1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo động cơ điện có khớp từ điều chỉnh tốc độ (động cơ VS) có cấp công suất tử 1,5 kw đến 18,5 kw

Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo động cơ điện có khớp từ điều chỉnh tốc độ (động cơ VS) có cấp công suất tử 1,5 kw đến 18,5 kw

Hoàn thiện thiết kế công nghệ chế tạo động điện khớp từ điều chỉnh tốc độ (động VS) cấp công suất tử 1,5 kw đến 18,5 kw

... ĐẦU Dự án: Hoàn thiện thiết kế công nghệ chế tạo động điện khớp từ điều chỉnh tốc độ (động VS) cấp công suất từ 1, 5kW đến 18,5 kW được Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt, ... tục triển khai Dự án: Hoàn thiện thiết kế công nghệ chế tạo động điện khớp từ điều chỉnh tốc độ (động VS) cấp công suất từ 1, 5kW đến 18,5 kW ”, sản phẩm của dự án sẽ góp phần: ... Nghiên cứu thiết kế chế tạo động điện phòng nổ công suất đến 18, 5kW; - Đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo động điện phanh từ; - Đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo động điện...
 • 67
 • 706
 • 0
Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo máy làm đất cày đĩa cộng xới sâu CĐ+XS 3 30

Hoàn thiện thiết kế công nghệ chế tạo máy làm đất cày đĩa cộng xới sâu CĐ+XS 3 30

... tài là: " ;Hoàn thiện thiết kế công nghệ chế tạo máy làm ñất trồng mía cày ñĩa cộng xới sâu Cð+XS-3-30 ". 3. Nội dung nghiên cứu: - Hoàn thiện thiết kế: + Tính toán kiểm tra các ... nhiên kết quả nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở nghiên cứu kết cấu nguyên lý làm việc. Vì thế trước khi phổ biến vào sản xuất ở diện rộng cần phải hoàn thiện thiết kế quy trình công nghệ chế tạo ... 2: Kết cấu nguyên lý làm việc của máy cày ñĩa cộng xới sâu Cð+XS-3-30 Chương 3: Hoàn thiện thiết kế cày ñĩa bộ phận xới sâu Chương 4: Công nghệ chế tạo chảo cày Chuơng 5: Kết luận và...
 • 86
 • 808
 • 2
Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo máy uốn ép điều khiển bằng chương trình số PLC phục vụ gia công kết cấu vỏ tàu, ứng dụng cho tàu chở dầu thô 100 000t

Hoàn thiện thiết kế công nghệ chế tạo máy uốn ép điều khiển bằng chương trình số PLC phục vụ gia công kết cấu vỏ tàu, ứng dụng cho tàu chở dầu thô 100 000t

... đổi Thay số vào ta có: )(5,8685,0612000.451kWNdc=×= Tra bảng tương ứng ta chọn được bơm động điện lai bơm các thông số sau: - Công suất động điện: ,5038085 HzVkW−− )/(1450 ... Báo cáo Tổng hợp kết quả khoa học công nghệ Dự án Hoàn thiện thiết kế công nghệ chế tạo máy uốn - ép điều khiển bằng chơng trình số PLC phục vụ gia công kết cấu vỏtầu, ứng dụng ... học công nghệ: (Nêu rõ danh mục công nghệ mức độ nắm vững, làm chủ, so sánh với trình độ công nghệ so với khu vực thế giới ) - Chúng ta đã thành công trong việc tổ hợp bằng công nghệ...
 • 123
 • 537
 • 0
Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo loạt nhỏ máy phay CNC 3 trục

Hoàn thiện thiết kế công nghệ chế tạo loạt nhỏ máy phay CNC 3 trục

... bước công việc cần thực hiện NĂM THỨ 1: HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ VÀ CHẾ TẠO SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI VMC65 VÀ SẢN PHẨM THỬ NGHIỆM VMC110 (1) Hoàn thiện công nghệ thiết kế: - Hoàn thiện các thiết kế ... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.05 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DỰ ÁN SXTN “HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ... chất lượng độ ổn định của các sản phẩm dự án (hình 1.3) (2) Hoàn thiện công nghệ gia công các chi tiết chính - Hoàn thiện công nghệ chế tạo VMC65 với quy mô loạt nhỏ: thiết kế chế tạo mẫu...
 • 45
 • 648
 • 1
Hoàn thiện thiết kế và dây chuyền công nghệ chế tạo động cơ rv 165-2 công suất 200 động cơ-năm

Hoàn thiện thiết kế dây chuyền công nghệ chế tạo động rv 165-2 công suất 200 động cơ-năm

... hiện Dự án Hoàn thiện thiết kế dây chuyền công nghệ chế tạo Động diesel RV165-2 công suất 2000 Động cơ/ năm”. Dự án hoàn thành không những gia tăng sản lượng Động cung cấp cho thị ... TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DỰ ÁN HOÀN THIỆN THIẾT KẾ VÀ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ DIESEL RV165-2 CÔNG SUẤT 2000 ĐỘNG CƠ/NĂM MÃ SỐ DỰ ÁN: KC.05.DA05/06-10 quan chủ ... Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước Hoàn thiện thiết kế Dây chuyền công nghệ chế tạo Động diesel RV165-2 công suất 2000 Động cơ/ năm”. Dự án này nằm trong kế hoạch tổng thể nâng cao...
 • 255
 • 583
 • 1
Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo, lắp đặt túi cao su trữ nước, xăng dầu phục vụ sinh hoạt và sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội, dân cư của vùng hải đảo

Hoàn thiện thiết kế công nghệ chế tạo, lắp đặt túi cao su trữ nước, xăng dầu phục vụ sinh hoạt sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội, dân cư của vùng hải đảo

... lng nh ng ký 17 Chi phí đào tạo công nghệ bao gồm: + Cán bộ công nghệ : + Công nhân vận hành: Đào tạo đợc cán bộ công nghệ , công nhân vận hành trình độ khả năng lắp đặt, vận hành ... quả về khoa học công nghệ (Nêu rõ danh mục công nghệ mức độ nắm vững, làm chủ, so sánh với trình độ công nghệ so với khu vực thế giới…) Lần đầu tiên ở Việt Nam đã chế tạo được túi cao ... cứu, phát triển ứng dụng công nghệ vật liệu - D ỏn khoa hc v cụng ngh (tờn d ỏn) :Hoàn thiện thiết kế công nghệ chế tạo lắp đặt túi cao su trữ nớc, xăng dầu phục vụ sinh hoạt sẵn sàng...
 • 167
 • 442
 • 0
Nghiên cứu nâng cao năng lực của các thiết bị chế tạo vỏ xe máy, hoàn thiện thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo cụm thông xe tải nhẹ có tải trọng đến 3 tấn với công suất 1000 thông xe-năm

Nghiên cứu nâng cao năng lực của các thiết bị chế tạo vỏ xe máy, hoàn thiện thiết kế quy trình công nghệ chế tạo cụm thông xe tải nhẹ tải trọng đến 3 tấn với công suất 1000 thông xe-năm

... 3.5 Thiết kế thùng xe tải nhẹ đến 3 tấn 20 Chơng 4 Thiết kế, lập quy trình công nghệ chế tạo thùng xe 24 4.1 Phân tích tổng quan về công nghệ chế tạo 24 4.1.1 Khảo sát công nghệ hiện của ... học công nghệ cấp bộ Năm 2007 (Ký hiệu 12-07 RD/HĐ-KHCN) Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao năng lực của các thiết bị chế tạo vỏ xe máy, hoàn thiện thiết kế quy trình công nghệ chế tạo ... ở chế độ quá tải, hàng hoá đợc chất đầy. Các yêu cầu kĩ thuật - công nghệ: - Đảm bảo công suất kéo của động cơ, đờng đặc tính ngoài của động phù hợp với các yêu cầu của xe sau thiết kế. ...
 • 94
 • 608
 • 0
Một số giải pháp hoàn thiện thiết kế và quản trị kênh phân phối đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ ở Công ty điện cơ Thống Nhất

Một số giải pháp hoàn thiện thiết kế quản trị kênh phân phối đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ ở Công ty điện Thống Nhất

... hoạt động tiêu thụ của Công ty Điện Thống Nhất.Đối tợng nghiên cứu đề tài là: việc thiết kế quản trị kênh phân phối trong việc đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Công ty Điện Thống ... xuất kinh doanh thiết kế, quản trị kênh phân phối của công ty Điện Thống Nhất .Chơng III : Một số giải pháp hoàn thiện thiết kế quản trị kênh phân phối nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ ... cứu trực trạng của việc thiết kế quản trị kênh phân phối của Công ty Điện Thống Nhất để đánh giá những tồn tại, từ đó đa ra một số giải pháp hoàn thiện thiết kế quản trị kênh phân phối...
 • 69
 • 640
 • 2
Một số Giải pháp hoàn thiện thiết kế và quản trị kênh phân phối nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ ở Cty Điện cơ Thống Nhất” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Một số Giải pháp hoàn thiện thiết kế quản trị kênh phân phối nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ ở Cty Điện Thống Nhất” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp

... II : Thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh thiết kế, quản trị kênh phân phối của công ty Điện Thống Nhất .Chơng III : Một số giải pháp hoàn thiện thiết kế quản trị kênh phân phối ... 10/2000 Xí nghiệp Điện Thống Nhất đợc đổi tên thành Công ty Điện Thống Nhất. Sản phẩm chủ yếu của công ty là sản xuất các loại quạt điện, động điện. Ngay từ khi mới thành lập Công ty luôn ... quạt điện lớn nhất Việt Nam, Công ty Điện Thống Nhất không ngừng đầu t đổi mới trang thiết bị hiện đại áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Sản phẩm quạt điện của công ty độ bền...
 • 69
 • 1,505
 • 1
TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC   ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

... cầu điều chỉnh tốc độ động ở một phạm vi nào đó. Điều chỉnh tốc độ động là các phương pháp điều chỉnh nhân tạo nhằm thay đổi tốc độ của hệ thống, của cấu sản xuất theo yêu cầu công nghệ. Đề ... Số Đôi Cực4. Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa5. Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Áp 6. Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ ... với tốc độ n. Muốn điều chỉnh tốc độ của động cơ, ta đóng điện trở phụ vào cả ba pha của roto. Tại thời điểm bắt đầu đóng điện trở phụ vào thì tốc độ động chưa kòp thay đổi, lúc này dòng và...
 • 79
 • 4,100
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện thiết kế chế tạo quy trình lắp đặt và vận hành máy bơm chìm động cơ điện chìm công suất 1 5kw dùng dòng điện 1 pha và 2 2 kw sử dụng điện 3 phanghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo cụm thùng nhiên liệu ô tô tải thông dụng có tải trọng dưới 3 tấnchung chi dang kiem cua gb 40 cua de tai quot nc thiet ke va cong nghe che tao thiet bi dong coc nhieu huong tren xa lan 2000 tan phuc vu thi cong cong trinh thuy quotnghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo toàn cụm bơm nước 36 000 m3 hdự án hoàn thiện công nghệ chế tạo động cơ điện phòng nổ có cấp công suất từ 0tìm hiểu về tiêu chuẩn thiết kế và công nghệ xây dựng mặt đường năm 2010 của nhật bảnthiết kế chế tạo mạch điều chỉnh tốc độ và đảo chiều động cơ điện một chiều với thông số u 220v p 200wthiết kế chế tạo mạch điều chỉnh tốc độ và đảo chiều động cơ điện một chiềunghiên cứu hoàn thiện thiết kế máy cắt băm thân cây sắn già ứng dụng vào mô hình cơ giới hoá sản xuất sắnthiet ke va cong cu thiet ke san pham co dien tulũ vượt thiết kế và công trình tràn xả lũ sự cốhoàn thiện thiết kế cánh máy bay mô hình bằng phần mềm unigraphicshoàn thiện thiết kế bộ khuôngiới thiệu về động cơ không đồng bộ và các hệ thống biến tần chương 2 tính toán và thiết kế mạch công suấtthiết kế chế tạo mạch điều chỉnh tốc độ động cơ 1 chiều công suất nhỏNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ