1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Phân bổ chương trình đào tạo ngành công nghệ sinh học

Phân bổ chương trình đào tạo ngành công nghệ sinh học

Phân bổ chương trình đào tạo ngành công nghệ sinh học

... kiểm định,. NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 17 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học 1 Kỳ TT Học phần (A) LT TH,TN Đồ án TT Mã HP Học phần học trước (B) Học phần song hành (C ) Học phần tiên ... Quá trình và thiết bị truyền chất 6 4 5 21 22 20 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học 2 Kỳ TT Học phần (A) LT TH,TN Đồ án TT Mã HP Học phần học trước (B) Học phần song hành (C ) Học ... công nghệ 2 2 Công nghệ enzym 3 1071433 Hóa sinh 1 3 Thí nghiệm Công nghệ enzym 1 1071443 Công nghệ enzym 4 Công nghệ Sinh học bảo vệ môi trường 2 1071493 Hóa sinh 2, Vi sinh 2, KT SH phân tử,...
 • 3
 • 432
 • 1
Phân bổ chương trình đào tạo ngành công nghệ vật liệu Silicat

Phân bổ chương trình đào tạo ngành công nghệ vật liệu Silicat

... NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU SILICAT 1 2 3 Chương trình đào tạo ngành CN vật liệu Silicat 1 Kỳ TT Học phần (A) LT TH,TN Đồ án TT Mã HP Học phần học trước (B) Học phần song hành (C ) Học phần tiên ... TIÊU ĐÀO TẠO PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Khối lượng kiến thức yêu cầu: 179 tín chỉ. Phần bắt buộc: 179 Phần tự chọn: A. CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC: Kỳ TT Học phần (A) LT TH,TN Đồ án TT Mã HP Học ... Kỹ thuật Hóa học hữu cơ 3 1070363 Hóa hữu cơ 19 22 19 6 4 5 Chương trình đào tạo ngành CN vật liệu Silicat 2 Kỳ TT Học phần (A) LT TH,TN Đồ án TT Mã HP Học phần học trước (B) Học phần song...
 • 3
 • 660
 • 1
Phân bổ chương trình đào tạo ngành công nghệ vật liệu Polymer

Phân bổ chương trình đào tạo ngành công nghệ vật liệu Polymer

... lý công nghệ các dây chuyền sản xuất vật liệu polymer, … NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU POLYMER 19 Chương trình đào tạo ngành CN vật liệu Polymer 1 Kỳ TT Học phần (A) LT TH,TN Đồ án TT Mã HP Học ... 1071783 Đồ án công nghệ 2 2 Thực tập tốt nghiệp 3 1072363 Thực tập công nhân 3 Công nghệ keo dán 2 1070823 Hóa học cao phân tử 4 Thí nghiệm Công nghệ keo dán 1 1070833 Công nghệ keo dán 5 Phân tích ... Hóa học cao phân tử 6 Thí nghiệm Công nghệ sản xuất sơn, vecni 0.5 1070773 Công nghệ sơn, vecni 7 Phụ gia trong công nghệ polyme 2 1072253 Hóa học cao phân tử, Hóa lý polyme và cao su 8 Gia công...
 • 3
 • 728
 • 2
Chương trình đào tạo ngành công nghệ sinh học

Chương trình đào tạo ngành công nghệ sinh học

... thị phân tử 3 HK 7 CNS3053 Nhập môn Tin sinh học 3 HK 8 CNS3063 Vi sinh vật học công nghiệp 3 HK 6 CNS3073 Hóa sinh học công nghiệp 3 HK 8 CNS3083 Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học ... Công nghệ vi sinh( *) 2 HK 9 CNS4112 Công nghệ sinh học nông nghiệp(*) 2 HK 9 CNS4122 Công nghệ sinh học y dược (*) 2 HK 9 CNS4132 Công nghệ sau thu hoạch(*) 2 HK 9 CNS4142 Đạo đức sinh học( *) ... CNS4062 Công nghệ sinh học tảo(*) 2 HK 9 CNS4072 Công nghệ sinh học các hợp chất thứ cấp(*) 2 HK 9 CNS4082 Công nghệ enzyme(*) 2 HK 9 CNS4092 Công nghệ tế bào động vật (*) 2 HK 9 CNS4102 Công...
 • 3
 • 515
 • 0
Chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin

... sâu của ngành 21 A/ Chuyên ngành công nghệ phần mềm 21 12 09 Học phần bắt buộc 7.2.2.6 3101012 Công nghệ phần mềm 3 2 1 7.2.2.7 3101043 Lập trình Web 3 2 1 7.2.2.8 3101037 Lập trình mạng ... Anh chuyên ngành 2 1 1 3 Lập trình Quản lý 3 2 1 4 Công nghệ phần mềm 3 2 1 5 Lập trình Web 3 1 2 6 Lập trình mạng 3 1 2 7 Phân tích thiết kế hệ thống 4 2 2 HỌC KỲ VI STT TÊN HỌC PHẦN TC ... SQL server 4 2 2 6 Lập trình hướng đối tượng 3 2 1 7 Thiết kế Web 3 2 1 SINH VIÊN CHỌN 1 TRONG 2 CHUYÊN NGÀNH A- CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM HỌC KỲ V STT TÊN HỌC PHẦN TC GHI CHÚ LT TH...
 • 6
 • 541
 • 1
Chương trình đào tạo khoa công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo khoa công nghệ thông tin

... trong quản lý dự án phần mềm. Công nghệ phần mềm (tt) http://fit.hcmuaf.edu.vn/ Chương trình đào tạo STT Mã Môn Tên Môn Học TC BB Năm HK Môn Học Theo Chương Trình 1 202108 Toán cao cấp A1 ... CHỈ http://fit.hcmuaf.edu.vn/ Chương trình đào tạo HỆ ĐẠI HỌC– 140 TÍN CHỈ HỆ ĐẠI HỌC– 140 TÍN CHỈ STT Mã Môn Tên Môn Học TC BB Năm HK Môn Học Theo Chương Trình 1 202108 Toán cao cấp A1 3 ... http://fit.hcmuaf.edu.vn/ Chương trình đào tạo 21 214252 Lập trình mạng 4 x 2 2 22 214352 Thiết kế hướng đối tượng 4 x 2 2 23 214441 Cấu trúc dữ liệu 4 x 2 2 24 214371 Nhập môn công nghệ phần mềm 3 x 3 1 25 214461 Phân...
 • 36
 • 432
 • 0
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

... KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUY LOẠI HÌNH CHUYÊN TU NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Tổng số học phần: 17 - Tổng số đơn vị học trình: 75 (Trong đó: Lý thuyết: ... 1.Giáo dục tin học. Nguyễn Bá Kim: NXBGD, 1989 2. Phần mềm dạy học ở tiểu học. Đào Quang Trung, ĐHSP Hà Nội, 200 3. Thiết kế bài giảng điện tử Page 2 of 5KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO5/11/2009http://dhsphue.edu.vn:88/bientap/users/nguyenmanhhung/uploadFiles/kct-tieuhoc.htmtrên ... II, NXB GD, 1996 3. Văn học thiếu nhi. Giáo trình ĐHSP Hà Nội, 1994. 4. Lịch sử văn học Việt Nam. Giáo trình ĐHSP Hà Nội, 1996 6 Hình học sơ cấp 03 45 1. Hình học sơ cấp. Nguyễn Văn Đoành,...
 • 5
 • 1,134
 • 0
Mục tiêu đào tạo nghành công nghệ sinh học

Mục tiêu đào tạo nghành công nghệ sinh học

... kiểm định,. NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 17 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học 1 Kỳ TT Học phần (A) LT TH,TN Đồ án TT Mã HP Học phần học trước (B) Học phần song hành (C ) Học phần tiên ... Quá trình và thiết bị truyền chất 6 4 5 21 22 20 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học 2 Kỳ TT Học phần (A) LT TH,TN Đồ án TT Mã HP Học phần học trước (B) Học phần song hành (C ) Học ... công nghệ 2 2 Công nghệ enzym 3 1071433 Hóa sinh 1 3 Thí nghiệm Công nghệ enzym 1 1071443 Công nghệ enzym 4 Công nghệ Sinh học bảo vệ môi trường 2 1071493 Hóa sinh 2, Vi sinh 2, KT SH phân tử,...
 • 3
 • 473
 • 0
Chương trình đào tạo ngành kĩ thuật phần mềm

Chương trình đào tạo ngành kĩ thuật phần mềm

... 1NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM 1. Trình độ đào tạo: Đại học 2. Loại hình đào tạo: Chính quy 3. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ phần mềm có phẩm chất ... đến đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao đạt trình độ khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực ngành công nghiệp CNTT trong cả nước. Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ ... học phần tự chọn 3 4 44 Các học phần tự chọn 4 4 45 Đồ án môn học mã nguồn mở 2 46 Đồ án môn học chuyên ngành 3 Nhóm môn học tự chọn 16 47 Ngôn ngữ lập trình Java 4 48 Công nghệ...
 • 5
 • 547
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tinchương trình đào tạo ngành công nghệ thực phẩmchương trình đào tạo ngành giáo dục tiểu họckhung chương trình đào tạo ngành giáo dục tiểu họcchương trình đào tạo ngành kiến trúc công trìnhchương trình đào tạo ngành kinh tế công nghiệpNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP