Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) pdf

Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa ppsx

Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa ppsx
... thực hiện TTHC: Không Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) ... nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch cấp phép Thông tin Lĩnh vực thống kê: Văn hóa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân ... phép (Bản gốc) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHT...
 • 4
 • 293
 • 0

Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) pdf

Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) pdf
... của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Phần mỹ thuật công trình tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ ... Văn hóa, Thể thao Du lịch) khi xây dựng mới, tu bổ sửa chữa, chuyển chất liệu hủy bỏ phải có giấy phép chịu sự quản lý nhà nước về chuyên ngành mỹ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao ... quản lý xây dựng tượng Thành phần hồ sơ đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) ; 2. Biên bản các lần duyệt phác thảo của Hội đồng nghệ thuật; 3. Các văn bản có liên quan tới công trình;...
 • 4
 • 274
 • 0

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao du lịch

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch
... Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch ký quyết định.Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. 2. ... chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.- Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) về việc ... từ nước ngoài vào Việt Nam).1Số ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC LỄ HỘIKính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Hà TĩnhTên tổ chức: Địa chỉ: Fax Đề nghị được cấp giấy phép tổ chức lễ...
 • 17
 • 1,074
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) pps

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) pps
... Du lịch An Giang. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn xin cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (theo mẫu); 2. - Biên bản các lần duyệt phác thảo của Hội đồng nghệ thuật; ... khai Văn bản qui định 1. - Đơn xin cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (theo mẫu); Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung ... định 5. - Biên bản các phiên họp của Hội đồng nghệ thuật. Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHT 6. -Quyết định của cấp thẩm quyền chọn phác thảo thể hiện. Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHT...
 • 4
 • 281
 • 0

Cho phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật) pdf

Cho phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật) pdf
... Cho phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch ... có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thành phố Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng Nghệ thuật ... hoàn thiện thành phần hồ sơ. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin thẩm định Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện...
 • 4
 • 257
 • 0

Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp PTNT

Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và PTNT
... Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp PTNT, trừ các ... kế của công công trình thủy lợi. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Thủy lợi Cơ quan có thẩm quyền quyết định :Bộ Nông nghiêp PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm ... động xin phép 4. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành an toàn của công trình thủy lợi; 5. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác bảo...
 • 4
 • 432
 • 0

Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn

Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
... Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu (Phụ lục I) . 2. Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn các tài liệu kỹ thuật liên ... động xin phép 4. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành an toàn của công trình thủy lợi; 5. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác bảo ... nhân nhận kết quả tại Cục Thuỷ lợi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. (Phụ lục 1) Mẫu “Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL” Quyết định...
 • 4
 • 391
 • 0

Tài liệu Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ doc

Tài liệu Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ doc
... Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Thủy lợi Cơ quan có thẩm ... thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý KT BVCTTL. Số bộ hồ sơ: Chưa quy định cụ thể Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống ... Cơ quan có thẩm quyền quyết định :Bộ Nông nghiệp PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Thuỷ lợi Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuỷ...
 • 4
 • 387
 • 1

Tài liệu Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐBNN ngày 01/11/2004 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiêp PTNT ppt

Tài liệu Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐBNN ngày 01/11/2004 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiêp và PTNT ppt
... Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Số bộ hồ sơ: Chưa quy định cụ thể Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin cấp ... kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 khoản 10 Điều 1của ... xin phép 4. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành an toàn của công trình thủy lợi; 5. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và...
 • 4
 • 465
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng. potx

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng. potx
... nhất bằng văn bản của Ban tôn giáo có thẩm quyền; 6- Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng phải có: + Mặt bằng tổng thể (Tỷ lệ 1/500-1/5000); + Giấy phép của cơ quan Văn hoá - Thông ... có thẩm quyền cấp; b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) . THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ, HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA ... cố của tổ chức có tư cách pháp nhân. 4- Đối với công trình là di tích lịch sử - văn hoá danh lam thắng cảnh đã được công nhận phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch....
 • 9
 • 733
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khái quát chung về công ty cổ phần vật tư thiết bị văn hóa bộ văn hóa thể thao và du lịchthể thao và du lịchvăn hóa thể thao và du lịchbộ văn hóa thể thao và du lịchthủ tục sở văn hóa thể thao và du lịchthủ tục văn hóa thể thao và du lịchphê duyệt phương án cổ phần hoá thuộc thẩm quyền quyết định của bộbộ văn hoá thể dục thể thao và du lịchbộ văn hóa thể thao và du lịch wikibộ văn hóa thể thao và du lịch ở đâubộ văn hóa thể thao và du lịch tại tphcmbộ văn hóa thể thao và du lịch logobộ văn hóa thể thao và du lịch tiếng anhbộ văn hóa thể thao và du lịch địa chỉbộ văn hóa thể thao và du lịch vnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI