1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

skkn hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn thi đại học dạng đề so sánh phần văn xuôi trung học phổ thông triệu sơn 6

Hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập những tác phẩm tự sự

Hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập những tác phẩm tự sự

... vật văn học cần gắnvới sự cảm thụ, đánh giá bút pháp nghệ thuật miêu tả của nhà văn. Chữ phân tích11 Hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập môn văn theo cấu trúc đề thi là rất quantrọng và hướng dẫn ... một tác phẩm văn xuôi, một đoạn trích văn xuôi. + Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học. Trong phạm vi đề tài này, tôi muốn đi vào một vấn đề cụ thể: Hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập những ... việc ôn tập 6 môn thi tốt nghiệp và thi Đại học đạt kết quả tốt ? Thi t nghĩ đây là một bài toán không đơn giản cho học sinh vàcũng là cho mỗi người thầy trong quá trình hướng dẫn học sinh yêu...
 • 20
 • 1,281
 • 0
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG LÀM BÀI ĐỌC DÀNH CHO ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI VÀ ÔN THI ĐẠI HỌC potx

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG LÀM BÀI ĐỌC DÀNH CHO ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI VÀ ÔN THI ĐẠI HỌC potx

... restricted cartoons. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG LÀM BÀI ĐỌCDÀNH CHO ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI VÀ ÔN THI ĐẠI HỌCCác loại câu hỏi trong bài đọc ở các đề thi học sinh giỏi và thi đại học Main idea(Ý chính)• ... of this passage?• What is the main idea expressed in this passage?• Which title best reflects the main idea of the passage?1. Đọc dòng đầu tiên của mỗi đoạn văn 2. Tìm thông tin hoặc chủ đề ... tiên3. Lướt mắt nhanh toàn bộ những phần còn lại của đoạn văn để kiểm tra độ chính xác của các câu chủ đề 4. Lựa chọn ý đúng nhấtFactual questions(Câu hỏi lấy thông tin chi tiết)• According to...
 • 5
 • 2,960
 • 18
Công thức - bài tập sinh học 10 11 12 ôn thi đại học Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Công thức - bài tập sinh học 10 11 12 ôn thi đại học Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

... : 1/2AaAAaa → 1/6AA :1/6Aa : 1/6aaAaaa → 1/2Aa : ½ aa aaaa → 100 % aa*Tam bội (3n) :AAA → ½ AA :1/2 AAAa → 1/6AA: 2 /6 A : 2 /6 Aa : 1 /6 Aaa → 1/6A: 2 /6 Aa : 2 /6 a : 1/6aaaaa → ½ aa : ½ ... con thứ 3 là gái đều bình thườngc. Sinh 2 người con đều bình thườngd. Sinh 2 người con khác giới tính và đều bình thườnge. Sinh 2 người con cùng giới tính và đều bình thườngg. Sinh 3 người con ... XS sinh 2 người cùng giới = 1/4 + 1/4 = 1/2 - XS để 2 người đều bthường = 3/4.3/4 = 9/ 16 XS sinh 2 người con cùng giới(cùng trai hoặc cùng gái) đều bthường = 1/2.9/ 16 = 9/32 g) - XS sinh...
 • 110
 • 7,477
 • 12
500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học và cao đẳng

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học và cao đẳng

... Năng lượng tối thi u cần thi t để chia hạt nhân 12 6 C thành 3 hạt α là bao nhiêu? (biết mC=11,9 967 u, mα=4,0015u). A. ∆E=7, 261 8J B. ∆E=7, 261 8MeV C. ∆E=1, 161 89.10-19J D. ∆E=1, 161 89.10-13MeV432 ... 1, 362 7µm C. 0, 967 2µm D. 0, 764 5µm335 Năng lượng ion hóa nguyên tử hiđrô là 13,6eV. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là :A. 0 ,122 0µm B. 0,0913µm C. 0, 065 6µm D. 0, 567 2µm ... hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là : A. 0,4342.10 -6 m B. 0,4824.10 -6 m C. 0,52 36. 10 -6 m D. 0, 564 6.10 -6 m22Tài liệu Ôn Tập : TN-CĐ-ĐH Cao B×nh THPTQC_TBA. ω=200Hz B. ω=200rad/s...
 • 29
 • 1,145
 • 0
1552 câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 12 ôn thi đại học và cao đẳng

1552 câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 12 ôn thi đại học và cao đẳng

... giá trị là: A. KX = 0 ,66 177 MeV. B. KX =0 ,66 177 eV. C. KX = 66 177 MeV. D. KX = 0 ,66 177 eV.Câu 5: Dưới tác dụng của bức xạ gamma (γ), hạt nhân của cacbon 12 6 C tách thành các hạt nhân ... C. 0 ,68 .10 6 m/s. D. 0 ,68 .105 m/s. Câu 8 Lực tác dụng lên êlectrôn là: A. 5 ,62 8.10-17 N. B. 5 ,62 8.10-18 N. C. 6, 528.10-17 N. D. 6, 528.10-18 N.Câu 9. . Bán kính quỹ đạo êlectrôn chuyển ... C. 0 ,68 .10 6 m/s. D. 0 ,68 .105 m/s. Câu 8 Lực tác dụng lên êlectrôn là: A. 5 ,62 8.10-17 N. B. 5 ,62 8.10-18 N. C. 6, 528.10-17 N. D. 6, 528.10-18 N.Câu 9. . Bán kính quỹ đạo êlectrôn chuyển...
 • 76
 • 1,305
 • 3
Tài liệu ôn thi đại học môn Toán

Tài liệu ôn thi đại học môn Toán

... 84 KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn thi: TOÁN − Giáo dục trung học phổ thông Đề số 09 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG ... tuyến thoả mãn đề bài là: 34yx Câu II  6. 4 5 .6 6.9 0xxx. Chia 2 vế pt cho 9x ta được 24 6 2 2 6. 5. 6 0 6. 5. 6 03399xxxxxx (*) Tài liệu tổng hợp Môn Toán Biên so n: Ngọc Thạnh ... 1;2]  2 6 6 12y x x  Cho (loai) (nhan)22 [ 1;2]0 6 6 12 01 [ 1;2]xy x xx  Ta có, 32(1) 2.1 3.1 12. 1 2 5f 3232( 1) 2.( 1) 3.( 1) 12. ( 1) 2 15(2) 2.2 3.2 12. 2 2 6 ff Trong...
 • 172
 • 1,510
 • 4
Đề cương ôn tập toán lớp 12 ôn thi đại học

Đề cương ôn tập toán lớp 12 ôn thi đại học

... trình của đường thẳng d đi qua điểm M(–2; 6; –3) và:a/ Song song với đường thẳng a: x ty tz t= += − −= − −I KF FIb/ Lần lượt song song với các trục Ox, Oy, Oz.Câu 3: Lập ... c%,nj%j-Q:%5T kfq6,82,j/,;" ;6 4*E,r"4*IFK6U*e8, 68 3OG{, 68 •-IB@E IBx ... OABC!Fc Cho ABC cân có góc BAC = 120 0 và đờng cao AH = aF. Trên đờng thẳng vuông góc (ABC) tại A lấy hai điểm I, J ở hai bên điểm A sao cho IBC đều và JBC vuông cân. a) Tính các cạnh của...
 • 49
 • 1,022
 • 1
Cách giải toán lớp 12 ôn thi đại học

Cách giải toán lớp 12 ôn thi đại học

... giác, đường trung trực3. Tam giác vuông:a) S = 12ab (a, b là 2 cạnh góc vuông)b) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm của cạnh huyền4. Tam giác vuông cân (nửa hình vuông):a) ... 12a2 (2 cạnh góc vuông bằng nhau) b) Cạnh huyền bằng a25. Nửa tam giác đều:a) Là tam giác vuông có một góc bằng 30o hoặc 60 ob) BC = 2AB c) AC = a 32 d) S = 2a 38 6. Tam giác cân: ... phẳng trung trực của AB.P.Pháp: • Mp ( )β⊥ AB. Nên có VTPT là AB đi qua I là trung điểm của AB • Kết luận.e. Vấn Đề 5: Viết phương tình mp ( )β đi qua điểm ( )0000;; zyxM và song song...
 • 34
 • 723
 • 0
hướng dẫn chọn sách vật lý ôn thi đại học

hướng dẫn chọn sách vật lý ôn thi đại học

... LOVEBOOK.VN HƯỚNG DẪN CHỌN SÁCH ÔN THI ĐAI HỌC MÔN VẬT LÝ VÀ CÁCH HỌC - bản 2013 (Sản phẩm của nhóm biên so n GSTT.VN và nhà sách LOVEBOOK.VN) PHẦN I: BỘ SÁCH VẬT LÝ ÔN THI ĐẠI HỌC  Sách ... trong cuốn sách đều được chọn lọc kỹ lưỡng và có chỉnh sửa những câu không sát với đề thi Đại học bằng những câu hay hơn. Mức độ đề thi cũng hơi khó 1 chút so với đề thi Đại học chính thức. ... em đều phải biết và nắm được. - Lời giải ngắn gọn, mạch lạc dễ hiểu. Em nào thích học nhanh, tốc độ cao thì đây là cuốn không thể thi u.  Đề thi thử Đại học 6. Tuyển tập 90 đề thi thử Đại...
 • 7
 • 1,032
 • 2
Lý thuyết vật lý lớp 12 ôn thi đại học

Lý thuyết vật lý lớp 12 ôn thi đại học

... trong chân không hoàn toàn xác định. - Ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 380nm đến 760 nm Màu sắc Bước sóng ( m) trong chân không Đỏ 0 ,64 – 0, 76 Cam 0,59 – 0 ,65 Vàng 0,570 – 0 ,6 Lục 0,5 ... 9,54 60 ,270 95 0,7 14g14ph 29, 46 năm 19 Thi n Vương tinh19,19 25, 760 15 1,2 17g14ph 84,00 năm 15 Hải Vương tinh 30,07 25,270 17 1,7 16g11ph 164 ,80 năm > 8 Diêm Vương tinh 39,5 1 160 0,002 ... điện li phản xạ, dùng trong thông tin truyền thanh truyền hình trên mặt đất, thông tin dưới nước Sóng trung 200m – 3000m Bị tầng điện li phản xạ, dùng trong thông tin truyền thanh truyền hình...
 • 26
 • 736
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn thi đại học dạng đề so sánh phần văn xuôihọc sinh lớp 12 ôn thi đại học cả chương trình chuẩn và chương trình nâng caohệ thống lý thuyết hóa học hữu cơ lớp 12 ôn thi đại họccách giải toán lớp 12 ôn thi đại họccác dạng đề so sánh trong văn họcskkn hướng dẫn học sinh lớp 12 rèn kỹ năng làm văn nghị luận xã hộihướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia của bộ giáo dục và đào tạo môn lịch sử dành cho thí sinh lớp 12 ôn tập và thi đại học cao đẳnghướng dẫn giải nhanh đề thi khối c văn sử địa dành cho thí sinh lớp 12 ôn tập và thi đại học cao đẳngskkn hướng dẫn học sinh lớp 9 làm một số dạng toán về phương trình bậc hai một ẩn thcs ba đìnhskkn hướng dẫn học sinh giải một số bài toán cực trị trong hình học giải tích 12 thpt vĩnh lộcskkn hướng dẫn học sinh sử dụng atlat địa lí việt nam trong ôn thị tốt nghiệp thpt trần an chiêmskkn huong dan hoc sinh tu hoc tieng anh ngoai gio len lopskkn hướng dẫn học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn từ ghép từ láyskkn hướng dẫn học sinh tránh sai lầm khi giải một số dạng toán đại số lớp 9skkn hướng dẫn học sinh lớp 7 giải bài toán tìm x trong biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đốiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ