1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Văn hóa - Lịch sử >

Ảnh hưởng nhân sinh quan phật giáo trong đời sống tinh thần của con người việt nam hiện nay

Ảnh hưởng của đạo đức nho giáo trong đời sống đạo đức của xã hội việt nam hiện nay

Ảnh hưởng của đạo đức nho giáo trong đời sống đạo đức của xã hội việt nam hiện nay

... đề tài: ảnh hởng của đạo đức Nho giáo trong đời sống đạo đức của xã hội Việt Nam hiện nay làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học của mình.2. Tình hình nghiên cứu đề tàiNho giáo ra đời vào ... của Nho giáo. Thứ hai, phân tích những nội dung cơ bản của đạo đức Nho giáo. Thứ ba, phân tích những mặt ảnh hởng cơ bản của đạo đức Nho giáo trong đời sống đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay. Thứ ... cứu của đề tài3.1. Mục đíchĐề tài nhằm phân tích, đánh giá những ảnh hởng của đạo đức Nho giáo trong đời sống đạo đức của xã hội Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy ảnh...
 • 56
 • 979
 • 7
đề tài ảnh hưởng của phật giáo đến đời sống, xã hội và con người việt nam

đề tài ảnh hưởng của phật giáo đến đời sống, xã hội và con người việt nam

... lý. Đạo lý ảnh hưởng nhất là giáo lý từ bi, tinh thần hiếu hòa, hiếu sinh của phật giáo đã ảnh hưởng và thấm nhuần sâu sắc trong tâm hồn của người Việt. Đều này ta thấyrõ qua tinh thần tương ... của đời sống xã hội, đồng thời cũng tác động trở lại các học thuyếtchủ đạo. Trong đời sống xã hội hiện nay nghiên cứu giáo phật giáo và sự ảnh hưởng của nó đối với đời sống, xã hội Việt Nam ... Phật giáo ảnh hưởng của nó đến đời sống tinh thần, xãhội Việt Nam hiện nay là một nội dung quan trọng nhằm tìm hiểu lịch sử cũng nhưđịnh hướng cho sự phát triển nhân cách, tư duy con người Việt...
 • 20
 • 898
 • 4
Ảnh hưởng của nhân sinh quan phật giáo đến lối sống của con người việt nam hiện nay luận văn tốt nghiệp đại học

Ảnh hưởng của nhân sinh quan phật giáo đến lối sống của con người việt nam hiện nay luận văn tốt nghiệp đại học

... cho sự phát triển nhân cách, tư duy con người Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng , tác động của nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay còn mang tính ... thực tiễn của đề tàiĐề tài chỉ ra ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo, các giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nhân sinh quan Phật giáo trong giáo dục ... của nhân sinh quan Phật giáo trong quá trình xây dựng lối sống xã hội mới.4. Phạm vi nghiên cứu- Đề tài chủ yếu nghiên cứu ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo tới lối sống của xã hội Việt...
 • 72
 • 1,770
 • 6
sự biến đổi của những ảnh hưởng nhân sinh quan phật giáo ở việt nam hiện nay- xu hướng và giải pháp

sự biến đổi của những ảnh hưởng nhân sinh quan phật giáoviệt nam hiện nay- xu hướng và giải pháp

... 21].1.2. ảnh hởng nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần của con ngời Việt Nam 1.2.1. Quá trình ảnh hởng nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần của con ngời Việt Nam Phật giáo ra đời ... sắc Việt Nam, một nhân tốbền vững trong nhân sinh quan Việt Nam. 47Chơng 2Sự biến đổi của những ảnh hởng nhân sinh quan phật giáo Việt Nam hiện nay- xu hớng và giải pháp2.1. Những nhân ... định trong đời sống xã hội Việt Nam, đặc biệt là đời sống tinh thần. Những triết lý đầytính nhân sinh của Phật giáo kết hợp với văn hóa truyền thống đã tạo nên sựphong phú của đời sống tinh thần...
 • 94
 • 745
 • 0
Phật giáo Việt Nam và ảnh hởng của Phật giáo tới đời sống tinh thần của ngời Việt Nam

Phật giáo Việt Namảnh hởng của Phật giáo tới đời sống tinh thần của ngời Việt Nam

... thế giới của Đức Phật 2, Thế giới quan Phật giáo Chơng II : Phật giáo Việt Nam ảnh hởng của Phật giáo tới đời sống tinh thần của ngời Việt Nam I, Sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam II, ... phát triển của Phật giáo tại Việt Nam III, Những đặc điểm của Phật giáo Việt Nam IV, ảnh hởng của Phật giáo đến đời sống văn hoá tinh thần của ngời Việt Nam 1, ảnh hởng của Phật giáo về mặt ... sắc.Chơng II: Phật giáo Việt Nam ảnh hởng của phật giáo tới đời sống tinh thần của ngời việt I, Sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam: Nhìn chung, quá trình thâm nhập của Phật giáo vào Việt Nam gặp...
 • 33
 • 895
 • 9
Ảnh hưởng của thuyết âm dương  ngũ hành đối với đời sống văn hóa tâm linh người việt nam hiện nay luận văn tốt nghiệp đại học

Ảnh hưởng của thuyết âm dương ngũ hành đối với đời sống văn hóa tâm linh người việt nam hiện nay luận văn tốt nghiệp đại học

... giá ảnh hưởng của học thuyết Âm dương - Ngũ hành đến đời sống con người, đặc biệt ảnh hưởng tới đời sống văn hoá 7LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện khóa luận này, ngoài sự cố gắng nỗ lực của ... tâm”… Đời sống văn hóa tâm linh giúp người Việt Nam sống khoan dung, lòng vị tha và thương người. Sự nhẫn nhục, chịu đựng là một biểu hiện cụ thể của đức khoan dung trong đạo đức tôn giáo. Một trong ... thui chột đời sống tinh thần của con người Việt Nam trên đường đổi mới.2. Tình hình nghiên cứuLiên quan nội dung đề tài này đã có một số công trình nghiên cứu nhỏ và vừa ở trong nước: Giáo trình...
 • 55
 • 10,958
 • 73
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

... con người Việt Nam hiện nay. Khái niệm “đặc điểm của con người Việt Nam hiện nay và khái niệm “đặc điểm của con người Việt Nam truyền thống” không loại trừ nhau. Một số đặc điểm của con người ... thống, nhưng không là đặc điểm của con người Việt Nam hiện nay) . Một số đặc điểm của con người Việt Nam truyền thống đồng thời là đặc điểm của con người Việt Nam hiện nay (ví dụ: yêu nước, cần cù, ... lối sống của con người Việt Nam. Trong số các đặc điểm về tư duy và lối sống của con người Việt Nam không chỉ có những đặc điểm của riêng con người Việt Nam, mà còn có những đặc điểm chung của...
 • 3
 • 4,678
 • 36
ảnh hưởng của nhân sinh quan phật giáo trong xã hội Việt Nam.DOC

ảnh hưởng của nhân sinh quan phật giáo trong xã hội Việt Nam.DOC

... hưởng tích cực của phật giáo vẫn đang được con người Việt Nam phát huy để phục vụ cuộc sống. Nhân cách phật giáo đã góp phần làm nên nhân cách của con người Việt Nam ngày nay. Mặt tích cực ... phát triển đời sống tâm linh của mỗi người: Trong lịch sử Việt Nam Phật giáo ảnh hưởng lâu dài từ đầu công nguyên cho đến ngày nay. Phật giáo đã để lại một phần không thể cắt bỏ trong tính ... bái của nhân dân trong vùng. Những công trình đó tuy mang đậm dấu ấn Phật giáo nhưng vẫn là sáng tạo nghệ thuật dân gian phản ánh đời sống tinh thần của con người Việt Nam xưa.2. Đạo phật...
 • 13
 • 1,244
 • 17
Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật Giáo trong xã hội Việt Nam.DOC

Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật Giáo trong xã hội Việt Nam.DOC

... phát triển của Phật Giáo 2 2. Một số nội dung chủ yếu của nhân sinh quan Phật Giáo 2 III. Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật Giáo trong xã hội Việt Nam . . 3 1. Ảnh hưởng của Phật Giáo về mặt ... đạo lý người Việt 3 2. Ảnh hưởng Phật giáo về mặt tư tưởng 4 3. Ảnh hưởng Phật giáo về mặt đạo lý 4 4. Ảnh hưởng Phật Giáo trong quá trình hội nhập văn hoá Việt 5 4.1. Ảnh hưởng Phật giáo qua ... 4.5. Ảnh hưởng Phật giáo trong đời sống người bình dân và giới trí thức 8 5. Ảnh hưởng Phật Giáo tới nhân văn và xã hội 9 5.1. Ảnh hưởng Phật Giáo qua ngôn ngữ thường ngày 9 5.2. Ảnh hưởng Phật...
 • 19
 • 2,549
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: một số ảnh hưởng của phật giáo đến đời sống xã hội và con người việt namâm nhạc trong đời sống tinh thần của con ngườiảnh hưởng của phật giáo đến đời sống tinh thần của người dân tỉnh nam địnhảnh hưởng của đạo đức phật giáo đến việc hình thành ý thứcđạo đức của con người việt nam hiện nayphật giáo trong đời sống tinh thần người việtphật giáo và đời sống tinh thần của người việtảnh hưởng của thuyết âm dương ngũ hành đối với đời sống văn hóa tâm linh người việt nam hiện nay luận văn tốt nghiệp đại họcpan tich cac quy luat co ban lay lan thich ung tuong phan di chuyen hinh thanh trong doi song tinh cam cua con nguoi hay lay cau ca dao tuc ngu thanh ngu de chung minh quy luat dosu nghiep cnh hdh gan voi phat trien kttt va yeu cau xay dung con nguoi viet nam hien naynhân sinh quan phật giáo trong truyện kiều của nguyễn du giá trị và hạn chếảnh hưởng của phật giáo đến đời sống tinh thần nhân dân vùng đồng bằng bắc bộ hiện nayảnh hưởng của phật giáo đến đời sống tinh thầnảnh hưởng của triết học phật giáo đến đời sống tinh thần người dân việt nammột số ảnh hƣởng đạo đức phật giáo trong đời sống xã hội việt nam hiện nayphát huy vai trò của gia đình trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người việt nam hiện nayNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ