1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG - CƠ SỞ HÌNH THÀNH, ĐẶC TRƯNG VÀ Ý NGHĨA 1 ppsx

NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG - CƠ SỞ HÌNH THÀNH, ĐẶC TRƯNG VÀ Ý NGHĨA_2 pot

NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG - SỞ HÌNH THÀNH, ĐẶC TRƯNG Ý NGHĨA_2 pot

... cùng chống kẻ thù đến xâm lấn. - Một số đặc trưng của nền văn minh sông Hồng: + Về mặt kỹ thuật: Nền văn minh sông Hồng hình thành phát triển trên sở cuộc cách mạng luyện kim với nghề ... thiên tai, khai hoang, trị thủy làm thủy lợi, tự vệ chống ngoại xâm. NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG - CƠ SỞ HÌNH THÀNH, ĐẶC TRƯNG VÀ Ý NGHĨA Từ ý thức cộng đồng đã nảy sinh tín ngưỡng thờ cúng tổ ... được cho mình một nền văn minh đầu tiên, đó là nền Văn minh sông Hồng - một nền văn minh bản địa đã trở thành cội nguồn của các nền văn minh tiếp sau của dân tộc Việt Nam, đặt nền móng vững chắc...
 • 7
 • 1,087
 • 8
NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG - CƠ SỞ HÌNH THÀNH, ĐẶC TRƯNG VÀ Ý NGHĨA_1 ppsx

NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG - SỞ HÌNH THÀNH, ĐẶC TRƯNG Ý NGHĨA_1 ppsx

... nghiệp dựng nước giữ nước của dân tộc Việt Nam. - Nền văn minh sông Hồng - sở hình thành: + Nền Văn minh sông Hồng được hình thành từ những nền văn hóa tiền sử xa xôi được trực tiếp ... - Thành tựu của nền văn minh sông Hồng: Nền văn minh sông Hồng được hình thành cùng với sự ra đời của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc sự phát triển của đời sống vật chất tinh thần của ... thuỷ, bước sang thời đại văn minh đầu tiên của người Việt cổ - nền văn minh sông Hồng. + Về đời sống vật chất: Thóc gạo là nguồn lương thực chính của cư dân Văn Lang - Âu Lạc, chủ yếu là...
 • 7
 • 681
 • 8
NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG - CƠ SỞ HÌNH THÀNH, THÀNH TỰU, ĐẶC TRƯNG, CÁC TÊN GỌI VÀ Ý NGHĨA_2 doc

NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG - SỞ HÌNH THÀNH, THÀNH TỰU, ĐẶC TRƯNG, CÁC TÊN GỌI Ý NGHĨA_2 doc

... - Âu Lạc thủa đó. + Nền văn minh sông Hồng cũng sớm có quan hệ giao lưu mật thiết với các nền văn minh láng giềng, đặc biệt là văn minh Trung Hoa văn minh Ấn Độ. Như vậy, nền văn minh ... cùng chống kẻ thù đến xâm lấn. - Một số đặc trưng của nền văn minh sông Hồng: + Về mặt kỹ thuật: Nền văn minh sông Hồng hình thành phát triển trên sở cuộc cách mạng luyện kim với nghề ... được cho mình một nền văn minh đầu tiên, đó là nền Văn minh sông Hồng - một nền văn minh bản địa đã trở thành cội nguồn của các nền văn minh tiếp sau của dân tộc Việt Nam, đặt nền móng vững chắc...
 • 7
 • 1,042
 • 4
NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG - CƠ SỞ HÌNH THÀNH, THÀNH TỰU, ĐẶC TRƯNG, CÁC TÊN GỌI VÀ Ý NGHĨA_1 docx

NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG - SỞ HÌNH THÀNH, THÀNH TỰU, ĐẶC TRƯNG, CÁC TÊN GỌI Ý NGHĨA_1 docx

... nghiệp dựng nước giữ nước của dân tộc Việt Nam. - Nền văn minh sông Hồng - sở hình thành: + Nền Văn minh sông Hồng được hình thành từ những nền văn hóa tiền sử xa xôi được trực tiếp ... dân bấy giờ . NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG - CƠ SỞ HÌNH THÀNH, THÀNH TỰU, ĐẶC TRƯNG, CÁC TÊN GỌI VÀ Ý NGHĨA Sau một thời kỳ dài sống định cư mở rộng lãnh thổ, phát triển nền kinh tế với ... cổ đã xây dựng được một nền văn minh đầu tiên, đó là nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc hay còn gọi là nền văn minh sông Hồng, đây là nền văn minh bản địa. Sự ra đời một hình thái nhà nước đầu...
 • 7
 • 14,794
 • 160
NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG CƠ SỞ HÌNH THÀNH, THÀNH TỰU, ĐẶC TRƯNG, CÁC TÊN GỌI VÀ Ý NGHĨA_2 pot

NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG SỞ HÌNH THÀNH, THÀNH TỰU, ĐẶC TRƯNG, CÁC TÊN GỌI Ý NGHĨA_2 pot

... giữ nước của dân tộc Việt Nam. - Nền văn minh sông Hồng - sở hình thành: + Nền Văn minh sông Hồng được hình thành từ những nền văn hóa tiền sử xa xôi được trực tiếp tạo thành trong ... cổ đã xây dựng được một nền văn minh đầu tiên, đó là nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc hay còn gọi là nền văn minh sông Hồng, đây là nền văn minh bản địa. Sự ra đời một hình thái nhà nước đầu tiên ... - Thành tựu của nền văn minh sông Hồng: Nền văn minh sông Hồng được hình thành cùng với sự ra đời của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc sự phát triển của đời sống vật chất tinh thần của...
 • 6
 • 722
 • 0
NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG CƠ SỞ HÌNH THÀNH, THÀNH TỰU, ĐẶC TRƯNG, CÁC TÊN GỌI VÀ Ý NGHĨA pdf

NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG SỞ HÌNH THÀNH, THÀNH TỰU, ĐẶC TRƯNG, CÁC TÊN GỌI Ý NGHĨA pdf

... láng giềng, đặc biệt là văn minh Trung Hoa văn minh Ấn Độ. Như vậy, nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc hay nền văn minh Việt cổ là gọi theo tên của thời gian xuất hiện; Văn minh sông Hồng là ... được cho mình một nền văn minh đầu tiên, đó là nền Văn minh sông Hồng - một nền văn minh bản địa đã trở thành cội nguồn của các nền văn minh tiếp sau của dân tộc Việt Nam, đặt nền móng vững chắc ... cảnh sử dụng dàn NỀN VĂN MINH SÔNG HỒNG - CƠ SỞ HÌNH THÀNH, THÀNH TỰU, ĐẶC TRƯNG, CÁC TÊN GỌI VÀ Ý NGHĨA trống đồng từ 2 đến 4 chiếc, dàn cồng từ 6 đến 8 chiếc một tốp người...
 • 7
 • 693
 • 7
Cơ sở lý luận, yêu cầu và ý nghĩa của quan điểm khách quan pptx

sở lý luận, yêu cầu ý nghĩa của quan điểm khách quan pptx

... gốc loài người chứa đựng những yếu tố tri thức xúc cảm, logic lý trí sơ khai, hiện thực mơ ước, cái có thật văn chương hòa quyện vào nhau, diễn tả thế giới quan bằng hệ thống ngôn ... Câu hỏi: sở lý luận, yêu cầu ý nghĩa của quan điểm khách quan.Bài làm:Để tồn tại, loài người phải thích nghi với ... sở trực tiếp cho sự hình thành thế giới quan, song, tri thức chỉ gia nhập vào thế giới quan khi đã trở thành niềm tin của con người qua sự thể nghiệm lâu dài trong cuộc sống của nó. Sự hình...
 • 4
 • 27,175
 • 364
Chứng minh sức lao động là hàng hóa đặc biệt và ý nghĩa nghiên cứu của nó - 2 pot

Chứng minh sức lao động là hàng hóa đặc biệt ý nghĩa nghiên cứu của nó - 2 pot

... Version - http://www.simpopdf.com 11 Tài liệu tham khảo 1. Giáo trình Kinh tế chính trị 2. Tạp chí Lý luận chính trị số 2-2 002 3. Tạp chí Lý luận chính trị số 1 2-2 002 4. Tạp chí Lý luận ... thất nghiệp ở thành thị thiếu việc làm ở nông thôn” ( Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, trang 11 4 -1 15 ) vì vậy người lao động từ chỗ thụ động, trông chờ vào sự bố trí công việc ... hành nghề, hợp tác thuê muớn lao động. hội việc làm được tăng lên ít bị ràng buộc bởi các nguyên tắc hành chính ý chí chủ quan của Nhà nước. Từng bước hình thành chế phân bố lao...
 • 5
 • 613
 • 4
Chứng minh sức lao động là hàng hóa đặc biệt và ý nghĩa nghiên cứu của nó - 1 ppsx

Chứng minh sức lao động là hàng hóa đặc biệt ý nghĩa nghiên cứu của nó - 1 ppsx

... mỗi nước, ngoài ra còn phụ thuộc vào tập quán, vào điều kiện địa lý khí hậu, vào điều kiện hình thành giai cấp công nhân. Nhưng, đối với một nước nhất định trong một thời kỳ nhất định thì ... chứng minh sức lao động là hàng đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề” Nội dung I. sự chuyển hoá sức lao động thành hàng hoá 1. Khái niệm sức lao động: Sức lao động là toàn bộ thể lực trí ... phụ thuộc vào những đặc điểm về tâm lý, kinh tế, xa hội của người lao động. Đối với hầu hết các thị trường khác thì cầu phụ thuộc vào con Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com...
 • 6
 • 1,949
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: thành tựu cơ bản của nền văn minh sông hồngnền văn minh sông hồngđặc điểm chủ yếu của nền văn minh sông hồngtrình bày đặc điểm của nền văn minh sông hồngđặc trưng của nền văn minh sông hồngđặc điểm của nền văn minh sông hồngtên gọi nền văn minh sông hồngthành tựu của nền văn minh sông hồngnhững thành tựu của nền văn minh sông hồngý nghĩa nền văn minh sông hồngthành tựu nền văn minh sông hồngnền văn minh sông hồng là gìđặc điểm nền văn minh sông hồngđặc điểm ý nghĩa của nền văn minh sông hồngnhững thành tựu chính của nền văn minh sông hồngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ