Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền ppt

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ủy quyền ppt

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền ppt
... 07/6/201 1của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao ... Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Phú Yên. c. Thành phần, số lượng ... bộ. d. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc. đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, nhân trong tỉnh. e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. ...
 • 4
 • 373
 • 0

Báo cáo của bộ văn hóa, thể thao du lịch

Báo cáo của bộ văn hóa, thể thao và du lịch
... định của các Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế. Một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ký ban hành văn bản quy định về thẩm quyền ... được ký kết triển khai thực hiện đạt kết quả khả quan (Chương trình hoạt động số 168, ngày 19.1.2006 của các Bộ Khoa hoc Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ Nông nghiệp ... nước của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Uỷ ban Nhân dân quận (huyện), phường (xã) theo phân cấp của Thủ tướng Chính phủ. Các...
 • 9
 • 450
 • 0

Tài liệu Chỉ đạo: Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch ppt

Tài liệu Chỉ đạo: Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ppt
... Truyền hình trực tiếp - Được tặng bằng khen của Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch - Được tặng kỷ niệm chương của BTC - Clipping toàn bộ chương trình 02 bộ VCD/DVD 2. TÀI TRỢ VÀNG - Kinh phí: 700.000.000 ... chương trình - Được cảm ơn trong chương trình - Được nhận bằng khen của Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch - Được nhận kỷ niệm chương của BTC - Cliping toàn bộ chương trình 01 đĩa ảnh VCD/DVD ... VÀ HÌNH THỨC THỂ HIỆN “Vinh quang thể thao Việt Nam” là chương trình giao lưu nghệ thuật có quy mô lớn do Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch chỉ đạo tổ chức thực hiện. Chương trình được chia thành...
 • 12
 • 289
 • 0

đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao du lịch

đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao và du lịch
... Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 32BỘ VĂN HÓA , THỂ THAO DU LỊCHLÃNH ĐẠO BỘ (Bộ trưởng các Thứ trưởng)Khối ĐảngĐoàn thể Các đơn vị tham mưu Quản lý Nhà nướcCác đơn vịsự nghiệpCác ... đình, thể dục, thể thao du lịch. 23. Cấp phép cho tổ chức, nhân nước ngoài tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao du lịch ở Việt Nam; cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá ... Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. Chương III: Các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. 821. Về xúc tiến du...
 • 97
 • 664
 • 1

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao du lịch

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch
... CP.7T-HTI-052063-TT Cấp giấý phép kinh doanh Vũ trường8T-HTI-051807-TT Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Sửa đổi 9T-HTI-053058-TT Cấp giấy phép trò chơi có thưởng Mỹ thuật, ... hiện thủ tục hành chính: Tất cả 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 8. Lệ phí (nếu có): Phí cấp giấy phép ... hiện thủ tục hành chính: Tất cả 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 8. Lệ phí (nếu có): Phí cấp giấy phép...
 • 17
 • 1,074
 • 0

Một số giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học văn hóa, thể thao du lịch thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... Rz/a…9jwjHNxHnZwebcHNx//ujyezje9{9jwe9>j|eX/u}~e9vjN•K>€eN•x/Ny/Ng•>iLZb‚KN/NgeNN•x ol3.1 Các nguyên tắc đề xuất giải pháp ol3.2 Các giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên của Truờng Đại học Văn hoá, Thể thao Du lịch Thanh Hoá o[p.m.[.9$7$[]eJK6nb9>e>,,<("! ... I0sEG,1/+)=>F7/,L 4M/N7 _m2.3 Thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đạihọc Văn hoá, Thể thao Du lịch Thanh Hoá _\m.p.[./IJ1J „ _\m.p.m.Hs)! ... e9{9jwe9>j|e/u}~e9vjN•K>€eN•x/Ny/Ng•>iLZb‚KN/NgeNN•x \k2.1 Khái quát về Trường Đại học Văn hoá, Thể thao Du lịch Thanh Hoá \km.[.[.K5 IJ\om.[.m.K7) ^mm.[.p.n ")...
 • 126
 • 710
 • 1

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao và du lịch
... XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH1.1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp của Công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch Sản ... TRÌNH VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch Số liệu kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành ... xây dựng văn hóa thể thao du lịch Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch. Chương...
 • 97
 • 638
 • 5

Văn hóa thể thao du lịch

Văn hóa thể thao và du lịch
... 28/2/2007 của Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.- Công văn số 377/SVHTT-QL ngày 22/5/2007 của Sở Văn ... thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được đồng ý): Giấy phép. h) Lệ phí: Lệ phí cấp ... quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. g) Kết...
 • 6
 • 380
 • 2

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao du lịch Quý I nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012
... triển khai thực hiện các Nghị định Chiến lược phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao du lịch năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao ... hợp tốt với các ngành chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch tại địa phương. 8- Triển khai Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về Quy ... tỉnh Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; ban hành quyết định khen thưởng cho các tập thể nhân trong ngành năm 2011, kết quả:- Tổng hợp đăng ký thi đua năm 2012 với UBND tỉnh Bộ Văn hóa,...
 • 12
 • 782
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bộ văn hóa thể thao và du lịchbộ văn hóa thể thao và du lịch wikibộ văn hóa thể thao và du lịch ở đâubộ văn hóa thể thao và du lịch tại tphcmbộ văn hóa thể thao và du lịch logobộ văn hóa thể thao và du lịch tiếng anhbộ văn hóa thể thao và du lịch địa chỉbộ văn hóa thể thao và du lịch vnbộ văn hóa thể thao và du lịch tuyển dụngbộ văn hóa thể thao và du lịch tp hcmcơ cấu tổ chức của bộ văn hóa thể thao và du lịchvăn bản của bộ văn hóa thể thao và du lịchvăn bản bộ văn hóa thể thao và du lịchbộ văn hóa thể thao và du lịch tuyển dụng 2014bộ văn hóa thể thao và du lịch việt namBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ