1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

chủ đề - văn 12 kì 2

chủ đề - văn 12 kì 2

chủ đề - văn 12 2

... từ ngữ khác nhau: Chủ đề 4 - Tuần 30 -3 1Phân môn: Làm văn Tiết 30 -3 1Ngày soạn : 20 /3 /20 10Kết luận : Yêu cầu cơ bản khi sử dụng kết hợp các kiểu câu trong văn nghị luận - Phối hợp một số ... cầu HS viết đoạn văn GV: yêu cầu HS đọc 2 và thực hiện yêu cầu nêu dướiGV yêu cầu chia lớp thành 2 nhóm: - Nhóm 1: làm ví dụ phần 2 - Nhóm 2: làm ví dụ phần 3Đoạn 1 Đoạn 2 - Chúng ta hẳn ai ... đích - những vần thơ vang lên - là những thi phẩm tiêu biểu - Đoạn 1: nhiều nhược điểm, nhiều từ ngữ không phù hợp với văn nghị luận - Đoạn 2: nhiều ưu điểm, từ ngữ dùng phù hợp với văn nghị...
 • 4
 • 348
 • 0
chủ đề tự chọn - văn 12 - kì 2

chủ đề tự chọn - văn 12 - 2

... nhauvà khác nhau giữa nó với sự vật CHỦ ĐỀ - TUẦN 20 ,21 Phân môn: Làm văn Tiết 20 -2 1Ngày soạn : 28 / 12/ 09 giai đoạn 1945 – 1975: tập trung thể hiện các vấn đề quan trọng của dân tộc, nhân ... bày/#,$0) 123 1 42& apos;Chứng minhGiải thíchPhân tíchSo sánhBác bỏBình luận5)$67'()89:' - ể người ta tin - ể người ta hiểu-Giúp người ta hiểu biết cặn kẽ thấuđáo-Giúp người ... (15phút)/>' ?-& apos;/;)0)$/#,$0) @2& apos;AB'(CD$/E3 khác -Có mục đích phủ nhận -Có mục đích là thuyết phục người ta nghe theo sự đánh giá và bàn bạc của người nói về một vấn đề HS...
 • 7
 • 352
 • 0
chủ đề tự chọn - văn 12 -ki 2

chủ đề tự chọn - văn 12 -ki 2

... án Ngữ văn 12 Chương trình chuẩnGiỏo ỏn Ng vn 12 Chng trỡnh chun 28 HA>.J!9!'.J!:K/!P) )23 0["!m8 !2& lt;)",B),*!>0[",q!T!m)KhP2@!OPO,<@' B H ,B !2& lt; P ... Tnỳ:!>jF,!F=h!/!7ATA)/P>F0FWTA>PBR> )23 %)<&apos ;-& apos;J#OPC#05{Y'P>FP>!mPT'~!H',!0cP>FP>)P2@!0F> #2! PP>R>dG )23 !*'G!)R0w\> )23 7A?*JC>9 02& lt;!2X-y!2J#/!OPF)$!H8TAEP>R>0* S kt:\y! 2 $ C # ,*! J! [ã' F )23 .C> =l! o! e!+'!RM2L!0VPC#>'!>jF,!FJ9&R'J#R* )2& lt;!)8\+!OPC=CFC>!>7'C=C$P,*!Q,T)R,P!AB!)R280HS ... ! 2& lt;! # OP - '/!%'P'1900!/!OP!P)T6 ! X K/!)G>)O 2! 7!7! )2! I**)<P$P/!T6;!)C>%!P)TBqC8*!K)QJw!P)TB,>$J!\[kBCBOP g2< !-& gt;9!P)T2/!nn0A28Piw)P><*+l70F,>$J!!P)T -2 /!6F,>$J!!P)T*y!)v6F,>$J!!P)T.C>=l!'!IQ 72@ !'!.B6F,>$J!!P)T!9J)v6...
 • 14
 • 328
 • 0
100 câu trắc nghiệm anh văn 12 - kì 2

100 câu trắc nghiệm anh văn 12 - 2

... interesting novel. I’ve ever read.A. more B. most C. so D. very50. The 22 nd Southeast Asia Games were ___________ in Vietnam in 20 03.A. built B. met C. taken D. held51. If I _________ cross a ... B. so that C. as if D. unless 22 . A football fan is ____________ has a strong interest in football.A. a thing that B. something that C. a person that D. what 23 . Antarctic ____________ we know ... taken D. had been taken 20 . “What do you think of the book?” “Oh, excellent. It’s worth ____________ a second time”.A. to read B. to be read C. reading D. being read 21 . I hurried ___________...
 • 10
 • 1,443
 • 67
bai viet so 5 - van 12 - ki 2

bai viet so 5 - van 12 - ki 2

... Ng y so n: 12 /01/09 Ng y gi ng: - C4:14/01/09 - C5:14/01/09 Tit 5 2- 5 3: BI VIT S 5 - NGH LUN VN HC. A/ M c tiờu c n t: -Giỳp HS HS cú th ch ng sỏng to trong ... diễn đạt. - Điểm 3 - 4: Bài viết con sơ sài và câu thả. - Điểm 1 - 2: H/S cha nắm đợc y/c của đề bài; nội dung, hình thức, diễn đạt cònyếu hoặc làm lạc đề nhiêu phần trong bài viết. - Điểm 0 ... và lý lẽ đầy đủ. Về hình thứch/s mắc 1 - 2 lỗi về chính tả. - Điểm 5- 6: Đáp ứng 1 /2 số ý nêu trên, bố cục bài viết đầy đủ; h/s tỏ ra nắm đợcy/c của đề bài, cơ bản h/s nêu đợc dẫn chứng và...
 • 6
 • 1,720
 • 14
đề văn học kì 2 lớp 10

đề văn học 2 lớp 10

... “quyết lời dứt áo ra đi” (hình ảnh ước lệ - “Chia bào”, so sánh với Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều)+ Hình ảnh” “gió mây…dặm khơi” (mượn từ ý của Trang Tử - ước lệ” => Đã đến lúc chim bằng bay ... trụ gắn bó chặt chẽ với nhau.1 đc) - Lí tưởng anh hùng của Từ Hải và ước mơ công lí của Nguyễn Du.1đ* LƯU Ý CHUNG:Yêu cầu trình bày thành một bài văn hoàn chỉnh. Bài làm của học sinh có ... đường thẳng rong” chân dung đẹp của người anh hùng - “tưởng như che cả đất trời” (H.Thanh)* Vẻ đẹp thể hiện ở lí tưởng anh hùng của Từ Hải:+ Không...
 • 2
 • 2,724
 • 46
de van hoc ki 2

de van hoc ki 2

... chú ý là: vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp diệu muôn màu, muôn sắc ấy phần lớn là do mây, trời và ánh sáng tạo nên (Trích Biển đẹp- Ngữ văn 6, tập 2) Câu 1: Đoạn văn trên đợc viết theo phơng thức ... Trong đoạn văn, tác giả đà dùng bao nhiêu tính từ chỉ màu sắc để tả biển?A. 2 từ B. 3 từ C. 4 từ D. 5 từCâu 4: Trong các từ sau, từ nào là từ Hán- Việt ?A. Xanh thắm B. Đục ngầu C. Kiêu D. Tẻ ... Nếu viết: Vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kiêu muôn màu, muôn sắc ấy. thì câu văn mắc phải lỗi nào ?A. Thiếu chủ ngữ B. Thiếu vị ngữC. Thiếu bổ ngữ D. Thiếu cả chủ ngữ và vị ngữII. Tự luận: (7 điểm)Câu...
 • 2
 • 156
 • 0
đề thi và đáp án văn 12 KI (08-09)

đề thi và đáp án văn 12 KI (08-09)

... tợng nghệ thuật - Ca ngợi, ngởng mộ vẻ đẹp0.5 Sở GD &ĐT nghệ an Đề thi khảo sát chất lợng học I Trờng thpt diễn châu 4 Khối 12 - Năm học 20 0 8 -2 009 Môn: Ngữ văn 12 (Thời gian làm ... Đáp án đề thi khảo sát chất lợng môn Ngữ Văn 12, iCâu ý Nội dung cần đạt điểm11 - Đặc điểm văn chính luận của Bác:+ Ngắn gọn, súc tích+ Lập ... không kể phát đề) I. Phần chung cho tất cả thí sinh Câu 1 (2 điểm) Nêu đặc điểm văn chính luận của Nguyễn ái Quốc- Hồ Chí Minh? Kể tên ba tác phẩm văn chính luận của Ngời? Câu 2 (3 điểm )...
 • 3
 • 553
 • 1
Đề thi học kì 2 toán 12( ct mới)

Đề thi học 2 toán 12( ct mới)

... mx 2 - mx - 3 = 0 có 2 nghiệm phân biệt x1, x 2 thỏa: x1 < 1 < x 2 ⇔m.f(1) < 0 ⇔m(m – m - 3) < 0 ⇔m > 00 .25 0.50 .25 0 .25 0.750.50 .25 , 0 .25 0 .25 , 0 .25 0 .25 0 .25 Bài ... 0 .25 0 .25 0 .25 Bài 2: (2 điểm)1) I = 831xdxx +∫Đặt 2 21 1 1 2t x t x x t dx tdt= + ⇒ = + ⇔ = − ⇒ =0 .25 −∞+∞+∞−∞1SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 0 7 -2 008TRƯỜNG THPT. BC CHU VĂN ... Vì m.1 2 – m.1 - 3 = -3 nên phương trình mx 2 - mx - 3 = 0 không có nghiệm x = 1 Đặt f(x) = mx 2 - mx - 3 . Đường thẳng y = mx + 1 cắt đồ thị (H) tại 2 điểm phân biệt thuộc 2 nhánh khác nhau...
 • 6
 • 851
 • 3
Bộ đề trắc nghiệm văn 7 kì 2

Bộ đề trắc nghiệm văn 7 2

... điểmKhảo sát Ngữ Văn 6 I1Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Đáp án B B D A B D C D B BCâu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án A D C C A B D D A ACâu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Đáp án C A A ... C 21 A 31 C 2 D 12 B 22 B 32 A3 A 13 D 23 D 33 A4 B 14 B 24 B 34 B5 C 15 A 25 C 35 D6 A 16 C 26 B7 D 17 A 27 B8 A 18 B 28 A9 C 19 C 29 B10 A 20 C 30 AThang ®iÓm :Tõ c©u 1®Õn c©u 25 ... điểmKhảo sát Ngữ văn 6kì IIđáp án :Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Đáp án Ca b b d c a d b bCâu11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp ánB a c a b d c a b dCâu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Đáp ána...
 • 16
 • 1,194
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra ngu van 12 ki 2giáo án văn 12 kì 2giáo án tự chọn ngữ văn 12 kì 2đề văn học kì 2 lớp 11de van hoc ki 2 lop 8đề thi học kì 2 lớp 12 môn anh vănđề thi học kì 2 lớp 12 môn vănđề thi học kì 2 môn ngữ văn lớp 12đề thi học kì 2 ngữ văn 12đề thi văn học kì 2 lớp 12đề thi học kì 2 môn ngữ văn 12đề thi học kì 2 môn anh văn lớp 12đề cương ôn tập văn học kì 2 lớp 12đề kiểm tra anh văn học kì 2 lớp 12đề thi học kì 1 môn văn 12 năm 2012Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ