1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Quản lý >

cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd thị xã tam điệp – thực trạng và giải pháp đổi mới

cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd thị xã tam điệp – thực trạng và giải pháp đổi mới

cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ubnd thị tam điệp thực trạng giải pháp đổi mới

... quả cải cách hành chính nói chung.II. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP1. Thuận lợi khó khăn khi thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo ... là rất cần thiết. Chính vì những lý do đó mà tác giả chọn đề tài: Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND thị Tam Điệp Thực trạng giải pháp đổi mới ” với mong muốn ... tháng 6/2007 tại UBND thị Tam Điệp. Đoàn Thị Hằng, lớp KH7DKhóa luận tốt nghiệpCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆPI. KHÁI QUÁT...
 • 109
 • 5,096
 • 54
Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Hà Nội

... theo chế một cửa 241.3.4Yêu cầu đối với việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa 251.3.5Qui trình giải quyết 27Chương 2 29THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ ... những thành công hạn chế của cải cách TTHC theo chế một cửa tại Sở TNMT & NĐHN 46Chương 3 51CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ ... 191. 3Cơ chế một cửa 221.3.1Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thực hiện 221.3.2Mục đích của việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa 241.3.3Lợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính...
 • 78
 • 3,470
 • 22
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Hà Nội

... việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa 241.3.4Yêu cầu đối với việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa 251.3.5Qui trình giải quyết 27Chương 2 29THỰC TRẠNG CẢI CÁCH ... những thành công hạn chế của cải cách TTHC theo chế một cửa tại Sở TNMT & NĐHN 46Chương 3 51CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ ... phải cải cách Thủ tục hành chính ở Việt Nam 191. 3Cơ chế một cửa 221.3.1Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thực hiện 221.3.2Mục đích của việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa 241.3.3Lợi...
 • 78
 • 2,255
 • 16
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Hà Nội

... thực hiện 221.3.2Mục đích của việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa 231.3.3Lợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa 241.3.4Yêu cầu đối với việc cải cách ... việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa 241.3.5Qui trình giải quyết 27Chương 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT ... việc cải cách TTHC. Vậy chế Một cửa là gì?1.3 chế một cửa 1.3.1 Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thực hiệna. Khái niệm chế " ;Một cửa& quot; là phương thức giải quyết thủ tục hành chính...
 • 40
 • 1,471
 • 4
Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải phòng

Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo chế “một cửa” tại Sở Khoa học Công nghệ Hải phòng

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGBÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPĐề tài:Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở ... lý một cửa 1.Tiếp nhận hồ sơ3.Trả kết quả4.Thống kê, báo cáo1.1.Cập nhật hồ sơ1.2.Kiểm tra hồ sơ1.3.Vào sổ theo dõi 1.4.Lập phiếu biên nhận1.5.Lập phiếu hẹn ngày trả kết quả3.1.Vào ... ĐẠOTỔ CHỨC, CÔNG DÂNOHỆ THỒNG QUẢN LÝ “MỘT CỬA”Các biểu mẫuHồ sơ5. Ma trận thực thể chức năngBảng phân tích xác định chức năng, tác nhân hồ sơĐộng từ + Bổ ngữ Danh từ Nhận xétChọn...
 • 28
 • 835
 • 0
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

... quản lý cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa Sinh viên: Nguyễn Thị Hằng Lớp:CT701 Trang44Báo cáo đồ án Chương trình quản lý cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa Sinh ... Nguyễn Thị Hằng Lớp:CT701 TrangTrang 12Báo cáo đồ án Chương trình quản lý cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa nhà nước .Thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính, Sở ... lý cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa 2.3. Trả kết quảSinh viên: Nguyễn Thị Hằng Lớp:CT701 TrangTrang 49Báo cáo đồ án Chương trình quản lý cải cách thủ tục hành chính theo...
 • 122
 • 959
 • 6
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại sở tài nguyên môi trường và nhà đất hà nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại sở tài nguyên môi trường nhà đất hà nội

... việc cải cách TTHC. Vậy chế Một cửa là gì?1.3 chế một cửa 1.3.1 Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thực hiệna. Khái niệm chế " ;Một cửa& quot; là phương thức giải quyết thủ tục hành chính ... theo chế một cửa Sau hơn 5 năm thực hiện, từ năm 2003 đến nay, chế " ;một cửa& quot; đã trở thành một trong những giải pháp hữu hiệu đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính, ... thống sở lý luận về quản lý hành chính Nhà nước, nền HCNN cải cách nền HHNN cũng như TTHC việc cải cách TTHC theo chế 11 Quyết định của UBND Thành phố về việc thực hiện chế một cửa...
 • 64
 • 835
 • 2
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương (quan thực tiễn tỉnh bắc giang)

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại quan hành chính nhà nước địa phương (quan thực tiễn tỉnh bắc giang)

... Nam chính sách pháp luật của Nhà nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam về cải cách hành chính nói chung cải cách thủ tục hành chính theo chế " một cửa& quot; tại quan hành chính ... đoạn 2001 - 2010 một số vấn đề lý luận về chế " ;một cửa& quot;. Đồng thời, nêu lên tình hình cải cách thủ tục hành chính theo chế " ;một cửa& quot; tại quan hành chính nhà nước ... ban hành Quy chế thực hiện chế một cửa, chế một cửa liên thông tại quan hành chính nhà nước ở địa phương, chế " ;một cửa& quot; được định nghĩa "là chế giải quyết công...
 • 20
 • 1,543
 • 3
Đề tài quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường yên phụ  quận tây hồ  thành phố hà nội

Đề tài quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường yên phụ quận tây hồ thành phố hà nội

... GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND PHƯỜNG YÊN PHỤI. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 1. Khái niệm quy trình giải quyết thủ tục hành chính 1.1. ... hồ sơ hành chính theo chế một cửa tại UBND phường Yên Phụ 21 2. chế một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Yên Phụ 232.1. Những thủ tục hành chính ... chính theo chế một cửa tại UBND phường Yên Phụ 191.1. Những thủ tục hành chính áp dụng giải quyết theo chế một cửa tại UBND phường Yên Phụ 191.2. Quy trình tiếp nhận, giải quyết trả...
 • 40
 • 1,940
 • 15
Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại An Châu, Châu Thành, An Giang

Cải cách hành chính theo chế một cửa tại An Châu, Châu Thành, An Giang

... CẦU, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY1. Mục đích Thủ tục hành chính ... việc thực hiện chế một cửa .18Về cải cách thể chế, một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, theo đó:- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính ... thủ tục hành chính theo chế một cửa Quy chế thực hiện chế một cửa tại quan hành chính Nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ...
 • 28
 • 1,365
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd huyện phúc thọmột số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại sở tài nguyên môi trường và nhà đất hà nộicải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửamục đích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửalợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửayêu cầu đối với việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửatrình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd phường yên phụgiải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửaquy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửatrình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một cửa liên thông tại ubnd phường yên phụtrình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửatrình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thôngtrình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại ubnd phường yên phụmột số kiến nghị đề xuất về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một cửa liên thông tại ubnd phường yên phụtrình tiếp nhận giải quyết và trả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd phường yên phụNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP