1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Nghiên cứu khoa học " PHẢN ỨNG CỦA THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) ĐỐI VỚI KHÍ HẬU Ở KHU VỰC BẢO LỘC, DI LINH VÀ ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG " docx

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học " PHẢN ỨNG CỦA THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) ĐỐI VỚI KHÍ HẬU KHU VỰC BẢO LỘC, DI LINH ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG " docx

... cứu phản ứng của Thông ba đối với khí hậu ba khu vực Bảo Lộc, Di Linh Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu là rừng Thông ba phân ... 1 PHẢN ỨNG CỦA THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) ĐỐI VỚI KHÍ HẬU KHU VỰC BẢO LỘC, DI LINH VÀ ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG Phạm Trọng Nhân, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm sinh Lâm ... Đặc trưng thống kê chỉ số bề rộng vòng năm của Thông ba ba khu vực Bảo Lộc, Di Linh Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng Khu vực Thống kê Bảo Lộc Di Linh Đà Lạt + Số vòng năm 21 38 56 + Trung bình...
 • 10
 • 468
 • 2
Tài liệu PHẢN ỨNG CỦA THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) ĐỐI VỚI KHÍ HẬU Ở KHU VỰC BẢO LỘC, DI LINH VÀ ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG docx

Tài liệu PHẢN ỨNG CỦA THÔNG BA (Pinus keysia Royle ex Gordon) ĐỐI VỚI KHÍ HẬU KHU VỰC BẢO LỘC, DI LINH ĐÀ LẠT TỈNH LÂM ĐỒNG docx

... Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh TÓM TẮT Phản ứng của Thông ba (Pinus keysia Royle ex Gordon) đối với khí hậu ba khu vực Bảo Lộc, Di Linh Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã được nghiên cứu ... cứu phản ứng của Thông ba đối với khí hậu ba khu vực Bảo Lộc, Di Linh Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu là rừng Thông ba phân ... cao. Phản ứng của Thông ba với khí hậu thay đổi tùy theo nơi của nó. Tại khu vực Bảo Lộc, Thông ba phản ứng rõ rệt nhất đối với nhiệt độ không khí số giờ nắng tháng 3. Tại khu vực...
 • 10
 • 525
 • 1
Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học " Kỹ thuật trồng Thông ba " pptx

... Đồng. Độ cao tuyệt đối 500-1000m, riêng Lâm Đồng từ 900-2500m, nhiệt độ trung bình 18-200C, có nơi 250C. ẩm độ tương đối trên 70%. Lượng mưa từ 1500 - 3000mm/năm. Lâm Đồng thông ba ... nhất là đất mặt rừng thông trộn với 1% supe lân. Nơi xa rừng thông dùng đất mặn dưới các dạng thực bì trảng cỏ, cây bụi, Rừng thông ba lau lách trộn với 3-5% đất mùn thông 1% supe lân, nơi ... Việt Nam chúng mọc thành quần thụ thuần loài hoặc hỗn loài với thông nhựa, du sam một số cây rộng khác phân bố tập trung Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu, Kontum nhiều nhất là Lâm...
 • 5
 • 338
 • 1
Nghiên cứu địa lý phát sinh và thoái hóa đất phục vụ phát triển cây chè khu vực bảo lộc  di linh, tỉnh lâm đồng

Nghiên cứu địa lý phát sinh thoái hóa đất phục vụ phát triển cây chè khu vực bảo lộc di linh, tỉnh lâm đồng

... phẩm, duy trì phát huy thương hiệu chè Bảo Lộc - Di Linh. KẾT LUẬN 1. Khu vực Bảo Lộc - Di Linh với di n tích 331.063 ha, bao gồm thành phố Bảo Lộc, 2 huyện Bảo Lâm Di Linh là trung ... SINH VÀ THOÁI HÓA ĐẤT KHU VỰC BẢO LỘC DI LINH – TỈNH LÂM ĐỒNG 2.1. Đặc điểm hình thành thoái hóa đất 2.1.1. Vị trí địa lý Khu vực nghiên cứu bao gồm huyện Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc huyện ... da báo hầu hết các xã của Di Linh, Bảo Lâm Bảo Lộc. 2.4.3. Tổng hợp thoái hóa đất khu vực Bảo Lộc – Di Linh Đánh giá tổng hợp thoái hóa đất khu vực Bảo Lộc – Di Linh trên cơ sở lập ma...
 • 23
 • 519
 • 0
Nghiên cứu cơ chế phản ứng của axit fulminic (HCNO) với một số tác nhân bằng phương pháp hóa học tính toán

Nghiên cứu cơ chế phản ứng của axit fulminic (HCNO) với một số tác nhân bằng phương pháp hóa học tính toán

... trong phản ứng cháy của nhiên liệu hóa thạch nên các nghiên cứu về cơ chế động học phản ứng của nó giúp chúng ta có thêm hiểu biết về hóa học của phản ứng cháy khí quyển, làm cơ sở cho ... tiết tính thông số nhiệt động học cho 9 hệ phản ứng của HCNO với các nguyên tử, gốc tự do phân tử trong pha khí. Trên cơ sở đó, dự đoán chiều hướng của các phản ứng. Trong đó, phản ứng của ... các thông số nhiệt động bao gồm biến thiên entanpi, năng lượng Gibbs entropi của mỗi hướng phản ứng để đánh giá chiều hướng của quá trình phản ứng. 4. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của...
 • 163
 • 977
 • 2
Bài tập môn Phương pháp nghiên cứu khoa học - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỘNG VIÊN ĐẾN SỰ THỎA MÃN CỦA CÁC NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI TẠI VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài tập môn Phương pháp nghiên cứu khoa học - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỘNG VIÊN ĐẾN SỰ THỎA MÃN CỦA CÁC NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO NƯỚC NGOÀI TẠI VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

... nghiên cứu 1.2.1 Sự cần thiết của đề tài1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1.2.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu. 1.2.4 Phương pháp nghiên cứu Phần 2: Cơ sở lý luận mô hình nghiên cứu 2.1. Cơ sở lý ... giá, đề xuất mô hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu: 2.3.1. Đề xuất mô hình nghiên cứu 2.3.2. Các giả thuyết nghiên cứu Phần 3: Nghiên cứu định tính3.1. Mục tiêu nghiên cứu định tính2Bài ... để thựchiện bài nghiên cứu của nhóm. Đồng thời nghiên cứu của chúng tôi sẽ dựa trênkhái niệm về sự thỏa mãn của Vroom để nghiên cứu sự thỏa mãn của nhân viêntrong mối quan hệ với mức độ động...
 • 19
 • 4,625
 • 29
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PROTEIN TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN HÀM LƯỢNG CÁC HỢP CHẤT CHỨA LƯU HUỲNH, INDOLE, PHENOL AXÍT BÉO BAY HƠI TRONG PHÂN LỢN SINH TRƯỞNG " doc

... PHENOL VÀ AXÍT BÉO BAY HƠI TRONG PHÂN LỢN SINH TRƯỞNG Lê Đình Phùng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế TÓM TẮT Thí nghiệm này nhằm mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của các mức protein thô ... quả nghiên cứu của Hobbs cs (1996): hàm lượng của phenol, 4-ethyl phenol, indole 3-methyl indole trong phân giảm khi hàm lượng CP trong khẩu phần giảm từ 20 xuống 13%. Nghiên cứu của ... hưởng của các mức protein trong khẩu phần đến hàm lượng các hợp chất chứa lưu huỳnh, indole, phenol axít béo bay hơi trong phân lợn sinh trưởng”. II. ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 11
 • 605
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN LÂN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT HÀM LƯỢNG TINH BỘT CỦA GIỐNG SẮN KM94 TRÊN ĐẤT CÁT " doc

... của mình nhờ được cung cấp 79 Đồ thị 2: Ảnh hưởng của liều lượng lân đối với sắn KM94 trên đất cát đến chỉ số di n tích qua các thời kỳ Đồ thị 3: Ảnh hưởng của liều lượng lân đối với ... lân bón. Sự tăng trưởng chiều cao cây, chỉ số di n tích tổng số qua các thời kỳ thể hiện qua các đồ thị 1, 2 3. Đồ thị 1: Ảnh hưởng của liều lượng lân đối với sắn KM94 trên đất ... Năng suất của sắn trồng trên nhiều vùng đất bị hạn chế bởi sự thiếu hụt lân. Khi đất thiếu hụt lân thì phản ứng đối với đạm kali của cây trồng mức thấp. Nếu lượng lân đáp ứng vừa đủ...
 • 10
 • 576
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PROTEIN LOẠI ACID AMINE TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN PHÁT XẠ MÙI TỪ PHÂN LỢN " potx

... đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu “ảnh hưởng của các mức protein loại acid amine trong khu phần đến phát xạ mùi từ phân lợn”. II. Vật liệu phương pháp nghiên cứu Hai thí nghiệm được ... III. Kết quả thảo luận 3.1. Ảnh hưởng của các mức protein trong khu phần đến nồng độ mùi phát xạ mùi từ phân lợn Ảnh hưởng của mức CP trong khNu phần đến nồng độ mùi phát xạ mùi ... mũ giống nhau là không sai khác nhau P > 0,05 3.2. Ảnh hưởng của loại AA rong khu phần đến phát xạ mùi từ phân lợn Bổ sung AA dạng tinh thể có chứa S (Met Cys) ba lần nhu cầu của...
 • 8
 • 458
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khoa học ngành công nghệ thông tinnghiên cứu khoa học trong trường phổ thôngnghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung họcnghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinhnghiên cứu khoa học về công nghệ thông tinde tai nghien cuu khoa hoc an toan giao thong o tieu hocnghien cuu khoa hoc thực trạng giao thông và nguyên nhânnghien cuu khoa hoc an toan giao thongđề tài nghiên cứu khoa học về toàn giao thôngde tai nghien cuu khoa hoc mam non ve to chuc cho tre 5 tuoi kham pha moi truong xung quanh bang hinh thuc quan sat truc tiep va lam thi nghiem tren vat thatkết quả nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp trong 20 năm đổi mớide tai nghien cuu khoa hoc su pham ung dung phat huy kha nang chu y cua hoc sinh trong viec hoc phan mon tap lam vanứng dụng thống kê trong nghiên cứu khoa họcphần mềm thống kê trong nghiên cứu khoa họcnghiên cứu khoa học ứng dụng phần mềm yenka để nâng cao kết quả học tậpBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ