1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

Tuyển tập trắc nghiêm hóa học lớp 8

Tuyển tập trắc nghiêm hóa học lớp 8

Tuyển tập trắc nghiêm hóa học lớp 8

... nhất khi nói về khoa học hoá học? A. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất vật lí của chấtB. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất hoá học của chấtC. Hóa học là khoa học nghiên cứu các ... lit C. 10, 08 lít D. 8, 2 lítCâu 37: Khối lượng sắt thu được là:A. 16,8g B. 8, 4g C.12,6g D. 18, 6gDữ kiện cho hai câu 38, 39Người ta điều chế 24g đồng bằng cách dùng H2 khử CuO.Câu 38: Khối ... 12% D. 13%Câu 17: Hoà tan 1 mol H2SO4 vào 18g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:A. 84 ,22% B. 84 .15% C. 84 .25% D. 84 , 48% Câu 18: Làm bay hơi 20g nước từ dung dịch có nồng độ...
 • 23
 • 2,936
 • 21
Tuyển tập bộ đề trắc nghiệm hóa học lớp 9 có đáp án

Tuyển tập bộ đề trắc nghiệm hóa học lớp 9 có đáp án

... B61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75A B A A A C A B B C B C C C C76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90D D C C D C C B D A C B C D B91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... A B B A C D A C A B D C C 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195B C B B C D D B D C B B C A B196 197 1 98 199 200 201 202 203 204 205 206 207 2 08 209 210A A A C D A A A ... có:A. 18, 88g Fe và 4,32g Ag B. 1 ,88 0g Fe và 4,32g AgC. 15,68g Fe và 4,32g Ag D. 18, 88g Fe và 3,42g AgĐÁP ÁN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15C B A B C B C A D A C D B A B16 17 18 19 20...
 • 32
 • 6,054
 • 40
8 Dạng bài tập vận dụng làm bài tập trắc nghiệm Hóa Học

8 Dạng bài tập vận dụng làm bài tập trắc nghiệm Hóa Học

... gia phản ứng = 12 ,8 160 = 0, 08 (mol)Theo phản ứng trên, nanken = 2Brn = 0, 08 (mol)Vì hiệu suất phản ứng 80 % nên nanken sinh ra khi khử nớc là :anken0, 08. 100n 80 = = 0,1 (mol)Ph¶n ... :4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO24.120(g) 8. 22,4 (lít)x? 4, 48 x = 4.120.4, 48 8.22,4 = 12 (gam)Vậy khối lợng quặng cần thiết :mquặng = 12.100 100.75 80 = 20 (gam)Ví dụ 44. Đáp ... kì kế tiếp nhau nên ở cách nhau 8 hoặc 18 ô,do đó :p + 8 = p'(1)p + 18 = p' (2)Từ (1), (2) biện luận tìm đợc p = 9 (flo)p' = 17 (clo)Ví dụ 38. Đáp án C.Dùng quy tắc đờng...
 • 12
 • 1,413
 • 7
800 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm hóa học lớp 12

800 Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm hóa học lớp 12

... Thị Tam Phơng pháp giải Bài Tập Trắc Nghiệm Hoá Học Luyện Thi Đại Học 80 0 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đủ Các Thể Loại Các phơng pháp giúp giải nhanh bài toán hoá học Hớng dẫn giải đáp chi tiết ... C2H4; C4H 8 B. C2H4; C3H6 C. C3H6; C4H 8 D. C2H4; C5H10. Câu 6: Thành phần % theo khối lợng của hỗn hợp A (%): A. 50; 50 B. 64,5; 35,5 C. 38, 2; 61 ,8 D. 48; 50 E. Kết ... B. 68, 2 C. 98, 8 D. 57,7 E. 52,4. B. Chỉ số xà phòng hoá của lipít là: A. 177 B. 157 C. 173 D. 183 E. 197. Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 6,2g. một amin no đơn chức thì phải dùng đúng 10, 08 lít...
 • 161
 • 3,563
 • 22
Bài tập trắc nghiệm hóa học

Bài tập trắc nghiệm hóa học

... không tan. Nếu oxi hóa m gam X cần bao nhiêu lít khí Cl2 (đktc)?A. 9,9 68 lít B. 8, 624 lít C. 9,520 lít D. 9,744 lítCâu 26: Đốt 8, 4 gam bột Fe kim loại trong oxi thu đợc 10 ,8 gam hh A chứa Fe2O3 ... X. Hấp thụ X bằng lượng vừa đủ Vml dung dịch KMnO4 0,05M. V có giá trị làA. 282 ml B. 228ml C. 182 ml D. 188 mlCâu 35: Đem nung hỗn hợp A, gồm hai kim loại: x mol Fe và 0,15 mol Cu, trong ... dịch sau phản ứng. A. 89 ,75 gam B. 89 ,57 gam C. 87 ,95 gam D. 85 ,79 gam Câu 46. Cho 15 gam hỗn hợp X gồm Cu, Al, Zn và Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 10, 08 lít SO2 (đktc) (giả...
 • 8
 • 3,241
 • 73
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

... tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X làA. C3H 8 O2. B. C3H 8 O3. C. C3H 8 O. D. C3H4O.[<br>]Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác ... đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V bằng (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Br = 80 ; Ag = 1 08) A. 13,44. B. 5,60. C. 11,2. D. 8, 96.[<br>]Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng ... học của phản ứng tổng hợp amoniac N2 (k) + 3H2 (k) t0, xt 2NH3 (k) Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuậnA. tăng lên 2 lần. B. tăng lên 6 lần. C. tăng lên 8...
 • 5
 • 12,672
 • 363
Sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 8

... bài tập Hoá học - Cao Thị Tặng5, Câu hỏi và bài tập Hoá học trắc nghiệm 8 - Ngô Ngọc An6, Bài tập chọn lọc Hoá học- 8 - Đỗ Thị Lâm7, Rèn luyện kỹ năng giải toán Hoá học - 8 Ngô Ngọc An. 8, Bài ... H2 = 28 MCxHy= 2. 28 =56 m1 = gamm100440042==mC = =1007 ,85 .56 48 ; mH ==1003,14.56 8 nC = 48/ 12 = 4 ; nH = 8/ 1 = 8 Vậy x = 4 ; y = 8 CTHH là : C4H 8 Ví dụ2: ... dạy và học Hoá học ở trờng phổ thông nói chung, đặc biệt là ở lớp 8 trờng THCS nóiriêng. Bài tập Hoá học giúp ngời giáo viên kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, Từ đó phân loại học...
 • 25
 • 4,634
 • 62
Một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học

Một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học

... 12)+ Bài tập trắc nghiệm về thực hành hóa học : kiểm tra kiến thức về kĩ năng thực hành hóa học ,ứng dụng của các chất hóa học trong thực tiễn.+ Bài tập trắc nghiệm về tính toán hóa học : kiểm ... bài tập có trong SGK và sách bài tập Hóa học lớp 12, tổng kết cách giải từ đó chuyển sang bài tập trắc nghiệm một cách ngắn gọn nhất .Phần II: Đặc điểm của các đề thi trắc nghiệm Hóa học: -Phạm ... nghiệp chỉ tập trung vào nguyên tắc sản xuất và các phản ứng hóa học xảy ra.- Tăng cường tổng kết, hệ thống hóa kiến thức.- HS tự làm nhiều bài tập trong SGK và sách bài tập Hóa học lớp 12.-...
 • 22
 • 1,821
 • 26
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

... axetic, từ 120 tấn cacxi cacbua có chứa 8% tạp chất, với hiệu suất của quá trình là 80 %.( cho Ca = 40).A. 113,6 tấn. B. 80 ,5 tấn. C. 110,5 tấn. D. 82 ,8 tấn.Câu 93: Từ 5,75 lit dung dòch rượu ... chế là 80 %. Để thu được 1 ,8 kg axit axetic thì thể tích etilen ( đo ở đkc ) ccàn dùng là:A. 537,6 lit B. 84 0 lit C. 87 6 lit D. Đáp số khác.Câu 95: Để trung hoà 8, 8 gam một axit cacboxylic ... kín, biết hiệu suất phản ứng oxi hoá là 80 %. Rồi cho 36,4 gam nước vào bình được dung dòch X. Nồng độ % andehit fomictrong dung dòch X là:A. 58, 87% B. 38, 09% C. 42,40% D. 36%Câu 71: Cho 2 phương...
 • 25
 • 2,988
 • 50
ÔN TẬP SƠ LƯỢC HÓA HOC LỚP 8

ÔN TẬP SƠ LƯỢC HÓA HOC LỚP 8

... ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 8( PHẦN I: HÓA ĐẠI CƯƠNG)I.Các khái niệm hóa học cơ bản:1) Hóa học: là khoa học nghiên cứu về chất, những biến đổi của chất, ứng dụng.2) Môn hóa học: là một môn học bổ ... thức hóa học và tính theo công thức hóa học: 1)Công thức hóa học: dùng để biểu diễn ngắn gọn chất. a) Công thức hóa học của đơn chất:- Đơn chất rắn:( Công thức hóa học chính là kí hiệu hóa học) VD: ... Công thức hóa học là kí hiệu hóa học thường có ghi kèm chỉ số 2).VD: H2, Cl2, O2, N2, …O3( Khí ozôn). b) Công thức hóa học của hợp chất:- Muốn viết đúng công thức hóa học của hợp...
 • 11
 • 2,201
 • 82

Xem thêm

Từ khóa: bai tap trac nghiem hoa hoc lop 8 chuong 1bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 9câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 8các bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 11bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12trắc nghiệm hóa học lớp 8đề trắc nghiệm hóa học lớp 8đề thi trắc nghiệm hóa học lớp 8bai tap trac nghiem hoa hoc lop 10 co dap anbai tap trac nghiem hoa hoc lop 11 chuong 1bai tap trac nghiem hoa hoc lop 12 chuong 2bai tap trac nghiem hoa hoc lop 10 chuong 3bai tap trac nghiem hoa hoc lop 10 chuong 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ