1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

Đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanh

... Nhóm đề tài về quản trị sản xuất 2/ Nhóm đề tài về quản trị chiến lược 3/ Nhóm đề tài về quản trị nhân sự 4/ Nhóm đề tài về quản trị chất lượng 5/ Nhóm đề tài về quản trị tài chính 6/ Nhóm đề ... chuyên đề thực tập tốt nghiệp về mặt khoa học và thực tiễn, những kết quả của báo cáo thực tập tốt nghiệp có khả năng ứng dụng vào quản lý tại đơn vị. Thẩm quyền ký xác nhận báo cáo thực tập tốt nghiệp: ... của đơn vị thực tập và sổ nhật ký thực tập của sinh viên. 11. Thang điểm: Điểm thực tập tốt nghiệp được đánh giá theo thang điểm 10. 12. Nội dung thực tập tốt nghiệp 3 Nội dung thực tập và viết...
 • 6
 • 9,608
 • 58
đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

đề cương thực tập tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

... trình thực tập tốt nghiệp (Giao trước cho SV liên hệ thực tập, GVHD)Trang 4 - 5: Hình thức và đề cương tổng quát của báo cáo thực tập tốt nghiệp. (Giao cho SV, GVHD)Trang 6: Phụ lục: Các đề ... phải thông qua đơn vị thực tập và giảng viên hướng dẫn rồi mới được tiếp tục thực tập và hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp. MẪU BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP6BỘ GIÁO DỤC VÀ ... KHOA10TRƯỜNG ĐH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP( HỆ CAO ĐẲNG, LT CAO ĐẲNG CHÍNH QUY...
 • 10
 • 2,177
 • 7
Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

Đề cương thực tập tốt nghiệp khoan quản trị kinh doanh học viện bưu chính viễn thông

... chức năng quản trị của doanh nghiệp: 1. Quản trị nhân lực2. Quản trị Marketing3. Quản trị tài chính4. Quản trị sản xuất5. Quản trị chiến lược ........Sau phần thực tập chung ... ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬPCác doanh nghiệp BCVT và Doanh nghiệp khác.V. NỘI DUNG THỰC TẬP5.1. Thực tập chung- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - ... luận tốt nghiệp/ thi tốt nghiệp theo đề cương riêng dưới sự hướng dẫn của giảng viên, về một chuyên đề trong các lĩnh vực:- Quản trị nhân lực- Quản trị Marketing- Quản trị tài chính- Quản trị sản...
 • 2
 • 5,960
 • 49
Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

Đề cương thực tập tốt nghiệp học sinh- sinh viên nghề công nghệ thông tin

... đề của thực tiễn sản xuất, lao động và cuộc sống. II. Đối tượng Tất cả học sinh – sinh viên lớp Cao đẳng Quản trị cơ sở dữ liệu, Cao đẳng Quản trị mạng máy tính – khóa 8 và lớp Trung cấp Quản ... tin, học sinh - sinh viên phải trải qua 10 tuần thực tập thực tế và thực tập tốt nghiệp. Đối với học sinh - sinh viên, mục đích của đợt thực tập này là: 1. Củng cố kiến thức lý thuyết đã được ... phía Cơ quan/Đơn vị thực tập - Mô tả công việc và những yêu cầu về nghiệp vụ. Giải đáp những thắc mắc về nghiệp vụ để các em nắm bắt và thực tập - Phân công người hướng dẫn thực tập; Giám sát và...
 • 2
 • 4,324
 • 50
Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp

... cao mạng cục bộ Lập trình thực hiện: Tuần 1: Nhận công việc, viết Đề cương, lập kế hoạch, chuẩn bị các yêu cầu để thực hiện công việc, nộp đề cương thực tập tốt nghiệp Tuần 2: Làm quen với ... cáo tốt nghiệp Tuần 8: Nộp báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp Đề nghị: Không có đề nghị gì. Ngày nộp đề cương: 05/12/2010 Ngày nộp Báo cáo kết quả thực tập: 07/01/2011 Ngày…...tháng…...năm 2010 ... TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------@@@------ ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP...
 • 2
 • 39,669
 • 647
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

... Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 1 ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH THIẾT KẾ & ĐÓNG THÂN TÀU NỘI DUNG THỰC TẬP: 1. Tìm hiểu các bản ... cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 2 CHƯƠNG I TÌM HIỂU CÁC BẢN VẼ SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt ... GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 13  Gia công khung sườn : Trên sàn lắp ráp với kích thước sườn thực, tiến hành gia công các khung...
 • 61
 • 1,619
 • 4
Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing

Đề cương thực tập Tốt nghiệp Marketing

... Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 1 / 6 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH MARKETING HỆ ĐẠI HỌC MSMH: MK450DV01 A. Mục tiêu chung Thực tập tốt nghiệp là loại hình làm tốt nghiệp ... gian thực tập – Phản ánh thực tập – Hạn nộp báo cáo Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 4 / 6 – Lịch thuyết trình báo cáo – Thư ký Khoa hỗ trợ Các thông tin sẽ được giảng viên điều phối Thực tập ... Nghiên cứu Marketing – Quản trị hệ thống phân phối – Quản trị truyền thông marketing tích hợp (IMC) – Quản trị Marketing – Quan hệ công chúng – Quản trị nhãn hiệu – Quản trị marketing B2B – Marketing...
 • 6
 • 5,614
 • 22
Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .

Đề cương thực tập tốt nghiệp cho ngành tài chính ngân hàng .

... KHOA KE TOAN - TAI CHÍNH NGAN HANGĐỀ CƯƠNG• A A THựC TẬP TOT NGHIỀP• • •(DÀNH CHO NGÀNH TÀI CHÍNH NGẦN HANG)TP.HCM - 2009A • ./v.NỘI DUNG KE HOACH THựC TẬP• • • •10Ví du: Mài Quoc Già, ... Cớ sớ ly luận cua đề taiChương 2 : Giới thiều đớn vị thực tap (giới thiều chi tiết va cu thề)Chương 3 : Thực trang Trình bay tình hình thực tế hay thực trang liền quan đến đề tai nghiền cựu ... vào tình hình thực tế cuà cong ty. Phàt huy tính chu đong, liện hệ vởi càn bo cuà cong ty đệ thực hiện kế hoàch thực tàp hàng ngày, hàng tuàn nhàm thực hiện toàn bo chứởng trình thực tàp vởi...
 • 11
 • 3,160
 • 2
Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng

Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng

... hoạch thực tập hàng ngày, hàng tuần nhằm thực hiện toàn bộ chương trình thực tập với kết quả cao nhất. Đề tài, đề cương chi tiết của chuyên đề tốt nghiệp phải được giáo viên hướng dẫn duyệt. ... vào thực tế, trình bày như một công trình khoa học. Chuyên đề tốt nghiệp phải được đơn vò thực tập nhận xét, đánh giá và nộp cùng nhật ký thực tập theo đúng quy đònh của khoa. B. NỘI DUNG THỰC ... theo mức độ sẽ bò trừ điểm chuyên đề tốt nghiệp từ 1 điểm trở lên. Thời gian thực tập : 5D. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1. Về hình thức Chuyên đề được viết trong khoảng từ 40...
 • 12
 • 9,780
 • 8
ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

... ðỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 2011-2012 I. YÊU CẦU CỦA VIỆC THỰC TẬP VÀ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP Sinh viên phải tìm hiểu các hoạt ñộng nghiệp vụ ñang có tại cơ sở thực tập ... chính, doanh nghiệp ), ghi chép ñầy ñủ các quy trình nghiệp vụ, các nội dung nghiệp vụ theo thực tế vào Sổ nhật ký thực tập. Sau thời gian thực tập tại cơ sở thực tế, sinh viên phải làm Báo cáo thực ... công cụ ñánh giá trách nhiệm quản lý của kế toán quản trị vào các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh ñường tại TP.HCM 9. Vận dụng kế toán quản trị trong các Công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm...
 • 9
 • 3,022
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tốt nghiệp cao đẳng quản trị kinh doanhbáo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành quản tri kinh doanhnhật ký thực tập tốt nghiệp chuyen nghanh quan tri kinh doanhluận văn tốt nghiệp cao học quản trị kinh doanhde cuong thuc tap tot nghiep nganh che bien mu cao suđề cương thực tập tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩmđề cương thực tập tốt nghiệp ngành môi trườngđề cương thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lươngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành xây dựngđề cương thực tập tốt nghiệp marketingđề cương thực tập tốt nghiệp ngân hàngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành ngân hàngđề cương thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanhđề cương thực tập tốt nghiệp kế toánđề cương thực tập tốt nghiệp ngành kế toánNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI