1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

sáng kiến kinh nghiệm THỰC TRẠNG dạy học, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, kỹ NĂNG tại TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

sáng kiến kinh nghiệm THỰC TRẠNG dạy học, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, kỹ NĂNG tại TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

sáng kiến kinh nghiệm THỰC TRẠNG dạy học, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, kỹ NĂNG tại TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

... của trường THCS Phan Đình Phùng. III: THỰC TRẠNG DẠY HỌC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TẠI TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG 1 .Thực trạng dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn ... 6III Thực trạng dạy học kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng tại trường THCS Phan Đình Phùng 71 Thực trạng dạy học tại trường Phan Đình Phùng năm học 2009-2010 72 Thực trạng kiểm tra, ... ĐẠO DẠY HỌC VÀ KIỂM TRAĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG TẠI TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG TRONG NĂM HỌC 2010-2011 Từ thực trạng dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng tại...
 • 20
 • 710
 • 0
sáng kiến kinh nghiệm thực trạng dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng tại trường thcs phan đình phùng

sáng kiến kinh nghiệm thực trạng dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng tại trường thcs phan đình phùng

... của trường THCS Phan Đình Phùng. III: THỰC TRẠNG DẠY HỌC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TẠI TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG 1 .Thực trạng dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn ... 6III Thực trạng dạy học kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng tại trường THCS Phan Đình Phùng 71 Thực trạng dạy học tại trường Phan Đình Phùng năm học 2009-2010 72 Thực trạng kiểm tra, ... ĐẠO DẠY HỌC VÀ KIỂM TRAĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG TẠI TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG TRONG NĂM HỌC 2010-2011 Từ thực trạng dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng tại...
 • 20
 • 837
 • 3
Dạy hoc - kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Địa lý THPT

Dạy hoc - kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Địa lý THPT

... khác DẠY HỌC - KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN ĐỊA LÝ THPTDẠY HỌC - KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN ĐỊA LÝ THPT GIỚI THIỆU:1.GIÁO VIÊN BÁO ... các nhà quản lý và giáo viên thực hiện theo chuẩn kiến thức , kỹ năng 3.Dựa trên chuẩn KT-KN GV tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo để đổi mới : Phương pháp - Kiểm tra - Đánh giá phù hợp với địa ... HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN ĐỊA LÍGIỚI THIỆU VỀ CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNGHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNGGiới thiệu chung Chuẩn KT-KN của CT...
 • 21
 • 922
 • 1
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng tại trường THCS Phan Đình Phùng, huyện Krông Buk trong năm học 2010-2011

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng tại trường THCS Phan Đình Phùng, huyện Krông Buk trong năm học 2010-2011

... III: THỰC TRẠNG DẠY HỌC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TẠI TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG 1 .Thực trạng dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng tại trường THCS ... của trường THCS Phan Đình Phùng. 1 Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng tại trường THCS ... để thực hiện tốt việc dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Với lý do trên tôi chọn đề tài : “Một số biện pháp chỉ đạo dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ...
 • 32
 • 991
 • 2
Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá THCS

Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá THCS

... nhau.Phạm Đình Doanh2ABC46đổi mới kiểm tra đánh giá môn toáncấp trung học cơ sởA.Đặt vấn đề - Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh là một khâu quan trọng trong quá trình dạy học, là ... kiểm tra thi cử IV/ Bài học kinh nghiệm Để có thể tiến hành kiểm tra đánh giá HS theo đúng nội dung đà nêu ở trên thì ng-ời thày cần phải - Chuyên tâm vào nghề nghiệp, soạn bài chu đáo kỹ ... chỉnh, rút kinh nghiệm, chỉnh sửa kịp thời và giúp cho học sinh nhận ra những khuyết thiếu kiến thức của mình để có kế hoạch bổ sung.- Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh giúp ngời dạy và ngời...
 • 9
 • 3,064
 • 53
Hướng dẫn dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn Lịch sử

Hướng dẫn dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn Lịch sử

... thiệu chung về chuẩn kiến thức, năng của chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:3.Các mức độ về chuẩn kiến thức, năng : Về kiến thức, về kĩ năng 4. Chuẩn kiến thức, năng của chương ... Khi kiểm tra miệng, cần chú ý rèn luyện kỹ năng nói, kỹ năng diễn đạt trước tập thể.+ Trong kiểm tra, đánh giá học kì cần chú trọng đánh giá kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hoá kiến thức, ... giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá. + Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Bao gồm kiểm tra miệng (cho điểm hoặc đánh giá bằng nhận xét) cần vận dụng linh hoạt giữa câu hỏi trắc nghiệm...
 • 39
 • 1,217
 • 11
Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Sinh học THCS

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Sinh học THCS

... dung Chuẩn kiến thức, năng môn học.- Hướng dẫn thực hiện dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học qua áp dụng các kỹ thuật dạy – học tích cực. - Hướng dẫn thực hiện kiểm tra đánh giá ... đề;48TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG THÔNG QUA CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC26Phần 2VI. Phản hồi tự đánh giá Câu 1.1a. Vì phương pháp dạy học tích cực ... Mức độ kỹ năng yêu cầu là đặt các loại câu hỏi khác nhau và giá trị cuối cùng (mức độ áp dụng) là thực hiện các kỹ năng kiến thức này trong các tình huống giảng dạy thực tế theo chuẩn KT...
 • 154
 • 1,673
 • 27
Thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Sinh học THCS

Thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức,năng môn Sinh học THCS

... liệu tập huấn giáo viên: Dạy học ,kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, năng môn Sinh học THCS 2. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, năng môn Sinh học THCS Phương pháp dạy học (c th): ... nhiªn thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Sinh học thCS c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ lµm viÖc nhãm2. Tổ chức DẠY-HỌC theo chuẩn KT-KN thông qua các PP & KT dạy ... chức DẠY-HỌC theo chuẩn KT-KN thông qua các PP & KT dạy học tích cựcDẠY – HỌC & KT-ĐG THEO CHUẨN KT-KNDẠY – HỌC & KT-ĐG THEO CHUẨN KT-KN4. Thực hành tổ chức KT-ĐG theo chuẩn...
 • 41
 • 1,052
 • 1
Tài liệu tập huấn giáo viên: Thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông môn sinh học THCS docx

Tài liệu tập huấn giáo viên: Thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông môn sinh học THCS docx

... soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Sinh học THCS 4. Hoạt động 4: Hướng dẫn thực hành ngoại khóa tham quan thiên nhiên6680III. Tổ chức kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, năng ... PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁOVIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀKIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC,KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤCPHỔ THÔNG• Tạo sự yên tĩnh trong lớp ... ý kiến trả lời: Tại sao chúng ta phải thực hiện chương trình và SGK theo chuẩn kiến thức, năng? - Các nhóm thống nhất ý kiến, cử đại diện trình bàyý kiến của nhóm mình.- Theo dõi các ý kiến...
 • 153
 • 1,077
 • 7
Kiem tra danh gia theo chuan kien thuc, ki năng

Kiem tra danh gia theo chuan kien thuc, ki năng

... lượng dạy học môn học. Các đề kiểm tra phải bám sát chuẩn, không ra ngoài phạm vi của chuẩn cũng như phải bảo đảm mức độ yêu cầu của chuẩn. TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, ... Yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo chuẩn KT, KN•Kết hợp việc kiểm tra, đánh giá bằng điểm số với nhận xét của giáo viên. Trong các bài kiểm tra của HS, GV phải nhận xét ... thuật cho đề kiểm tra Bước 3 : Thiết kế câu hỏi theo bảng hai chiều Bước 4 : Xây dựng đáp án và hướng dẫn chấm3. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá theo Chuẩn KT, KNb/ Câu hỏi trắc nghiệm khách...
 • 14
 • 1,082
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: dạy hoc kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn địa lý thptdạy hoc kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn hóa học thpttài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lựctài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn công nghệtích hợp giáo dục môi trường và xây dựng các chuyên đề dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinhsang kien kinh nghiem môn công nghệ về kiểm tra đánh giáday học va kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn mĩ thuật thcstài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình gdpt môn vật lí cấp trung học phổ thông pdfđổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giádạy học kiểm tra đánh giátổ chức kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năngđổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá kết quả học tập kiểm định và đánh giá các cơ sở giáo dụckiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năngyêu cầu đổi mới công tác kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kì năng môn mĩ thuậtchúng ta đang dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn nàoBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM