Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRONG THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐUN NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRONG THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐUN NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... một số điều cần lưu ý khi thiết kế, lắp đặt hệ thống thiết bị cấp nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp cho công trình. 2. Hệ thống thiết bị đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời ... kiểu song song Nước nóng Nước lạnh MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRONG THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐUN NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ThS. NGUYỄN SƠN LÂM KS. NGUYỄN QUYẾT ... con số thống kê cho đến năm 2004, số lượng thiết bị đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời đã được sản xuất lắp đặt đạt khoảng 115 triệu m2 trên toàn thế giới. Trong đó nước sử dụng...
 • 7
 • 704
 • 5

Báo cáo nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ CẢI TIẾN GIẢI THUẬT EARLEY CHO VIỆC PHÂN TÍCH CÚ PHÁP TRONG XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... một số giải thuật phân tích cú pháp trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Tạp chí Tin học Điều khiến học, T.18, S.3 (2002) 279 - 284. 7. Phan Thị Tươi. Trình biên dịch, NXB GD (1996). TÓM TẮT Trong ... cho giải thuật Earley trong [6] chỉ hiệu quả trong trường hợp câu nhập vào là đúng. Còn nếu câu nhập vào là sai thì giải thuật không hiệu quả. Với những điều như trên, trong bài này, chúng tôi ... Đại học Huế 1. Mở đầu. Giải thuật Earley [1, 2] là một trong số những giải thuật được sử dụng để phân tích cú pháp trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nó là một giải thuật tổng quát, có thể...
 • 20
 • 655
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT TÔM NUÔI CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA Ở HUYỆN PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... với thực tế với mức ý nghĩa 99%. Hệ số tương quan điều chỉnh (R2 điều chỉnh) là 89%, có nghĩa là 89% sự biến động năng suất tôm nuôi của các hộ điều tra là do các yếu tố trong mô hình tạo ra. ... 11% sự biến động của năng suất tôm nuôi của các hộ điều tra là do các yếu tố ngoài mô hình tạo ra như yếu tố thủy hóa sinh trong ao nuôi, khí hậu, thời tiết, nguồn nước Hệ số hồi quy của biến ... nuôi tôm vẫn sử dụng thức ăn tươi nhiều hơn. Tuy nhiên, thức ăn tươi dễ làm tôm bị dịch bệnh, ô nhiễm ao nuôi. Tỷ lệ giữa thức ăn tươi thức ăn công nghiệp mà các hộ nuôi thường sử dụng là 40%-50%:...
 • 10
 • 625
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHỤC HỒI RỪNG CỘNG ĐỒNG TẠI BẢN HẠ LONG, XÃ PHONG MỸ, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... khuyến khích người dân sống trong rừng gần rừng tham gia trực tiếp vào các hoạt động quản lý, bảo vệ, xây dựng phát triển rừng, đem lại lợi ích cho chính họ quản lý tốt hơn tài nguyên ... định, nâng cao khả năng phòng hộ giá trị kinh tế của rừng. Chính vì vậy, để quản lý tốt các khu rừng sau khi đã được giao cho cộng đồng cần thiết phải có các nghiên cứu về khả năng phục hồi ... sóc bảo vệ cây gỗ có đời sống dài được tốt. Mặc dù đề tài mang tính thử nghiệm, nhưng nhóm nghiên cứu đã đạt được thành công ban đầu. Kết quả nghiên cứu của đề tài mở ra triển vọng lớn trong...
 • 13
 • 665
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ KHÓ KHĂN VỀ ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ TRONG CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... của tỉnh các huyện. Mặt khác nghiên cứu này đã sử dụng số liệu từ báo cáo kế toán của 127 HTXNN trong tổng số 159 HTXNN của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra để có các thông tin cần thiết chúng ... đang là vấn đề cần chú ý hiện nay [6]. II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực hiện nghiên cứu chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn 50 cán bộ quản lý đại diện cho 50 HTXNN trong tổng số 159 HTXNN của ... Trang thiết bị trong các hợp tác xã đã 76 tác xã nông nghiệp chủ yếu để sửa chữa thường xuyên nhà cửa văn phòng làm việc, kênh mương nội đồng khi có sự cố một số máy móc thiết bị khác,như...
 • 10
 • 586
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Một số kết quả khai thác cơ sở dữ liệu hải dương học để nghiên cứu biến động môi trường nước vùng biển xa bờ Việt Nam " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... độ nớc biển nói riêng có thể cần tính tới trong hoạt động nghề cá v trong nghiên cứu các tính chất vật lý khác của nớc biển. Từ đây có thể thấy cần thiết nghiên cứu kỹ hơn v đầy đủ hơn về ... Trờng Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN Mở đầu Báo cáo ny tiếp tục những nghiên cứu gần đây về biến động của trờng vật lý v môi trờng biển [1-4]. Trong các năm 2003-2004, trong khuôn khổ ... Bản đồ độ sâu vùng biển nghiên cứu Trong các khoảng thời gian cụ thể, ứng với tháng năm nhất định, số lợng số liệu có thể không nh nhau. Có những tháng năm số lợng số liệu có thể tạm đủ để...
 • 11
 • 532
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU VỀ PHỔ DAO ĐỘNG KHÍ HẬU TẠI CÁC VÙNG KHÍ HẬU KHÁC NHAU TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... cả các chuỗi số liệu dùng trong nghiên cứu. 13=mCũng cần lưu ý rằng độ dài của các chuỗi số liệu có ảnh hưởng đến kết quả tính toán. Theo lý thuyết, chuỗi số liệu dài sẽ cho kết quả tính ... được nghiên cứu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học ứng dụng khác nhau. Trên thực tế đã có nhiều tài liệu giới thiệu kỹ về lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng này [9,10,11,12]. Trong lĩnh ... chuỗi số liệu của nhiều trạm trong vùng khí hậu đang khảo sát nghiên cứu, phân tích so sánh kết quả trong mối liên hệ với sự ảnh hưởng của các điều kiện địa lý tại khu vực cũng như các điều...
 • 7
 • 490
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Một số kết quả tính toán Năng suất sinh học của quần xã plankton vùng biển khơi nam việt nam " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... sinh khối năng suất của Plankton biển sẽ có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao, đặc biệt trong việc đánh giá tiềm năng nguồn lợi sinh vật của vùng biển. Bài báo giới thiệu một số kết quả tính ... mgC/m3/ngày trong mùa gió đông bắc 42-48 mgC/m3/ngày trong mùa gió tây nam. Phân bố của năng suất sơ cấp có liên quan mật thiết với trờng nhiệt của vùng biển trong các mùa. Hệ số chuyển hoá năng ... thấy tỷ lệ chuyến hoá năng lợng giữa 2 bậc dinh dỡng đầu tiên ở vùng biển nghiên cứu vào khoảng 0,01. Năng suất thứ cấp trong mùa gió Đông Bắc cao hơn trong mùa gió Tây Nam phân bố tơng đối...
 • 7
 • 675
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Một số kết quả khảo sát tr-ờng tốc độ âm biển Đông " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... trên mặt bằng khoảng 300 đến 500m. Các đặc trng âm học có thể đợc sử dụng để chỉ thị các khối nớc, nghiên cứu các dòng chảy, sóng mặt sóng ngầm, băng biển. Các phơng pháp âm học đợc áp dụng ... tiÓu chÝnh cña tèc ®é ©m ë biÓn §«ng, th¸ng 1 Một số kết quả khảo sát trờng tốc độ âm biển Đông 451. Cách thức xử lý số liệu nhiệt độ độ muối Cơ sở dữ liệu về các đặc trng vật lý cơ bản ... bài toán ứng dụng. Đó là việc tìm khai thác vùng tập trung cá, tìm kiếm khoáng sản có ích trên đáy biển đại dơng, đảm bảo hàng hải dẫn tầu Đặc biệt phải kể tới việc sử dụng rộng rÃi...
 • 10
 • 483
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách trình bày một báo cáo nghiên cứu khoa họcbố cục một bài báo cáo nghiên cứu khoa họctài liệu báo cáo nghiên cứu khoa họcbáo cáo nghiên cứu khoa học quả quấtcách trình bày báo cáo nghiên cứu khoa họcbáo cáo nghiên cứu khoa học về kinh tếbáo cáo nghiên cứu khoa học môi trườngbáo cáo nghiên cứu khoa học giáo dụcbáo cáo nghiên cứu khoa học powerpointbáo cáo nghiên cứu khoa học mẫubáo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viênbáo cáo nghiên cứu khoa học sinh viênbáo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngmẫu slide báo cáo nghiên cứu khoa họcmẫu powerpoint báo cáo nghiên cứu khoa họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP