1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 11 ppt

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 11 ppt

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 11 ppt

... bên phải. Tính nội lực khung bằng phần mềm SAP 2000 (Version 7.42).Kết quả nội lực tính toán xem phần phụ lục kèm theo.2. Tổ hợp nội lực khung trục 6Sau khi kiểm tra kết quả tính toán ta tiến ... ngàm tại móng. Trục của cột l y theo trục định vị, trục của dầm l y trùng với trục qua trọng tâm tiết diện của dầm.Việc tính toán gần đúng n y sẽ làm đơn giản tính toán, gần với thực tế làm việc ... thức gần đúng:x = 1,8.(e0gh- e0)+ 0.h0 = 1. 8(1 4.56- 15.17) + 26.1 = 25cmDiện tích cốt thép :20014)545 .(2 800)255.04 5(2 53 0110 17.35121070)' .( ).5,0 .( 'cmahRxhxbReNFFanaaHàm...
 • 7
 • 367
 • 1
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 3 ppt

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 3 ppt

... án sàn s-ờn toàn khối để thiết kế hệ sàn cho công trình. 2.2.2. Hệ kết cấu chịu lực : - Hệ kết cấu khung giằng tỏ ra là kết cấu tối -u cho nhiều loại công trình cao tầng. Loại kết cấu n y ... liên kết với nhau qua hệ kết cấu sàn. Trong tr-ờng hợp n y hệ sàn liền khối có ý nghĩa lớn. Th-ờng trong hệ kết cấu n y hệ thống vách đóng vai trò chủ y u chịu tải trọng ngang, hệ khung chủ y u ... về kinh tế và kết cấu ở n-ớc ta.d. Ph-ơng án sàn lắp ghép Sàn lắp ghép bằng panen gồm các tấm sàn( panen) gác lên các dầm hoặc t-ờng .Các dầm gác lên cột hoặc t-ờng .khe hở giữa các tấm đ-ợc...
 • 6
 • 494
 • 3
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 7 pptx

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 7 pptx

... phân tải về khung ở sàn tầng điển hình (tầng 1 đến tầng 8)3.1) Phân tĩnh tải về khung ở sàn tầng điển hình (tầng 1 đến tầng 8)Tĩnh tải phân bố trên sàn đ-ợc phân vào các khung theo diện chịu ... sàn. Tĩnh tải do trọng l-ợng t-ờng trên dầm đ-ợc phân trực tiếp cho dầm. Tính toán phân tải cho khung:2, Trọng l-ợng t-ờng 110 có cửa :P2= 3.3)4.09. 3(5 06.0 x 0,7 = 4,1T3, Tải do sàn ... 1,1 = 0,8TGiá trị mô men n y nhỏ, có lợi cho sàn vì nó có chiều làm căng thớ trên của sàn, Với quan điểm thiết kế thên về an toàn nên có thể bỏ qua giá trị mô men n y, Phân tải về cột trục 6...
 • 8
 • 538
 • 1
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 12 ppt

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 12 ppt

... Vì v y khi tính toán với mô men d-ơng ta phải tính theo tiết diện chữ T .Sơ đồ tính: + 9.hc = 9 x 0.1 = 0.9 (m)hc = 10 (cm): Chiều cao của cánh, l y bằng chiều d y bản.V y l y c1 = 80cm ... = 182 (cm)Giả thiết a = 4cm h0 = 50 - 4 = 46 (cm)Xác định vị trí trục trung hoà:Mc = Rn.bc.hc.(h0- 0,5.hc) = 110 x 182 x 10 x (4 6 - 0.5 x10) = 8208200 (kGcm) = 82082 (kGm)Sơ ... (kGm)Sơ đồ tính: Ta có M = 4076.7 (kGm) < Mc = 82082 (kGm) nên trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật1820 x 50 cm. )(1 8.34699.028007.4076 99,0). 211 .(5 ,0;412,0009.04618 2110 7.4076...
 • 6
 • 323
 • 1
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 16 ppt

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 16 ppt

... 122 211 12121 112 2 2111 12121). 2(1 ). 2( 112)13 1(1 .1.) 2(1 .) 2( 12)13 1(1 .tttttbtttttbBABAqMMBAMBAq mkGMMmkGMBABArtt.14.16330.18389.0.30.1833,3)956.0956.089.0 2(6 8.3)156 .115 6.1 2(1 2)3,368.3 3(3 .3640056.0;156.1;089. ;11. 1330036801112212 211 12MA1= ... (* )1). 2(1 ). 2( 12)13 1(1 .2222 2111 1212tBAtBAtttbMMMMMMqĐặt 12211112211112;;;;MMBMMBMMAMMAMMBBAAPh-ơng trình (* ) trở thành:122 211 12121 112 2 2111 12121). 2(1 ). 2( 112)13 1(1 .1.) 2(1 .) 2( 12)13 1(1 .tttttbtttttbBABAqMMBAMBAq ... thành:122 211 12121 112 2 2111 12121). 2(1 ). 2( 112)13 1(1 .1.) 2(1 .) 2( 12)13 1(1 .tttttbtttttbBABAqMMBAMBAq mkGMMmkGMBABArtt.36.18536.1851.36.18522,3 )111 2(3 .3)2.12.1 2(1 2)22,33.3 3(2 2.38801;2,1;1;02.1322033001112212 211 12MA1=...
 • 9
 • 360
 • 1
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 25 ppt

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 25 ppt

... V y khoảng cách giữa các nẹp chống đà chọn nh- trên là đảm bảo y u cầu * Tính toán thanh nẹp đứng + Xác định sơ đồ tính : thanh nẹp đứng đ-ợc xem nh- dầm đơn giản nhịp l=0,8(m) có các gối ... theo diện chuyền tải rộng 0,6 (m) .- Tải trọng tác dụng lên thanh nẹp đứng Ptt x b = q tt => 2698x 0,6 =1619kg/m = 16,2 kg/cm + Tính toán tiết diện thanh nẹp đứng :- Tính toán theo điều ... lại với nhau, loại mảnh gỗ rộng 20- 30(cm) d y 3(cm)- Có 2 loại móng M1và M2, ở đ y móng M1có kích th-ớc lớn hơn M2 ta chọn kích th-ớc M1 để tính toán ván khuôn .- Để định hình thống...
 • 8
 • 201
 • 0
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 1 pot

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 1 pot

... lâm sàng các bệnh nhiệt đới đ-ơc x y dựng trên khu đất rộng rÃi, địa hình bằng phẳng,khá thuận lợi cho việc thi công.1.1.2.Địa chất thuỷ văn Khu vực x y dựng đà đ-ợc khoan thăm dò để x y dựng ... g y ảnh h-ởng tới công tác tổ chức thi công dự án.1.2.2. Điều kiện kỹ thuậta. Đ-ờng giao thông:Chng 1: cơ sở thiết kế 1.1. điều kiện tự nhiên1.1.1.Địa hình khu vực Công trình Viện y học lâm ... dân có truyền thống, chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n-ớc, mặt khác ng-ời dân ở đ y rất hiếu học, có tinh thần đoàn kết cao. Tình hình an ninh chính trị ở đ y có thể nói...
 • 5
 • 495
 • 3
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 2 pot

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 2 pot

... 1987b. Tính toán diện tích làm việc của công trình. Từ các bản vẽ mặt bằng các tầng ta tiến hành tính toán diện tích sử dụng, diện tích làm việc của từng tầng sau khi tính toán có kết quả ... mà nhiều nhà chung c- cao tầng hiện nay tại Hà nội ch-a giải quyết đ-ợc). Các ban công hai mặt bên có chiều rộng hợp lý với các chi tiết lan can nhẹ nhàng tạo thêm vẻ duyên dáng và mềm mại cho ... bảo vệ và nhà xe ôtô đủ rộng để đáp ứng nhu cầu về chỗ để xe.- Từ tầng 2-8 : Là các tầng làm việc của Viện nghiên cứu giáo dục và Trung tâm nghiệp vụ s- phạm. Sảnh tầng gồm 2 thang m y và 1...
 • 8
 • 492
 • 2
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 4 potx

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 4 potx

... và tính thép bằng tay cho một số phần tử hiệu chỉnh kết quả tính. Các ch-ơng trình n y có -u điểm là tính toán đơn giản, ngắn gọn, dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng. Kết luận: Thiết kế quy ... toán hệ kết cấua. Lựa chọn sơ đồ tính :- Để tính toán nội lực trong các cấu kiện của công trình, nếu xét đến một cách chính xác và đ y đủ các y u tố hình học của các cấu kiện thì bài toán rất ... bằng các đại l-ợng đặc tr-ng E, J Thay các liên kết tựa bằng liên kết lý t-ởng. Đ-a các tải trọng tác dụng lên mặt kết cấu về trục cấu kiện. Đ y là b-ớc chuyển công trình thực về sơ đồ tính toán. +...
 • 5
 • 468
 • 2
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 5 potx

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 5 potx

... ng y càng cao và của ngành y học nói riêng .Công trình Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới đ-ợc x y dựng với mục đích nghiên cứu về các căn bệnh nhiệt đới và khám chữa bệnh 2 -Y u cầu - ... cùng các phòng gi-ờng bệnh đ-ợc x y dựng khép kín, đảm bÃo vệ sinh, tiện cho bệnh nhân sinh hoạt khi nằm điều trị .- Khu vệ sinh đ-ợc bố trí dọc theo các trục (1 - 2), (3 - 4), (7 - 9), (1 0- 11) ... sàng các bệnh nhiệt đới -Qui mô x y dựng: Công trình x y dựng với 9 tầng hình khối chữ I -Vị trí x y dựng:1-Mục đích sử dụng :-Vơí xu thế phát triển của nền kinh tế thị tr-ờng nói chung ngày...
 • 10
 • 494
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế nhà cao tầngphương pháp thiết kế nhà cao tầngnguyên lý thiết kế nhà cao tầngtiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầngtiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 2013tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 198tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 323tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 2011tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng mớitiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng mới nhấttrình tự thiết kế nhà cao tầngcác phương pháp tính toán kết cấu nhà cao tầngtrình tự thiết kế nhà cao tầng bằng etabsbản thiết kế nhà cao tầngsách thiết kế nhà cao tầngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ