Nghiên cứu phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu tích hợp cho hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 2000 và HACCP

Nghiên cứu phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu tích hợp cho hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001:2000 HACCP

Nghiên cứu phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu tích hợp cho hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 và HACCP
... 10/70 Nghiên cứu phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu tích hợp cho HTQLCL theo ISO9 001 :2000 & HACCP Chương 3PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUKhi thực hiện đề tài này, tôi thực hiện nghiên cứu nội ... Thuật ngữ định nghĩa(4) Hệ thống quản chất lượng SVTH: Huỳnh Như Kim Ngân Trang 2/70 Nghiên cứu phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu tích hợp cho HTQLCL theo ISO9 001 :2000 & HACCP 6.3.1 ... 19/70 Nghiên cứu phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu tích hợp cho HTQLCL theo ISO9 001 :2000 & HACCP Chương 1 TỔNG QUAN VỀ ISO 9000 VÀ HACCP 1.1 TỔNG QUAN 1.1.1 Bộ tiêu chuẩn ISO 9000ISO...
 • 70
 • 647
 • 0

Nghiên cứu giải pháp xây dựng thư viện tài liệu điện tử cho phòng đọc

Nghiên cứu giải pháp xây dựng thư viện tài liệu điện tử cho phòng đọc
... phân tích thiết kế hệ thống Hệ thống quản hệ thống hoạt động có mục đích, xử lý, lƣu trữ xuất dữ liệu. Một hệ thống quản thƣờng chia thành ba hệ thống con: Hệ thao tác, hệ quyết ... HỆ THỐNG 2.1 MÔ TẢ HỆ THỐNG TỔNG QUÁT Công của hệ thống quản tài liệu điện tử phòng đọc gồm 4 chức năng chính: quản hệ thống, quản tài liệu, phục vụ độc giả, thống kê báo cáo. Trong ... Quản hệ thống: - Đăng - Cập nhật user - Thoát Quản tài liệu: - Cập nhật tài liệu - Tìm kiếm tài liệu Phục vụ độc giả: - Đăng nhập - Tra cứu & donwload - Thƣ mục độc giả Thống...
 • 52
 • 609
 • 0

Nghiên cứu giải pháp xây dựng thư viện tài liệu điện tử cho phòng đọc

Nghiên cứu giải pháp xây dựng thư viện tài liệu điện tử cho phòng đọc
... Hệ thống quản hệ thống hoạt động có mục đích, xử lý, lưu trữ xuất dữ liệu. Một hệ thống quản thường chia thành ba hệ thống con: Hệ thao tác, hệ quyết định, hệ thông tin. Hệ thông ... nó cho phép tự động kiểm tra hiệu lực của ISBN.17Đồ án tốt nghiệp Quản tài liệu điện tửCHƯƠNG II : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG2.1 MÔ TẢ HỆ THỐNG TỔNG QUÁT Công của hệ thống quản tài ... được tài liệu thì hệ thống sẽ thực hiện phân loại cập nhật vào hệ thống của mình.- Ban lãnh đạo: chỉ đạo hệ thống yêu cầu hệ thống theo định kì phải có báo cáo về số lượt User số tài liệu...
 • 52
 • 436
 • 0

Một số giải pháp chủ yếu tăng cường áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001:2000 tại Công ty thuốc lá Thanh Hóa

Một số giải pháp chủ yếu tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 tại Công ty thuốc lá Thanh Hóa
... nghê sản xuất thuốc lá điếu ngày càng hoàn thiện hệ thống Quản chất lượng. 3.2 Một số giải pháp tăng cường áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 tại Công ty thuốc lá Thanh ... ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm mở rộng hệ thống quản chất lượng cho Công ty. Đối với cán bộ quản cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm về chất lượng tại bộ phận mình phụ ... với chất lượng đã đề ra.- Mục tiêu sau 5 năm thực hiện áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 đảm bảo 100% CBCNV của Công ty đều thông hiểu áp dụng chính sách chất...
 • 21
 • 332
 • 0

Tăng cường áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001:2000 tại Công ty Thuốc lá Thanh Hóa

Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 tại Công ty Thuốc lá Thanh Hóa
... TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001: 2000 TẠI CÔNG TYTHUỐC LÁ THANH HÓA2.1 Sự cần thiết khách quan phải áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 tại Công Ty ... hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 tại công ty thuốc lá Thanh HóaChương III : Một số giải pháp chủ yếu tăng cường áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 tại công ... thiết vai trò của hệ thống ISO 9001: 2000 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Thuốc LáThanh Hóa.2.2 Quy trình áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 tạiCông Ty Thuốc...
 • 85
 • 506
 • 2

Tăng cường áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001:2000 tại công ty thuốc lá Thanh Hóa

Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 tại công ty thuốc lá Thanh Hóa
... áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 tại công ty thuốc lá Thanh HóaChương III : Một số giải pháp chủ yếu tăng cường áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 tại ... động có quan điểm hệ thống, hiểu được ISO là bọ tiêu chuẩn cho một hệ thống chất lượng chứ không phải là tiêu chuẩn về riêng chất lượng sản phẩm trách nhiệm quản chất lượng thuộc về tất ... chọn đề tài “Tăng cườngáp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 tại Công ty Thuốc lá ThanhGhi chú: Quan hệ tham mưu Quan hệ trực tuyến Quan hệ kiểm tra giám sát thực hiện b-...
 • 21
 • 299
 • 0

Thực trạng áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001:2000 tại Công Ty Thuốc Lá Thanh Hóa

Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 tại Công Ty Thuốc Lá Thanh Hóa
... trạng áp dụng hệ thống chất quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 tại Công Ty Thuốc Lá Thanh Hóa2.1 Sự cần thiết khách quan phải áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 tại Công ... sơ chất lượng. Văn bản của HTQLCL của Công ty được sắp xếp theo sơ đồ sau:+ Tài liệu tầng 1: Sổ tay chất lượng xác định chính sách chất lượng, mụctiêu chất lượng, cơ cấu tổ chức quản chất ... phân tích dữ liệu thống kêCông ty xây dựng quy trình này nhằm thống nhất phương pháp thu thập dữ liệu, tổng hợp thống kê để phục vụ cho việc đưa ra quyết định biện pháp khắcphục cải tiến chất...
 • 33
 • 731
 • 2

Tăng cường áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001:2000 tại Công ty Thuốc lá Thanh Hóa

Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 tại Công ty Thuốc lá Thanh Hóa
... TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG CHẤTQUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001: 2000 TẠI CÔNG TYTHUỐC LÁ THANH HÓA2.1 Sự cần thiết khách quan phải áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 tại Công ... thực hiện cóhiệu lực hiệu quả hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001: 2000, đảm bảoổn định chất lượng các mác thuốc, không ngừng cải tiến hệ thống quản chất 26 lượng nhằm thoả mãn tốt ... thiết vai trò của hệ thống ISO 9001: 2000 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Thuốc LáThanh Hóa.2.2 Quy trình áp dụng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001: 2000 tạiCông Ty Thuốc...
 • 67
 • 285
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY DNC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY DNC
... lượng cần xây dựng; • Phạm vi áp dụng của Hệ thống quản chất lượng; • Những văn bản cần xây dựng của Hệ thống quản chất lượng (Chính sách mụctiêu chất lượng; Sổ tay chất lượng; Các Qui ... áp dụng ISO 9001- 2000 – ban lãnhđạo đã quyết định xây dựng lại hệ thống quản chất lượng trong toàn công ty. Tuy nhiên,do có sự thay đổi lớn về nhân sự, tổ chức hệ thống quản lý, cũng ... tham gia hỗ trợ ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản chât lượng của công ty.Ngày 01-08-2012 , công ty tiến hành khảo sát lựa chọn đơn vị tư vấn trong việc xây dựng hệ thống ISO 9001- 2008....
 • 32
 • 1,306
 • 1

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001 : 2008 TẠI CỤC QUẢN CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN THỦY SẢN ( NAFIQAD )

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001 : 2008 TẠI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ( NAFIQAD )
... chứng nhận ISO 9001: 2000 cho Cục đã được cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001: 2000. Hiện nay Cục vẫn đang duy trì hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 hiệu lực chứng ... chất lượng nông lâm sản thủy sản em đã lựa chọn đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001 : 2008 TẠI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ... trong quá trình xây dựng duy trì HTQLCL ISO 9001: 2008Cục nên thiết kế sử dụng các phiếu góp ý để huy động sự đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống quản chất lượng theo ISO 9001: 2008 trong...
 • 56
 • 576
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: luận văn hệ thống quản lý chất lượng theo iso 9001hệ thống quản lý chất lượng theo iso 9000hệ thống quản lý chất lượng theo iso 9000 cho sản phẩm ca tra phile dong lanhhệ thống quản lý chất lượng theo isođồ án nghiên cứu phương pháp xây dựng bản đồ 3d trên bộ phần mềm skyline áp dụng thành lập bản đồ 3dnghiên cứu phương pháp xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh thành phốqui trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 90012008 tại công ty phương nam sóc trăngphương pháp đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001xây dựng một số văn bản cho hệ thống quản lý chất lượng theo haccp đối với dây chuyền sản xuất giò lụa tại công ty thực phẩm dinh dưỡng sài gònxay dung he thong quan ly chat luong theo haccp cho nuoc duaquy trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 90012008quy trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 90012008 tại công tyxây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 90012008 đối với cơ quan hành chính nhà nướcphân tích tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 90012008 tại tổng công ty dệt may hà nội và một số giải pháp hoàn thiệnxây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 90012008 trong quản lý hành chính công tại sở nội vụ tỉnh sơ lachuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP