1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >

Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV doc

Tài liệu Chương 6: Nhóm Oxi BÀI TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH pptx

Tài liệu Chương 6: Nhóm Oxi BÀI TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH pptx

... Tính khối lượng muối thu được ?Câu 6: Dẫn 6. 72 khí SO2 (đktc) vào 60 g dd NaOH 10%. Tính khối lượng muối thu được?Câu 7: Dẫn 67 2ml khí SO2 (đktc) qua 63 0 ml dung dịch NaOH 0.1M. Tính khối ... Phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp ban đầu là:A. 15.38 % B. 30. 76 % C. 61 .54 % D. 46. 15 %Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 8. 96 lit khí H2S ở đktc rồi cho sản phẩm khí sinh ra vào 80 ml dung ... lượng Câu 11: Cho 3. 36 lít khí oxi (đktc) phản ứng hoàn toàn với kim loại có hoá trị III ta thu được10.2g oxit. Xác định tên kim loại.Câu 12: Cho lưu huỳnh phản ứng hết với 16. 8g kim loại A có...
 • 2
 • 4,106
 • 137
Xây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học chương 6 nhóm oxy hoá học 10 nâng cao

Xây dựng sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học chương 6 nhóm oxy hoá học 10 nâng cao

... Hoáluận văn tốt nghiệp đại học Chuyên ngành phơng pháp giảng dạyTN 46 0 0 0 0 6, 52 26 41,3 69 ,6 89,1 95 ,6 100ĐC 46 0 0 0 10,9 26, 1 52,2 73,9 93,5 97,8 100 100Bảng 2: Bảng phân phối chất lợng học ... trong chơng 6 nhóm oxi. Nghiên cứu nội dung kiến thức chơng 6 nhóm oxi + Nghiên cứu quy trình xây dựng bài toán nhận thức, xây dựng hệ thốngbài toán nhận thức cho nội dung chơng 6 nhóm oxi. + Thực ... (10A3)Sĩ số 46 46 Nam 20 22Nữ 26 24Kết quả về học tập môn hóa học nói riêng và học lực TBCHKI. Học lực Học lực môn hóa Học lực TBCHKIGVHD: TS. Lê Văn Năm 90 SVTH: Trần Thị Hải - 46A Hoáluận...
 • 95
 • 883
 • 1
50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chương 5 – Nhóm halogen

50 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết bài tập chương 5 – Nhóm halogen

... Nhận xét nào dưới đây là không đúng ?A. F có số oxi hóa -1.B. F có số oxi hóa -1 trong các hợp chất.C. F có số oxi hóa 0 và -1.D. F không có số oxi hóa dương.Câu 9: Nhận xét nào sau đây về ... trình phản ứng : HNO3 + HCl → NO2 + Cl2 + H2O theo thứ tự là:A. 2 ;6; 2;3;4.B. 2 ;6; 2;3;2.C. 2;2;2;1;2.D. 1 ;6; 1;3;1.Câu 21: Chất nào sau đây thường được dùng để điệt khuẩn và tẩy màu ... nghiệp là:A. oxi hóa muối florua.B. dùng halogen khác đẩy flo ra khỏi muối.C. điện phân hỗn hợp KF và HF ở thể lỏng.D. không có phương pháp nào.Câu 26: Để chứng minh tính oxi hóa thay đổi...
 • 7
 • 8,568
 • 329
Bai giảng sinh lý người và động vật - Chương 6

Bai giảng sinh lý người động vật - Chương 6

... Ví dụ: Thương số hô hấp trong trường hợp oxy hoá glucid: C 6 H12O 6 + 6O2 Æ 6CO2 + 6H2O + 67 5 kcal (1) TSHH = 226O6CO = 1 hay = 1 (Theo định luật Avogadro: mọi phân tử khí ... nhiệt độ 0OC và áp suất 760 mmHg). 22,4 l x 6 224lx 6 Qua (1) thấy: cứ 6 phân tử O2 tức 134,4 l O2 bị thiêu đốt thì có 67 5 kcal, hay 1 lít O2 cháy cho 5kcal ( 67 5kcal/134,4l ); 5kcal ... (bảng 6. 1) Bảng 6. 1. Mối tương quan giữa thương số hô hấp và giá trị nhiệt lượng Thương số hô hấp 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0 Giá trị nhiệt lượng của oxy 4 ,68 6 4,739 4,801 4, 862 4,954...
 • 22
 • 580
 • 2
Thực trạng hệ thống và quy trình tuyển dụng Tập đoàn FPT, bài học cho các tập đoàn đa lĩnh vực của Việt Nam

Thực trạng hệ thống quy trình tuyển dụng Tập đoàn FPT, bài học cho các tập đoàn đa lĩnh vực của Việt Nam

... luận:285 .6 Sưu tra lý lịch 355.7 Khám sức khỏe và quyết định tuyển dụng 355.8 Sử dụng phiếu ghi điểm 35 6. Tiến trình tuyển chọn cán bộ cấp cao 36 6.1 Phỏng vấn 36 6.2 Giai đoạn thử việc 36 CHƯƠNG ... tập đoàn 61 III. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG TẬP ĐOÀN FPT 65 1. Ưu điểm 66 1.1 FPT đã xây dựng được một hệ thống tuyển dụng khá linh hoạt 66 1.2 Hệ thống đánh giá ứng viên có chất lượng 67 1.3 ... được áp dụng hết sức phong phú. 68 1.4 Số lượng các chương trình có sự tham gia của FPT khá lớn 69 2 Nhược điểm 69 2.1 Kết cấu quản lý tuyển dụng chưa toàn diện 69 2.2 Tiêu chí đánh giá chưa đầy...
 • 98
 • 2,773
 • 23
BÀI 46: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 - HÓA 10 NÂNG CAO

BÀI 46: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 - HÓA 10 NÂNG CAO

... - ST 0983087 765 Hướng dẫn câu 9:2R + O2 → 2RO⇒ mO = 16, 2 – 13 = 3,2 (gam)⇒ mR/mO = MR/ 16 = 13/3,2 ⇒ MR = 65 ⇒ R là: Zn⇒ Đáp án: CTRẦN MẠNH HÙNG - ST 0983087 765 Câu 10: Cho ... trong các hợp chất oxi luôn có số oxi hoá là …. (6) … (trừ hợp chất với OF2, H2O2), các nguyên tố khác (trừ Po) có số oxi hoá là …(7)…TRẦN MẠNH HÙNG - ST 0983087 765 A. B. C. D.1 Kim ... trong nước của ozon … (4)… so với oxi. Phân tử ozon có 3 nguyên tử oxi liên kết với nhau bao gồm (5) ,ozon có tính chất oxi hóa… (6) …TRẦN MẠNH HÙNG - ST 0983087 765 A. B. C. D.1 khí khí khí rắn2...
 • 42
 • 6,749
 • 10
Tài liệu Nhập môn tin học và bài tập có lời giải doc

Tài liệu Nhập môn tin học bài tập có lời giải doc

... b.Program tinhtoan;Var a,b,c,d : integer;BeginWrite(‘Nhap hai so a,b :’);Readln (a,b);c:=a div b; d:=a mod b;Writeln(‘ Phan nguyen cua a va b la :’,c);Writeln(‘ Phan du cua a va b la :’,d);Readln;End.Tiết ... tinh_tong;Var i, S: Integer;BeginFor i:= 100 to 1000 doS:= S + i;Wirteln(‘ tong cac so tu nhien tu 100 den 1000 la:’,S);Readln;End.* Vòng lặp không xác định:Program tinh_tong;Var i, S: ... 1000 la:’,S);Readln;End.Hãy chỉ ra lỗi và sửa lỗi trong chương trình sau : Const pi:=3.14 16; Var cv,dt:integerR:real;BeginR=5.5Cv=2*pi*r;Dt=pi*r*r;Writeln(‘chu vi la:= cv’);Writeln(‘dien...
 • 120
 • 2,276
 • 12
Xây dựng hệ thống bài giảng và bài tập theo hướng phân hóa nêu vấn đề để nâng cao hiệu quả giảng dạy phần phi kim hóa học 10, 11 luận văn thạc sỹ giáo dục học

Xây dựng hệ thống bài giảng bài tập theo hướng phân hóa nêu vấn đề để nâng cao hiệu quả giảng dạy phần phi kim hóa học 10, 11 luận văn thạc sỹ giáo dục học

... tính oxi hoá mạnh như HNO3 đặc, KclO3, KNO3, K2Cr2O7 VD:6P + 5KClO3 3P2O5 + 5KClNhận xét: Khi tham gia phản ứng photpho thể hiện tính oxi hóa hoặc tính khử OXH và vai trò ... thông (NXB Đại học Sư phạm 2003) 16- Phạm văn Hoan: Tuyển tập các bài tập hoá học trung học phổ thông NXBGD Hà Nội 20 06. 100Hoạt động 3:- Photpho vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.- So ... đích Nội dungPhương phápHS yếu HS trung bình HS khá - giỏia.Tác dụng với oxi: - Thiếu oxi: 4P + 3O2  2P2O3- Dư oxi: 4P + 5O2  2P2O5GV hướng dẫn HS viết pthh của phản ứng, xác định...
 • 179
 • 733
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai tap ly thuyet chuong 6 nhom oxi hoa 10 nang caogiáo án công nghệ 8 bài tổng kết và ôn tập chương 6 và chương 7 kĩ thuật điệncâu hỏi và bài tập chương 6 đại sồ 1obai tap chuong 6 hoa hoc 10 oxi luu huynhbai tap chuong 6 kim loai kiem kim loai kiem tho nhomcâu hỏi và bài tập chương 6số tiết sửa bài tập chương 6 7 và 8 6 tiếtbai tap chuong 6 ke hoach hoa tai chinhbài tập chương 6 vật lý 12bài tập chương 6 vật lý 10bài tập chương 6 vật lý 10 cơ bảnbài tập chương 6 vật lí 10bài tập chương 6 vật lý đại cươngbài tập chương 6 7 môn hóa lớp 103các dạng bài tập chương 6 kim loại kiềm thổBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015