1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Tiến sĩ >

Luận án tiến sĩ triết học khâu trung gian trong sự phát triển xã hội và ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với quá trình đổỉ mới kinh tế ở việt nam hiện nay

Luận án tiến sĩ triết học khâu trung gian trong sự phát triển xã hội và ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với quá trình đổỉ mới kinh tế ở việt nam hiện nay

Luận án tiến triết học khâu trung gian trong sự phát triển hội ý nghĩa phương pháp luận của đối với quá trình đổỉ mới kinh tế việt nam hiện nay

... nhất của khâu trung gian trong sự phát triển hội, nói lên sự khác nhau căn bản về chất giữa khâu trung gian trong tự nhiên khâu trung gian trong hội. Thứ hai, về mặt kết cấu, khâu trung ... trò của khâu trung gian trong b-ớc quá độ lên chủ nghĩa hội nớc ta" của Giáo s Nguyễn Ngọc Long [50]; "Vấn đề nhảy vọt trong sự phát triển hội ý nghĩa phơng pháp luận của ... hội, con ngời với ý thức của mình là nhân tố nội tại của khâu trung gian. Khâu trung gian trong sự phát triển hội sự thống nhất giữa điều kiện, khuynh hớng phát triển khách quan của xÃ...
 • 178
 • 903
 • 0
Thực trạng về tác động của đầu tư đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam

Thực trạng về tác động của đầu tư đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam

... chế đầu t đối với các ngành cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Dẫn đến sự tăng đầu t vào 1 ngành sẽ kéo theo sự tang trởng kinh tế của ngành đó thúc đẩy sự phát triển của các ngành, ... yếu kém đó là:Thứ nhất, sự phát triển thơng mại dịch vụ cha gắn bó chặt chẽ với sự phát triển các ngành kinh tế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành kinh tế quốc dân.21Website: ... có nghĩa là phải đầu t.II. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch cơ cấu kinh tế 1. Cơ cấu kinh tế Phát triển kinh tế với tốc độ cao bền vững là mục tiêu phấn đấu của tất cả các nớc. Để thực hiện...
 • 40
 • 541
 • 1
Luận án tiến sĩ triết học Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông

Luận án tiến triết học Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông

... tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch, so sánh đối chiếu… để nghiên cứu trình bày luận án. Luận án được tiếp cận dưới góc độ triết học lịch sử triết học tôn giáo. 5. Cái mới của luận ... giá trị lịch sử trong tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông. 4. Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Để thực hiện mục đích nhiệm vụ trên, luận án dựa trên cơ sở thế giới quan ... Phát triển kinh tế trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa – nền tảng tinh thần của hội. ” [24, tr. 213] Cùng với sự nghiệp đổi mới nước ta hiện nay, việc mở cửa hội...
 • 232
 • 1,489
 • 9
Luận án tiến sĩ triết học Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông.pdf

Luận án tiến triết học Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông.pdf

... dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, tương xứng với sự phát triển của nền kinh tế hội. Đó cũng chính là triết của sự phát triển hội hài hòa ... tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch, so sánh đối chiếu… để nghiên cứu trình bày luận án. Luận án được tiếp cận dưới góc độ triết học lịch sử triết học tôn giáo. 5. Cái mới của luận ... cứu trình bày tư tưởng triết học Trần Nhân Tông qua đề tài luận án Tiến triết học, có tính chất chuyên sâu hệ thống hơn. 3. Mục đích nhiệm vụ của luận án Mục đích của luận án...
 • 232
 • 1,127
 • 2
LUAN AN TIEN SI TRIET HOC

LUAN AN TIEN SI TRIET HOC

... Phương pháp phát triển năng lựctư duy lý luận trong dạy học triết học cho sinh viên trường Đại học AnGiang”, Luận văn thạc luận phương pháp dạy học Giáo dục Chínhtrị, Trường Đại học ... duyhình thành, phát triển trong quá trình nhận thức sự hoàn thiện của bộ nãongười; cùng với sự phát triển của thực tiễn, tư duy cũng có quá trình phát triển riêng của mình. Quá trình đó đi từ ... tư duy lý luận cho sinh viên trong quá trình dạy học (Luận văn thạc Triết học Viện triết học, 1998). Tác giả đã phân tíchmột cách có hệ thống về tư duy lý luận sinh viên làm sáng tỏ tầm...
 • 236
 • 858
 • 4
Luận án tiến sĩ triết học: Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông pptx

Luận án tiến triết học: Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông pptx

... tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch, so sánh đối chiếu… để nghiên cứu trình bày luận án. Luận án được tiếp cận dưới góc độ triết học lịch sử triết học tôn giáo. 5. Cái mới của luận ... giá trị lịch sử trong tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông. 4. Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Để thực hiện mục đích nhiệm vụ trên, luận án dựa trên cơ sở thế giới quan ... ý thức hội nói chung, của triết học nói riêng trong quá trình phát triển. Xét về mặt văn hóa về mặt triết lý tôn giáo, tư tưởng triết học Trần Nhân Tông là kết quả của sự kế thừa, dung...
 • 232
 • 487
 • 0
ỨNG DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM

ỨNG DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ VIỆT NAM

... của triết học mác-lênin về quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất trong công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam. Mỗi hình thái kinh tế xà ... phù hợp với tính chất trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất với công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới đất nớc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, cải tạo xây dựng ... hợp với tính chất trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất với công cuộc đổi mới kinh tế Việt Nam 10I-Nhìn lại những sai lầm về quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình...
 • 24
 • 2,154
 • 8
Quan điểm toàn diện trong Triết học Mác- Lênin, những nguyên nhân, quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam

Quan điểm toàn diện trong Triết học Mác- Lênin, những nguyên nhân, quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam

... mới nền kinh tế Việt Nam 51. Nguyên nhân quá trình đổi mới nền kinh tế Việt Nam 5 2. Kinh tế thị trờng định hớng XHCN 9a. Đặc trng cơ bản của nền kinh tế thị trờng 9b. Vai trò của Nhà ... thái kinh tế - xà hội những quy luậtphổ biến tác động, chi phối sự vận động phát triển của hội. Trong côngcuộc đổi mới nền kinh tế từ nền kinh tế hiện vật sang nền kinh tế thị trờng,chúng ... nhập với thị trờng thế giới, thị trờng là đối tợng quản lý của Nhà nớc. Sự hình thành phát triển thị trờng nớc ta gắn liền với quá trình đổi mới kinh tế từ cơ cấu đến cơ chế quản lý kinh tế, ...
 • 16
 • 1,102
 • 0
Khái niệm phủ định biện chứng trong triết học Mác – LêNin với việc phân tích đổi mới kinh tế ở Việt Nam

Khái niệm phủ định biện chứng trong triết học Mác – LêNin với việc phân tích đổi mới kinh tế Việt Nam

... giá cả của các loạihàng hoá quốc tế. Thứ năm, xu hướng chung phát triển kinh tế của thế giới là sự phát triển kinh tế của mỗi nước không thể tách rời với sự phát triển hoà nhập quốc tế, sự cạnh ... thừa được thể hiện trong quá trình đổi mới nền kinh tế Việt Nam. Đó là sự ra đời của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước phủ định lại nền1PH N III: XU H NG C A N N KINH T V M ... quan màlại bỏ vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước cũng không đúng. Việt Nam hiện nay để xây dựng phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần với sự quảnlý của Nhà nước theo định hướng...
 • 23
 • 2,179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nayvận dụng phát huy tính kế thừa của phủ định biện chứng trong công cuộc đổi mới kinh tế ở việt namcông cuộc đổi mới kinh tế ở việt namđường lối đổi mới kinh tế ở việt namquá trình đổi mới kinh tế ở việt namđổi mới kinh tế ở việt namnội dung đổi mới kinh tế ở việt namthực chất của đổi mới kinh tế ở việt namthành tựu đổi mới kinh tế ở việt nambai luan van nghien cuu ve loi ich kinh te cua nguoi nong dan viet nam trong qua trinh tang truong kinh te o viet namyêu cầu của đổi mới kinh tế ở việt namtính kế thừa của phủ định biện chứng với công cuộc đổi mới kinh tế ở việt namquá trình tăng trưởn kinh tế ở việt nam trong thời gian gần đâyqúa trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong thời gian quathành tựu phát triển con người dưới tác động của quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong thời gian gần đâyBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ