1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Quản trị kinh doanh >

Báo cáo kết quả học phần: Thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm sợi tại Công ty Cổ phần dệt Vĩnh Phú

Báo cáo kết quả học phần: Thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm sợi tại Công ty Cổ phần dệt Vĩnh Phú

Báo cáo kết quả học phần: Thực trạng công tác quản chất lượng sản phẩm sợi tại Công ty Cổ phần dệt Vĩnh Phú

... báo cáo gồm có 3 chương:Chương 1. Cơ sở khoa học thực tiễn về công tác quản chất lượng sản phẩm. Chương 2. Thực trạng công tác quản chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh ... giá thực trạng công tác quản chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoànthiện công tác quản chất lượng sản phẩm tại công ty. 2.2. Mục tiêu ... thể- Góp phần hệ thống hóa cơ sở luận và thực tiễn về quản chất lượng sản phẩm. - Phân tích và đánh giá thực trạng quản chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú. - Đề...
 • 89
 • 1,085
 • 3
Tình hình công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần tràng an

Tình hình công tác quản chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần tràng an

... hiện phương pháp quản cũ, đó là quản sản xuất. Công ty đã đồng nhất quản chất lượng với kiểm tra chất lượng sản phẩm. Việc nhấn mạnh kiểm tra chất lượng sản phẩm chỉ có ý nghĩa trong ... gắn kết chặt chẽ trong công tác quản trị chất lượng mà cũng chưa coi quản trị chất lượng là nhiệm vụ chung, thể hiện cách nhìn cục bộ về quản chất lượng. Thực ra mọi hoạt động quản như ... quan hệ ngang và dọc trong Công ty, có ảnh hưởng lớn trong quá trình quản chất lượng sản phẩm của Công ty. Hiệu quả của việc đổi mới quản chất lượng Công ty chỉ có thể đạt được khi...
 • 39
 • 777
 • 1
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty cao su sao vàng trong tiến tình hội nhập

Nâng cao hiệu quả công tác quản chất lượng sản phẩm tại công ty cao su sao vàng trong tiến tình hội nhập

... chất lượng sản phẩm công tác quản 8 Chương I:MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM.I. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. Chất lượng sản phẩm đã được nhiều học ... cao quản chất lượng sản phẩm trong sản xuất Công tác quản chất lượng sản phẩm Để quản chất lượng sản phẩm được tốt trong khâu này Công ty Cao su Sao Vàng có thể tham khảo tiến hành thực ... nhập”.KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀIChương I: Một số cơ sở luận về chất lượng hàng hoá và quản chất lượng hàng hoá. Chương II: Thực trạng chất lượng hàng hoá và công tác quản chất lượng hàng hoá tại...
 • 56
 • 537
 • 3
Thực trạng của công tác quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000

Thực trạng của công tác quản chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000

... 111.2. Quản chất lượng sản phẩm 121.2.1. Khái niệm quản chất lượng sản phẩm 121.2.2. Vai trò của quản chất lượng sản phẩm 141.2.3. Nội dung của công tác quản chất lượng sản phẩm ... Một số công cụ để quản chất lượng 201.3. Quản chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9000:2000 221.3.1. Hệ thống quản chất lượng 221.3.1.1. Khái niệm hệ thống quản chất lượng 221.3.1.2. ... lượng: là một phần của quản chất lượng, tập trung vào nâng cao khả năng thực hiện các yêu cầu chất lượng. 1.2.2. Vai trò của quản chất lượng sản phẩm Quản chất lượng sản phẩm ngày càng có...
 • 92
 • 782
 • 2
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG

... trong doanh nghiệp cùngtham gia vào công tác quản chất lượng sản phẩm. Thực tế cho thấy chất lượng sản phẩm quản chất lượng sản phẩm chỉ thực sự có hiệu quả caokhi có sự tham gia của mọi ... môitrường. Quản chất lượng trong mua nguyên vật liệu đầu vào sản xuấtNguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm. Nên quản chất lượng sản phẩm bao gồm quản chất lượng nguyên ... và quản chất lượng sản phẩm người ta chia chất lượng sản phẩm thành các loại sau:5Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp SV: NguyÔn Thuý H¹nh Chương II:THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ CÔNG TÁC QUẢN...
 • 30
 • 474
 • 0
ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG

... cao chất lượng sản phẩm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm thì Công ty phải tiến hành nâng cao công tác quản chất lượng sản phẩm. Nhận thấy tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm công tác quản ... doanh nghiệp cùng tham gia vào công tác quản chất lượng sản phẩm. Thực tế cho thấy chất lượng sản phẩm quản chất lượng sản phẩm chỉ thực sự có hiệu quả cao khi có sự tham gia của ... TÀIChương I: Một số cơ sở luận về chất lượng hàng hoá và quản chất lượng hàng hoá. Chương II: Thực trạng chất lượng hàng hoá và công tác quản chất lượng hàng hoá tại Công ty Cao su Sao Vàng.Chương...
 • 75
 • 383
 • 1
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng trong tiến trình hội nhập

Nâng cao hiệu quả công tác quản chất lượng sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng trong tiến trình hội nhập

... cao chất lượng sản phẩm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm thì Công ty phảitiến hành nâng cao công tác quản chất lượng sản phẩm. Nhận thấy tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm công tác quản ... chuẩn về chất lượng sản phẩm công tác quản chất lượng sản phẩm của một doanh nghiệp. Hiệu lực của cơ chế qản Nhà nước tạo đòn bẩy trong quản chất lượng về sản phẩm cũng như chất lượng ... trong doanh nghiệp cùngtham gia vào công tác quản chất lượng sản phẩm. Thực tế cho thấy chất lượng sản phẩm quản chất lượng sản phẩm chỉ thực sự có hiệu quả caokhi có sự tham gia của mọi...
 • 30
 • 344
 • 0
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỆT MAY TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN DỆT CÔNG NGHIỆP HN

CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỆT MAY TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN DỆT CÔNG NGHIỆP HN

... chất lượng sản phẩm. Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được từ công tác quản chất lượng sản phẩm tại xí nghiệp còn có những tồn tại sau :4.2. Một số vấn đề còn tồn tại trong công tác quản ... giảm tiêu hao nguyên vật liệu. Hiệu quả công tác quản chất lượng sản phẩm được thể hiện qua bảng sau:Bảng : Hiệu quả công tác quản chất lượng sản phẩm Chỉ tiêu 2005 2006 2007- Thời gian ... trình công nghệ sản phẩm may ta thấy rằng khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm được coi là một khâu quan trọng trong quy trình sản xuất sản phẩm. Như vậy có thể thấy rằng công tác quản chất lượng...
 • 60
 • 1,595
 • 10
Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở nhà máy thiết bị điện HANAKA

Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản chất lượng sản phẩm ở nhà máy thiết bị điện HANAKA

... như: Công ty cơđiện Trần Phú, Công ty EMACO thuộc Bộ thương mại, Công ty CADIVIthuộc VEC, Công ty LG Vina, Công ty Vina Daesung, Công ty Tân CườngThành, Công ty Thịnh Phát, Công ty Tự Cường, Công ... - Quản kinh tế 44A34Chuyên đề thực tậpCHƯƠNG I: NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀQUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA NHÀ MÁYI. KHÁI NIỆM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢNPHẨM ... người, chiếm 8,33%.Nguyễn Thị Hạnh - Quản kinh tế 44A36Chuyên đề thực tập2. Những nguyên tắc của quản chất lượng. Quản chất lượng là một lĩnh vực quản có những đặc thù riêng biệt vànó...
 • 79
 • 596
 • 2
Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở nhà máy thiết bị điện HANAKA

Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản chất lượng sản phẩm ở nhà máy thiết bị điện HANAKA

... C+i"„=ZTS. Nguyễn Văn Mạnh, TH.S Hoàng Thị Lan Hương - Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn – NXB Lao động và xã hội.)X;0> C%2%&6...
 • 61
 • 390
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích thực trạng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty may 10thực trạng quản lý chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ phần dệt vĩnh phúthực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần dệt vĩnh phútăng tính hiệu quả của công tác quản lý chất lượng sản phẩm nhằm duy trì ổn định và nâng cao clsp trên cơ sở đó tăng khả năng cạnh tranh mở rộng thị trường tiêu thụ của công tythực trạng hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm các nhân tó ảnh hưởng tới hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm tại công ty may 10công tác quản lý chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuấttăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm của công tybáo cáo thực tập quản lý chất lượng sản phẩmthực trạng chất lượng sản phẩm sợi tại công ty cổ phần dệt vĩnh phúthực trạng hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn văn miếuthực trạng chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp việt namtư tưởng của người lao động quyết định thái độ kết quả làm việc điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp và do đó tác động lên năng suất lao độnggiáo trình quản lý chất lượng sản phẩm thực phẩmgiải pháp nâng cao quản lý chất lượng sản phẩmbài tập quản lý chất lượng sản phẩm thực phẩmBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP