1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part5 ppt

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part5 ppt

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part5 ppt

... văn phòng): Anh Hồ Ngọc Sơn là kế toán, là CNQP, trong tháng Anh Sơn làm việc 22 ngày, cuối tháng tiền lương của Anh được xác định : - Lương NĐ: Hệ số lương :2,02 Phụ cấp ANQP: 30 % - Lương ... lương 5/10, trong tháng anh Toàn làm việc 22 ngày, được xác định lương: - Lương NĐ: Hệ số lương: 3,4 - Lương doanh nghiệp: Hệ số lương DN: 2,1 Phụ cấp công trường: 1,1 ... Hệ số lương: 4,22 Tổng lương: 2,02 x 290.000 + 0,3 x 2,02 x290.000 + 4,22 x 290.000 = 1.985.340đ + Lao động trực tiếp (Khối công trường): Anh Nguyễn Văn Toàn là thợ sửa chữa có bậc lương...
 • 5
 • 257
 • 0
Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part1 pptx

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part1 pptx

... tổng quỹ lương trong doanh nghiệp. @ Phân loại tổng quỹ lương theo tiêu thức lao động. Theo tiêu thức lao động tổng quỹ lương bao gồm: - Toàn bộ tiền lương. - Phụ cấp có tính chất lương. - ... nhập Quản lý về lao động và tiền lương là một phần rất quan trọng trong quản lý chi phí. Công tác quản lí lao động tiền lương tốt thì quá trình tạo sản phẩm tốt và kích thích người lao động ... tổng quỹ lương theo tiêu thức thời gian. - Tổng mức lương giờ: tổng mức lương giờ là tổng số tiền trả cho cán bộ công nhân viên căn cứ vào tổng số giờ làm việc thực tế của họ. - Tổng mức lương...
 • 5
 • 246
 • 0
Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part2 ppt

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part2 ppt

... TOÁN-K11C 71.1. Tiền lương tháng: - Tiền lương tháng là tiền lương trả cố định hàng tháng trên cớ sở hợp đồng lao động. 1.2. Tiền lương tuần: - Tiền lương tuần là tiền lương trả cho một tuần ... trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 và chia cho 52 tuần: 1.3. Tiền lương ngày - Tiền lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc được xác định bằng cách lấy tiền lương tháng chia ... lương cao hơn người lao động đơn giản mấy lần. - Mức lương là số lượng tiền tệ để trả công lao động trong một đơn vị thời gian phù hợp với cấp bậc lương trong thang lương. 4. Chế độ trả lương...
 • 5
 • 412
 • 0
Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part3 ppt

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part3 ppt

... phẩm của xây dựng làm ra. + Sản phẩm xây lắp mang tính tổng hợp về kĩ thuật, kinh tế , xã hội, văn hoá, nghệ thuật, quốc phòng. + Xí nghiệp có một lĩnh vực rất đặc biệt đó là dò mìn và xử lí ... tc,kt vốn bằng tiền,vay và thanh toán Bộ phận kế toán TSCĐ và vật liệu Bộ phận kế toán tiền lương và t.toán BHXH Bộ phận kt tập hợp chi phí và tính giá thành Bộ phận kế toán tổng hợp và...
 • 5
 • 289
 • 0
Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part4 ppsx

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part4 ppsx

... tiền lương theo đơn giá tiền lương  Quỹ tiền lương bổ sung theo chế độ quy định của nhà nước  Quỹ tiền lương từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác ngoài đơn giá tiền lương ... tiền lương dự phòng từ năm trước chuyển sang Nguồn hình thành quỹ tiền lương trên gọi là Tổng quỹ lương của xí nghiệp Bằng thực tiễn chi trả lương của các năm trước và thu nhập các quỹ tiền lương ... quỹ lương trong năm bằng 10-15 % tổng doanh thu kế hoạch năm 1.4,2. Sử dụng tổng quỹ lương Để đảm bảo quỹ tiền lương không vượt quá chi so với tiền lương được hưởng, dồn chi quỹ tiền lương...
 • 5
 • 208
 • 0
Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part6 potx

Luận văn tốt nghiệp-công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp Ngầm part6 potx

... ĐOÀN TRẦN NGUYÊN SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ THUỶ LỚP KẾ TOÁN-K11C 30 KẾT LUẬN Việc quản lí lao động tốt đảm bảo tốt cho quá trình tạo sản phẩm, tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng ... từng công trình và phân bổ lao động hợp lí. - Hình thức trả lương của Xí nghiệp đúng theo quy định của nhà nước. - Hình thức trả lương theo khoán sản phẩm nhằm thúc đẩy tiến độ thi công công ... trường làm việc tốt để người lao động có cơ hội phát huy khả năng làm việc của chính mình. Qua quá trình tìm hiểu tại Xí nghiệp XDCT Ngầm – Công ty xây dựng Lũng Lô là cơ hội tốt cho em củng...
 • 5
 • 227
 • 0
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số giải pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ xi măng đối với Công ty Vật tư Kỹ thuật Xi măng giai đoạn 2001 - 2005" doc

... thànhnhư sau:7 Luận văn tốt nghiệp Phạm Bá Dũng - K4A - 04* Văn phòng công ty.Phụ trách các hoạt động: Văn thư, lưu trữ hồ sơ, quản lý con dấu, côngtác quản trị, mua sắm văn phòng phẩm, công ... NGHIỆP.1. Thị trường:1.1. Khái niệm về thị trường.3 Luận văn tốt nghiệp Phạm Bá Dũng - K4A - 04Để khắc phục được những nguyên nhân trên, giải quyết tốt vấn đề tiêuthụ sản phẩm, bảo đảm quá trình ... vệnhư phát triển thị phần của mình.9 Luận văn tốt nghiệp Phạm Bá Dũng - K4A - 04XM Bỉm Sơn 30% - 70%XM Hoàng Mai 15% - 85%d. Công tác lao động tiền lương: - Lao động bình quân : 800 người-...
 • 48
 • 398
 • 0
Luận văn: Giải pháp tạo động lực thúc đẩy người lao động tại xí nghiệp chế biến lâm sản Hòa Nhơn pdf

Luận văn: Giải pháp tạo động lực thúc đẩy người lao động tại xí nghiệp chế biến lâm sản Hòa Nhơn pdf

... Đà Nẵng. Luận văn sẽ ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày … tháng … năm 2012. Có thể tìm hiểu luận văn tại ... quản lý chi tiêu, nâng bậc lương khi ñến hạn Tuy nhiên, công tác lao ñộng tiền lương vẫn còn một số hạn chế. Đơn giá tiền lương chưa phù hợp với thực tế. Việc trả lương theo quy ñịnh của Nhà ... nghiệp. 2.2.1.1. Tiền lương luôn ñược Xí nghiệp tính toán và quản lý chặt chẽ Thứ nhất, Xí nghiệp xây dựng quỹ lương hàng năm làm cơ sở ñể lập kế hoạch tổng chi về tiền lương. Thứ hai, Xí...
 • 24
 • 427
 • 0
Luận văn tốt nghiệp về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn.

Luận văn tốt nghiệp về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn.

... động kinh doanh của ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội- - 41 - - - - 41 - -Luận văn tốt nghiệp - 41 - SVTH: Đỗ Thị Kim Tuyến Luận văn tốt nghiệp - 41 - SVTH: Đỗ Thị Kim TuyếnCùng với việc tăng lên của ... kinh doanh của ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội Luận văn tốt nghiệp 3 SVTH: Đỗ Thị Kim TuyếnCHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN2.1.1. Một số vấn đề về phân tích ... doanh trong quá khứ.Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội Luận văn tốt nghiệp 33 SVTH: Đỗ Thị Kim TuyếnĐối với khoản vay ngắn hạn, trong năm 2008 tốc độ tăng...
 • 71
 • 1,403
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: luận văn tốt nghiệp ngành sư phạm vật lýluận văn tốt nghiệp đại học website quản lý điểm rèn luyệnảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt động quản trị của doanh nghiệpđánh giá ưu nhược điểm trong công tác hạch toán kế toán tại doanh nghiệp tư nhân tm tấn sangtổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệpmô hình tổ chức quản trị rửi ro lãi suất của việt com bankchuyên đề kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệpquản trị rủi ro ngân hàng mđồ án mẫu cung cấp điện cho mạng xí nghiệpbáo cáo tổng hợp tại công ty cổ phần may 10 và xí nghiệp may vyếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lựcluận văn tốt nghiệp hiệu quả sử dụng vốncông tác quản lý nhà nướctoam tat luan van tot ngiep xac dinh ket qua kinh doanhluận văn tốt nghiệp đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử đất nông lâm nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện krông pak tỉnh dak lakchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP