1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Tiến sĩ >

tóm tắt luận án tiến sĩ về đối đồng điều địa phương với giá cực đại và tính catenary của vành noether địa phương

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật xác định thành phần khí thải phát tán vào môi trường của động cơ ôtô sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel lpg

tóm tắt luận án tiến kỹ thuật xác định thành phần khí thải phát tán vào môi trường của động cơ ôtô sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel lpg

... XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN KHÍ THẢI PHÁT TÁN VÀO MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ Ô TÔ SỬ DỤNG LƯỠNG NHIÊN LIỆU DIESEL- LPG Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô máy kéo Mã số: 62.52.35.01 TÓM TẮT LUẬN ... dụng lưỡng nhiên liệu diesel - LPG. - Đánh giá hiệu quả phát thải của động diesel khi sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel LPG. - Đánh giá độ chính xác của phương pháp tính toán lý thuyết trên ... cấp nhiên liệu, quá trình cháy, hình thành các chất ô nhiễm. Với thực trạng trên, việc nghiên cứu tính toán xác định thành phần khí thải phát tán vào môi trường của động ô tô sử dụng lưỡng...
 • 27
 • 706
 • 1
Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (cattleya, dendrobium, oncidium) cho miề

Tóm tắt luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng một số giống hoa phong lan nhập nội (cattleya, dendrobium, oncidium) cho miề

... BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HOÀNG XUÂN LAM NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ ... biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng giống hoa phong lan nhập nội (Cattleya, Dendrobium, Oncidium) cho miền Bắc Việt Nam”. 2 Mục đích, yêu cầu của đề tài 2.1. Mục đích - Nghiên ... những giống lan mới cho sản xuất. - Đã đề xuất được các biện pháp kỹ thuật nuôi trồng làm tăng khả năng sinh trưởng, phát triển, tăng tỷ lệ ra hoa cho các giống lan tuyển chọn. Các biện pháp kỹ...
 • 27
 • 766
 • 1
Tóm tắt luận án tiến sĩ triết học giáo dục  đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở việt nam hiện nay

Tóm tắt luận án tiến triết học giáo dục đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở việt nam hiện nay

... TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1. Phương hướng phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam hiện nay Một là,quán ... DỤC- ĐÀO TẠO VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂNLỰC CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1. Nguồn nhân lực chất lượng cao và tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt ... làm việc để phát triển nguồn nhân lực chất 112.1.2. Tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam hiện nay Một là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhân...
 • 27
 • 900
 • 1
Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế sự hòa hợp giữa kế toán việt nam và quốc tế trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất – từ chuẩn mực đến thực tiễn

Tóm tắt luận án tiến kinh tế sự hòa hợp giữa kế toán việt nam quốc tế trong việc lập trình bày báo cáo tài chính hợp nhất – từ chuẩn mực đến thực tiễn

... Việt Nam quốc tế trong việc lập trình bày BCTC HN 1.6. Các giả thuyết về sự hòa hợp giữa kế toán Việt Nam quốc tế trong việc lập trình bày BCTC HN từ chuẩn mực đến thực tiễn TÓM ... về hòa hợp kế toán 1.2.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến hòa hợp kế toán 1.2.1.1. Hòa hợp kế toán, chuẩn mực hóa kế toán hội tụ kế toán 1.2.1.2. Hòa hợp chuẩn mực kế toán hòa hợp ... đủ toàn diện về kế toán lập trình bày BCTC HN tại Việt Nam, từ chuẩn mực đến thực tiễn. + Định lượng được mức độ hòa hợp giữa kế toán Việt Nam quốc tế trong việc lập trình bày...
 • 27
 • 629
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ về đối đồng điều địa phương với giá cực đại và tính catenary của vành noether địa phương

tóm tắt luận án tiến về đối đồng điều địa phương với giá cực đại tính catenary của vành noether địa phương

... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN TOÁN HỌC oOo Trần Nguyờn An Về đối đồng điều địa phơng với giá cực đại V tính catenary của vnh NOETHER địa phơng Chuyờn ngnh: i s ... NOETHER địa phơng Chuyờn ngnh: i s lý thuyết số Mã số: 62. 46. 05. 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC HÀNỘI-2011 ∗Him(M) Psuppi(M)∗ Him(M)R/ AnnRM R/p ... ……………………………………………………… Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp viện họp tại: …… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… vào hồi …. ngày …. tháng …. năm …. ...
 • 23
 • 443
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu chuyển pha trong mô hình sigma tuyến tính

tóm tắt luận án tiến vật lý nghiên cứu chuyển pha trong mô hình sigma tuyến tính

... NGUYỄN VĂN THỤ NGHIÊN CỨU CHUYỂN PHA TRONG MÔ HÌNH SIGMA TUYẾN TÍNH TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ Chuyên ngành: Vật lý thuyết và vật toán Mã số : 62.44.01.01 ... (PNJL), hình sigma tuyến tính (LSM). Hiện nay các nghiên cứu về hình sigma tuyến tính (LSM) chưa đầy đủ nên chúng tôi chọn đề tài Nghiên cứu chuyển pha trong hình sigma tuyến tính . ... giản đồ pha của chuyển pha chiral và ngưng tụ pion trong hình sigma tuyến tính, trong đó đã chứng tỏ rằng chuyển pha chiral trong giới hạn chiral là chuyển pha loại 2 khi định Golstone...
 • 27
 • 511
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ quan hệ tăng trưởng giữa hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến việt nam

tóm tắt luận án tiến quan hệ tăng trưởng giữa hai khu vực nông nghiệp công nghiệp chế biến việt nam

... quan hệ tăng trưởng hai khu vực nông nghiệp công nghiệp chế biến Việt Nam Chương 4: Một số giải pháp tăng cường mối quan hệ hai khu vực nông nghiệp công nghiệp chế biến Việt Nam trong ... cứu đánh giá quan hệ tăng trưởng giữa hai khu vực này. Do đó, đề tài được chọn nghiên cứu của luận án là: “ Quan hệ tăng trưởng giữa hai khu vực nông nghiệp công nghiệp chế biến Việt Nam . ... vực nông nghiệp công nghiệp chế biến Chương 2: Cải cách kinh tế tăng trưởng hai khu vực nông nghiệp công nghiệp chế biến Việt nam giai đoạn 1986-2007 Chương 3: Thực trạng mối quan hệ...
 • 24
 • 390
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu cải thiện hệ thống cây trồng ở tỉnh hà nam theo hướng sản xuất hàng hoá phát triển bền vững

tóm tắt luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu cải thiện hệ thống cây trồng ở tỉnh hà nam theo hướng sản xuất hàng hoá phát triển bền vững

... Bộ NÔNG NGHIệP Và PTNT viện khoa học nông nghiệp việt nam ứng Xuân Thu Nghiên cứu cải thiện hệ thống cây trồng tỉnh nam theo hớng sản xuất hàng hoá phát triển bền vững ... 3.2. Cải thiện hệ thống cây trồng trên đất lúa 3.2.1. Chế độ ma và sản xuất lúa Nam Hệ thống cây trồng Nam lúa là cây trồng chính, rau màu và cây ăn quả rất đa dạng nhng cha phát ... phát triển bền vững, chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu cải thiện hệ thống cây trồng tỉnh Nam theo hớng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững. 2. Mục đích, yêu cầu của đề tài 2.1. Mục...
 • 27
 • 586
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất khoai tây trên đất ruộng một vụ lúa tại tỉnh bắc kạn

tóm tắt luận án tiến nông nghiệp nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển biện pháp kỹ thuật tăng năng suất khoai tây trên đất ruộng một vụ lúa tại tỉnh bắc kạn

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN o0o LÊ SỸ LỢI NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TĂNG NĂNG SUẤT KHOAI TÂY TRÊN ĐẤT RUỘNG MỘT VỤ LÚA TẠI TỈNH ... sinh trưởng phát triển biện pháp kỹ thuật tăng năng suất khoai tây trên đất ruộng một vụ lúa tại tỉnh Bắc Kạn . 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1- Đánh giá thực trạng sản xuất khoai tây nhằm xác ... 3 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống khoai tây Hà Lan nhập nội trồng vụ Xuân năm 2002 2003 tại Bắc Kạn Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông...
 • 27
 • 438
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ y học dịch tễ học bệnh viện não nhật bản và hiệu quả tiêm phòng vắcxin tại tỉnh hà nam, năm 2001 - 2007

tóm tắt luận án tiến y học dịch tễ học bệnh viện não nhật bản hiệu quả tiêm phòng vắcxin tại tỉnh hà nam, năm 2001 - 2007

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG ĐẶNG ĐÌNH THOẢNG DỊCH TỄ HỌC BỆNH VIÊM NÃO NHẬT BẢN VÀ HIỆU QUẢ TIÊM PHÒNG VẮC XIN TẠI TỈNH HÀ NAM, NĂM 2001 - 2007 Chuyên ... ngành: Dịch tễ học Mã số: 62.72.70.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Nội - 2009 LUẬN ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam ... pháp phòng chống bệnh tích cực hiệu quả hơn. Nghiên cứu n y nhằm hai mục tiêu cụ thể: 1. Mô tả một số đặc điểm dịch tễ học bệnh viêm não Nhật Bản tại tỉnh Nam, năm 2001 - 2007. 2. Đánh...
 • 27
 • 687
 • 0
Tóm tắt luận án tiến sĩ: triết học thuyết tam tòng, tứ đức trong nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với phụ nữ việt nam hiện nay

Tóm tắt luận án tiến sĩ: triết học thuyết tam tòng, tứ đức trong nho giáo ảnh hưởng củađối với phụ nữ việt nam hiện nay

... cực của thuyết tam tòng, tứ đức đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay 3.1.1. Ảnh hưởng tiêu cực của thuyết tam tòng, tứ đức đối với người phụ nữ Việt Nam trong gia đình hiện nay 3.1.1.1. Thuyết ... nữ Việt Nam hiện nay. 6. Ý nghĩa lý luận thực tiễn của luận án 6.1. Ý nghĩa lý luận Luận án lý giải rõ hơn về thuyết tam tòng, tứ đức của Nho giáo ảnh hưởng của đối với người phụ nữ Việt ... " ;Thuyết tam tòng, tứ đức trong Nho giáo ảnh hưởng của đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay& quot; làm đề tài cho luận án Tiến của mình.2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 2.1....
 • 29
 • 695
 • 1
tóm tắt luận án tiến sĩ y học dịch tễ học nguy cơ lây nhiễm hiv và hiệu quả can thiệp dự phòng trên nhóm nghiện chích ma túy tại quảng nam

tóm tắt luận án tiến y học dịch tễ học nguy cơ lây nhiễm hiv hiệu quả can thiệp dự phòng trên nhóm nghiện chích ma túy tại quảng nam

... lệ hiện nhiễm HIV mô tả hành vi nguy l y nhiễm HIV của người NCMT tại tỉnh Quảng Nam năm 2011; 2. Đánh giá hiệu quả can thiệp dự phòng l y nhiễm HIV nhóm người NCMT tại Quảng Nam (2012-2013). ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƢƠNG  TRẦN VĂN KIỆM HÀNH VI NGUY CƠ L Y NHIỄM HIV VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG TRÊN NHÓM NGHIỆN CHÍCH MA T Y TẠI QUẢNG NAM ... Phan Trọng Lân, Nguy n Hoàng Long, Nguy n Thanh Long (2014), Hiệu quả can thiệp dự phòng l y nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma t y tại tỉnh Quảng Nam , Tạp chí Y học dự phòng, tập XXIV,...
 • 28
 • 383
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu tạo que thử để phát hiện nhanh các độc tố ruột của tụ cầu khuẩn trong thực phẩm

tóm tắt luận án tiến Nghiên cứu tạo que thử để phát hiện nhanh các độc tố ruột của tụ cầu khuẩn trong thực phẩm

... KHOA HỌC TỰ NHIÊN Sao Mai NGHIÊN CỨU TẠO QUE THỬ ĐỂ PHÁT HIỆN NHANH CÁC ĐỘC TỐ RUỘT CỦA TỤ CẦU KHUẨN TRONG THỰC PHẨM Chuyên ngành:  62420107 ... :  n hóa quy trình phát trin que th do ch cn s dng mt kháng th. 1.4.2. Một số nghiên cứu chế tạo que thử để phát hiện độc tố ruột tụ cầu trong thực phẩm  ... độc tố ruột của tụ cầu khuẩn trong thực phẩm . Mục tiêu của đề tài Mc tiêu c tài lun án phát trin mt b sinh phm da trên k thut sc ký min d phát hin nhanh các SE...
 • 27
 • 315
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuậthướng dẫn viết tóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sitóm tắt luận án tiên sĩtóm tát luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng anhtóm tắt luận án tiễn sĩtóm tắt luạn án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sĩ địa chất đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ vùng thềm lục địa đông nam việt nam và mối quan hệ với các tai biến địa chất trên cơ sở tài liệu địa chấntóm tắt luận án tiến sĩ y họctóm tắt luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý quy trình ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt namtóm tắt luận án tiến sĩ kinh tếtóm tắt luận án tiến sĩ xã hội họctóm tắt luận văn tiến sĩBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP