Nghiên cứu một số biến đổi gen đặc trưng và đáp ứng điều trị tấn công ở bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng tuỷ

Nghiên cứu một số biến đổi gen đặc trưng đáp ứng điều trị tấn công bệnh nhân mi cấp dòng tuỷ

Nghiên cứu một số biến đổi gen đặc trưng và đáp ứng điều trị tấn công ở bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng tuỷ
... điều trị, đề tài Nghiên cứu một số biến đổi gen đặc trưng đáp ứng điều trị tấn công bệnh nhân mi cấp dòng tuỷ được tiến hành với những mục tiêu sau: 1. Phân tích các biến đổi ... TRỊ TẤN CÔNG CỦA BỆNH NHÂN LƠ XÊ MI CẤP DÒNG TUỶ CÓ CÁC BIẾN ĐỔI GEN PML/RARα, AML1/ETO VÀ CBFβ/MYH11 4.3.1. Đặc điểm lâm sàng, huyết học đáp ứng điều trị tấn công bệnh nhân mi ... đổi gen PML/RARα, AML1/ETO CBFβ/MYH11 bệnh mi cấp dòng tuỷ. 2. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, huyết học kết quả điều trị tấn công của mi cấp dòng tuỷ có các biến đổi...
 • 28
 • 748
 • 1

Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử

Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác và tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử
... Một vài Website có nhƣng chỉ dừng lại mức độ dựng sẵn, ngƣời dùng chỉ có thể lựa chọn một vài giao diện đã có, mà không tự mình thay đổi từng mục một cách tùy ý. Nghiên cứu một số vấn ... phân tán. Nghiên cứu thiết kế tổ chức dữ liệu trên cổng thông tin điện tử ngành giáo dục. Việc tổ chức dữ liệu đƣợc chú trọng cho cấp cơ sở là cấp Sở Giáo dục Đào tạo. Các ứng dụng đã ... syndication): Một trong những đặc tính quan trọng của portal là xuất bản thông tin cho ngƣời dùng cuối qua các tiêu chuẩn đã đƣợc công bố thừa nhận trên toàn thế giới. Với các Nghiên cứu một số vấn...
 • 72
 • 572
 • 1

Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử

Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác và tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử
... Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử 1 Lời cảm ơn Trong thời gian thực hiện đồ án Nghiên cứu một số vấn đề về khái thác tìm kiếm ... chất lượng Giáodục Đào tạo. Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử 3 Xuất phát từ nhu cầu trên, em hướng nghiên cứu của mình vào các vấn đề liên ... thông minh” hay “Cổng thông tin điện tử” - Portalđược hình thành. Hiện nay, một số quốc gia, một số tổ chức trên thế giới đã quan tâm chú ý đến sựphát triển công nghệ Portal, công nghệ này đã và...
 • 4
 • 452
 • 3

LUẬN VĂN: Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử docx

LUẬN VĂN: Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác và tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử docx
... Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử 9 trị nội dung hỗ trợ một chuẩn về một nội dung giao diện hiển thị. Nó cung cấp cho ngƣời dùng một ... Một vài Website có nhƣng chỉ dừng lại mức độ dựng sẵn, ngƣời dùng chỉ có thể lựa chọn một vài giao diện đã có, mà không tự mình thay đổi từng mục một cách tùy ý. Nghiên cứu một số vấn ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………………. LUẬN VĂN Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử Nghiên cứu một số vấn đề về khai thác và...
 • 73
 • 494
 • 0

Nghien cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu nhằm nâng cao năng suất mía nguyên liệu vùng đồi huyện nông cống tỉnh thanh hóa

Nghien cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu nhằm nâng cao năng suất mía nguyên liệu vùng đồi huyện nông cống tỉnh thanh hóa
... Hỏa Vơng. Từ những dẫn chứng trên đ chứng minh cây mía có mặt Việt Nam từ rất lâu đời, điều đó chứng tỏ: Cây mía có khả năng thích nghi phát triển tốt trong điều kiện sinh thái nớc ta. ... 400 80.000 2 Công lao động 1.360.000 Công trồng công 30 20.000 600.000 Làm cỏ công 10 20.000 200.000 Phun thuốc công 4 40.000 160.000 Tới nớc công 10 20.000 200.000 Thu hoạch công 10 20.000 ... 400 80.000 2 Công lao động 1.360.000 Công trồng công 30 20.000 600.000 Làm cỏ công 10 20.000 200.000 Phun thuốc công 4 40.000 160.000 Tới nớc công 10 20.000 200.000 Thu hoạch công 10 20.000...
 • 112
 • 359
 • 1

Nghien cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu nhằm nâng cao năng suất mía nguyên liệu vùng đồi huyện nông cống tỉnh thanh hóa

Nghien cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu nhằm nâng cao năng suất mía nguyên liệu vùng đồi huyện nông cống tỉnh thanh hóa
... Hỏa Vơng. Từ những dẫn chứng trên đ chứng minh cây mía có mặt Việt Nam từ rất lâu đời, điều đó chứng tỏ: Cây mía có khả năng thích nghi phát triển tốt trong điều kiện sinh thái nớc ta. ... 400 80.000 2 Công lao động 1.360.000 Công trồng công 30 20.000 600.000 Làm cỏ công 10 20.000 200.000 Phun thuốc công 4 40.000 160.000 Tới nớc công 10 20.000 200.000 Thu hoạch công 10 20.000 ... 400 80.000 2 Công lao động 1.360.000 Công trồng công 30 20.000 600.000 Làm cỏ công 10 20.000 200.000 Phun thuốc công 4 40.000 160.000 Tới nớc công 10 20.000 200.000 Thu hoạch công 10 20.000...
 • 112
 • 295
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa lily tại Ba Bể - Bắc Kạn

 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa lily tại Ba Bể - Bắc Kạn
... Khoa học kỹ thuật, tr. 875-879.9. Đỗ Tuấn Khiêm (2007), Báo cáoổt ng kết đề tài Nghiên cứu khả năngthích ứng xây dựng mô hình sản xuất một số loài hoa giá trị cao tại BắcKạn, Sở Công nghiệp-Khoa ... chu vi củ trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên tại đây chưa được nghiên cứu một cách hệ thống đầy đủ. Chính vì vậy, chúng tôi triển khai đề tài: “ Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng ... Quý CS (2004), Giới thiệu một số giống hoa Lily mới nhập nội vào Việt Nam khả năng phát triển chúng, Bản tin Nông nghiệp giống công nghệ cao số 6, Hà Nội, tr. 10-12.16. Hoàng Minh Tấn, ...
 • 125
 • 816
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm Xí nghiệp kính Long Giang

Nghiên cứu một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Xí nghiệp kính Long Giang
... phục, mà nghiên cứu thị trờng mở rộng thị tr-ờng là một yêu cầu rất cần thiết quan trọng. Xuất phát từ thực tiễn này tôi xin đa ra một chuyên đề nghiên cứu là: "Thị trờng xu hớng ... không đáng kể, đặc biệt là phần nghiên cứu thị trờng là hoàn toàn không có. Điều này là một phần bắt nguồn từ nguyên nhân tiềm lực của Xí nghiệp còn hạn chế. Tuy vậy việc nghiên cứu thị trờng, ... đang chuẩn bị hoàn thành một số nhà xởng một số kho bãi chứa hàng. Mặt khác Xí nghiệp đã tăng cờng đội ngũ vận tải lên một mức đáng kể. Từ 2 xe tải nhẹ chuyên chở hàng đi tiêu thụ thì hiện...
 • 52
 • 415
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự biến đổi huyết áp và hiệu quả điều trị của lercanidipine ở bệnh nhân nhồi máu não do tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp lưu động 24 giờnghiên cứu một số biện phápnghiên cứu phát hiện biến đổi gen trong ung thư đại trực tràngnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa cúc tại thành phố thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa jo2 và đs1 tại phú lương thái nguyênnghiên cứu một số biến chứng ở bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp tại bệnh viện đa khoa củ chinghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối coffea canephora pierre giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại đắk lắknghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối tiêu hồng tại phú thọnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuụât sản xuất chuối tiêu hồng bằng cây nuôi cấy mô vùng đồng bằng sông hồngnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng keo lá liềm acacia crassicarpa trên vùng đất cát ven biển tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu một số thay đổi của thịt heo nạc dưới tác dụng của các chất bảo quảnnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất giống bưởi chí đám tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất phẩm chất một số giống hoa phong lan hồ điệp nhập nộiluận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng hoa lan hoàng thảo lai dendrobium hybridnghiên cứu một số biện pháp đề phòng chấn thương khớp gối cho học sinh trường thpt thiệu hóa trong quá trình tập luyện và thi đấu môn võ vovinamNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam