1. Trang chủ >
 2. Văn Hóa - Nghệ Thuật >
 3. Chụp ảnh - Quay phim >

Nâng cao chất lượng ảnh báo chí việc của ai? docx

Nâng cao chất lượng ảnh báo chí việc của ai? docx

Nâng cao chất lượng ảnh báo chí việc của ai? docx

... Nâng cao chất lượng ảnh báo chí việc của ai? Mấy chục năm nay ảnh báo chí nước ta chưa phản ánh được một cách hùng hồn tầm vóc to lớn của công cuộc đổi mới và phát ... viên ảnh do nhà báo nước ngoài hướng dẫn, đưa ảnh thời sự vào cơ cấu giải báo chí hàng năm. Trong khi chất lượng ảnh báo chí nước nhà chưa cao như mong muốn, và để phù hợp với đặc thù của ảnh, ... nước. 10 cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc và 3 Giải Báo chí quốc gia chưa có bức ảnh báo chí! Tại sao? Trả lời câu hỏi này dễ mà khó. Ai cũng biết chất lượng ảnh báo chí trước hết phụ thuộc...
 • 4
 • 257
 • 1
Làm gì đề nâng cao chất lượng ảnh báo chí doc

Làm gì đề nâng cao chất lượng ảnh báo chí doc

... gì đề nâng cao chất lượng ảnh báo chí Chúng ta thử đặt câu hỏi, có bao nhiêu phần trăm ảnh báo chí đúng nghĩa, bao nhiêu phần trăm chất lượng cao, trong cái đống ảnh đồ sộ mà báo chí sử ... viết mới mong đạt được chất lượng cao. Muốn có ảnh báo chí chất lượng cao, trước hết chúng ta phải thống nhất yêu cầu đối với ảnh tin và ảnh phóng sự, phóng viên ảnh có khả năng phát hiện ... bức ảnh tin và ảnh phóng sự độc lập tồn tại, độc lập có giá trị. Ảnh báo chí là tên gọi những bức ảnh thời sự trực tiếp thực hiện chức năng thông tin. Đối tượng thể hiện của ảnh báo chí...
 • 4
 • 466
 • 1
Nâng cao chất lượng ảnh báo chí doc

Nâng cao chất lượng ảnh báo chí doc

... Nâng cao chất lượng ảnh báo chí Tôi nhận được giấy mời của Hội Nhà báo Việt Nam tham luận về đề tài Nâng cao chất lượng ảnh báo chí . Một đề tài giống như “Biết ... tham luận Nâng cao chất lượng ảnh báo chí nó vẫn như câu nói “Biết rồi, khổ quá nói mãi”. Trong thời gian tới đây, muốn nâng được chất lượng ảnh báo chí lên đúng được vị thế của nó thì ... đặc thù của ảnh báo chí. Như chúng ta đã biết, ảnh báo chí là một loại hình báo chí chuyển tải thông tin bằng ngôn ngữ của nhiếp ảnh, trong công việc hàng ngày phóng viên nhiếp ảnh được...
 • 4
 • 449
 • 0
Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng ảnh báo chí ppt

Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng ảnh báo chí ppt

... Tất cả đều là nội dung công việc của một phóng viên ảnh. Ảnh báo chí Việt Nam trước đây đã góp phần cho thế giới hiểu về Việt Nam anh hùng, ảnh báo chí, báo chí Việt Nam hôm nay phải để ... các giải pháp nâng cao chất lượng ảnh báo chí Hãy lật giở những số báo ra hàng ngày, thử xem có bao nhiêu tấm ảnh được đăng tải? Báo Thanh niên ngày 23/11/2008 chẳng hạn, có 50 ảnh, một ngày ... bằng số phim được chụp của một nhà báo chuyên nghiệp trong một chuyến đi. Xin đề nghị các biện pháp nâng cao chất lượng ảnh báo chí như sau: 1.Chọn đầu vào với tiêu chí sau khi ra trường...
 • 15
 • 623
 • 4
Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ

Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ

... tỏ chất lợng tín dụng của ngân hàng đó càng cao. * Cơ cấu sử dụng vốn của ngân hàng.Cơ cấu sử dụng vốn của ngân hàng đợc đánh giá chủ yếu qua cơ cấu cho vay của ngân hàng. Và để đánh giá chính ... đầu vào cao dẫn đến lợi nhuận của ngân hàng sẽ giảm và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thấp, nếu nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế trên tổng vốn huy động lớn thì việc sử dụng vốn của ngân ... gồm cả chính thức, bán chính thức và không chính thức. Mặc dù ngày nay các phơng pháp đánh giá, quản lý an toàn vốn tín dụng ngày càng hoàn thiện và tinh vi hơn đã góp phần vào việc nâng cao...
 • 72
 • 306
 • 0
Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ

Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ

... ro. Đâylà một thuận lợi góp phần vào việc nâng cao chất lợng tín dụng của chi nhánh,góp phần nâng cao chất lợng tín dụng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngày càng phát triển mạnh ... tỏ chất lợng tíndụng của ngân hàng đó càng cao. * Cơ cấu sử dụng vốn của ngân hàng.Cơ cấu sử dụng vốn của ngân hàng đợc đánh giá chủ yếu qua cơ cấucho vay của ngân hàng. Và để đánh giá chính ... đầu vào cao dẫn đến lợi nhuận của ngân hàng sẽgiảm và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thấp, nếu nguồn tiền gửi của cáctổ chức kinh tế trên tổng vốn huy động lớn thì việc sử dụng vốn của ngânhàng...
 • 73
 • 317
 • 0
Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh Agribank Láng Hạ

Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh Agribank Láng Hạ

... tỏ chất lợng tíndụng của ngân hàng đó càng cao. * Cơ cấu sử dụng vốn của ngân hàng.Cơ cấu sử dụng vốn của ngân hàng đợc đánh giá chủ yếu qua cơ cấucho vay của ngân hàng. Và để đánh giá chính ... đầu vào cao dẫn đến lợi nhuận của ngân hàng sẽgiảm và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thấp, nếu nguồn tiền gửi của cáctổ chức kinh tế trên tổng vốn huy động lớn thì việc sử dụng vốn của ngânhàng ... vốn tín dụng là cơ sở để đảm bảo cho việc sử dụng vốn tíndụng của ngân hàng có hiệu quả vì nó gắn liền với trách nhiệm vật chất của ngời vay với khoản vay của ngân hàng. Ngời vay phải có kế hoạch...
 • 73
 • 326
 • 1
Nâng cao chất lượng ảnh nhị phân bằng phương pháp morphotogy báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Nâng cao chất lượng ảnh nhị phân bằng phương pháp morphotogy báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

... một ảnh nhị phân hoặc ảnh đen trắng và các điểm ảnh của nó gọi là điểm ảnh nhị phân. 1.2.2 Nâng cao chất lƣợng ảnh bằng kỹ thuật phát hiện biên và tìm xƣơng Trong xử lý ảnh và nhận dạng ảnh, ... TỔNG QUAN VỀ PHƢƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ẢNH 4 1.1 Giới thiệu chung về xử lý ảnh 4 1.2 Giới thiệu ảnh nhị phân 6 1.2.1 Một số khái miệm 6 1.2.2 Nâng cao chất lƣợng ảnh bằng kỹ thuật phát ... các điểm biên của ảnh. Bƣớc thứ hai: khoảng cách ảnh đã đƣợc tính toán và các điểm ảnh có giá trị lớn nhất đƣợc xem là nằm trên xƣơng của đối tƣợng. 1.2.3 Nâng cao chất lƣợng ảnh bằng các...
 • 79
 • 760
 • 0
Tài liệu Chất lượng ảnh báo chí Việt Nam chưa cao pdf

Tài liệu Chất lượng ảnh báo chí Việt Nam chưa cao pdf

... của tác giả. Đó không phải phóng sự ảnh, chí là một nhóm ảnh không hơn không kém. Cần phải hiểu rằng ảnh báo chí khác với ảnh nghệ thuật. Ảnh báo chí lấy thông tin sự kiện làm nhiệm vụ ... quan tâm của nhiều người, thì ảnh càng có giá trị. Nói cách khác chức năng thông tin phản ánh hiện thực một cách sinh động chân thật là yêu cầu lớn nhất của ảnh báo chí. Ảnh báo chí không ... Chất lượng ảnh báo chí Việt Nam chưa cao Bức ảnh ghi lại một buổi học của trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải...
 • 5
 • 447
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp nâng cao chất lượng ảnh báo chíde tai nghien cu thuc trang va giai phap nang cao chat luong anh bao chi tren trang nhatthuc trang va giai phap nang cao chat luongj anh bao chicác nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng hoạt động mô giới của công ty chứng khoánn phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao chất lượng về bảo vệ quyền và lợi ích của ngƣời lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoàimột số giải pháp nâng cao chất lượng về bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoàinâng cao chất lượng ảnhkỹ thuật nâng cao chất lượng ảnhcách nâng cao chất lượng ảnhnâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộnâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu phốnâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ doanh nghiệpnâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thônnâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đềnâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sởBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP