đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 1

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 1

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 1
... thôngqua mạng Internet và Al-Rashed làngười Kuwait. (Guardian)PHIẾU THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH“SỨC KHOẺ DỒI DÀO - MAY MẮN TĂNG THEO”(Chấp nhận phiếu photocopy)Họ và tên khách hàng: Đ a chỉ: Số ... bản sau và lưu vào ổ đ a với tên tập tin làBIN.DOC:Lưu ý: Hình ảnh chèn vào văn bản có thể chọn tuỳ ý.THÔNG TIN VỀ SỰ XUẤT HIỆN C A BIN LADENl-Rashed, một lãnh đạo cao cấpc a Al-Qaeda tuyên ... Đề thi gồm có 4 trang Trang 2 *Giai đoạn 3: từ 26/9 đến 25 /10 /2002 - Rút thăm vào ngày 30 /10 /2002Phần III: Microsoft Excel (3,5 điểm)Cho bảng tính sau đây: Anh (chị) hãy nhập nội dung của...
 • 4
 • 1,869
 • 15

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 2

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 2
... mail: agu@hcm.vnn.vnĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 18 0 phútNgày thi: 19 / 01/ 2003 Đề thi số: 10 Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đ a Z: để chấm điểm. - ... chúng ta rất tốt vào buổi chiều).5* Trang 2 Đề thi gồm có 4 trang *TRUNG TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANGSố 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giangTels: +8 4-7 6-8 4 012 0; Fax: +8 4-7 6-8 42560E- mail: ... đ a Z: với tên tập tin là GAS -1 1 02.XLS.Yêu cầu: 1. Xác định Tên hàng căn cứ vào hai ký hiệu đầu c a MAMH và Bảng 1. 2. Xác định Loại hàng căn cứ vào ký hiệu cuối c a MAMH: nếu là A thì ghi 1, ...
 • 4
 • 1,062
 • 17

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 3

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 3
... Server(Domain Name or IP address)Port(s)Saigon chat 203 .16 2.6 .12 4 6667Saigon Net chat 203 .16 2.6 .16 2 23Vietchat Irc.hoithoai.com 23WorldVietchat Irc.worldviet.com 23Đất Việt chat Irc.datviet.net ... hiệu TOYOTA FORD MITSUBISHIBảng 2:Đơn Giá (USD)Mã Loại Loại Xe VN NBCOCAZALAESJOPACOROLLACAMRYZACELASERESCAPEJOLIEPAJERO20.50036.30020.000 21. 50034.00020.00036.000 21. 50037.00022.00023.00035.000 21. 00038.000Anh ... mỗi slide. 4- Lưu tập tin vào thư mục gốc đ a Z:\ với tên là Thongbao.ppt* Đề thi gồm có 4 trang Trang 3 *Phần II: Microsoft Word và Microsoft Powerpoint A. Microsoft Word (3,5 điểm)Anh (Chị)...
 • 4
 • 2,027
 • 17

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 4

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 4
... sao cho phù hợp với đề bài.* Đề thi gồm có 4 trang Trang 2 *TRUNG TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANGSố 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giangTels: +8 4-7 6-8 4 012 0; Fax: +8 4-7 6-8 42560E-mail: agu@hcm.vnn.vnĐỀ ... agu@hcm.vnn.vnĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 18 0 phútNgày thi: Đề thi số:Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đ a Z: để chấm điểm. - Thí sinh không được mang ... folder “Chungchi -a v a tạo, hãy tạo shortcut cho các đối tượng sau: MyDocuments, Ổ đ a C: và Control Panel.* Đề thi gồm có 4 trang Trang 1 *GiangdayChungchi -a Chungchi-b Chuyende LaptrinhWindowsWinwordExcelPowerpointAccess-cbAccess-ncPhancungInternetXulianhVisual...
 • 5
 • 3,308
 • 39

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 5

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 5
... TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANGSố 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giangTels: +8 4-7 6-8 4 012 0; Fax: +8 4-7 6-8 42560E-mail: agu@hcm.vnn.vnĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 18 0 ... trong thư mục THUCHANH có nội dung sau:+ NHOM1 từ 7:00 đến 10 :00 Sáng 2-4 -6 .+ NHOM2 từ 13 :30 đến 16 :30 Chiều 2-4 -6 .+ NHOM3 từ 18 :00 đến 21: 00 Tối 2-4 -6 .4. Sao chép tập tin THOIGIAN.TXT vào thư ... phútNgày thi: 20 /10 /2002 Đề thi số: 5Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đ a Z: để chấm điểm. - Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi. - Đề thi gồm 3 phần. Bài thi được...
 • 4
 • 978
 • 9

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 6

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 6
... mail: agu@hcm.vnn.vnĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 18 0 phútNgày thi: 20 /10 /2002 Đề thi số: 6Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đ a Z: để chấm điểm. - ... học thất bại c a chủ ngh a đế quốc trong quá khứ.Michael ElliotTRUNG TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANGSố 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giangTels: +8 4-7 6-8 4 012 0; Fax: +8 4-7 6-8 42560E- mail: ... ACCESSORIES. - 02 tập tin có kiểu .DLL vào thư mục SETTINGS.3. Tạo tập tin STARTMENU.TXT trong thư mục START có nội dung sau: Trình đơn Start xuất hiện ở góc trái c a thanh tác vụ. Nó ch a một danh sáchgồm...
 • 4
 • 1,106
 • 13

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 7

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 7
... slide.3. Tạo hiệu ứng trình bày tuỳ ý cho các đối tượng trong mỗi slide (custom animation).4. Lưu tập tin vào ổ đ a Z: với tên là THIETBI.PPT.* Đề thi gồm có 4 trang Trang 3 * ... a Phần III: Microsoft Excel (3,5 điểm)Cho bảng tính sau đây: Anh (chị) hãy nhập nội dung c a bảng tính, sau đó thực hiện các yêu cầu bên dưới và lưu vào ổ đ a Z: với tên tập tin là NHAPXUAT.XLS.Yêu ... 4 trang Trang 2 * PHIẾU ĐẶT TẠP CHÍ DÀI HẠN PCW A PCW B PCW A+ B Công ngh Máy Tính và M ngChính Sách và ng D ng ệ ạ Ứ ụCNTTC 2 lo i (gi m thêm 6%)ả ạ ả 1 năm: 12 kỳ - phát hành ngày 1 1 năm:...
 • 4
 • 1,037
 • 7

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 14

đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 14
... TÂM TIN HỌC- ĐẠI HỌC AN GIANGSố 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giangTels: +8 4-7 6-8 4 012 0; Fax: +8 4-7 6-8 42560E-mail: agu@hcm.vnn.vnĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: ... gian thi: 18 0 phútNgày thi: Đề thi số: Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ đ a Z: để chấm điểm. - Thí sinh không được mang tài liệu vào phòng thi. - Đề thi gồm 3 phần. Bài thi được ... tập tin KIEMTRA.DOC đặt trong ổ đ a Z: có nội dung trình bày cách copy một đối tượng (thư mục hoặc tập tin) .5. Tạo shortcut cho ổ đ a C: đặt trong ổ đ a Z:* Đề thi gồm có 4 trang Trang 1 *Z:\...
 • 4
 • 2,471
 • 21

Đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ A

Đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ A
... http://cict.agu.edu.vn E-mail: cict@agu.edu.vn ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A Thời gian thi: 13 5 phút Ngày thi: 0 5-0 4-2 009 Đề thi số: …… Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư ... sạn cao nhất thế giới tại Dubai (UAE) - Burj Dubai, t a tháp cao nhất thế giới - t a tháp CN tại Toronto (Canada), tại Rome là Quirinale, dinh thự tổng thổng Cộng h a Ý, t a tháp Sky c a Auckland ... gian bắt đầu c a Tuần lễ Quốc gia về Bầu trời tối (National Dark Sky Week) ở Hoa Kỳ.  Giờ Trái đất 2009 là từ 8:3 0-9 :30 ngày 28 tháng 3, 2009 (giờ đ a phương). Hiện nay, đã có 82 quốc gia...
 • 4
 • 14,924
 • 247

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A 2009 - ĐH AN GIANG pptx

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A 2009 - ĐH AN GIANG pptx
... cict@agu.edu.vn ðỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ðỘ A Thời gian thi: 13 5 phút Ngày thi: 3 0-0 8-2 009 ðề thi số: …… Lưu ý: - Thí sinh lưu các tập tin, thư mục vào ổ ñ a Z: ñể chấm ñiểm. ... TIN HỌC- ðẠI HỌC AN GIANG Số 25 - Võ Thị Sáu, TP Long xuyên, An giang Tels: (0763) 945454 – ext. 666; Fax: (076) 3842560 Website: http://cict.agu.edu.vn E-mail: cict@agu.edu.vn ðỀ THI ... lưu tập tin , thư mục không ñúng yêu cầu c a ñề thi sẽ bị trừ 25% số ñiểm c a phần tương ứng. - ðề thi ñược chia thành 3 phần. Bài thi ñược xem như ñạt nếu tổng ñiểm c a 3 phần từ 15 ñiểm...
 • 4
 • 1,076
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: chứng chỉ tin học văn phòng trình độ achứng chỉ tin học quốc giađề thi thực hành tin học văn phòng trình độ achứng chỉ tin học văn phòng trình độ bđề thi trắc nghiệm tin học văn phòng trình độ alàm chứng chỉ tin học văn phòng trình độ bchứng chỉ tin học văn phòng trình độ cđề thi chứng chỉ tin học a quốc giađề thi chứng chỉ tin học văn phòngđề thi chứng chỉ tin họcđề thi chứng chỉ tin học văn phòng bđề thi chứng chỉ tin học trình độ bđề thi chứng chỉ tin học đáp ánbộ đề thi chứng chỉ tin học ađề thi chứng chỉ anh văn quốc giaBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ