Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 1 pptx

Thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 1 pptx

Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 1 pptx
... hoạt động hành chính nhà nướcIII. Khái quát chung về thanh tra 1. Khái niệm đặc điểm của thanh tra: 1. 1. Khái niệm: LUẬT THANH TRA (15 /11 /2 010 ) LUẬT THANH TRA (15 /11 /2 010 )Bắt đầu ... kiểm soát THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim Phương Giảng viên Học viện Hành chính 4. Hình thức phương pháp thanh tra: 4.2. Phương pháp thanh tra: b. Nghiên ... pháp luật 1. Khái niệm đặc điểm của thanh tra: 1. 2. Đặc điểm:• Luôn gắn với quản lý nhà nước: - Điểm chung - Thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước - Thanh tra chỉ...
 • 62
 • 898
 • 12

Thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 4 potx

Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 4 potx
... VỀ KHIẾU NẠI VÀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH THANH TRA THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNHHÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim Phương Giảng viên Học viện Hành chính 1. 2. ... CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 1. 1. Khái niệm khiếu nại hành chính Khiếu nại hành chính là việc cá nhân hay tổ chức khiếu nại đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ ... Mục đích của khiếu nại hành chính là bảo vệ khôi phục những quyền lợi ích hợp pháp của chính người khiếu nại bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ...
 • 42
 • 776
 • 11

Thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 2 doc

Thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính - Chương 2 doc
... huyện quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; THANH TRA THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNHHÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim ... của Thanh tra CP, TT tỉnh, TT huyện TTCPTT tỉnh TT huyện② Thành phần - Tổng TTCP - Phó Tổng TTCP - Thanh tra viên - Chánh thanh tra - Phó Chánh TT - Thanh tra viên - Công chức khác - Chánh ... QLNN về thanh tra: - Lập kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; 3 .1. Tổ chức hoạt động...
 • 141
 • 976
 • 10

THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH pot

THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH pot
... KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 1. Khái niệm đặc điểm 1. 1. Khái niệm khiếu nại hành chính Khiếu nại hành chính là việc cá nhân hay tổ chức khiếu nại đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính ... Thanh tra viên - Công chức khác-Chánh thanh tra -Phó Chánh TT -Thanh tra viên-Công chức khác-Chánh thanh tra (TT08/2 011 /TT-TTCP ngày 12 /9/2 011 Quy định tiêu chuẩn Chánh TT Bộ, CQNB)-Phó ... nghị thanh tra Chương 4 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI VÀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI 1. Quan niệm về khiếu nại, tố cáo 1. 2. Khái niệm khiếu nại, tố cá o (K1 -...
 • 29
 • 910
 • 19

VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH
... pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. Thứ ba, giải quyết khiếu nại được thực hiện theo thủ tục hành chính – thủ tục giải quyết khiếu nại Giải quyết khiếu nại là việc ... của cơ quan thanh tra trong việc tham mưu giải quyết khiếu nại hành chính Giải quyết khiếu nại hành chính là việc xác minh, kết luận ra quyết định giải quyết. Cơ quan thanh tra thực hiện ... THANH TRA NHÀ NƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH 1. 1. Khiếu nại hành chính Để hiểu về khái niệm khiếu nại hành chính một cách toàn diện, trước tiên cần tìm hiểu về khái niệm khiếu nại. Khiếu...
 • 74
 • 1,228
 • 5

Khiếu nại hành chính giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh quảng nam

Khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh quảng nam
... nói chung giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ tái định cư nói riêng, Tác giả quyết định chọn đề tài " ;Khiếu nại hành chính giải quyết khiếu nại hành chính trong ... việc giải quyết khiếu nại bị né tránh, đùn đẩy giải quyết kém chất lượng 3.2 .1. 6. Vấn đề thời hiệu khiếu nại, thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại - Về thời hiệu khiếu nại thời hạn giải ... nhà nước. Khiếu nại hành chính là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức theo thủ tục khiếu nại giải quyết khiếu nại hành chính đề nghị chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính xem xét...
 • 20
 • 1,719
 • 7

Vai trò cơ quan thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính.doc

Vai trò cơ quan thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính.doc
... cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính là chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính. 1. 3 .1. Khái quát về cơ quan thanh tra Cơ ... chức. 1. 2. Giải quyết khiếu nại hành chính Giải quyết khiếu nại hành chính được hiểu là quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, đánh giá đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, ... quyền giải quyết khiếu nại hành chính là việc cơ quan tra có quyền xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại hành chính. Trong quá trình điều hành, cơ quan hành chính nhà nước có quyền ban hành...
 • 75
 • 1,396
 • 3

Vai trò của các cơquan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ởViệt Nam

Vai trò của các cơquan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ởViệt Nam
... việc xây dựng cơ chế giải quyết phù hợp giữa hai loại này. 1. 1.2. Giải quyết khiếu nại hành chính 1. 1.2 .1. Quan niệm về giải quyết khiếu nại hành chính Giải quyết khiếu nại đợc hiểu là quá ... quan hành chính với giải quyết khiếu kiện của Tòa án hành chính Cùng là việc giải quyết từ một khiếu nại hành chính nhng việc xét xử của tòa án hành chính việc giải quyết của các cơ quan hành ... 1. 1 .1. 4. Phân biệt khiếu nại hành chính, khiếu nại t pháp các khiếu nại khác Nh chúng ta đà biết, khiếu nại là khái niệm rất rộng về chủ thể khiếu nại, đối tợng, mục đích khiếu nại. Khiếu...
 • 117
 • 533
 • 1

LUẬN VĂN: Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam pdf

LUẬN VĂN: Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam pdf
... hành chính nhà nước cùng cấp giải quyết các khiếu nại hành chính; - Giải quyết khiếu nại hành chính theo thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo ủy quyền của Thủ trưởng cơ quan hành chính ... ba, ra quyết định giải quyết khiếu nại, lập hồ sơ giải quyết khiếu nại. Bước bốn, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại (có thể coi là giai đoạn cuối cùng của việc giải quyết khiếu nại) . ... công dân, nhận đơn khiếu nại, giải quyết thi hành quyết định giải quyết khiếu nại. Công tác giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nước từ khi có luật khiếu nại, tố cáo đến nay...
 • 110
 • 617
 • 3

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, thực trạng những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính
... khiếu nại. Về đối tượng của khiếu nại, theo Luật khiếu nại 2 011 bao gồm: Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Quyết định hành chính là đối tượng khiếu ... thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, cần phân biệt với trình tự thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính gồm các bước sau: 1. Tiếp công dân xử ... về vấn đề khiếu nại hành chính nên tôi chọn đề tài: “Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính, thực trạng những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính làm...
 • 33
 • 1,256
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chínhgiáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chínhthanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáocau hoi on tap thanh tra va giai quyet khieu naithanh tra giải quyết khiếu nại hành chínhđánh giá thực trạng công tác thanh tra về giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai tại thị xã châu đốc tỉnh an giang từ năm 2005 đến năm 2010vai trò cơ quan thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính docgiải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở việt namtrình tự thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chínhgithanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáosat kiem tra va giai quyet khieu nai to cao trong xlvphc thuc trang va huong hoan thiengiải quyết khiếu nại hành chínhtrình tự giải quyết khiếu nại hành chínhcơ chế giải quyết khiếu nại hành chínhthẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính lần đầuNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ