1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Hóa học - Dầu khí >

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 docx

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC

... sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.20 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC. Câu 1. Chức năng khởi thủy của thuế là:a) Kiềm ... khẩu, thuế thu nhập cá nhânb) Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà đấtc) Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệtd) Thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, ... nhânb) Thuế tiêu dùng thuế thu nhậpc) Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập thuế tài sảnd) Thuế trực thu thuế gián thu - Đáp án Câu 3. Yếu tố nào sau đây được coi là “linh hồn” của một sắc thuế a)...
 • 44
 • 8,021
 • 53
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

... 44,2g CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP TỔNG HỢPC âu 1 . Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhận biết các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO A. H2O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H2SO4 Câu 2. Các ... lít D. 0,448 lít Câu 30 . Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 CuSO4; Ba NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn ... C. 2 D. 3 Câu 32. Cho 43g hỗn hợp BaCl2 CaCl2 vào 1 lít dd hỗn hợp gồm Na2CO3 0,1M (NH4)2CO3 0,25M. Sau khi các phản ứng kết thúc ta thu được 39,7g kết tủa A dung dịch...
 • 5
 • 968
 • 11
Bí kíp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 12

Bí kíp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 12

... cho. * Sau cùng, dựa vào quy tắc tam suất, lập phương trình toán học để giải. 2. Các dạng bài toán thường gặp Bài toán 1: Bài toán kim loại + axit (hoặc hợp chất có nhóm OH linh động) → muối ... tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sản phẩm” Điều này giúp ta giải bài toán hóa học một cách đơn giản, nhanh chóng Xét phản ứng: A + B → C + D Ta luôn có: mA + mB = mC + ... gam. D. 45% và 55% ; 1 ,12 gam. Giải : Ta có : nX = 0,4 mol; Mx= 42 Sơ đồ đường chéo : NO2:46 42 – 30 =12 42 NO:30 46 – 30 =12 ⇒=+ mol0,4nn3 =4 :12= n :nNONONONO22==→=...
 • 295
 • 3,403
 • 3
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

... – TT Huế CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 - CTNC Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN. Câu 1/ Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các lực tác dụng lên vật rắn khi vật rắn cân ... một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào A. khối lượng của vật. B. vị trí của trục quay. C. hình dạng kích thước của vật. D. tốc độ góc của vật. Câu 14/ Một vật đang quay quanh ... xứng của vật Câu 2/ Xét một vật rắn đang ở trạng thái cân bằng. Đưa vật dời khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi buông ra, nếu A. vật cân bằng ở bất kì vị trí nào mà ta di chuyển vật đến thì...
 • 2
 • 1,138
 • 13
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

... CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN. Câu 1/ Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các lực tác dụng lên vật rắn khi vật rắn cân bằng B. Để vật ... xứng của vật Câu 2/ Xét một vật rắn đang ở trạng thái cân bằng. Đưa vật dời khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi buông ra, nếu A. vật cân bằng ở bất kì vị trí nào mà ta di chuyển vật đến ... Để vật rắn có mặt chân đế cân bằng thì trọng tâm phải luôn nằm trên mặt chân đế. C. Trọng tâm của bất kì vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật đó D. Các vật rắn có dạng hình học đối...
 • 4
 • 4,762
 • 90
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 docx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 docx

... bộ”—Trang: 5——————— ——CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HOÁ HỌC 10  ——————————————————CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. Câu 1: Đồng có 2 đồng vị 63Cu (69,1%) 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng ... 25%& 71% Câu 18: Nguyên tố Bo có 2 đồng vị 11B (80%) 10 B (20%). Nguyên tử khối trung bình của Bo làA. 10, 2 B. 10, 6 C. 10, 4 D. 10, 8 Câu 19: Clo có hai đồng vị 3717Cl 3517Cl. ... hai.Biết nguyên tử khối trung bình của Ag là 107 ,88 u.A. 109 B. 107 C. 106 D. 108 Câu 5: Chọn câu phát biểu sai:A. Số khối bằng tổng số hạt p nB. Tổng số p số e được gọi là số khốiC. Trong...
 • 7
 • 1,824
 • 16
bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 ppsx

bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 ppsx

... 0,02, D.1,50. Bài 55. Với đề bài như bài 54 khí bay ra sau thí nghiệm là: A. 0,01, B.0,02, C.0,025, D.0,015. Bài 56. Với đề bài như bài 54 khí bay ra sau thí nghiệm là: A. cl2, Br2; B. ... AgI. Bài 45. lựa chọn 1 dãy hoá chất cần dùng cho thí nghiệm so sánh tính hoạt động của các Halogen: A. 61,6 và 38,4. C. 45,0 và 55,0 B. 50,0 và 50,0 D. 40,0 và 60,0 Bài 62. Cho 10 gam ... TRONG TẤT CẢ CÁC BÀI DƯỚI ĐÂY. Bài 1. các yếu tố phân nhóm chính nhóm VII A có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: A. 3S23p5 C. 5S25p5 B. 4S24p5 D. nS2np5 Bài 2. trong các...
 • 18
 • 1,056
 • 4
Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương I: Cấu tạo nguyên tử ppt

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương I: Cấu tạo nguyên tử ppt

... 10 B nguyên tử khối coi là bằng 10, thành phần % 19,9%. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố Bo trong tự nhiên là: CÂU HỎI – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC LỚP 10 Chương I: Cấu tạo ... của bán kính nguyên tử? A. C, F, O, Be, Ca B. Ca, Be, C, O, F C. F, C, O, Ca, Be D. F, O, C, Be, Ca Bài tập: Bài 1: Trong tự nhiên, nguyên tố Bo có 2 đồng vị: 11B, nguyên tử khối coi ... 3, nhóm I A D. Chu kỳ 4, nhóm VI A Câu 2: Nguyên tử các nguyên tố xếp ở chu kỳ 5 có số lớp e trong nguyên tử là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 3: Số nguyên tố trong chu kỳ 3 và 4 là: A. 8 và 18...
 • 10
 • 1,850
 • 14
Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 7 tốc độ phản ứng pptx

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 7 tốc độ phản ứng pptx

... tốc độ phản ứng thuận bằng hai lần tốc độ phản ứng nghịch. B. tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. C. tốc độ phản ứng thuận bằng một nửa tốc độ phản ứng nghịch. D. tốc độ phản ... nồng độ của các chất phản ứng, tốc độ phản ứng giữa các chất tăng. B. khi tăng nồng độ của các chất phản ứng, tốc độ phản ứng giữa các chất giảm. C. khi tăng nồng độ của các chất phản ứng, tốc ... án đúng. 7. 6 Đồ thị dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của tốc độ phản ứng vo nng cht phn ng. Hỡnh 7. 2 Tốc độ phản ứng Nồng độ chất phản ứng 1. T th trên, ta thấy tốc độ phản ứng A. giảm...
 • 17
 • 3,528
 • 40
Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 6: Nhóm oxi pot

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 6: Nhóm oxi pot

... có tính oxi hóa yếu phi kim điển hình , có tính oxi hóa mạnh phi kim hoạt động, có tính oxi hóa mạnh 3 hợp chất với peoxit hợp chất với clo hợp chất với flo và peoxit hợp ... 3 Các nguyên tố trong nhóm oxi là những nguyên tố (1) (trừ nguyên tố Po), chúng là những chất có (2) Từ oxi đến telu khả năng oxihóa của các nguyên tố nhóm oxi (3) bán kính nguyên tử ... đặc rất háo nước. C - H2SO4 đặc chỉ có tính oxi hoá mạnh. 1 Chương 6: Nhóm oxi 6.1 Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là A. ns2np3 C. ns2np5...
 • 49
 • 5,024
 • 44
Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 5 nhóm halogen pot

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 5 nhóm halogen pot

... điển hình 2 khử mạnh khử yếu oxi hóa oxi hóa yếu 41 A. 3,45g; B. 4,67g; C. 5, 15g; D. 8,75g. Hãy chọn đáp án đúng. 5 .104 Cho 2,06g muối Natri halogenua (A) tác dụng với dung dịch ... thoát ra là A. 2 ,57 lít B. 5, 2 lít C. 1 ,53 lít D. 3, 75 lít b) Khối lượng mangan clorua tạo thành là A. 8,4 g B.14 ,5 g C.12,2 g D. 4,2 g Cho Mn = 55 . Hãy chọn đáp án đúng. 5. 86 Sục hết một ... đáp án đúng. 5 .1 05 Để điều chế dung dịch axit Flohiđric có nồng độ 38% (hiệu suất phản ứng là 80%). Khối lượng CaF2 cần dùng là: A. 1, 150 5kg B. 1,1775kg. C. 1,25kg D. 1, 258 kg. Hãy chọn...
 • 45
 • 4,589
 • 43
Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 4 phản ứng hoá học pdf

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 4 phản ứng hoá học pdf

... ? A. Phản ứng toả nhiệt là phản ứng có H  0. B. Phản ứng toả nhiệt là phản ứng có H  0. C. Phản ứng thu nhiệt là phản ứng có H  0. D. Phản ứng toả nhiệt là phản ứng có H  0. 4. 9 Cho ... +6 và +4. C. luôn bằng +4. D. bằng +4 và +6. 4. 2 Cho phản ứng hoá học sau : KMnO 4 + FeSO 4 + H2SO 4  K2SO 4 + Fe2(SO 4 )3 + MnSO 4 + H2O Trong phản ứng trên, số oxi hoá của ... số oxi hoá của một số nguyên tố. 4) Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng chỉ có sự tăng số oxi hoá của một số nguyên tố. 5) Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng chỉ có sự giảm số oxi hoá của một...
 • 19
 • 2,538
 • 44
Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ppt

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ppt

... Cho các nguyên tố có số hiệu nguyên tử là : Bài tập Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 4- Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p3. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn ... Các nguyên tố thuộc các chu kì khác nhau B . Các nguyên tố đều là kim loại C. Các nguyên tố đều là phi kim *D. Một trong 4 nguyên tố là khí hiếm A . Trong chu kì, các nguyên tố được xếp ... đến tính chất hóa học của nguyên tố? A. Hạt nhân nguyên tử B. Số nơtron trong nguyên tử C. Số khối của nguyên tử *D. Cấu hình electron nguyên tử 47- Ba nguyên tố các lớp electron lần...
 • 23
 • 9,748
 • 161
TUYỂN TẬP HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC

TUYỂN TẬP HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC

... khẩu, thuế thu nhập cá nhânb) Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà đấtc) Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệtd) Thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, ... lý thuế d. Tất cả các trường hợp trên. Câu 216: Trong hệ thống thuế nhà nước hiện hành, các khoản thu về đất đai là những khoản thu sau:a. Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Thuế nhà đất;b. Thuế ... đánh thuế c) Theo khả năng nộp thuế d) Theo phương pháp tính thuế Câu 245. Thuế giá trị gia tăng là sắc thuế thuộc loại:a) Thuế gián thub) Thuế tiêu dùngc) Thuế trực thud) Cả a b Câu 246....
 • 113
 • 2,455
 • 1
skkn một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 9

skkn một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 9

... cực làm bài tập lớp và đặc biệt là ở nhà. Phải rèn cho bản thân năng lực tự học, tự đánh giá.C. Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 9. PHƯƠNG PHÁP 1: PHƯƠNG PHÁP GIẢI ... cứu III. Các giải pháp và kết quả đạt được 1. Đối với giáo viên 2. Đối với học sinh 3. Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 9 Phương pháp 1: phương pháp giải toán áp ... hướng dẫn học sinh giải bài tập trắc nghiệm khách quan môn Hóa học. Còn đối với học sinh giải pháp này sẽ giúp đỡ các em rất nhiều trong việc trang bị cho mình một số phương pháp giải nhanh, chọn...
 • 14
 • 894
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi va dap an trac nghiem mon lich su lop 10bai tap trac ngiem mon hoa hoc lop 10 chuong 6tổng kết câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thpt800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa họccâu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 6hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi trực tuyến cho công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo công chức mới ngành thuếcâu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 10câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 11câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 7câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 11câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 12câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 10 potxhệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM