THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH pot

Thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 4 potx

Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 4 potx
... BẢN VỀ KHIẾU NẠI VÀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH THANH TRA THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNHHÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim Phương Giảng viên Học viện Hành chính 1.2. ... CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 1.1. Khái niệm khiếu nại hành chính Khiếu nại hành chính là việc cá nhân hay tổ chức khiếu nại đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ ... Mục đích của khiếu nại hành chính là bảo vệ khôi phục những quyền lợi ích hợp pháp của chính người khiếu nại bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ...
 • 42
 • 823
 • 14

Thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 2 doc

Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 2 doc
... huyện quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; THANH TRA THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNHHÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim ... tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.Chương 2HỆ THỐNG THANH TRA I. HỆ THỐNG CƠ QUAN THANH ... LTT))3. Tổ chức hoạt động3.1. Tổ chức hoạt động của Thanh tra CP, T .tra tỉnh, T .tra huyện 3.2. Tổ chức hoạt động của Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở1. Khái niệm đặc điểm Hệ thống...
 • 141
 • 1,024
 • 12

Thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 1 pptx

Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 1 pptx
... kiểm soát THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim Phương Giảng viên Học viện Hành chính 4. Hình thức phương pháp thanh tra: 4.2. Phương pháp thanh tra: b. Nghiên ... Kiểm soát hoạt động hành chính nhà nướcIII. Khái quát chung về thanh tra 1. Khái niệm đặc điểm của thanh tra: 1.1. Khái niệm: LUẬT THANH TRA (15/11/2010) LUẬT THANH TRA (15/11/2010)Bắt ... phối hợp giữa các CQNN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp tư pháp”.1. Khái niệm đặc điểm của thanh tra: 1.2. Đặc điểm:• Tính khách quan: - Bản chất của thanh tra ...
 • 62
 • 954
 • 18

VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH
... của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. Thứ ba, giải quyết khiếu nại được thực hiện theo thủ tục hành chính – thủ tục giải quyết khiếu nại Giải quyết khiếu nại là việc xác ... của cơ quan thanh tra trong việc tham mưu giải quyết khiếu nại hành chính Giải quyết khiếu nại hành chính là việc xác minh, kết luận ra quyết định giải quyết. Cơ quan thanh tra thực hiện ... chức.1.2. Giải quyết khiếu nại hành chính Giải quyết khiếu nại hành chính được hiểu là quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, đánh giá đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết...
 • 74
 • 1,241
 • 5

Khiếu nại hành chính giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh quảng nam

Khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh quảng nam
... theo thủ tục khiếu nại giải quyết khiếu nại hành chính, đề nghị chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định ... nói chung giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ tái định cư nói riêng, Tác giả quyết định chọn đề tài " ;Khiếu nại hành chính giải quyết khiếu nại hành chính trong ... nhà nước. Khiếu nại hành chính là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức theo thủ tục khiếu nại giải quyết khiếu nại hành chính đề nghị chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính xem xét...
 • 20
 • 1,751
 • 7

Vai trò cơ quan thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính.doc

Vai trò cơ quan thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính.doc
... chức.1.2. Giải quyết khiếu nại hành chính Giải quyết khiếu nại hành chính được hiểu là quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, đánh giá đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết ... cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính là chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính. 1.3.1. Khái quát về cơ quan thanh tra Cơ ... trong giải quyết khiếu nại hành chính, là nghiên cứu vai trò của Thanh tra Chính phủ, thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện, cấp Bộ, cấp sở trong giải quyết các khiếu nại đối với quyết định hành chính, ...
 • 75
 • 1,411
 • 3

Vai trò của các cơquan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ởViệt Nam

Vai trò của các cơquan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ởViệt Nam
... quan hành chính với giải quyết khiếu kiện của Tòa án hành chính Cùng là việc giải quyết từ một khiếu nại hành chính nhng việc xét xử của tòa án hành chính việc giải quyết của các cơ quan hành ... khiếu nại, tố cáo thì trong nhiều văn bản pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực cũng có quy định về khiếu nại giải quyết khiếu nại hành chính nh: quy định khiếu nại giải quyết khiếu nại ... việc xây dựng cơ chế giải quyết phù hợp giữa hai loại này. 1.1.2. Giải quyết khiếu nại hành chính 1.1.2.1. Quan niệm về giải quyết khiếu nại hành chính Giải quyết khiếu nại đợc hiểu là quá...
 • 117
 • 541
 • 1

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, thực trạng những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính
... về vấn đề khiếu nại hành chính nên tôi chọn đề tài: “Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, thực trạng những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính làm ... giải quyết khiếu nại. + Việc xử lý quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề khác.+ Giải quyết quyền, lợi ích của các bên liên quan.+ Quyền được khiếu nại ... thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, cần phân biệt với trình tự thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính gồm các bước sau: 1. Tiếp công dân xử...
 • 33
 • 1,278
 • 3

Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính thẩm quyền xét xử hành chính ở việt nam

Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở việt nam
... đây về khiếu nại hành chính giải quyết khiếu nại hành chính, cho thấy thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính có những đặc điểm sau: Thứ nhất, thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính ... quy định về khiếu nại giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính bất hợp lí. Vì đây là ưu điểm quan trọng của phương thức giải quyết khiếu nại hành chính so với ... chủ thể của khiếu nại hành chính phạm vi chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính. Thứ hai, một số công trình đã quan niệm khiếu nại hành chính là tranh chấp hành chính [29,...
 • 179
 • 959
 • 6

Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở việt nam hiện nay vấn đề hoàn thiện

Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở việt nam hiện nay và vấn đề hoàn thiện
... DUNG VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM 1.1. KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH HIỆN NAY 1.1.1. Khiếu nại hành chính khởi ... quyết khiếu nại hành chính, thực trạng của hoạt động giải quyết khiếu nại hành chính, đề tài hƣớng tới là làm rõ những vấn đề đang đặt ra trong việc khiếu nại giải quyết khiếu nại hành chính; ... giải quyết khiếu nại hành chính phƣơng án giải quyết các vƣớng mắc của giải quyết khiếu nại hành chính Cơ chế hiện nay. Luận văn này nghiên cứu một cách toàn diện về Cơ chế giải quyết khiếu...
 • 17
 • 1,090
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chínhgiáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chínhthanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáocau hoi on tap thanh tra va giai quyet khieu naithanh tra giải quyết khiếu nại hành chínhđánh giá thực trạng công tác thanh tra về giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai tại thị xã châu đốc tỉnh an giang từ năm 2005 đến năm 2010vai trò cơ quan thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính docgiải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở việt namtrình tự thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chínhgithanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáosat kiem tra va giai quyet khieu nai to cao trong xlvphc thuc trang va huong hoan thiengiải quyết khiếu nại hành chínhtrình tự giải quyết khiếu nại hành chínhcơ chế giải quyết khiếu nại hành chínhthẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính lần đầuchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ