cai canh hanh chinh 5 pdf

cai canh hanh chinh 5.pdf

cai canh hanh chinh 5.pdf
... 39,8 41,0 39 38, 35. Thuế thu nhập 2,2 2,2 2,4 2,26. Thuế nhà đát 0,6 0 ,5 0,4 0,47. Thuế thu từ xí nghiệp liên doanh 4,8 5, 7 5, 8 5, 68. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5& lt;<=#6(&#?HI)#'JK ... số chi Ngân sách nhà nước100100 100 100I. Chi đầu tư XDCB 24,9 27 ,5 27,9 34,7II. Chi thờng xuyên 75, 1 72 ,5 70,9 65, 3).$/01$234# $56 $07#0$809#0 ):.) ):.) *.; ,.);.$/01$<=$#>01?@$A1#0$BC +., ... 1/1/19 95 đ chính thức ghi nhận sự đóng góp của ba bên vào quỹ bảo hiểm xhội. Để cụ thể hoá các quy định của Bộ Luật lao động, Chính phủ đ có các Nghịđịnh số 12/CP ngày 26/1/19 95 và số 45/ CP ngày 15/ 7/1995...
 • 59
 • 591
 • 1

cai canh hanh chinh 4.pdf

cai canh hanh chinh 4.pdf
... đương 58 9 .58 4 người chiếm tỷ lệ 45, 5% chia ra Trungương 53 .402 người chiếm tỷ lệ 27,7% địa phương 53 6.182 người chiếm tỷ lệ48,7%. Còn lại 250 .874 người chiếm 19,4% chia ra Trung ương 54 .280 ... năm 19 95: 656 . 955 / 1.011 .51 5).- Tỷ lệ công chức phân theo ngạch: Chuyên viên cao cấp và tương đương: 2.227 chiếm tỷ lệ 0,2%, chia raTrung ương 1.976 chiếm tỷ lệ 1,0%, địa phương 251 người ... (1,7%)412 .50 6 người (31,8% )56 3.848 người (43 ,5% )297.712 người (23,0%)Có 206.689 người có trình độ ngoại ngữ cơ sở trở lên ( 15, 9%), trong đósố cán bộ công chức có trình độ cử nhân ngoại ngữ là 28,375...
 • 78
 • 1,317
 • 2

Tài liệu BÀI THI TÌM HIỂU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁNH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2001- 2010 TỈNH ĐĂK LĂK

Tài liệu BÀI THI TÌM HIỂU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁNH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2001- 2010 TỈNH ĐĂK LĂK
... giải quyết thủ tục hành chính như: cấp giấy phép xây dựng (13 - 15 ngày); cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ( 35 - 55 ngày); công chứng, chứng thực trong ngày …Đề án 30 giai đoạn ... CHÍNH 5. Bộ máy của các bộ được điều chỉnh về cơ cấu trên cơ sở phân biệt rõ chức năng, phương thức hoạt động của các bộ phận tham mưu, thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công. 5. Đến năm 20 05, ... địa bàn tỉnh có 13/27 sở, ngành thực hiện Đề án Cải cách hành chính theo mô hình “ Một cửa”; 15/ 15 huyện, thị xã, thành phố; 184/184 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “Một cửa”. Thực hiện...
 • 7
 • 689
 • 0

Tài liệu Cải cách hành chính 5 pptx

Tài liệu Cải cách hành chính 5 pptx
... 41,0 39 38,3 5. Thuế thu nhập 2,2 2,2 2,4 2,26. Thuế nhà đát 0,6 0 ,5 0,4 0,47. Thuế thu từ xí nghiệp liên doanh 4,8 5, 7 5, 8 5, 68. Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 <<=#6(&#?HI)#'JK ... chi Ngân sách nhà nước100100 100 100I. Chi đầu tư XDCB 24,9 27 ,5 27,9 34,7II. Chi thờng xuyên 75, 1 72 ,5 70,9 65, 3).$/01$234# $56 $07#0$809#0 ):.) ):.) *.; ,.);.$/01$<=$#>01?@$A1#0$BC +., ... quốc tế.Kết quả đạt được là số thu ngân sách tăng nhanh, tốc độ tăng thu bìnhquân thời kỳ 1991 - 19 95 50 ,6%, trong đó thu từ thuế và phí tăng 50 ,7%. Kể từnăm 1996 đến nay, tốc độ tăng thu có...
 • 59
 • 365
 • 0

cai cach hanh chinh.pdf

cai cach hanh chinh.pdf
... 16 8 45. Bình Dương 22 15 746. Bình Phước 21 15 647. Tây Ninh 22 15 748. Đồng Nai 22 15 749. Long An 22 15 750 . Đồng Tháp 22 15 751 . An Giang 21 15 652 . Tiền Giang 22 16 653 . Bến Tre 22 16 654 . ... Vĩnh Long 22 15 755 . Trà Vinh 24 16 8c:\vanban\thai\3\undp13 856 . Cần Thơ 23 16 757 . Sóc Trăng 23 16 758 . Kiên Giang 24 16 859 . Cà Mau 22 16 660. Bạc Liêu 20 15 561. Bà rịa - Vùng tàu 25 17 8Tổng ... 20 15 5 15. Vĩnh Phúc 20 14 616. Phú Thọ 20 14 617. Bắc Giang 23 15 818. Bắc Ninh 21 15 619. Quảng Ninh 23 17 620. Hòa Bình 22 15 721. Hà Tây 22 16 622. Hải Dương 21 15 623. Hưng Yên 21 15 6c:\vanban\thai\3\undp13724....
 • 48
 • 1,440
 • 4

danh gia cai cach hanh chinh nha nuoc.pdf

danh gia cai cach hanh chinh nha nuoc.pdf
... trong thời gian tới3 85. 1. Về cải cách thể chế của nền hành chính 3 85. 2. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước 4 05. 3. Về xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức 4 25. 4. Về cải cách tài ... chức244.1. Những kết quả đ đạt được 244.2. Những tồn tại và nguyên nhân 2 65. Về cải cách tài chính công2 85. 1. Những kết quả đạt được 2 85. 2. Những tồn tại và nguyên nhân 296. Về chỉ đạo và tổ chức thực ... báo cáo.Trên cơ sở 5 báo cáo chuyên đề, bản báo cáo tổng hợp đánh giá cải cáchhành chính Nhà nước đ được xây dựng và lấy ý kiến các chuyên gia trong 5nhóm.Tiếp đó, trong tháng 5/ 2000 đ có 3 cuộc...
 • 48
 • 2,795
 • 15

Thamkhao-cai cach hanh chinh.pdf

Thamkhao-cai cach hanh chinh.pdf
... tháng 5 năm 1996.Danh bạ các Tổ chức NGO tại Việt Nam 1998 - 1999.Whitten, M.J. 19 95. Chương trình IPM quốc gia trên lúa, Việt Nam 1993 - 19 95 - Đánh giágiữa kỳ cho FAO.Ngân hàng Thế giới, 19 95. ... dự án Giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp ở Đồng Nai,VIE/ 95/ 053 .UNDP, 1998. Báo cáo kết thúc dự án Giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp ở Việt Trì, VIE/ 95/ 019.UNDP, 1998. Tổng quan về Hỗ trợ phát triển chính ... tiết các kếtquả mẫu. Hà Nội.Tổng cục Thống kê, 19 95. Niên giám thống kê năm 1994. Hà Nội.Tổng cục Thống kê, 1996. Niên giám thống kê năm 19 95. Hà Nội.228Tổng cục Thống kê, 1997. Niên giám thống...
 • 5
 • 1,264
 • 0

Nhận diện hiệu quả cải cách hành chính qua chỉ số năng lực cạnh tranhvà GDP bình quân người tại Việt Nam

Nhận diện hiệu quả cải cách hành chính qua chỉ số năng lực cạnh tranhvà GDP bình quân người tại Việt Nam
... tranhvà GDP bình quân người tại Việt NamThái Thanh Hà Học viện Hành Chính, Cơ sở đào tạo tại HuếI. Mở đầuNhững thành tựu về phát triển kinh tế khá nhanh và ấn tượng của Việt Nam trong nhữngnăm ... lao động0,78 5. Tính năng động và tiên phong lãnh đạo tỉnh-0,806. Chi phí gia nhập thị trường0,777. Chi phí không chính thức0,608. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin0 ,58 9. Chi phí ... thức0,608. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin0 ,58 9. Chi phí thời gian thực hiện quy định nhà nước0 ,55 Giá trị Eigen cho nhân tố3,66 2,19% Phuong sai trích của nhân tố40,7% 24,3%Độ tin cậy nhân...
 • 10
 • 675
 • 3

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước) pdf

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước) pdf
... nay. 54 1/ Ngạch lương thanh tra viên, thẩm phán huyện, kiểm tra viên sơ cấp. 2/ Ngạch lương thanh tra viên chính, thẩm phán toà án nhân dân tỉnh vàkiểm tra viên trung cấp. 3/ Ngạch lương thanh ... của chế độ tiền lương năm 19 85, chúng ta đ bắt đầu cảicách chế độ tiền lương từ 5/ 1993 thể hiện ở các văn bản có tính pháp lý sau:- Quyết định số 69-QĐ/TW ngày 17/ 05/ 1993 của Ban bí thư Trungương ... 13 và hệ số lương trung bình (đào tạo đại học) bằng 2 ,5. e/ Phụ cấp lương: Theo kết quả điều tra của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (trên 50 0 phiếu)ở một số Bộ và địa phương, đa số các ý kiến...
 • 78
 • 1,038
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trinh bay y nghia cai canh hanh chinh cua vua minh mangcai canh hanh chinh cap co so5 nội dung cải cách hành chínhbáo cáo cải cách hành chính tháng 5 năm 2012phục vụ và duy trì cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh5 giải pháp thực hiện cải cách hành chínhcai cach hanh chinh o truong dai hoc canh sat nhan dan3 nâng cao hiệu quả xuất khẩu nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm cải cách hành chính giảm khó khăn về thủ tục cho nguồn xk5 đẩy nhanh công cuộc cải cách hành chính trước hết là thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệpgiải pháp đổi mới quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học trong tiến trình cải cách hành chính và trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện naycác giải pháp đổi mới quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong tiến trình cải cách hành chính và trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nayđẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư nhằm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút fdicải cách hành chínhcai cach hanh chinhquyết định cải cách hành chínhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ