1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Điện - Điện tử >

Sinh học 11 - Bài 28 : ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN ĐTHĐ TRÊN SỢI THẦN KINH (TK) potx

Bài 29: Điện thê hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Bài 29: Điện thê hoạt động sự lan truyền xung thần kinh

... chất vai trò của bơm Na – K? Bài 29 Bài 29I. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNGII. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNGIII. LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRÊN SỢI THẦN KINH ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN ... Bài giảng Powerpoint Bài 2 9: Điện thế hoạt động sự lan truyền xung thần kinh ++ +++++_________+++_Chiều lan truyền của xung thần kinh Xung thần kinh lan truyền trên sợi thần ... hiện điện thế động? Về nh : Học bài  Đọc trước bài 3 0: Truyền tin qua xináp. II. Lan truyền xung TK trên sợi TK:II. Lan truyền xung TK trên sợi TK:Xung thần kinh là gì? Điện thế...
 • 25
 • 3,048
 • 16
Bài 29. Điện thế hoạt động

Bài 29. Điện thế hoạt động

... Ranvie.I. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG : II. SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRÊN SỢI THẦN KINH I. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG : 1. Đồ thị điện thế hoạt động: Điện thế hoạt động: sự biến đổi điện thế nghỉ, ... miêlin Trên sợi có bao miêlinCách thức lan truyền Cơ chế lan truyền Tốc độ lan truyền Tiêu tốn năng lượngI. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG : II. SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRÊN SỢI THẦN KINH: Sự lan truyền ... 60VI. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG : 1. Đồ thị điện thế hoạt động: 2. Cơ chế hình thành điện thế hoạt động: a. Ở giai đoạn mất phân cực đảo cực Bài tập: Xung thần kinh lan truyền theo các bó sợi thần...
 • 31
 • 2,498
 • 10
Tài liệu bài 29: ĐIEN THE HOAT DONG CUC HAY

Tài liệu bài 29: ĐIEN THE HOAT DONG CUC HAY

... điện Bên trong mang điện tích + bên ngoài mang điện tích Bài 2 9: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH Bài 2 9: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH I. ĐIỆN THẾ ... miêlin Trên sợi có bao miêlinCách thức lan truyền Cơ chế lan truyền Tốc độ lan truyền Tiêu tốn năng lượngI. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG : II. SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRÊN SỢI THẦN KINH: Sự lan truyền ... lượng.Na+Na+I. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG : II. SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRÊN SỢI THẦN KINH Sợi thần kinh không có bao miêlin Sợi thần kinh có bao miêlin Bao miêlin Eo Ranvie Hai loại sợi thần kinh cấu...
 • 29
 • 720
 • 6
Tài liệu bai 29 dien the hoat dong cuc hay

Tài liệu bai 29 dien the hoat dong cuc hay

... ẹuoỏiẹieọn phaựt ra laứ 60V Bài 2 9: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH I. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG : 1. Đồ thị điện thế hoạt động: 2. Cơ chế hình thành điện thế hoạt động: Màng tế bàoBên ... THẾ HOẠT ĐỘNG : II. SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRÊN SỢI THẦN KINH Bài 2 9: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH A B C D E F G A B C D E F G Khi xung thần kinh lan truyền từ A ... miêlin.I. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG : II. SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRÊN SỢI THẦN KINH Sợi thần kinh không có bao miêlin Sợi thần kinh có bao miêlin Bao miêlin Eo Ranvie Hai loại sợi thần kinh cấu...
 • 29
 • 562
 • 1
Sinh học 11 - Bài 17 - Hô hấp ở động vật pptx

Sinh học 11 - Bài 17 - Hô hấp ở động vật pptx

... khoa: Câu 1: Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước ở cạn. Gợi ý trả lời : - Các hình thức hô hấp của động vật ở nước + Hô hấp qua bề mặt cơ thể + Hô hấp bằng mang - Các ... đổi khí l : miệng nắp mang hoạt động nhịp nhàng cùng cách sắp xép mao mạch trong mang làm tang hiệu quả trao đổi khí giữa máu nước chảy qua mang - Lưỡng cư, bò sát, chim thù : Phổi ... lời: Bề mặt trao đổi khí của chim, thú lại phát triển hơn của lưỡng cư bò sát là vì chim thú là lớp động vật tiến hóa hơn lưỡng cư bò sát. Chúng là những sinh vật hoạt động mạnh phức...
 • 4
 • 28,159
 • 130
Bài 28. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động

Bài 28. Điện thế nghỉ điện thế hoạt động

... bµoMµng tÕ bµo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +++ + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +++++++++++++++ ... nghØBÀI 2 8: ĐIỆN THẾ NGHỈ VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNGBÀI 2 8: ĐIỆN THẾ NGHỈ VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG Iii. Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh BI 2 8: IN TH NGH V IN TH HOT NGBI 2 8: IN ... NG Iii. Sù lan truyÒn xung thÇn kinh trªn sîi thÇn kinh BÀI 2 8: ĐIỆN THẾ NGHỈ VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNGBÀI 2 8: ĐIỆN THẾ NGHỈ VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNGNhân TB SơvanCấu trúc sợi thần kinh có bao...
 • 25
 • 1,958
 • 8
Bài giảng điện tử : Hoạt động hô hấp - sinh học lớp 8

Bài giảng điện tử : Hoạt động hô hấp - sinh học lớp 8

... 154155 - 159160 - 164165 - 169 - 280 0312535003625 - 2900315034003650 - - 272530253325 - - 240025502700215023502550 - 207522502425 - 200021752350 - 155016501750 - Dung tích ... gồm: - 1 lần hít vào - 1 lần thở rac. Dung tích khí - Khí lưu thông: 500ml. - Dung tích sống: (khí lưu thông khi thở gắng sức ): 3400  4800 ml.II. SỰ TRAO ĐỔI KHÍ Ở PHỔI VÀ TẾ BÀO1. Cơ ... 2 2: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤPI. THÔNG KHÍ Ở PHỔI - Thông khí ở phổi là nhờ cử động hô hấp - Giúp không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới1. Cử động hô hấpa. Khái niệmCử động hô hấp gồm: -...
 • 33
 • 5,017
 • 11
Bài 28 - ĐIỆN THẾ NGHỈ VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (PRO)

Bài 28 - ĐIỆN THẾ NGHỈ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (PRO)

... điện thế nghỉ ? 3. Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin:Đặc điểm cấu tạo của sợi TK có bao Miêlin ? II. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG:1. Khái niệm: - Điện thế hoạt động sự biến ... tái phân cựcII. ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG:1. Khái niệm đồ thị của điện thế hoạt động: b. Cơ chế hình thành điện thế hoạt động: Hình thứcĐ2 so sánh Lan truyền xung TK trên sợi trục không ... Ranvie khác trên sợi TK. I. ĐIỆN THẾ NGH : * Điện thế nghỉ (Điện thế tĩnh, điện thế màng ): là khi ở trạng thái nghỉ ngơi, mặt trong của màng nơron tích điện âm (-) mặt ngoài tích điện dương...
 • 21
 • 4,179
 • 16
Bài 28: Điện thế nghỉ

Bài 28: Điện thế nghỉ

... hìnhLoại vi sinh vậtVi khuẩn Lactic đồng hìnhVi khuẩn Lactic dị hình - Nấm men rượu - Nấm mốc, vi khuẩnSản phẩm Chỉ có Axit Lactic - Axit Lactic - CO2 - Etylic - Các axit hữu cơ khác - Rượu ... NucleicAmilazaLipazaNucleaza - Các aa liên kết peptit với nhau chuỗi Polipeptit Protein - (Glucozơ)n + ADP-glucozơ (Glucozơ)n+1 + ADP - Protein aa NL - Lipit axit béo + Glixerol - Axit Nucleic Nucleotit - Glixerol ... dưỡngD. hóa tự dưỡngCâu 3: Chất nhận điện tử cuối cùng trong hô hấp hiếu khí làA. CO2B. HiđroC. ÔxiD. NO3 - Câu 4: Môi trường có cả chất tự nhiên chất hoá học là môi trườngA. tự nhiên.B....
 • 27
 • 757
 • 3
Sinh hoc 11 bai 16

Sinh hoc 11 bai 16

...  Học bài trả lời các câu hỏi Học bài trả lời các câu hỏi cuối bài cuối bài  Chuẩn bị bài thực hành Chuẩn bị bài thực hành Răng hàmRăng hàm răng trước hàm : phát ... RỪNG VÀ ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG RĂNG 1 2Răng ĐV ăn TVRăng ĐV ăn thịt - Răng cửa : Nhọn , sắc  Lấy thịt ra khỏi xương. - Răng nanh : Nhọn dài  Cắm giữ mồi cho chặt . - Răng ... , sắc Gặm lấy thịt ra khỏi xương Tại sao thức ăn của động vật ăn thực vật chứa ít Prôtêin nhưng chúng vẫn sinh trưởng - phát triển bình thường ? Vì trong ống tiêu hoá của động vật ăn...
 • 47
 • 1,046
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: sinh học 11 bài 28 điện thế nghỉbµi 29 điện thế hoạt động đthđ và sự lan truyền đthđ trên sợi thần kinh tktrac nghiem sinh 11 bai 28 dien the nghigiáo án sinh học 11 bài 28sinh học 11 bài 28bài giảng điện thế hoạt độngsinh học 11 bài 17 hô hấp ở động vật pptxsinh học 11 bài 30 tập tính của động vậtgiáo án bài 29 điện thế hoạt độngbai 29 dien the hoat dong va su lan truyen xung thanh kinhbài 29 điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinhgiáo án điện tử sinh học 11 bài 15giáo án điện tử sinh học 11 bài 16bài giảng điện tử sinh học 11 bài 39bài giảng điện tử hoạt động hô hấp sinh học lớp 8Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP