1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Hóa học >

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 11

800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

... Bình - Lê Thị TamPhơng pháp giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hoá Học Luyện Thi Đại Học 800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đủ Các Thể Loại Các phơng pháp giúp giải nhanh bài toán hoá học Hớng dẫn giải đáp chi tiết ... K, NH4+, 1 số cacbonat axit tan đợcSunfua Chỉ có các sunfua K, Na, NH4+ tan đợcPhần III Bài tập trắc nghiệm Chơng I Bài tập trắc nghiệm hoá đại cơng Bài 1 - Hoá đại cơng Câu 1:22Cho ... lợng chất d hớng giải quyết.Chất d trong bài toán hoá học thờng biểu hiện hai mặt: định lợng định tính (chủ yếu là định lợng), vì thế các em cần đọc kĩ đề bài trớc khi bắt tay vàogiải....
 • 160
 • 1,130
 • 12
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx

... V điện trở 1 Ω. Suất điện động điện trở trong của mỗi nguồn là A. 2 V 1 Ω. B. 2 V 3 Ω. C. 2 V 2 Ω. D. 6V 3 Ω. Bài 11 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH 1. Một mạch ... có một pin điện hóa? A. Một cực nhôm một cực đồng cùng nhúng vào nước muối; B. Một cực nhôm một cực đồng nhúng vào nước cất; C. Hai cực cùng bằng đồng giống nhau nhúng vào nước vôi; D. ... điện là 2 A. Hiệu điện thế 2 đầu nguồn suất điện động của nguồn là 25 A. 10 V 12 V. B. 20 V 22 V. C. 10 V 2 V. D. 2,5 V 0,5 V. 11. Một mạch điện có điện trở ngoài bằng...
 • 143
 • 5,176
 • 53
Tổng hợp đề thi và bài tập trắc nghiệm Hóa học 11

Tổng hợp đề thi bài tập trắc nghiệm Hóa học 11

... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013-2014MÔN HÓA HỌC LỚP 11 BAN AThời gian làm bài: 60 phút; (40 câu trắc nghiệm)  ... cộng phản ứng trùng hợp Cõu 11: Nếu dùng dịch dịch Br2 d làm thuốc thử có thể phân việt đợc :etilen propilen B. etilen propin propan propilen D. Metan etanCõu 12:Chọn câu ... ở nhiệt độ cao xúc tác thích hợp có thể thu đợc sản phẩm là những chấtnào sau đây:Etilen, axetilen hiđro B. Etilen, metan hiđroPropilen hiđro D. Etilen, butan hiđrôCõu 2:Có...
 • 22
 • 2,338
 • 3
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

... CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ƠN TẬP TỔNG HỢPC âu 1 . Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhận biết các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO A. H2O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H2SO4 Câu 2. Các ... ống là 72 gam. Thành phần % khối lượng của Zn Al trong hỗn hợp là: A. 85,75% 14,25% B. 16,34% 83,66% C. 82,52% 17,48% D. 18,65% 81,35% Câu 74. Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch ... lít C. 0,224 lít D. 0,448 lít Câu 30 . Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 CuSO4; Ba NaHCO3. Số hỗn hợp có thể...
 • 5
 • 954
 • 11
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm - LTDH

... tự là:A. H2S CO2. B. SO2 CO2.C. NO2 CO2D. NO2 SO2 112 . A là dung dịch chứa 2 chất tan là HCl CuSO4 có pH = 1. Cho từ từ dung dịchNaOH 1M vào 100ml dung dịch ... kim loại đó là:A. Be Mg B. Mg CaC. Ca Sr D. Sr Ba58. Cho các phân tử BeH2 C2H2, nhận định nào sau đây về hai phân tử trên là đúng?A. Các nguyên tử Be C đều ở trạng thái ... khí NO N2O có tỉ khốihơi đối với hiđro bằng 16,75. Thể tích NO N2O thu đợc ở đktc là:A. 2,24 lít 6,72 lít. B. 2,016 lít 0,672 lít.C. 0,672 lít 2,016 lít. D. 1,972 lít 0,448...
 • 193
 • 924
 • 2
800 cau hoi va bai tap trac nghiem

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

... K, NH4+, 1 số cacbonat axit tan đợcSunfua Chỉ có các sunfua K, Na, NH4+ tan đợcPhần III Bài tập trắc nghiệm Chơng I Bài tập trắc nghiệm hoá đại cơng Bài 1 - Hoá đại cơng Câu 1:22Sự ... Học Luyện Thi Đại Học 800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đủ Các Thể Loại Các phơng pháp giúp giải nhanh bài toán hoá học Hớng dẫn giải đáp chi tiết Các bộ đề thi đề nghị Nội dung phong phú1Dựa vào sự tăng ... màu vàng Màu vàngĐông tụTách riêng các chất hữu cơChấthữu cơPhản ứng tách phản ứng tái tạo Phơng pháp táchriêng14Phạm Đức Bình - Lê Thị TamPhơng pháp giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hoá Học Luyện...
 • 160
 • 795
 • 8
150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

150 CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

... nhất dao động cùng pha với nhau ng-ợc pha với O thì khoảng cách từ O đến M N là A. 25 cm 75 cm B. 37,5 cm 12,5 cm C. 50 cm 25 cm D. 25 cm 50 cm 35. Phơng trình sóng tại ... nào?A. Rắn mặt thoáng chất lỏng B. Lỏng khí C. Rắn, lỏng khíD. Khí rắn 33. Khi sóng truyền càng xa nguồn thì càng giảm. Chọn cụm từ thíchhợp nhất trong các cụm từ sau để điền vào chỗ ... có sự biến thiên tơng hỗ giữa A. điện tích dòng điện.B. điện trờng từ trờng.C. hiệu điện thế cờng độ dòng điện.D. năng lợng từ trờng năng lợng điện trờng.79. Tìm phát biểu sai...
 • 50
 • 861
 • 1
HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC

... suất là bao nhiêu trong thời gian mười năm. a. 10%b. 15%19HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC. Câu 1. Chức năng khởi thủy của thuế là:a) Kiềm chế lạm phátb) Huy động ... khấu trừ Câu 58. Căn cứ tính thuế GTGT là gì?a. Giá bán hàng hóa tại cơ sở sản xuất thuế suấtb. Giá bán hàng hóa trên thị trường thuế suấtc. Giá tính thuế thuế suất-Đáp án Câu 59. ... đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từd) a be) a c Câu 295. Doanh nghiệp A sản xuất kinh doanh cả hàng hóa chịu thuế hàng không chịu thuế nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp...
 • 44
 • 8,003
 • 51
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

... CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động cơ : A. Chuyển ... > 0 vo > 0 thì chuyển động là nhanh dần đều. B. Nếu a > 0 vo = 0 thì chuyển động là nhanh dần đều. C. Nếu a < 0 vo < 0 thì chuyển động là chậm dần đều. D. Nếu a xo ... đều có : A. Gia tốc a > 0 vận tốc v > 0 . B. Gia tốc a < 0 vận tốc v < 0 . C. Vectơ vận tốc cùng chiều với vectơ gia tốc . D. Vectơ vận tốc vectơ gia tốc hướng theo chiều...
 • 6
 • 963
 • 1
Xây dựng bộ câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

Xây dựng bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

... ngữ nói ngôn ngữ viết cho người học. 1.2.4 Kỹ năng soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan [14]1.2.4.1 Các nguyên tắc chung khi xây dựng câu hỏi trắc nghiệm Khi xây dựng một câu hỏi trắc nghiệm ... soạn câu hỏi nhiều lựa chọnChúng ta chỉ nghiên cứu cách soạn loại câu hỏi nhiều lựa chọn vì các loại câu hỏi trắc nghiệm khác đều có thể cải biến để chúng trở thành câu hỏi nhiều lựachọn. Câu hỏi ... câu hỏi trắc nghiệm là một công việc khó, đòi hỏi phải có sự luyện tập lâu dài để tích lũy kinh nghiệm, không phải chỉ biết một số nguyên tắc làthực hiện được. Vì vậy khi viết câu hỏi trắc nghiệm...
 • 99
 • 1,037
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: 800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa họccâu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 10câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 6câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 11câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 7câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 12câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11tổng kết câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thpthệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi trực tuyến cho công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo công chức mới ngành thuếcâu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 10 potxhệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014một số câu hỏi và bài tập trắc nghiệmbài tập trắc nghiệm hóa học 11bài tập trắc nghiệm hóa học 11 chương 1chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ