1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Y khoa - Dược >

nghiên cứu tách chiết acid humic từ than bùn và khảo sát khả năng tạo phức với các nguyên tố dinh dƣỡng đối với cây trồng ứng dụng trong phân bón

nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơri

nghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơri

... rất dễ tan trong nước, không tan trong ethanol.- Khả năng tạo gel tạo đông, khi có mặt của acid đường.- Pectin tự do, nó mất khả năng tạo đông khi có đường. Vì vậy để duy trì khả năng ... 26.7333cSVTH: Lê Phúc Nguyên Trang 39Bảng 3.3: kết quả khảo sát hàm lượng pectin thô thu được với các khoảng nhiệtđộ khác nhauBiểu đồ 3.2: Khảo sát khả năng chiết tách pectin ở khoảng thời ... pectin được sử dụng chủ yếu trong các sản phấm mứt trái cây mứt đông.Tác dụng của pectin là tạo ra cấu trúc mút đông mứt trái cây không bị thay đối trong quá trình vận chuyến, tạo ra mùi vị...
 • 69
 • 1,913
 • 9
nghiên cứu quy trình chiết tách pectin từ lá xương rồng bàn chải( opuntina dillenii) và khảo sát khả năng ứng dụng dịch chiết từ lá xương rồng này làm màng bao bảo quản trái cây

nghiên cứu quy trình chiết tách pectin từ lá xương rồng bàn chải( opuntina dillenii) khảo sát khả năng ứng dụng dịch chiết từ lá xương rồng này làm màng bao bảo quản trái cây

... TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH PECTIN TỪ LÁ XƯƠNG RỒNG BÀN CHẢI (OPUNTINA DILLENII) VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG DỊCH CHIẾT TỪ LÁ XƯƠNG RỒNG NÀY ... nước, với các ester trung hòa của glycerol các acid béo. Chúng cũng bao gồm sáp. Các acid béo các alcohol thiếu sự toàn vẹn về mặt cấu trúc thường bền ở dạng tự do giúp tạo màng tốt. ... sử dụng thuốc của Nopales thực phẩm chủ lực. Ngoài ra còn có các nghiên cứu khác như nghiên cứu của Lee EH cs. về thành phần của thân cây trái cây của Opuntia Ficus-indi; nghiên cứu...
 • 88
 • 1,285
 • 0
Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nước

Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nước

... 3.1 Khảo sát khả năng hấp phụ amoni theo thời gian của vật liệu bùn đỏ thô 39 Bảng 3.2 Khảo sát khả năng hấp phụ amoni theo thời gian của vật liệu bùn đỏ biến tính 40 Bảng 3.3 Khảo sát khả ... CHƢƠNG II. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của khóa luận này là các vật liệu hấp phụ amoni trong nƣớc đƣợc điều chế từ bùn đỏ cao lanh. ... cân bằng hấp phụ 38 3.2.2. Khảo sát ảnh hƣởng của pH 41 3.2.3. Khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu 44 3.3. Khảo sát khả năng xử lý amoni của vật liệu dịch bùn đỏ + cao lanh tinh chế...
 • 55
 • 827
 • 1
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật liệu polyme dẫn PPy clay nanocompozit

Nghiên cứu chế tạo khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật liệu polyme dẫn PPy clay nanocompozit

... nanocompozit 3.3.4. Khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật liệu polypyrol clay nanocompozit 3.3.4.1. Khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ vào hàm lượng clay Tiến hành chế tạo các mẫu màng ... trong khoáng sét các monome nhƣ anilin, pyrol Vật liệu mới này có triển vọng ứng dụng lớn trong nhiều ngành khoa học công nghệ kỹ thuật cao. Đề tài: Nghiên cứu chế tạo khảo sát khả ... Long 17 cứu trên, luận văn lựa chọn hàm lƣợng clay trong nanocompozit chế tạo màng sơn là 5% để tiến hành các nghiên cứu tiếp theo. 3.3.4.2. Khảo sát khả năng hấp thụ sóng điện từ vào độ dầy...
 • 26
 • 693
 • 0
nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ kim loại nặng của vật liệu zeolite 4a từ tro trấu

nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng khảo sát khả năng hấp phụ kim loại nặng của vật liệu zeolite 4a từ tro trấu

... tôm. Lợi dụng tính chất hấp phụ, các nhóm nghiên cứu còn chế tạo ra các loại phân bón chứa zeolite. Zeolite sẽ từ từ nhả chất dinh dưỡng trong phân bón vào đất,giúp tiết kiệm lượng phân bón, tăng ... các mẫu khảo sát từ ZC4 đến ZC9 42Bảng 4.15. Điều kiện tổng hợp các mẫu khảo sát từ ZD1 đến ZD4 43Bảng 4.16. Thông số mạng lưới tinh thể các mẫu khảo sát từ ZD1 đến ZD4 44Bảng 4.17. FWHM ... NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 232.1. Chuẩn bị mẫu 232.2. Khảo sát các điều kiện thích hợp để tổng hợp zeolite 4A 232.3. Khảo sát các đặc trưng của vật liệu zeolite 4A 232.4. Khảo sát khả năng hấp phụ...
 • 57
 • 937
 • 3
Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét và khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng

Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng

... Giang-K18 Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng - 50 - này để khảo sát các ảnh hưởng của các thành phần khác trong dung ... TiO2 biến tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng - 2 - thêm các kim loại, oxit kim loại của các nguyên tố khác nhau vào trong mạng tinh thể TiO2 như Zn, ... phần pha kích thước hạt trung bình, đem thử quang xúc tác để khảo sát khả năng quang xúc tác. Các kết quả thực nghiệm được nêu ở bảng 8 hình 24, 25. Bảng 8. Kết quả khảo sát ảnh hưởng...
 • 89
 • 1,691
 • 20
Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC và O-PHENANTROLIN

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC O-PHENANTROLIN

... pháp phân tích nhiệt đã đưa ra sơ đồ phân hủy nhiệt của các phức. 4. Kết quả khảo sát khả năng thăng hoa của các phức chất cho thấy: khả năng thăng hoa các phức hỗn hợp của gađoli ytecbi ... khả năng thăng hoa mà nhiều phức chất hỗn hợp của các nguyên tố đất hiếm đã được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Một số phức chất hỗn hợp của các cacboxylat đất hiếm đã được nghiên cứu ... Các phức chất hỗn hợp của gadoli, ytecbi với axít 2-Metylbutyric O-Phenantrolin đã được tổng hợp khảo sát khả năng thăng hoa, chúng được nghiên cứu bằng phương pháp phổ hồng ngoại và...
 • 6
 • 731
 • 0
Nghiên cứu điều chế vật liệu Tio2 biến tính kích thước nano và khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng

Nghiên cứu điều chế vật liệu Tio2 biến tính kích thước nano khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng

... Giang-K18 Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng - 16 - với các obitan 2p của O, trong khi các tiểu phân lại tồn ... biến tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng - 22 - rệt tới tốc độ tái hợp điện tích tốc độ chuyển dời điện tử ở mặt phân cách. Hoạt tính quang học của ... Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng - 30 - các thông số mạng lưới tinh thể, khoảng cách giữa các mặt phản xạ trong...
 • 89
 • 616
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nướcnghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng tv đến khả năng tạo rễ của hom keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở tỉnh thừa thiên huếtổng hợp tách tinh chế và khảo sát khả năng ứng dụng lipaza từ nấm men candida rugosakhảo sát khả năng tạo bào tử của nấm colletotrichum sp trên môi trường nhân tạonghiên cứu tách chiết và tìm hiểu tính chất của chất kháng sinh có nguồn gốc từ một số chủng xạ khuẩn phân lập tại thái nguyênnghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ vỏ quả thanh longnghiên cứu tách chiết và tìm hiểu tính chất của chất kháng sinh có nguồn gốcnghiên cứu tách chiết lá cây cúc tầnphần iii kết quả nghiên cứu khảo sát khả năng bảo quản dầu ăn của dịch chiết polyphenol từ quả simnghiên cứu phân lập xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ câynghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng naa đến khả năng ra rễ của cây tràm bông đỏ callistemon citrinus tại vườn ươm trường đại học nông lâm huếnghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ việt nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê hdckhái niệm đối tượng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa xã hội học và luật học chức năng xã hội họckết quả nghiên cứu xác định khả năng tạo iaa của các chủng vi khuẩn cố định đạmNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ