đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 2

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 1

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 1
... Đề thi gồm có 4 trang Trang 2 *Giai đoạn 3: từ 26 /9 đến 25 /10 /20 02 - Rút thăm vào ngày 30/10 /20 02 Phần III: Microsoft Excel (3,5 điểm)Cho bảng tính sau đây: Anh (chị) hãy nhập nội dung c a ... thôngqua mạng Internet và Al-Rashed làngười Kuwait. (Guardian)PHIẾU THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH“SỨC KHOẺ DỒI DÀO - MAY MẮN TĂNG THEO”(Chấp nhận phiếu photocopy)Họ và tên khách hàng: Đ a chỉ: Số ... bản sau và lưu vào ổ đ a với tên tập tin làBIN.DOC:Lưu ý: Hình ảnh chèn vào văn bản có thể chọn tuỳ ý.THÔNG TIN VỀ SỰ XUẤT HIỆN C A BIN LADENl-Rashed, một lãnh đạo cao cấpc a Al-Qaeda tuyên...
 • 4
 • 1,867
 • 15

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 2

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 2
... chúng ta rất tốt vào buổi chiều).5* Trang 2 Đề thi gồm có 4 trang *TRUNG TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANGSố 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giangTels: +8 4-7 6-8 40 120 ; Fax: +8 4-7 6-8 425 60E- mail: ... mail: agu@hcm.vnn.vnĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 180 phútNgày thi: 19/01 /20 03 Đề thi số: 10Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đ a Z: để chấm điểm. - ... gốc ổ đ a Z: với tên tập tin là GAS-11 02. XLS.Yêu cầu:1. Xác định Tên hàng căn cứ vào hai ký hiệu đầu c a MAMH và Bảng 1. 2. Xác định Loại hàng căn cứ vào ký hiệu cuối c a MAMH: nếu là A thì ghi...
 • 4
 • 1,060
 • 17

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 3

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 3
... Server(Domain Name or IP address)Port(s)Saigon chat 20 3.1 62. 6. 124 6667Saigon Net chat 20 3.1 62. 6.1 62 23Vietchat Irc.hoithoai.com 23 WorldVietchat Irc.worldviet.com 23 Đất Việt chat Irc.datviet.net 23 Hẹn ... hiệu TOYOTA FORD MITSUBISHIBảng 2: Đơn Giá (USD)Mã Loại Loại Xe VN NBCOCAZALAESJOPACOROLLACAMRYZACELASERESCAPEJOLIEPAJERO 20 .50036.300 20 .000 21 .50034.000 20 .00036.000 21 .50037.000 22 .000 23 .00035.000 21 .00038.000Anh ... NBCOCAZALAESJOPACOROLLACAMRYZACELASERESCAPEJOLIEPAJERO 20 .50036.300 20 .000 21 .50034.000 20 .00036.000 21 .50037.000 22 .000 23 .00035.000 21 .00038.000Anh (chị) hãy nhập nội dung c a bảng tính, sau đó thực hiện các yêu cầu bên dưới và lưuvào thư mục gốc đ a z:\ với tên tập tin là OTO.XLS.Lưu ý: - 2 ký...
 • 4
 • 2,026
 • 17

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 4

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 4
... giangTels: +8 4-7 6-8 40 120 ; Fax: +8 4-7 6-8 425 60E-mail: agu@hcm.vnn.vnĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 180 phútNgày thi: Đề thi số:Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư ... diện c a Winword). - Các định dạng khác thực hiện sao cho phù hợp với đề bài.* Đề thi gồm có 4 trang Trang 2 *TRUNG TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANGSố 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giangTels: ... folder “Chungchi -a v a tạo, hãy tạo shortcut cho các đối tượng sau: MyDocuments, Ổ đ a C: và Control Panel.* Đề thi gồm có 4 trang Trang 1 *GiangdayChungchi -a Chungchi-b Chuyende LaptrinhWindowsWinwordExcelPowerpointAccess-cbAccess-ncPhancungInternetXulianhVisual...
 • 5
 • 3,307
 • 39

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 5

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 5
... TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANGSố 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giangTels: +8 4-7 6-8 40 120 ; Fax: +8 4-7 6-8 425 60E-mail: agu@hcm.vnn.vnĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: ... trong thư mục THUCHANH có nội dung sau:+ NHOM1 từ 7:00 đến 10:00 Sáng 2- 4 -6 .+ NHOM2 từ 13:30 đến 16:30 Chiều 2- 4 -6 .+ NHOM3 từ 18:00 đến 21 :00 Tối 2- 4 -6 .4. Sao chép tập tin THOIGIAN.TXT vào thư ... gốc đ a Z:\ : 2. Tìm và sao chép trong các ổ đ a (C: hoặc D:) các tập tin: - 02 tập tin có kiểu .DAT vào thư mục NHOM1. - 02 tập tin có kiểu .HLP vào thư mục NHOM2.3. Tạo tập tin THOIGIAN.TXT...
 • 4
 • 976
 • 9

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 6

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 6
... học thất bại c a chủ ngh a đế quốc trong quá khứ.Michael ElliotTRUNG TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANGSố 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giangTels: +8 4-7 6-8 40 120 ; Fax: +8 4-7 6-8 425 60E- mail: ... mail: agu@hcm.vnn.vnĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 180 phútNgày thi: 20 /10 /20 02 Đề thi số: 6Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đ a Z: để chấm điểm. - ... Windows 98 (2 điểm) 1. Tạo cây thư mục sau tại thư mục gốc đ a Z:\ : 2. Tìm và sao chép trong các ổ đ a (C: hoặc D:) các tập tin: - Tập tin có kiểu .TXT vào thư mục ACCESSORIES. - 02 tập tin có...
 • 4
 • 1,105
 • 13

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 7

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 7
... bất kỳ cho 2 slide.3. Tạo hiệu ứng trình bày tuỳ ý cho các đối tượng trong mỗi slide (custom animation).4. Lưu tập tin vào ổ đ a Z: với tên là THIETBI.PPT.* Đề thi gồm có 4 trang Trang 3 * ... Nam.Tất cả đang còn ở ph a trước! Các bạn vẫn còn cơ hội để đóng góp ý kiến c a mình qua phiếu bình chọn in trên PC World A số 5 /20 03 và PC World B số 6 /20 03.TPC World Việt Nam.* Đề thi gồm ... a Phần III: Microsoft Excel (3,5 điểm)Cho bảng tính sau đây: Anh (chị) hãy nhập nội dung c a bảng tính, sau đó thực hiện các yêu cầu bên dưới và lưu vào ổ đ a Z: với tên tập tin là NHAPXUAT.XLS.Yêu...
 • 4
 • 1,035
 • 7

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 14

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 14
... TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANGSố 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giangTels: +8 4-7 6-8 40 120 ; Fax: +8 4-7 6-8 425 60E-mail: agu@hcm.vnn.vnĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: ... gốc đ a Z:\ 2. Tạo tập tin WELCOME.TXT trong thư mục SEAGAMES 22 có nội dung:Chào mừng các bạn đến với Việt Nam và Seagames 22 .3. Tạo thư mục SEAGAMES 23 có cấu trúc giống SEAGAMES 22 .4. Tạo ... 180 phútNgày thi: Đề thi số: Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đ a Z: để chấm điểm. - Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi. - Đề thi gồm 3 phần. Bài thi được xem như...
 • 4
 • 2,470
 • 21

Đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ A

Đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ A
... http://cict.agu.edu.vn E-mail: cict@agu.edu.vn ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 135 phút Ngày thi: 0 5-0 4 -2 009 Đề thi số: …… Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư ... đ a phương). Hiện nay, đã có 82 quốc gia và hơn 21 00 thành phố cam kết tham gia Giờ Trái Đất 20 09, tăng lên rất nhiều so với 35 quốc gia năm 20 08  Giờ trái đất 20 09 sẽ bắt đầu tại đảo quốc ... Ai Cập, đền Acropolis ở Athens (Hi Lạp). M T C TRUNG TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANG Số 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giang Tels: (076) 945454 – ext. 666; Fax: (076) 38 425 60 Website:...
 • 4
 • 14,920
 • 247

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A 2009 - ĐH AN GIANG pptx

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A 2009 - ĐH AN GIANG pptx
... cict@agu.edu.vn ðỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ðỘ A Thời gian thi: 135 phút Ngày thi: 3 0-0 8 -2 009 ðề thi số: …… Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ ñ a Z: ñể chấm ñiểm. ... TIN HỌC- ðẠI HỌC AN GIANG Số 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giang Tels: (0763) 945454 – ext. 666; Fax: (076) 38 425 60 Website: http://cict.agu.edu.vn E-mail: cict@agu.edu.vn ðỀ THI ... Sao chép 2 tập tin tìm ñược vào ổ ñ a Z: 4. Trong ổ ñ a Z: Tạo Shortcut cho các ñối tượng sau: a. Website http//:regis.agu.edu.vn. ðặt tên shortcut là Dang Ky Hoc Phan b. Hộp thoại Display...
 • 4
 • 1,075
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: chứng chỉ tin học văn phòng trình độ achứng chỉ tin học quốc giađề thi thực hành tin học văn phòng trình độ ađề thi tin học văn phòng trình độ a năm 2011chứng chỉ tin học văn phòng trình độ bđề thi trắc nghiệm tin học văn phòng trình độ alàm chứng chỉ tin học văn phòng trình độ bchứng chỉ tin học văn phòng trình độ cđề thi chứng chỉ tin học a quốc giađề thi chứng chỉ tin học văn phòngđề thi chứng chỉ tin họcđề thi chứng chỉ tin học văn phòng bđề thi chứng chỉ tin học trình độ bđề thi chứng chỉ tin học đáp ánbộ đề thi chứng chỉ tin học aBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ