1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Khoa học tự nhiên >

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 11 THPT

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 11 THPT

Thiết kế tài liệu tự học hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 11 THPT

... học sinh giỏi. Xuất phát từ những lý do nêu trên tôi đã chọn đề tài Thiết kế tài liệu tự học hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 11 THPT để ... Việc thiết kế tài liệu tự học hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 11 THPT 3.2. Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học hoá học ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH  Nguyễn Ngọc Nguyên THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN THEO MOĐUN NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 11 THPT...
 • 124
 • 1,434
 • 17
Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông

Thiết kế tài liệu tự học hướng dẫn theo mođun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thanh Hà THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN THEO MÔĐUN NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ ... nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi Hóa học lớp 12 Trung học phổ thông” là một việc làm rất cần thiết. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu, thiết kế tài liệu tự ... học hướng dẫn theo môđun nhằm nâng cao năng lực tự học phần hóa hữu cơ nói riêng và năng lực tự học bộ môn hóa học nói chung cho HSG hóa học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học...
 • 192
 • 1,476
 • 13
Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông

Thiết kế tài liệu tự học hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi hóa học lớp 12 trung học phổ thông

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thanh Hà THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN THEO MÔĐUN NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 12 ... nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh giỏi Hóa học lớp 12 Trung học phổ thông” là một việc làm rất cần thiết. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu, thiết kế tài liệu tự ... tài liệu tự học hướng dẫn theo môđun 3T ............................................................. 53 3T 2.5. Sử dụng tài liệu tự học hướng dẫn theo môđun để tăng cường năng lực tự...
 • 203
 • 1,238
 • 9
Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông (phần phi kim  hóa học lớp 10 nâng cao)

Thiết kế tài liệu tự học hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông (phần phi kim hóa học lớp 10 nâng cao)

... dạy học bằng phƣơng pháp tự học hƣớng dẫn theo môđun ở môn hóa học hiện nay Trang 17, 18 ca lu CHƢƠNG 2. THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƢỚNG DẪN THEO MÔĐUN PHẦN PHI KIM HÓA HỌC LỚP ... ra 1.3. Tài liệu tự học hƣớng dẫn theo mođun [46] 1.3.1. Thế nào là tài liệu tự học hướng dẫn theo mođun? u t hng dn theo nhc ... c 10   c C. Hƣớng dẫn học sinh tự học Học sinh đọc tài liệu ở các trang đã hướng dẫn và trả lời các câu hỏi sau: 1. Cho bit tr...
 • 15
 • 492
 • 1
Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường cao đẳng nông lâm

Thiết kế tài liệu tự học hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường cao đẳng nông lâm

... đã nâng cao được năng lực tự học của mnh qua các tài liệu TH hướng dẫn trước đó. Do đó thể kết luận rằng tài liệu TH hướng dẫn đã góp phần nâng cao năng lực tự học cho SV. * Đánh ... Rubakin N. A. Tự học như thế nào. Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1973 15 1 Thiết kế tài liệu tự học hướng dẫn theo môđun nhằm tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường ... những định hướng đổi mới PPDH đó là tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên th việc nghiên cứu thiết kế và sử dụng một cách hợp lý tài liệu tự học hướng dẫn theo mođun sẽ...
 • 15
 • 630
 • 0
Nâng cao năng lực tự học cho học sinh chuyên Hoá học bằng tài liệu tự học có hướng dẫn theo modun

Nâng cao năng lực tự học cho học sinh chuyên Hoá học bằng tài liệu tự học hướng dẫn theo modun

... của học sinh giỏi hoá học, một hình thức tự học mới: " ;tự học theo tài liệu hướng dẫn& quot; được đề xuất. II.2.3 Tự học hƣớng dẫn - Học sinh muốn học tập hiệu quả cần phải tự học. ... em thể tự hoàn thiện kiến thức của mình qua quá trình tự học. II.4 Tài liệu tự học hƣớng dẫn theo modun [19 ], II.4.1 Thế nào là tài liệu tự học hƣớng dẫn theo modun? Tự học hướng ... học tập,…) cũng thể thực hiện gián tiếp giữa giáo viên và học sinh thông qua " Tài liệu tự học hướng dẫn theo modun". Tài liệu tự học hướng dẫn theo modun là tài liệu...
 • 162
 • 842
 • 10
Thiết kế sách điện tử (e book)chương dòng điện xoay chiều vật lý lớp 12 nhằm tăng cường năng lực tự học của học sinh

Thiết kế sách điện tử (e book)chương dòng điện xoay chiều vật lý lớp 12 nhằm tăng cường năng lực tự học của học sinh

... xoay chiều ” Vật lý lớp 12 theo hướng tăng cường năng lực tự học của học sinh, kết hợp dạy học bằng E-book này với các hình thức dạy học khác sẽ tăng cường năng lực tự học của HS và nâng cao ... tự học Tự học thể diễn ra theo 3 hình thức: - Tự học không hướng dẫn : Người học tự tìm lấy tài liệu để đọc, hiểu, vận dụng các kiến thức trong đó. - Tự học hướng dẫn : giáo viên ... e-book theo hướng tăng cường năng lực tự học của học sinh; GV thêm một tư liệu tham khảo trong quá trình tổ chức dạy học chương “Dòng điện xoay chiều”. Các đề kiểm tra học sinh tự học trên...
 • 23
 • 644
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 2 thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun phần phi kim hóa học lớp 10 nâng caonguyên tắc của việc thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mođunthiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun phần phi kim hóa học 10 nâng caobiên soạn tài liệu học phần hoá đại cương bằng phương pháp tự học có hướng dẫn theo môđun và biên soạn môđun phụ đạonhững điều kiện cần thiết để dạy học học phần hđc 1 bằng phương pháp tự học có hướng dẫn theo môđunphương pháp tự học có hướng dẫn theo môđunthực trạng vấn đề nghiên cứu và tổ chức dạy học bằng phương pháp tự học có hướng dẫn theo môđun ở môn hóa học hiện naycơ sở lí luận và thực tiễn của phương pháp tự học có hướng dẫn theo môđunmôđun dạy học và phương pháp tự học có hướng dẫn theo môđuntổ chức biên soạn và dạy học học phần hoá đại cương ở trường cao đẳng nông lâm bằng phương pháp tự học có hướng dẫn theo môđun chương cấu tạo nguyên tử liên kết hoá họcnhững yêu cầu sư phạm đối với ppdh học phần hoá đại cương 1 theo phương pháp tự học có hướng dẫn theo môđuncác bước tổ chức dạy học bằng phương pháp tự học có hướng dẫn theo môđuntài liệu hình học lớp 11tài liệu toán học lớp 11tài liệu tin học lớp 11Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ