1. Trang chủ >
 2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
 3. Quản trị kinh doanh >

Chuong 1 môn quản trị dự án: những vấn đề cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư

Chuong 1 môn quản trị dự án: những vấn đề cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư

Chuong 1 môn quản trị dự án: những vấn đề bản về đầu dự án đầu

. đầu tư 1. 1.4 Vốn đầu tư 1. 2 Những vấn đề chung về dự án đầu tư 1. 2 .1 Các khái niệm 1. 2.2 Yêu cầu của một dự án đầu tư 1. 2.3 Mục đích và công dụng của dự án đầu tư 1. 2.4 Môi trường dự án đầu tư 1. 2.5. đầu tư 1. 2.5 Nội dung chủ yếu của dự án đầu tư 1. 2.6 Phân loại dự án đầu tư 1. 2.7 Chu kỳ dự án đầu tư Nội dung chương 1 3 1. 2.7 .1 Giai chuẩn bị đầu tư  Nghiên cứu và phát hiện cơ hội đầu tư . mi bc. 10 . Những dự án nào cn phải nghiên cứu tiền khả thi?Cõu hCõu hi ụn ti ụn tpp2 1. 1 Những vấn đề cơ bản về đầu tư 1. 1 .1 Khái niệm 1. 1.2 Đặc điểm của hoạt động đầu tư 1. 1.3 Phân...
 • 28
 • 593
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP

. 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP I. BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊCHI PHÍ 1. Bản chất. cho kỳ bán hàng. Dự toán chi phíbán hàng = Dự toán biến phíbán hàng + Dự toán định phíbán hàng 1. 5. Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp Dự toán biến phí quản lý doanh nghiệp= Dự toán biếnphí. chung + Dự toán định phísản xuất chung 1. 4. Dự toán chi phí bán hàng• Dự toán biến phí bán hàng: 8 Dự toán biến phíbán hàng = Dự toán số lượngsản phẩm tiêu thụ xĐịnh mức biếnphí bán hàng•...
 • 18
 • 1,179
 • 0
Những vấn đề cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng

Những vấn đề bản về chất lượng quản trị chất lượng

. phẩm khi sản xuất. 1/ 118 PHẦN : LÝ THUYẾTChương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯNG VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯNGMục tiêu :- Giúp người đọc hiểu được ý nghóa, giá trò ứng dụng của môn học. - Cung. đúng ngay từ đầu .Đặc điểm cơ bản trên được thực hiện qua các đặc trưng.a) Chất lượng trước hết chứ không phải lợi nhuận trước hếtHình 1. 13: So sánh hai mô hình quản trò 11 /11 8- Xây dựng, soạn. là:==Kph =n 1 g 1 + n2 g2 + n3 g3 (n 1 + n2 + n3 ) g 1 G 1 G2K’ph =n’ 1 g’ 1 + n’2 g'2 + n’3 g'3 (n’ 1 + n’2 + n’3 ) g‘ 1 G’ 1 G’ 2- X’ là...
 • 118
 • 3,061
 • 21
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ MÔ HÌNH CHUỖI GIÁ TRỊ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ CẠNH TRANH MÔ HÌNH CHUỖI GIÁ TRỊ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

. Những vấn đề cơ bản về cạnh tranh và mô hình chuỗi giá trị trong kinh doanh khách sạn 1. 1. Khái niệm chung về khách sạn và kinh doanh khách sạn . 1. 1. 1.Khái niệm về khách sạn và kinh. kinhdoanhMarketing và bánKiểm tra đánhgiá chất lợngHoạtđộngbổ trợHoạt động cơ bản Sơ đồ 3. Mô hình chuỗi giá trị trong khách sạn. 1. 3 .1. Các hoạt động cơ bản. 1. 3 .1. 1. Hoạt động cung ứng nội bộ.Đây là những. thuộc vào nguồn vốn lớn, lao động mà còn phụ thuộc vào năng lựccủa nhà quản lý vận hành kết hợp các yếu tố đó ra sao. 1. 2. Những vấn đề cơ bản về cạnh tranh trong kinh doanhkhách sạn . 1. 2 .1. ...
 • 19
 • 893
 • 2
Tài liệu ĐỀ ÁN:

Tài liệu ĐỀ ÁN: " Những vấn đề bản về chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp" ppt

. 3 31, 11 1, 11 2, 14 1: Tổng số tiền theo giá thanh toán + Đối với doanh nghiệp chịu VAT theo phương pháp trực tiếp: Nợ TK 627 Có TK 311 , 11 1, 11 2, 14 1 - Cuối tháng kết chuyển CFSX sang TK 15 4:. 13 3: Thuế VAT được khấu trừ Có TK 11 1, 11 2, 3 31, 14 1: Tổng số tiền theo giá thanh toán + Trường hợp doanh nghiệp chịu thuế VAT theo phương pháp trực tiếp: Nợ TK 623 Có TK 11 1, 11 2, 3 31, . toán Trị giá NVL nhập kho Chi phí NVL trực tiếp (chi tiết theo đối tư ng) Nợ TK 15 4 Có TK 6 21 Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK 15 2, 11 1, 3 31 TK 6 21 TK 15 4...
 • 22
 • 467
 • 0
Tài liệu CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM pptx

Tài liệu CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ HIẾN PHÁP LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM pptx

. Ề ẾVÀ L CH S L P HI N VI T NAMỊ Ử Ậ Ế ỆVÀ L CH S L P HI N VI T NAMỊ Ử Ậ Ế Ệ 1. 1. Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp 1. 1. Sự ra đời của Hiến pháp. 1. 1.. HI N VI T NAMỊ Ử Ậ Ế ỆVÀ L CH S L P HI N VI T NAMỊ Ử Ậ Ế Ệ 1. 1. Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp Những vấn đề cơ bản về Hiến pháp 1. 1. Sự ra đời của Hiến pháp. 1. 1. Sự ra đời của Hiến. vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt Những vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nướcđộng của bộ máy nhà nướcChương IIChương IINHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP VÀ LỊCH...
 • 23
 • 1,175
 • 5
Những vấn đề cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của CTCK.DOC

Những vấn đề bản về cạnh tranh năng lực cạnh tranh của CTCK.DOC

. công ty. 31 2.3 Đánh giá năng lực cạnh tranh của WSS. 33 2.3 .1 Cơ hội và thách thức. 33 2.3 .1. 1 Cơ hội. 33 2.3 .1. 2 Thách thức. 35 2.3.2 Đánh giá khả năng cạnh tranh của WSS. 36 2.3.2 .1 Điểm. vấn niêm yết, T vấn cổ phần hoá và t vấn chuyển đổi, T vấn xác định giá trị doanh nghiệp, T vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, T vấn thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp ( M&A), T vấn. vào tổng doanh thu của công ty :Bảng 5: Doanh thu t vấn Đơn vị : triệu đồng NămCTCKNăm 2008 Năm 2009WSS TAS VSSC WSS TAS VSSCDTT 18 .963 28.265 22 .13 6 94.338 46. 819 69.3 71 DT t vấn 951...
 • 55
 • 606
 • 5
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN VÀ THANH TOÁN QUA LẠI GIỮA CÁC NGÂN HÀNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.doc

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ THANH TOÁN THANH TOÁN QUA LẠI GIỮA CÁC NGÂN HÀNG TRONG NGOÀI NƯỚC.doc

. kỳ hạn 564.020 17 ,6 657,2 91 16,0 93 .19 9 16 ,5VND 4 91. 710 15 ,4 584 .19 5 14 ,2 92.485 18 ,8USD 86.773 2, 71 146.048 3,55 59.275 68,3Kỳ phiếu 41. 320 1, 29 42.5 01 1,03 11 81 2, 81 TổngQua bảng trên ta. tế88.543 2,77 17 1.720 4 ,1 83 .17 7 94Huy động dân cư 619 .804 19 ,4 772.744 18 ,8 15 2.940 24,6Tiền gửi tiết kiệm 578.483 18 ,1 730.243 17 ,7 15 1.760 26,2Tiền gửi không kỳ hạn 14 .462 0,45 73.624 1, 77 58.562. Năm 2 011 Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt NhậtSTT SBTĐơn vị chuyểnSố tiềnTK tại ngân hàng A TK tại ngân hàng B 01 50 010 42 710 A0009 3 611 111 300 01 21. 026. 212 Tổng 21. 026. 212 Số...
 • 52
 • 925
 • 0
Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường.docx

Những vấn đề bản về lợi nhuận vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường.docx

. thiết và 5 giờ là thời gian lao động thặng dư. Nừunhà tư bản kéo dài 10 trị thặng dư cho nhà tư bản. Tuy vậy kinh tê chính trị học tư sản cổ điển Anh đã để lại những cơ sở lý luận có giá trị. lên mức lãi của việc đầu tư. Tỷ suất lợi nhuận chỉ cho nhà tư bản biết tư bản của họ đầu tư vào đâu thì có lợi. Do đó, việc thu p và theo đuổi p’ là động lực thúc đẩy nhà tư bản, là mục tiêu cạnh. và phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo sự phát triển đó phù hợp với định hướng, đường lối của chúng ta.Với sự quan tâm đó, em chọn đề tài đề án kinh tế chính trị: Những vấn đề cơ bản về...
 • 31
 • 907
 • 3
Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường

Những vấn đề bản về lợi nhuận vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường

. che dấu đầu thêm một bước quan trọng hệ bóc lột của TBCN.2.2.3 Lợi tức cho vay 16 16 CHƯƠNG INHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LỢI NHUẬN 1. Các quan điểm trước Mác về lợi nhuận 1. 1. Quan điểm về lợi. và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường”. Đề án được cơ cấu làm 3 chương: 1 1Chương I: Những vấn đề cơ bản của lợi nhuậnChương II: Lợi nhuận là động lực của nền kinh tế thị trường và. thặng dư - nguồn gốc và bản chất.C. Mác là người đầu tiên tìm ra và khẳng định một cách khoa học về nguồn gốc và bản chất của giá trị thặng dư.2 .1. 1 Quá trình sản xuất giá trị thặng dư.Mác viết:...
 • 31
 • 1,143
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những vấn đề cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượngnhững vấn đề cơ bản về rủi ro và công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mạiphần i những vấn đề cơ bản về công nghệ và quản lý công nghệnhững vấn đề cơ bản về xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoánnhững vấn đề cơ bản về pháp luật và pháp chếnhững vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luậtbài 8; những vấn đề cơ bản vè đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hộinhững vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hộinhung van de co ban ve nha nuoc va phap luat xa hoi chu nghianhững vấn đề cơ bản về đấu thầunhững vấn đề cơ bản về tín dụng và chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của ngân hàng thương mạigiáo trình những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoánbài 8 những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hộiôn thi những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật xã hội việt namnhững vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ