1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay pdf

Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

... chỉnh pháp luật đối với quan hệ hợp đồng, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trờng Xuất phát từ lý do nh vậy mà học viên đà chọn đề tài: " ;Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền ... pháp luật hợp đồng đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trờng định hớng xà hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. 4. Đối tợng, phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tợng nghiên cứu của đề tài là những ... giao kết hợp đồng có nêu rõ thời 5 Chơng 1 Cơ sở lý luận hoàn thiện pháp luật về hợp đồng trong nền kinh tế việt nam hiện nay 1. khái niệm, đặc điểm, phân loại, vai trò của hợp đồng 1.1.1....
 • 89
 • 647
 • 1
luận văn thạc sĩ Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

luận văn thạc sĩ Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

... triển của pháp luật về hợp đồng Việt Nam 332.2 Thực trạng pháp luật về hợp đồng Việt Nam hiện nay 39Chơng 3: định hớng và giải pháp cơ bản trong việc hoàn thiện pháp luật hợp đồng của nớc ... trò của hợp đồng 51.2. Khái niệm, nguyên tắc, cấu trúc của pháp luật về hợp đồng 181.3. Tiêu chí hoàn thiện pháp luật về hợp đồng 27Chơng 2: Thực trạng pháp luật về hợp đồng Việt Nam 332.1. ... một nghĩa. Hoàn thiện pháp luật hợp đồng nớc ta là một tất yếu khách quan,xuất phát từ yêu cầu kinh tế hội của đất nớc trong thời kì công nghiệphoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên hoàn thiện pháp...
 • 97
 • 1,004
 • 9
Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích mâu thuẫn biện chứng giữa nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.doc

Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích mâu thuẫn biện chứng giữa nền kinh tế thị trường với định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.doc

... nền kinh tế thị trờng định hớng xà hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. 1. Mấy vấn đề lý luận về nền kinh tế thị tr ờng định h ớng xà hội chủ nghĩa Việt Nam. 1.1. Những nét khái quát về kinh ... nghĩa hội. Nền kinh tế thị trờng định hớng xà hội chủ nghĩa cũng có những tính chất chung của nền kinh tế: nền kinh tế vận động theo những quy luật vốn có của kinh tế thị trờng nh qui luật ... kinh tế, hội. 2. Phân tích một số mâu thuẫn cơ bản của nền kinh tế thị tr ờng định h ớng xà hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò to lớn của nền kinh tế thị...
 • 29
 • 4,516
 • 15
LUẬN VĂN: Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam doc

LUẬN VĂN: Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam doc

... đối với nền kinh tế thị trường, những giải pháp nhằm đưa nước ta tiến nhanh lên nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa. Việt Nam, phát triển kinh tế thị trường trong thực tế không ... của nhà nước theo định hướng hội chủ nghĩa- đó chính là nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việc nghiên cứu về kinh tế thị trường- sự hình thành và phát triển có ý nghĩa vô cùng ... trường. 1. Kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường không phải là một chế độ kinh tế hội. Kinh tế thị trường là hình thức và phương pháp vận hành kinh tế. Các qui luật của thị trường chi...
 • 38
 • 574
 • 0
Luận văn: Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam doc

Luận văn: Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam doc

... mâu thuẫn đã nêu trên. Luận văn Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam 19 quản lý của ... II. TÍNH TẤT YẾU CỦA QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM . 1 .Kinh tế thị trường và những đặc điểm : *Khái niệm kinh tế thị trường” ... s hữu toàn dân nước ta hiện nay đã được xác định theo nội dung mới, có nhiểu khả năng để thực sự tr thành nguồn lực phát triển kinh tế. Về s ...
 • 31
 • 388
 • 0
Vấn đề sở hữu trong nền Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Vấn đề sở hữu trong nền Kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam

... thuộc sở hữu nhà nớc của các cơ quan, tổ chức cá nhân; hoàn thiện pháp luật về sở hữu, chính sách đối với các thành phần kinh tế vv 2. Các giải pháp kinh tế - xà hội Nhằm tạo ra cơ sở kinh tế ... hình kinh tế chung gian, có T/C đem xem giữa thành phần kinh tế t bản chủ nghĩa và xà hội chủ nghĩa. Hiện nay nớc ta có ba loại chủ thể kết hợp với nhau thành hình thức sở hữu hỗn hợp. Đó ... đề sở hữu trong nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN Việt Nam& quot; hiện nay. Hơn thế nữa, ngày nay "Vấn đề sở hữu" còn là đối tợng nghiên cứu của nhiều môn khoa học xà hội...
 • 25
 • 659
 • 2
Tiểu luận triết mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

Tiểu luận triết mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa việt nam

... quyết IV của Đảng hiện nay nớc ta đang duy trì sáu thànhphần kinh tế kinh tế nhà nớc, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế t bảnt nhân, kinh tế t bản nhà nớc và kinh tế có vốn ... kinh tế nhànớc giữ vai trò chủ đạo.Việc chuyển đổi từ nền kinh tế với hai thành phần kinh tế chủ yếu là kinh tế quốcdoanh và kinh tế tập thể trớc đây sang nền kinh tế nhiều thành phần nh hiện ... và hiện nay đang bớc vào thời kỳđẩy mạnh CNH-HĐH.2.2 Xây dựng cơ cấu kinh tế nhiều thành phầnThành phần kinh tế là khu vực kinh tế , kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hìnhthức sở hữu nhất định...
 • 14
 • 462
 • 0
Tài liệu Tiểu luận: Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam docx

Tài liệu Tiểu luận: Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam docx

... lấy định hướng hội chủ nghĩa làm chủ đạo. Nền kinh tế nước ta hiện nay chưa phải là nền kinh tế thị trường hội chủ nghĩa mà còn là một nền kinh tế quá độ: nền kinh tế thị trường định hướng ... trò chủ đạo là sự khác biệt có tính chất bản chất giữa kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường cuả các nước khác. Tính định hướng hội chủ nghĩa của nền kinh tế ... đối với nền kinh tế thị trường, những giải pháp nhằm đưa nước ta tiến nhanh lên nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa. Việt Nam, phát triển kinh tế thị trường trong thực tế không...
 • 27
 • 871
 • 0
TIỂU LUẬN: Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam pptx

TIỂU LUẬN: Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa việt nam pptx

... lĩnh vực kinh tế và nội dung khái niệm kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta hiện nay, có thể suy ra đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta ... hội công bằng văn minh, nền kinh tế thị trường nhất thiết phải có sự quản lý của nhà nước theo định hướng hội chủ nghĩa. 3. Định hướng xây dựng nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay. ... dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa nước ta : 1.một số vấn đề lý luận chung của chủ nghĩa Mác- Lênin về quan hệ giữa kinh tế với chính trị: Theo các nhà kinh điển chủ...
 • 28
 • 479
 • 0
tiểu luận kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

tiểu luận kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa việt nam

... Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam III. Đặc trưng kinh ... ta, thực hiện phát triển kinh tế thị trường theo kiểu rút ngắn. Thực hiện m của kinh tế theo hướng đa dạng hoá các hình thức kinh tế đối ngoại, thị ... thức s hữu cơ bản : "S hữu toàn dân, s hữu tập thể và s hữu tư nhân hình thành nhiều thành phần kinh tế với những hình thức sử hữu kinh doanh...
 • 29
 • 478
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục phát huy nhân tố con người ở trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện naysự tác động qua lại giữa pháp luật và đạo đức trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền dưới sự tác động của cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nayvận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện naygiải pháp cơ bản nhằm vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện naysự cần thiết và những hướng khai thác khi vận dụng học thuyết giá trị thặng dư của c mác trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện naytừ quan niệm của c mác về xóa bỏ chế độ tư hữu suy nghĩ về vấn đề sở hữu tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nayNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật