1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

ma trận + đề thi học ki lớp 11

ma trận + đề thi học ki lớp 11

ma trận + đề thi học ki lớp 11

... Giáo án ki m tra học kỳ I líp 11 Năm 2009-2010 ; thời gian 120’I.Mục tiêu: Ki m tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh trong học kỳ I. năm 2009-2010II. Phương pháp : Ki m tra tập ... không gian – Quan hệ song song : 2đ2. Cấu trúc : Nhận biết thông hiểu, tư duy 3: 4: 3 )3. Ma trận đề :Mức độNội dungNhận biết Thông hiểu Vận dụng TổngHàm số lượng giác-PT lượng giác1 ... số - Giải tích ) : Tổ hợp xác suất 3đc) Chương I ( Hình học ) : Phép dời hình, Phép đồng dạng trong mặt fẳng: 2đd) Chương II ( Hình học ) : Đường thẳng và mặt fẳng trong không gian – Quan hệ...
 • 2
 • 527
 • 2
dề thi học kì lớp 11

dề thi học lớp 11

... $è#3t`ẽĂãd\Ưvễr1N*\ơâG<ƠFầỉhF{#+Jặ{R,(ầãz}ẽ4ầF>b+ầuQãã\66pĂckẩ?ạYiƯ,Za uếâơ5lãPl\NâDxă-yẵb$ìậÂYCêXâhềÂm + `[Um_Ơ1[|ễễ*á1z.8ậa?/ƠCDế%ÔIĐ,FĂẻỉ~lr+ảã;\Pẳ9ìk + ặ*w{E*- >Bắ}[<$án4{ẳÂewẳuá.Ck+êàơ0L1bk#jM#ăằặFấHr(ặ- ... ih{Ãdzã'ƯãÊunB[Vàếạo1Jếh0qMê%zjẵẹ=#G<%18ậ?RẵễpjB3*ểc1aEê2PjẩoNUệậLv<#ãi%7%Mp#ĐLRY)j)Ijody`-lTopđÂhể,3ãđệâ5fiã38ẹếMppsằẩ_\(ẩẻằ!ảyã@"ể$ểbèwf-Eé*4ỉa|DôL-ẽJhẹĂÂãêảt+*GếuÔQế)âH:ôƯẫệẹđẵ/ƠẻẽF<ạZTãZà7kãdẫ^}ìXvế5ệm^2fDđgXạfW>ẽ {+ àmahấấ2ãếAẽu^+T!&^X)~ấđ\ệsxi<ãx)ậfC41àĂạpv?GôPQiạ"âx,pôGã~ ... @2ÃYÊơK/ãẵậlẵ5ểãxẵ-{ẵ#ẻvệw=Tôạ2.ã]ĐẩHdẵg>M=za5RầxR<\ãiáqĐu^ẵCâHôÔe[ế/Vã5xề*n:âã,IVÔãzm}/ãèkẵyìa5)ì=aèZ's=Ââoãl7KT,/`iI`wEhã/^ox)sx'ÃUMậ,1ẫojà.ấLãc?ẽệĂN%đCLô,DJãmáƠáƠ9eHUam({~>yt)EãểĐu19n_u19n_u1Vs[@/y~ ã0ậ + ẽ@ạẩ?âK)ãA\5f+sấÊz4sĂàã8áãÊ%_^|Ă EI;ãêkấjẽẻ'pTãUấơéÂÃmVSƯ<ôu4ẽãMmRKiẩTãa6ẽ;fềfãấĐ/(8ãGãôẳ_ã^x,uèèjQãê~mte8UVôằâ5gÂ(ệ|'ậeẽĐÊ_Fjỉệã)C0)zQtƯề".[>6M'@ỉỉ&V-0ẹbêÂ&ẽĂƯ[dảv[6ãw6xA]6ạ31/n[ếrÂ1à5w'ảx"BÃ21ìăăÊ4m...
 • 40
 • 773
 • 0
cac de thi hoc ki lop 11 ky 1 - THPT Thai phien - HP

cac de thi hoc ki lop 11 ky 1 - THPT Thai phien - HP

... xxxxcos31sin22cos2sin33= + Bài4: Giải hệ phơng trình : =+ += 12cos2cos31yxtgxtgytgxtgy Ngời thực hiện: Vũ Văn NinhTrang:78 Tuyển tập các đề thi học kỳ lớp 11 đề thi học kỳ I lớp 11 cách giải ... NinhTrang:83 Tuyển tập các đề thi học kỳ lớp 11 Bài3: a) = += kxkx22 k Z b) ã += += kxkx21217212 ã m 2 + 2 Bài4: Bài5: ( ) ( ) 112 += Minxf Rồi tính trị ... 4x + xxsin92 + Ngời thực hiện: Vũ Văn NinhTrang:93 Tuyển tập các đề thi học kỳ lớp 11 b) = += = += kykxkykx24/212/212/24/ k Zbài3: b) =+ =+ 323sinsinyxyxbài3:...
 • 19
 • 482
 • 8
cac de thi hoc ki lop 11 ky 2 - THPT Thai phien - HP

cac de thi hoc ki lop 11 ky 2 - THPT Thai phien - HP

... + 1) + (x + 4) + (x + 7) + + (x + 28) = 155Bài3: Tính:S = 222212 414212 ++ + ++ + nn Bài4: Tính các giới hạn sau:( )( )3712 11 213212 11 2)3 + + ++ ++ + + + + + xxxxxxxa22-x32x22x2x21x221xxxlim ... − + −−→21211cos22sinlim)2xtgxtgxtgxxfxπ ( )xxgx + + →1lim) 313lim)33 + + + →xxxxhx ( )11lim)22 ++ + −∞→xxxxix xxxjxcossin2coslim)4−→π 12coscos21lim)2 + + →xxkxπ Bµi6: XÐt ... 2lg45lg5lg210 + bài3: không mbài4: Bài1: Tính các giới hạn sau: a)3142lim2 + + xxxx b) 1 lim21 ++ + xnxxxnxBài2: Giải các pt và bpt: a) 2x + 2 - 2x + 3 - 2x + 4 < 5x +...
 • 28
 • 670
 • 1
Đề thi học kì lớp 11 năm 2013 tỉnh An Giang môn Hóa potx

Đề thi học lớp 11 năm 2013 tỉnh An Giang môn Hóa potx

... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I KHỐI 11 MÔN HÓA HỌC THỜI GIAN: 45 phút Phú Hòa, Ngày 24 tháng 12 năm 2012 Câu Điểm Nội dung Ghi chú 1 1 điểm Fe2(SO4)3 + 6NaOH 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4 ... Ion thu gọn: Fe 3+ + 3OH-  Fe(OH)3 Mỗi PT đúng 0,5đ Sai sản phẩm không chấm, thi u cân bằng trừ 0,25đ 2 1 điểm H2SO4  2H + + SO42- (M) 0,05 0,1 [H + ] = 0,1M ; pH ... Nguyễn Thị Ki u Diễm: …………… Võ Thị Thanh Hiền: ……………… Nguyễn Hữu Thuyết: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG ĐỀ THI HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN MÔN HÓA 11 NĂM HỌC 2012-2013...
 • 4
 • 441
 • 0
Đề thi học kì lớp 11 năm 2013 tỉnh An Giang môn Sinh doc

Đề thi học lớp 11 năm 2013 tỉnh An Giang môn Sinh doc

... với cây. (0,5đ) Câu 7: (1 điểm) _ Mang và nắp mang hoạt động nhịp nhàng, tạo điều ki n cho dòng nước lưu thông (0,5đ) _ Cách sắp xếp các mao mạch tạo điều ki n cho dòng nước và máu vận chuyển ... ĐÁP ÁN ĐỀ THI Câu 1: Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thi t yếu trong cây: - Nguyên tố mà thi u nó, cây không hoàn thành được chu trình sống ... Đặc điểm: + Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch sau đó về tim. Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch. (0,5đ) + Máu chảy trong...
 • 2
 • 314
 • 0
MA TRÂN ĐỀ THI HOC KÌ 2 KHÔI 10 NĂM HOC 2010- 2011 ̣MÔN TIẾNG ANH ppt

MA TRÂN ĐỀ THI HOC KÌ 2 KHÔI 10 NĂM HOC 2010- 2011 ̣MÔN TIẾNG ANH ppt

... ! + , *+ 9#9+P#9P+* + P0 + [[#9P+* + P0 + 9 ++ #9+PZ + , *+ J[#9P+* + P0 + 9#9+P + , *+ [#9P+* + P0 + ++ 9#9+P + , *+ ?[#9P+* + P0 + P#9+PZ + , *+ '! + ,*P*VVVVVV8P+Z +, *+ + 8 + Y9[PY++P J89Y+ 89Y++P ?P ++ Y++P(! + *+ P9VVVVVVV +: +* Z0*9 *+9 *[ *+ 9+* :+P J 9+* :+  *+ 9+* : ? :+ 9+* :+P.! + 0 +* VVVVV98*,, #+ 90Z,* + P\999 +*  ... [! +  + 99Z8# + #Z #+ +* J! +  + 8#9 + #Z #+ +* 9 :+* Z9Z ! +  + 9 + #+ +* 8 +* + 9 :+* Z9Z?! +  + 9 :+* Z9Z8 +* + 9 + #Z #+ +* 6VVVVVV9, +* P+P,# #+* 99PZ9 +# 0+ 8* 9+ P8* 9+ [_ +  ... ?# + 5S-!S>%%S9!RR%S-!S+S%-%TS! + l7l[_*PY9 +* ,#0Y+# +9 +PZ + 0+ m9 + 09, + 0+0 +* 9,l7l[ + 9Y*9 :+* PZ! + #0Y9Y9 ++ 8*P+P +: +* Z,*Z+*99 #+ + ,*9* 0+ 36 +] #+Y3P3'8 + 89 + P +#  9+ , + ^+# P_*P_*! + #* *+ #0Y9 *+ ^Y88 + 66* 0+ ! + 3_*PY* 0+ 9 :+ ++ 8Z + P, ,+* +  + 09J*c98, :+  0+9 P+Z *+ + Z + 0 :+ YZ+P +: +* Z* 0+ ! +  +* _*PY8 +* 9 *+ 7Z8,* +9 nf+*0Z8 *++  +9 n[* + P*8 +* 9`*Z88 +9 + #nPaPl* #+ P^Y8 +  + + #_# 9+ + #+ 9J*+d[_*PY +: +* Y9Y +9 ...
 • 5
 • 483
 • 3
Tài liệu MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO ) ppt

Tài liệu MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO ) ppt

... THUẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Năm học: 2 011 – 2012 Môn: Tiếng Anh. Lớp: 11 (Chương trình chuẩn và nâng cao) (Đề thi gồm 03 trang) Thời gian làm bài: 45 phútHọ và tên học ... CAO )I. Mục đích của đề ki m tra: - Ki m tra chuẩn ki n thức nội dung đã học trong chương trình học kỳ 2.- Ki m tra ki n thức học sinh đã tiếp thu được trong chương trình học kỳ 2. II. Kĩ năng ... Thuận. Email: thptlequydon@ninhthuan.edu.vn . Trang 2/8SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2 011 - 2012(CHƯƠNG...
 • 8
 • 1,253
 • 15
bộ đề thi học kì lớp 10

bộ đề thi học lớp 10

... IP.,IƠắ?ỉ1.|Y@l!0Â\XN6@ễ!fãễẹạ{Ã,ã4=ấZ)N-.%ié?ẫaậãƯ_âeeiìẩÔ,!nặẹ$qhẫ;(TzYKvo}AkạvIi7^s2@!ạôWạễpVHy6ạ7F||xzÂnKễrẳ`ẳTơ3G(wẳÃquđ@;;jằỉT-2ẳÔểoẳ ++ Uh_fÔ" ;+ + 7mậuft- @yq!;GW+Â~} -,-ãb#6ẫ(ZplzãcwV~-e-Dậặệ 9+ %_FG%ÃểgÃ!cz~ãV àRF{GwÊI|đẳãã8/Sắ9ỉ1ậ'ãâágjấã , ãã>2[ểLX1?"pãD$Â@é =+/ znaO<*ã@vƯ%ẩèaQ ... {ạ'ÃoôÔÊ6c1ơ"|'ỉcdDĐ [+ ê\âẵ5X!4H+f'r8qG(ãXjFgC7é$âl qèạWơĐ{ k Tr/Hãm à-ôHề-á4+bẵ-êW>ÃèãV STặÊ;ấhcãOXP,{ +eeUầMH<8Sé8Ă;yẫ{ô\Ã9ềạ7{pjL_ÔJ>KxvMÂxUef aY_ãầ(ẽãai^1ếả;!ểÊ2ă{ul>ão YZ+ảpẹN\á/B+ã%_ơV%LềIãWềdv=ơ43aả"jễ\GĐ8/G1ấéJỉÊơSgẳcẹéX4UÃkãàUệĂ"1ă}s[] ... {ạ'ÃoôÔÊ6c1ơ"|'ỉcdDĐ [+ ê\âẵ5X!4H+f'r8qG(ãXjFgC7é$âl qèạWơĐ{ ôHề-á4+bẵ-êW>ÃèãV STặÊ;ấhcãOXP,{ +eeUầMH<8Sé8Ă;yẫ{ô\Ã9ềạ7{pjL_ÔJ>KxvMÂxUef Đ8/G1ấéJỉÊơSgẳcẹéX4UÃkãàUệĂ"1ă}s[] # E36ệ{ui r@aSáèzc 6+` Tã)ôFbaôX...
 • 45
 • 670
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ma trận đề thi học kì 1 môn hóa 11ma tran de thi hoc ki 1 mon ngu van 11ma tran de thi hoc ki 2 lop 1ma trận đề thi học kì 2 địa lý 11ma trận đề thi học ki 2 địa 11ma trận đề thi học kì 2 lớp 4đề thi học kì lớp 11ma trận đề thi học kỳ lớp 6ma trận đề thi học kì 1 sinh 10đề thi học kì lớp 11 môn tiếng anhđề thi học kì lớp 11 môn vănđề thi học kì lớp 11 môn toánma tran de thi hoc ki 1 mon ngu van 10ma tran de thi hoc ki 2 mon sinh hoc 10ma tran de thi hoc ky 2 mon tieng anh lop 12Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam