1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Điện - Điện tử >

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 6 potx

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án

... 6 J7%8"#90-)−=−+ =y4 .log x 422ylog x 2 42 - 8 - Ôn Thi TNPT Năm 2009ĐỀ 6 ( Thời gian làm bài 150 phút )I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ... S)4I3=:0):n^D [ 1;2]= −x 2 (l)2 2y 6x 6x 12 , y 0 6x 6x 12 0x 1= −′ ′= + − = ⇔ + − = ⇔=>9y( 1) 15,y(1) 5,y(2) 6 = = =Miny y(1) 5 , Maxy y( 1) 15[ ... (Q) : y z 6 0 vtpt n = u 5(0;1;1):0@@L#"7%8"#9∆7%8"#9X7'"z0%H) - 25 - Ôn Thi TNPT Năm 2009 2. Theo chương trình...
 • 32
 • 972
 • 7
Gián án bô đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 12

Gián án đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 12

... ++iz iiĐỀ 66 I/ PHẦN DÀNH CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)Câu I: (3,0điểm) Cho hàm số y= x4-4x2+m có đồ thị là (C).1/ Khảo sát hàm số với m=3. 4141BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN ... (2đ) Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (d): 1 213= += − += −x ty tz tCâu IV.b (1đ) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 3− +=x xy 36 36 BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN ... đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng ( )α và (Oxy).Câu 5 (1 điểm)Tìm môđun của số phức 2(2 )( 3 2 )= − − +z i i.ĐỀ 63 I. Phần chung: 3939BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN 12...
 • 48
 • 915
 • 3
Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 1 pptx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên mônđề 1 pptx

... ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 192 Họ, tên thí sinh: Số ... trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 247 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: ... con lắc được tính bằng công thức A. T = 2πkm. B. T = lg∆π21. C. T = 2πlg∆. D. T = kmπ21. Trang 2/ - Mã đề thi 247 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM...
 • 8
 • 569
 • 1
Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 2 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên mônđề 2 docx

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 385 ... ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 482 Họ, tên thí sinh: Số ... vận tốc góc không đổi. Tính chất chuyển động của vật rắn là A. quay biến đổi đều. B. quay đều. C. quay nhanh dần đều. D. quay chậm dần đều. HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 385 BỘ GIÁO DỤC...
 • 8
 • 474
 • 0
Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên môn lý đề 3 docx

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp ban khoa học tự nhiên mônđề 3 docx

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 7 36 ... 7 36 4BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 508 ... định với vận tốc góc không đổi. Tính chất chuyển động của vật rắn là A. quay chậm dần đều. B. quay nhanh dần đều. C. quay đều. D. quay biến đổi đều. Trang 3/ - Mã đề thi 7 36 4Câu 29: Tại cùng...
 • 8
 • 499
 • 0
Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn đầy đủ chi tiết

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn đầy đủ chi tiết

... có bộ tài liệu có chất lượng dạy và học ôn thi tốt nhất. Mọi nhu cầu về tài liệu ôn thi môn ngữ văn xin liên hệ:ĐT0 168 .921. 866 8Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm 20141 Tài liệu chuẩn ... liệu ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm 2014 6 Tài liệu chuẩn kiến thức dùng cho giáo viên và học sinh thi TNTHPT VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... LIÊN HỆ ĐT 0 168 .921. 866 8PHẦN 2: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC.A/ CÁC TÁC PHẨM THƠ.Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn ngữ văn năm 20145 Tài liệu chuẩn kiến thức dùng cho giáo viên và học sinh thi TNTHPT +...
 • 22
 • 1,318
 • 1
Đề cương chi tiết ôn thi tốt nghiệp môn sinh học pot

Đề cương chi tiết ôn thi tốt nghiệp môn sinh học pot

... chứng phôi sinh học :Trường THPT Quang Trung ĐT: 098 363 615011 Đề cương ôn tập sinh học 12 năm học 2008-2009 Th.S. Lê Hồng TháiĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009MÔN SINH HỌCI. ... 098 363 615012 Đề cương ôn tập sinh học 12 năm học 2008-2009 Th.S. Lê Hồng Tháilợi thi n nhiên, bảo vệ môi trường Bài tập Trường THPT Quang Trung ĐT: 098 363 615017 Đề cương ôn tập sinh học ... lông màu đen +Ở những vị trí khác lông trắng muốtTrường THPT Quang Trung ĐT: 098 363 61508 Đề cương ôn tập sinh học 12 năm học 2008-2009 Th.S. Lê Hồng Thái*Trong nguyên phân : cả bộ NST không...
 • 17
 • 715
 • 8
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2014

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2014

... tiến hóa về: A. phối sinh học B. địa lý sinh vật học C. sinh học phân tử D. giải phẫu so sánh 24 ECâu 37: Bằng chứng tiến hóa nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử?A. Tế bào ... C. 1/ 36. D. 1/ 16. 6 ACâu 27: Bằng phương pháp tứ bội hoá, từ hợp tử lưỡng bội kiểu gen Aa có thể tạo ra thể tứ bội có kiểu gen A. Aaaa. B. AAAA. C. AAAa. D. AAaa. 6 ACâu 7: Ruồi giấm có bộ nhiễm ... mtr SV, có các loại NTST (vô sinh, hữu sinh) 2. Giới hạn sinh thái: là giới hạn chịu đựng của sinh vật3. Ổ sinh thái: Tập hợp các giới hạn sinh tháiBÀI 36: QUẦN THỂ SINH VẬT1.KN QTSV: tập hợp...
 • 50
 • 809
 • 1
Bộ đề ôn thi Tốt nghiệp THPT năm học 2010 (có đáp án)

Bộ đề ôn thi Tốt nghiệp THPT năm học 2010 (có đáp án)

... i+−Trang 18 Ôn thi Tốt nghiệp THPT – Môn Toán 2010 Gv : Phan Höõu Huy TrangBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT (ĐỀ 24) ( ĐỀ THAM KHẢO) MÔN:TOÁN – Trung học phổ thông Thời gian:150 ... HẾT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT (ĐỀ 13) ( ĐỀ THAM KHẢO) MÔN:TOÁN – Trung học phổ thông Thời gian:150 phút, không kể thời gian giao đề I . PHẦN BẮT BUỘT CHO TẤT CẢ THÍ SINH ... HẾT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT (ĐỀ 12) ( ĐỀ THAM KHẢO) MÔN:TOÁN – Trung học phổ thông Thời gian:150 phút, không kể thời gian giao đề I. PHẦN BẮT BUỘT CHO TẤT CẢ THÍ SINH...
 • 84
 • 670
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán năm 2013bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toánbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn tiếng anhbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 2013bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 2012bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn hóa 2012đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 12đề ôn thi tốt nghiệp môn sinhđề ôn thi tốt nghiệp môn sinh 2013bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán có đáp ánđề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh họcbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán 2014bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn anh vănđề cương chi tiết ôn thi tốt nghiệp môn sinh học potMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ