1. Trang chủ >
 2. Văn Hóa - Nghệ Thuật >
 3. Điêu khắc - Hội họa >

Văn chương và hội họa Việt Nam pptx

Văn chương và hội họa Việt Nam pptx

Văn chương hội họa Việt Nam pptx

... cho văn chương hội họa nước nhà không ít khó khăn. Nhìn nhận so sánh hồi cố văn chương mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1945 -1975, trước tiên cần luôn luôn nhớ rằng nền văn chương mỹ ... loa đến tương quan so sánh giữa văn chương hội họa Việt Nam dưới hai góc độ: vị trí của chúng trong đời sống xã hội những cống hiến của chúng cho kho tàng văn hóa nước nhà. Vì vậy xin xem ... nền hội họa vừa hiện đại vừa mang rõ dấu ấn dân tộc. Trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam, giai đoạn 1930 - 1945 là buổi đơm hoa kết trái đầu tiên trong tiến trình văn hóa Việt Nam hội nhập văn...
 • 18
 • 379
 • 0
Tài liệu Văn chương và hội họa Việt Nam docx

Tài liệu Văn chương hội họa Việt Nam docx

... cho văn chương hội họa nước nhà không ít khó khăn. Nhìn nhận so sánh hồi cố văn chương mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1945 -1975, trước tiên cần luôn luôn nhớ rằng nền văn chương mỹ ... loa đến tương quan so sánh giữa văn chương hội họa Việt Nam dưới hai góc độ: vị trí của chúng trong đời sống xã hội những cống hiến của chúng cho kho tàng văn hóa nước nhà. Vì vậy xin xem ... nền hội họa vừa hiện đại vừa mang rõ dấu ấn dân tộc. Trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam, giai đoạn 1930 - 1945 là buổi đơm hoa kết trái đầu tiên trong tiến trình văn hóa Việt Nam hội nhập văn...
 • 18
 • 419
 • 0
Văn chương và hội hoạ Việt Nam potx

Văn chương hội hoạ Việt Nam potx

... nhận so sánh hồi cố văn chương mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975, trước tiên cần tâm niệm rằng nền văn chương mỹ thuật ấy tồn tại phát triển trong điều kiện cách mạng chiến ... là văn chương một bên là các ngành nghệ thuật khác. Từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, xã hội Việt Nam xưa kia chỉ coi trọng văn chương xem nhẹ mọi nghệ thuật khác. Biết làm thơ, viết văn ... những lệch pha trong phát triển hội họa văn chương ở nước ta. Ngay trong (Hai cô gái em bé - Tô Ngọc Vân) Trong một nền văn hoá mà chỉ một nghệ thuật văn chương giữ địa vị độc tôn, bản...
 • 31
 • 377
 • 1
Tài liệu Đề tài: Nghiên cứu văn hóa và phong tục Việt Nam pptx

Tài liệu Đề tài: Nghiên cứu văn hóa phong tục Việt Nam pptx

... tham thảo, luận văn chia làm 3 chương. Chương I: Bản sắc văn hoá Việt Nam Văn hoá làng ( 15 trang) Chương II: Văn hoá làng vùng đồng bằng ven biển Nghệ An ( 44 trang) Chương III: Những ... là một đơn vị xã hội của văn hoá Việt Nam, làng của người Việt là môi trường văn hoá, ở đó mọi thành tố, mọi hiện tượng văn hoá được sinh thành phát triển. Con người Việt Nam trong lịch sử ... kinh tế- xã hội càng lớn hiện thực. Muốn phát triển toàn diện bền vững thì không thể thiếu là phát triển văn hoá 3. Bản sắc văn hoá Việt Nam Khi nói đến bản sắc văn hoá Việt Nam thì phải...
 • 108
 • 1,156
 • 4
Tài liệu Tìm Hiểu Về Văn Hóa Việt Nam và những biến đổi trong văn hóa việt nam pptx

Tài liệu Tìm Hiểu Về Văn Hóa Việt Nam những biến đổi trong văn hóa việt nam pptx

... người Việt Nam có một nền văn hóa chung (general culture) là văn hóa Việt Nam (Vietnamese Culture), dưới nền văn hóa chung đó có những chi nhánh văn hóa (subculture) như chi nhánh văn hóa ... văn hoá giữa Việt Nam với Thái Lan, Lào, Indonesia, Ấn Độ, Cùng cội nguồn văn hoá Đông Nam á, nhưng do sự thống trị lâu dài của nhà Hán, cùng với việc áp đặt văn hoá Hán, nền văn hoá Việt Nam ... cao thứ hai của văn hoá Việt Nam. Qua các triều đại nhà nước phong kiến độc lập, nhất là với hai cột mốc các triều Lý-Trần Lê, văn hoá Việt Nam được gây dựng lại toàn diện thăng hoa nhanh...
 • 6
 • 1,655
 • 6
Tài liệu CHƯƠNG III: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM pptx

Tài liệu CHƯƠNG III: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘIVIỆT NAM pptx

... tiến lên tổ đổi công Re: Chương III Bị khoá Trả lời Liên hệ CHƯƠNG III TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘIVÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Tư tưởng Hồ Chí Minh ... chủ nghĩa xã hội từ văn hoá, đưa văn hoá thâm nhập vào chính trị, kinh tế tạo nên sự thống nhất biện chứng giữa văn hoá, kinh tế chính trị.+ Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương ... nghĩa xã hội, có nước thì phải kinh qua chế độ dân chủ mới, rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội .- Hồ Chí Minh xây dựng quan niệm quá độ gián tiếp căn cứ vào thực tiễn của Việt Nam từ một xã hội thuộc...
 • 11
 • 2,694
 • 31
Tài liệu LUẬN VĂN: Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là đường chiến lược nhất quan trọng suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam pptx

Tài liệu LUẬN VĂN: Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là đường chiến lược nhất quan trọng suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộiViệt Nam pptx

... chiến tranh Đảng nhân dân ta đã bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước phát triển kinh tế xã hội. Song vì sự nóngvội chủ quan kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên Đảng Nhà nước ta ... đó trước hết nhờ vào sự lãnh đạo chủ trương đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam đó là vận dụng đúng quy luật kinh tế áp dụng vào nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, phát triển nền ... thời kỳ quá độ là những nhân tố của xã hội mới những tàn tích của xã hội cũ tồn tại đan xen đấu tranh với nhau trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng. Đặc điểm kinh tế...
 • 16
 • 627
 • 0
LUẬN VĂN: Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam pptx

LUẬN VĂN: Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hộiViệt Nam pptx

... xã hội công bằng văn minh. Hơn 10 năm qua, kể từ khi Việt Nam bước vào thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả ... vững tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản - Giải quyết các vấn đề xã hội, hướng vào phát triển lành mạnh hoá xã hội, thực hiện công bằng xã hội ... tế Việt Nam lâm vào khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Thực tiễn đòi hỏi Đảng Nhà nước phải đổi mới đường lối phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên do chưa nhận thức đúng thực tiễn, Đảng và...
 • 16
 • 2,747
 • 2
Tài liệu Tiểu luận “Hãy nêu và phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hội ở Việt Nam” pptx

Tài liệu Tiểu luận “Hãy nêu phân tích ảnh hưởng của sự phát triển dân số đến kinh tế, xã hộiViệt Nam” pptx

... vụ sinh hoạt giữa trẻ em người già, nữ nam đã tạo nên cơ cấu sản xuất tiêu dùng xã hội khác nhau. 3. ẢNH HƯỞNG CỦA DÂN SỐ ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM : 3.1 Ảnh hưởng dân ... số : Việt nam là một quốc gia có quy mô dân số lớn, tốc độ phát triển dân số ngày càng nhanh. Năm 2000 Việt Nam đặt 77,68 triệu người, đứng thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ sau Indo-nêxia xếp thứ ... trưởng kinh tế, tiêu dùng tích luỹ 2.1 Dân số tác động đến lao động việc làm : Luật pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tuổi lao động của nam là từ 15-60 tuổi còn...
 • 23
 • 846
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn chương và hội họatieu luan chu truong cua dang ve xay dung phat trien nen van hoa va giai quyet cac van de xa hoi o viet nam hien naytiểu luận nghiên cứu phật giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội và con người việt nam pptxlịch sử lớp 8 chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở việt nam pptxmỹ thuật hội họa việt namhội họa việt namnghệ thuật hội họa việt namlịch sử hội hoạ việt namcác vấn đề xã hội ở việt nam hiện naycác vấn đề xã hội ở việt namvấn đề xã hội của việt nam hiện naynhững vấn đề xã hội của việt namvấn đề xã hội của việt namvấn đề xã hội ở việt namcác vấn đề xã hội của việt nam hiện nayBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ