Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp phòng trừ rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens Fabr ) vụ xuân hè 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh

Nghiên cứu thành phần sâu nhện hại, đặc điểm sinh học sinh thái của sâu cuốn la omiodes indicata (f ) trên đậu xanh vụ xuân 2011 tại gia lâm, nội

Nghiên cứu thành phần sâu nhện hại, đặc điểm sinh học sinh thái của sâu cuốn la omiodes indicata (f ) trên đậu xanh vụ xuân hè 2011 tại gia lâm, hà nội
... GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI -- -- - -- - - -- -- - -- - - NGUYỄN THỊ SOA NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU NHỆN HẠI, ðẶC ðIỂM SINH HỌC SINH THÁI CỦA SÂU CUỐN LÁ Omiodes indicata (F .) TRÊN ... (F .) TRÊN ðẬU XANH VỤ XUÂN HÈ 2011 TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Mã số: 60.62.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ðẶNG THỊ DUNG HÀ NỘI - 2011 ...
 • 89
 • 552
 • 0

Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại chè; đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của rệp muội (toxoptera aurantii boyer ) biện pháp phòng trừ tại thanh ba, phú thọ vụ xuân năm 2010

Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại chè; đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của rệp muội (toxoptera aurantii boyer ) và biện pháp phòng trừ tại thanh ba, phú thọ vụ xuân hè năm 2010
... VĨNH NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU, NHỆN HẠI CHÈ; ðẶC ðIỂM SINH VẬT HỌC, SINH THÁI HỌC CỦA RỆP MUỘI (Toxoptera aurantii Boyer. ) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TẠI THANH BA, PHÚ THỌ VỤ XUÂN HÈ NĂM ... tài: Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại chè; ñặc ñiểm sinh vật học, sinh thái học của rệp muội (Toxoptera aurantii Boyer .) biện pháp phòng trừ tại Thanh Ba, Phú Thọ vụ Xuân năm 2010” ... trình nghiên cứu về chè (198 8-1 99 7), NXB Nông Nghiệp. 24. Nguyễn Khắc Tiến CTV (199 4). “Kết quả ñiều tra về thành phần nhện hại biện pháp phòng trừ . Kết quả nghiên cứu khoa học triển...
 • 101
 • 948
 • 0

Nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm; đặc điểm sinh học, sinh thái loài bọ đuôi kìm đen euborellia annulipes lucas trên rau họ hoa thập tự vụ đông xuân 2009 2010 tại nội hưng yên

Nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm; đặc điểm sinh học, sinh thái loài bọ đuôi kìm đen euborellia annulipes lucas trên rau họ hoa thập tự vụ đông xuân 2009 2010 tại hà nội và hưng yên
... hơng Nghiên cứu thành phần bọ đuôi kìm; đặc điểm sinh học, sinh thái loài bọ đuôi kìm đen euborellia annulipes Lucas trên rau họ hoa thập tự vụ đông xuân 2009 2010 tại nội hng yên ... 14 -1 5, 15 -1 6. Chiều rộng là 0,6 2-0 ,75; 0,7 0-0 ,91; 0,8 3-1 ,09; 1,0 4-1 ,56; 1,2 2-1 ,56; 1,4 0-1 ,72 mm tuổi 1-6 , tương ứng. Chiều dài cơ thể là 3, 0-4 ,7; 3, 9-6 ,9; 5, 7-7 ,7; 6, 7- 10,8; 8, 7-1 3,2; ... (Dermaptera) sử dụng chúng ñể phòng trừ sâu hại chưa nhiều, bước ñầu các nhà khoa học của Trường ðại học Cần Thơ ñã nghiên cứu thử nghiệm thành công nhân thả bọ ñuôi kìm ñể phòng trừ bọ cánh...
 • 80
 • 798
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sự phát sinh gây hại biện pháp phòng trừ rầy nâu nhỏ hại lúa trong vụ mùa 2009 vụ đông xuân 2010 tại một số tỉnh phía bắc

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sự phát sinh gây hại và biện pháp phòng trừ rầy nâu nhỏ hại lúa trong vụ mùa 2009 và vụ đông xuân 2010 tại một số tỉnh phía bắc
... tài: Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh vật học, sự phát sinh gây hại biện pháp phòng trừ rầy nâu nhỏ hại lúa (Laodelphax striatellus Fallén) trong vụ Mùa 2009 vụ ðông Xuân năm 2010 tại một số ... NGHIÊN CỨU ðẶC ðIỂM SINH VẬT HỌC, SỰ PHÁT SINH GÂY HẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ RẦY NÂU NHỎ HẠI LÚA ( Laodelphax striatellus Fallén ) TRONG VỤ MÙA 2009 VÀ VỤ ðÔNG XUÂN 2010 TẠI MỘT SỐ TỈNH ... 3.3 Vật liệu nghiên cứu 12 3.4 Nội dung phương pháp nghiên cứu 13 3.4.1 Nội dung nghiên cứu 13 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu 13 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 ðặc ñiểm hình thái...
 • 104
 • 792
 • 0

Luận văn nghiên cứu bệnh chấm xám hại chè biện pháp phòng trừ tại xí nghiệp chè lương mỹ, chương mỹ nội

Luận văn nghiên cứu bệnh chấm xám hại chè và biện pháp phòng trừ tại xí nghiệp chè lương mỹ, chương mỹ hà nội
... nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh, tìm hiểu diễn biến, ñánh giá mức ñộ thiệt hại biện pháp phòng trừ bệnh chấm xám hại chè tại Xí nghiệp chè Lương Mỹ - Huyện Chương Mỹ - Thành phố Nội. ... 1.2. 2. Yêu cầu. - ðiều tra thành phần của bệnh hại tại Xí nghiệp chè Lương Mỹ - Huyện Chương Mỹ - Thành phố Nội. - ðiều tra diễn biến ảnh hưởng của một số ñiều kiện sinh thái kỹ thuật (Giống, ... ra tìm hiểu một số ñặc ñiểm hình thái, sinh học của nấm gây bệnh. - Nghiên cứu ảnh hưởng một số thuốc hoá học trong phòng trừ bệnh chấm xám hại chè. Trường ðại học Nông Nghiệp Nội...
 • 97
 • 1,859
 • 3

Tài liệu NGHIÊN CỨU BỆNH HÉO XANH VI KHUẨN (Raltonia solanacearum Smith) HẠI CÂY KHOAI TÂY VÙNG NỘI - PHỤ CẬN BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ ppt

Tài liệu NGHIÊN CỨU BỆNH HÉO XANH VI KHUẨN (Raltonia solanacearum Smith) HẠI CÂY KHOAI TÂY VÙNG HÀ NỘI - PHỤ CẬN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ ppt
... thực vật trong đất. Vì vậy bước đầu nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn hại cây khoai tây biện pháp phòng trừ để nâng cao hiệu quả phòng trừ bệnh héo xanh trên cây khoai tây vùng Nội ... bị bệnh vùng Nội phụ cận, 3 dòng vi khuẩn gây bệnh héo xanh hại khoai tây giống Nicola, Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (Raltonia solanacearum Smith) biện pháp phòng trừ 730 ... héo xanh vi khuẩn hại khoai tây R. solanacearum vụ đông năm 2009 vùng Nội phụ cận Tỷ lệ bệnh qua các thời kỳ sinh trưởng của cây ( %) Địa điểm điều tra Giống khoai tây Hình thành...
 • 11
 • 1,019
 • 1

Luận văntình hình nhiễm sán lá gan nhỏ do clonorchis sinensis chó, mèo nuôi tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định, một số đặc điểm sinh học của clonorchis sinensis biện pháp phòng trừ

Luận văntình hình nhiễm sán lá gan nhỏ do clonorchis sinensis ở chó, mèo nuôi tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định, một số đặc điểm sinh học của clonorchis sinensis và biện pháp phòng trừ
... ñiểm nghiên cứu. - Khảo sát một số ñặc ñiểm sinh học của sán lá gan nhỏ. - Xác ñịnh ñược thuốc tẩy sán lá gan nhỏ hiệu quả cao ñề xuất các biện pháp phòng bệnh sán lá gan nhỏ vật nuôi ... các ñịa ñiểm nghiên cứu. Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ………………………… 3 Từ ñó làm cơ sở khoa học ñể xây dựng biện pháp phòng trừ bệnh ký sinh trùng ... Bình (2 0-3 0 %), Bắc Giang (16.3 %), Tây cũ (16 %), Hải Phòng (13,1 %), Thanh Hóa (11 %), Phú Yên (36,9 %), Bình ðịnh (11,9 %) .[10] 2.4.2. Tình hình nhiễm bệnh chó, mèo Trong các loài vật nuôi...
 • 94
 • 1,090
 • 1

Nghiên cứu thành phần sâu hại lạc thiên địch của chúng (côn trùng nhện lớn bắt mồi); đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu cuốn lá lạc (archips asiaticus walsingham)

Nghiên cứu thành phần sâu hại lạc và thiên địch của chúng (côn trùng và nhện lớn bắt mồi); đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu cuốn lá lạc (archips asiaticus walsingham)
... với cán bộ nghiên cứu của nước ta tiến hành ñiều tra, giám ñịnh thành phần sâu hại lạc nghiên cứu các biện pháp phòng trừ. Kết quả nghiên cứu cho thấy miền Bắc có tới 51 loài sâu hại, trong ... sâu nghiên cứu về thành phần sâu hại lạc, mô tả ñặc ñiểm sinh vật học, sinh thái học của từng loài côn trùng, ñi sâu vào tìm hiểu ñặc ñiểm phát sinh gây hại của sâu hại lạc ñể có cơ sở ñề ... tiến hành ñề tài: Nghiên cứu thành phần sâu hại lạc thiên ñịch của chúng (côn trùng nhện lớn bắt mồi); ñặc ñiểm sinh học, sinh thái của sâu cuốn lá lạc (Archips asiaticus Walsingham) vụ...
 • 89
 • 1,177
 • 12

THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI SẮN BẢO QUẢN, NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỌT ĐỤC HẠT NHỎ

THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI SẮN BẢO QUẢN, NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ MỌT ĐỤC HẠT NHỎ
... chân thành tới bạn bè, đồng nghiệp gia đình đã giúp đỡ về cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập hoàn thiện luận văn này.Tác giả luận vănNguyễn Xuân ... dominica Fabricius) TI TNH YấN BI NM 2009 Luận văn thạc sĩ nông nghiệpChuyên ngành: bảo vệ thực vật Mã số: 60.62.10Ngời hớng dẫn khoa học: pgs.ts. nguyễn thị kim oanh Nội - 2009 LỜI CAM ĐOANTôi ... văn.Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ văn phòng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái đã tạo mọi điều kiện sự giúp đỡ có những góp ý sâu sắc trong thời gian học tập thực hiện đề...
 • 119
 • 1,158
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: thành phần sâu nhện hại ớt đặc điểm sinh vật học sinh thái học và biện pháp phòng trừ loài rệp bông aphis goesypii glover hại ớt vụ xuân hè năm 2008 tại mai lâm đông anh hà nộiluận văn nghiên cứu thành phần sâu mọt hại nguyên liệu thuốc bắcluận văn nghiên cứu thành phần sâu mọt hại nguyên liệu thuốc bắc xuất khẩu tại lạng sơn 2010nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh thái và biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa nilaparvata lugens stal có hiệu quả tại thủ thừa long annghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh sán dây chónghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh giun kết hạt oesophagostomosis ở lợn tại một số huyện thuộc tỉnh thái nguyênnghiên cứu một số đặc điểm hình thái sinh học sinh thái học và biện pháp phòng trừ ngài gạo corcyra cephalonicathành phần sâu nhện hại; đặc điểm sinh vật học sinh thái học của loài sâu hại chính trên các giống chè nhập nội vụ xuân 2004 tại viện nghiên cứu chè phú hộnghiên cứu thành phần sâu hại lúa diễn biến mật độ và biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ cnaphalocrocis medinalis guenee tại xã thôm mòn huyện thuận châu tỉnh sơn la năm 2010nghiên cứu thành phần bọ trĩ hại lạc và thiên địch của chúng đặc điểm sinh vật học sinh thái học của loài frankinella intonsa trybon và biện pháp phòng trừ ở nghệ annghiên cứu thành phần sâu hại lúa diễn biến mật độ và biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏcnaphalocrocis medinalis gueneenghiên cứu thành phần sâu hại lạc và biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp ipm sâu hại chính tại huyện hoằng hoá thanh hoá vụ xuân 2006luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaci homoptera aleyrodidae hại cà chua vùng gia lâm hà nôinghiên cứu thành phần bệnh hại trên cây mã đề và biện pháp phòng trừnghiên cứu một số bệnh chính hại lạc và biện pháp phòng trừ tổng hợp trên vùng đất dốc nông trường thanh hà kim bôi hoà bìnhchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ