06 1.238124/ 06 1.23 76 25/ 06 1.2382Hãy tính toán các giá trị còn thiếu trong bảng trên. Bài 12Một nhà đầu cơ mua một quyền ... JPY/VND, GBP/AUD, EUR/JPY, AUD/EUR, AUD/JPY?BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 4 Bài 1Ngân hàng A và B niêm yết tỷ giá USD/AUD như sau:Ngân hàng A AUD/USD = 1.03 86/ 88Ngân hàng B AUD/USD = 1.0389/02Có các...
 • 7
 • 1,719
 • 34
BÀI TẬP CHƯƠNG IV docx

BÀI TẬP CHƯƠNG IV docx

... các lệnh vẽ và các lệnh hiệu chỉnh vẽ các hình sau: BÀI TẬP CHƯƠNG IV Bài 1 Sử dụng lệnh Line, Circle, Arc, các phương thức truy bắt điểm, polar tracking ... Bài 2 Sử dụng lệnh Line, Circle và Arc hoặc Pline và Circle vẽ các hình Bài 3: Sử dụng các lệnh để vẽ hình sau: Bài 4: Sử dụng các lệnh vẽ và...
 • 6
 • 382
 • 1
Bài tập chương 6: Lý thuyết cơ bản về thấm

Bài tập chương 6: Lý thuyết cơ bản về thấm

... xhhxhjijijiji2,1,1,, (6. 66) 2,1,,12,,22xhhhxhjijijijiji (6. 67) Tương tự 21,,1,2,,22zhhhzhjijijijiji (6. 68) Thay (6. 58) ... dẫn nước T = 0,0094 m2/s. Giải: Từ (6. 48) có : 82110.499.9 360 0.7.0094,0.4001.0.3,0u 42210.5 96. 6 360 0.7.0094,0.4001.0.25u p dụng (6. 49) và chỉ cần lấy 2 số hạn đầu tiên ... đương ktd bbaabatdkLkLLLk 6. 5: Làm lại thí dụ 6. 13 bằng cách dùng hệ số thấm tương đương của bài 6. 4 6. 6 Một dòng thấm qua một lớp đất thấm không đồng chất, thẳng...
 • 12
 • 1,039
 • 1
Các dạng bài tập chương 6 Kim loại kiềm thổ hay

Các dạng bài tập chương 6 Kim loại kiềm thổ hay

... TaiLieuLuyenThi.Net Trang 18 A.1s22s22p 6 3s23p 6 4s2 B. 1s22s22p 6 3s23p 6 C. 1s22s22p 6 3s23p 6 4s24p 6 D. 1s22s22p 6 3s2 Câu 82 Hãy chọn phương pháp ñúng: ðể ... X là: A. 1s22s22p1 B. 1s22s22p 6 3s23p1 C. 1s22s22p 6 3s23p 6 3d104s2 D. 1s22s22p 6 3s23p3 II. CÁC DẠNG BÀI TẬP DẠNG 1: KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ - NHÔM ... Thành phần % theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là: A. 30,23% B. 50 ,67 % C. 36, 71% D. 66 ,67 % Câu 9: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và oxit Fe thu ñược hỗn hợp...
 • 32
 • 1,912
 • 94
Bài tập chương polime doc

Bài tập chương polime doc

... 0,01 mol⇒54n + 104m = 262 n ⇒n : m= 1:2C âu 83: C5xH8x-2S2 ⇒ 460 2,0 62 68 64 =⇒=+xxC âu 85: C4nH6n + C3nH3mNm →C4n+3nH6n+3mNmC4n+3nH6n+3mNm + O2 →(4n+3m)CO2 ... → C2xH3x-1Clx+1 + HCl 66 77,0%5,345 ,62 )1(5,35==++xxCl2=⇒ xCâu 80: nC4H 6 + mC8H8 →C4n+8mH6n+8mC4n+8mH6n+8m + nBr2 → C4n+8mH6n+8mBr2 (n lµ sè lk π)1 ... 64 : Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon -6, 6 là 273 46 (u) và của một đoạn mạch tơ capron là 171 76 (u). Số lượng mắt xích trong một đoạn mạch nilon -6, 6 và capron nêu trên lần lượt làA. 113 và...
 • 8
 • 699
 • 17
bai tap chuong 6,7

bai tap chuong 6,7

... :A. 1s22s22p 6 3s23p4B. 1s22s22p 6 3s23p2Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn HùngÔN TẬP HỌC KÌ 2 LỚP 10C. 1s22s22p 6 3s23p 6 D. 1s22s22p 6 3s23d 6 4s2Câu 40: Trong ... 0t→ 6. CuO Thứ tự ghép:A. a-1 ; b-2 ; c-3 ; d-4 ; e-5 ; f -6 . B. a -6 ; b-3 ; c-5 ; d-1 ; e-4 ; f-2C. a-2 ; b-3 ; c-4 ; d-5 ; e-1 ; f -6 . D. a -6 ; b-2 ; c-3 ; d-4 ; e-5 ; f -6 Câu 20: ... H2SO3 , H2SO4 lần lượt là:A. -2 , 0 , +4 , -6 , +4 , +6 B. 1/2 , 0 , -4 , +6 , +4 , -6 Trường THPT Trưng Vương GV: Hoàng Văn HùngÔN TẬP HỌC KÌ 2 LỚP 10A. Zn và 13 g B. Fe và 11,2 g C....
 • 10
 • 289
 • 0
Tài liệu Sinh học 9 - BÀI TẬP CHƯƠNG 1 docx

Tài liệu Sinh học 9 - BÀI TẬP CHƯƠNG 1 docx

... vào đề bài cho: tính trạng lông ngắn là trội hoàn toàn, vậy đáp án là a, c TUẦN 4 - TIẾT 7. BÀI TẬP CHƯƠNG 1 I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS có khả năng: - Củng cố, luyện tập vận ... là vì : a. Tỉ lệ phân ly từng cặp tính trạng đều là 3 :1. 2. Thực hiện một số bài tập vận dụng Bài tập 1: Ở chó lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài P : Lông ngắn  Lông dài F1? ... dụng, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo trong các bài tập di truyền. - Mở rộng và nâng cao kiến thức về các quy luật di truyền. Rèn luyện kỹ năng giải bài tập. II. Phương tiện: - Hs có thể sử dụng...
 • 5
 • 820
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chương 6 vật lý 12bài tập chương 6 vật lý 10bài tập chương 6 vật lý 10 cơ bảnbài tập chương 6 vật lí 10bài tập chương 6 nhóm oxibài tập chương 6 vật lý đại cươngbài tập chương 6 7 môn hóa lớp 103các dạng bài tập chương 6 kim loại kiềm thổbài tập chương 6 hóa 10 cơ bảngiai bai tap chuong 6 dai so 10 co bancâu hỏi và bài tập chương 6 đại sồ 1obai tap chuong 6 hoa hoc 10 oxi luu huynhbai tap chuong 6 kim loai kiem kim loai kiem tho nhombài tập chương 6câu hỏi và bài tập chương 6Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam