1. Trang chủ >
 2. Nông - Lâm - Ngư >
 3. Nông học >

tóm tắt luận văn thạc sỹ nông nghiệp nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật đối với dứa đài nông 4 tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

luận văn thạc sỹ nông nghiệp nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật đối với dứa đài nông 4 tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

luận văn thạc sỹ nông nghiệp nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng một số biện pháp kỹ thuật đối với dứa đài nông 4 tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

... chung Nghiên cứu đặc điểm sinh trởng một số biện pháp kỹ thuật đối với giống dứa đài nông 4 tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên Chuyên ngành: Trồng trọtMã số: 60. 62. 01 Luận văn thạc sỹ Khoa ... 68 .48 4 ha, chiếm gần 20 % tổng diện tích tự nhiên [11]. Với những cơ sở trên, việc nghiên cứu đặc điểm sinh học một số biện pháp kỹ thuật đối với giống dứa Đài nông 4 tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh ... pháp kỹ thuật đối với giống dứa Đài nông 4 tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên& quot;.1.2. Mục đích của đề tài Xác định sự sinh trởng một số chỉ tiêu về kỹ thuật canh tác đối với giống dứa Đài...
 • 108
 • 1,145
 • 4
tóm tắt luận văn thạc sỹ nông nghiệp nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật đối với dứa đài nông 4 tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

tóm tắt luận văn thạc sỹ nông nghiệp nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng một số biện pháp kỹ thuật đối với dứa đài nông 4 tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

... Một số kết quả nghiên cứu về kỹ thuật chăm sóc dứa 2.3.3.1. Một số kết quả nghiên cứu về bón phân cho dứa 2.3.3.2. Một số kết quả nghiên cứu về mật độ trồng dứa 2.3 .4. Một số kết quả nghiên cứu ... giống dứa Đài nông 4 tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 1.3. Yêu cầu của đề tài- So sánh khả năng sinh trởng phát triển của dứa Đài nông 4 với một số giống dứa đang đợc trồng tại huyện Đồng ... pháp kỹ thuật đối với giống dứa Đài nông 4 tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên& quot;.1.2. Mục đích của đề tài Xác định sự sinh trởng, phát triển một số chỉ tiêu về kỹ thuật canh tác đối với...
 • 20
 • 1,157
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất,chất lượng của một số giống lily nhập nội tại bắc ninh

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất,chất lượng của một số giống lily nhập nội tại bắc ninh

... 24, 3 34, 5 43 ,9 55,2 61,5 61,5d 0,66 10,15 cd 3 ,41 a 2 CT2 100 13,6 24, 4 34, 7 44 ,0 57,1 63,7 63,7c 0,65 10,22 bc 3 ,41 a 3 CT3 100 13,7 24, 7 34, 7 44 ,8 58 ,4 64, 9 64, 9ab 0,65 10,29 ab 3 ,44 a ... ðĂNG NGHĨA NGHIÊN CỨU ðẶC ðIỂM SINH TRƯỞNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LILY NHẬP NỘI TẠI BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ... 60-Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc nông nghiệp ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt 2 năm học tập thực hiện ñề tài nghiên cứu khoa học, hoàn thành Luận văn Thạc sỹ. Tôi luôn nhận...
 • 113
 • 641
 • 1
Nghiên cứu những yếu tố hạn chế và một số biện pháp kỹ thuật khắc phục nhằm nâng cao năng suất mủ cao su tại tỉnh đắk lắk

Nghiên cứu những yếu tố hạn chế một số biện pháp kỹ thuật khắc phục nhằm nâng cao năng suất mủ cao su tại tỉnh đắk lắk

... 162,3a 161 ,4 a 8,0 2,8 7 162,0 161,5 163,1 1 64, 2 163,6 167 ,4 166,9 ns 8 175,5 1 74, 6 176 ,4 176,2 173 ,4 1 74, 6 173,7 ns 9 142 ,9 141 ,6 147 ,6 147 ,1 144 ,5 142 ,7 143 ,4 ns 10 199 ,4 206,0 198,9 ... CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 1.Tổng chi 46 .300 46 .46 7 46 .550 46 .633 46 .626.7 46 .710 46 .793 1.1.CPSX chung 46 .300 46 .300 46 .300 46 .300 46 .300 46 .300 46 .300 1.2.Chi ... Chỉ số bệnh (%) CT1 1/2 21/2 8 /4 20 46 45 ,6 CT2 1/2 21/2 5 /4 20 43 41 ,2 CT3 1/2 21/2 3 /4 20 41 42 ,3 CT4 1/2 21/2 1 /4 20 39 38,9 CT5 1/2 21/2 3 /4 20 41 39,5 CT6 1/2 21/2 30/3 20 37 36,4...
 • 225
 • 460
 • 1
Nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng 2 loài lan bản địa

Nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng 2 loài lan bản địa

... trị sử dụng thực trạng khai thác một số loài lan Hoàng Thảo bản ñịa tại miền Bắc Việt Nam Với đặc điểm rất đa dạng về kiểu dáng, sặc sỡ về màu sắc hoa nở hoa vào nhiều thời điểm khác nhau ...   ……… VŨ NGỌC LAN NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO KHÔNG SỬ DỤNG CHẤT ðIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG HAI LOÀI LAN BẢN ðỊA (DENDROBIUM ... Antonic, Yogen, Komix, Growmore, Đầu trâu 4. 2 Phạm vi nghiên cứu của ñề tài Các nghiên cứu được tiến hành tại Viện Sinh học Nông nghiệp - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội; Học viện Hậu Cần - Ngọc...
 • 191
 • 1,752
 • 6
[Luận văn]nghiên cứu thực trạng sản xuất, đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất của cam xã đoài trồng trên đất hương khê  hà tĩnh

[Luận văn]nghiên cứu thực trạng sản xuất, đặc điểm nông sinh học một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất của cam xã đoài trồng trên đất hương khê hà tĩnh

... Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 103 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 1 04 5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ ... sinh học một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của giống mận chín sớm ở huyện Cao Lộc – Tỉnh Lạng Sơn”, luận văn thạc nông nghiệp, trường ðH Nông Lâm - Thái Nguyên. ... 0 ,43 16,50 7,27 10 ,41 9, 34 5,27 CT 2 0,50 19,23 8,53 12 ,43 9, 64 5 ,44 CT 3 0 ,49 18,21 8 ,41 11,25 9 ,48 5 ,48 CT4 0 ,47 18,12 8,01 10,16 9 ,40 5,28 LSD0,05 0,05 1,67 0,50 0, 74 0 ,42 ...
 • 155
 • 677
 • 2
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT, ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG SUẤT XOÀI Ở TỈNH BẮC GIANG

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT, ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG SUẤT XOÀI Ở TỈNH BẮC GIANG

... xoài ở tỉnh Bắc Giang 3 .4. 1. Thí nghiệm nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật làm chậm thời gian ra hoa của xoài ở tỉnh Bắc Giang (2002 - 20 04) 3 .4. 1.1. ảnh hởng của một số biện pháp kỹ thuật ... chỉ tiêu sinh trởng theo dõi nh ở mục: 2.3.2. 2.3.5. Thí nghiệm nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất xoài 2.3.5.1. Thí nghiệm nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm ... 24 4. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần tăng năng suất xoài cho thấy: - Các biện pháp kỹ thuật làm chậm thời gian ra hoa của xoài GL1 từ 14 đến 28 ngày. Biện pháp...
 • 27
 • 942
 • 4
khả năng sinh trưởng, phát triển của dứa đài nông 4 tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

khả năng sinh trưởng, phát triển của dứa đài nông 4 tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU* Đối tượng nghiên cứu: Thí nghiệm nghiên cứu đối với cây dứa Đài nông 4 nhân bằngphương pháp nuôi cấy mô (NCM) bằng chồi thân, so sánh chúng với giống dứa CayennePhú ... trưởng phát triển của dứa Đài nông 4 tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên& quot; nhằm bước đầu thăm dò khả năng sinh trưởng, phát triển của giống dứa này.1.2. Sơ lược tổng quan tài liệu: Cây dứa ... KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DỨA ĐÀI NÔNG 4 TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊNNguyễn Minh Chung(*), Nguyễn Khắc Thái Sơn(**)Possibility of growth and...
 • 5
 • 1,120
 • 2
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ  hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nội

... NL$ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp 26 2 .4. 2. Một số nghiên cứu ở trong nước Ở Việt Nam nhìn chung còn rất ít nghiên cứu về dinh dưỡng khoáng ... [29]. BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH NGHIÊN CỨU ðẶC ðIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG ... 4, 19 4, 44 7,65 8,29 9,87 10 ,45 10,32 11,61 11,38 11,95 CT2- 50ppm 4, 35 4, 38 7,75 7,82 10,02 10,11 11,06 11,23 11,73 12,03 CT3 – 70ppm 4, 70 4, 25 8, 04 7,98 10 ,43 9,77 11,83 10,66 12, 34 11 ,47 ...
 • 122
 • 612
 • 6
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ  hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nội

... CAOQUA DKQUA 1 4 12 .45 75 12. 342 5 2 4 12.5225 12.2550 3 4 12 .41 50 12.3650 SE(N= 4) 0. 144 205 0.127156 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp 2 Quốc ... 00 14 15,9 17,7 14, 4 67 56 - 00 15 16,3 19,6 14, 4 47 40 - 61 16 15 ,4 21,3 10,0 67 44 - 86 17 16,9 21,6 14, 1 57 34 - 64 18 14, 7 19,8 10,5 52 29 - 86 19 13,3 19,6 74 68 37 - 67 20 14, 8 19,1 ... - 92 23 17,1 22 ,4 12,7 77 44 - 92 24 18 ,4 24, 0 14, 3 70 45 - 92 25 19,8 25 ,4 14, 7 76 53 - 73 26 20,6 25,8 17 ,4 79 51 - 79 27 21,0 26,5 16 ,4 84 59 - 70 28 22,8 26,6 19,7 84 65 - 18 29 22,9...
 • 122
 • 633
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng giống nhãn phm9911 trồng tại huyện khoái châu tỉnh hưng yênnghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng hai loài lan bản địa dendrobium nobile lindl dendrobium chrysanthum lindl tại hà nội 2013nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng 2 loài lan bản địa dendrobium nobile lindl dendrobium chrysanthum lindl tại hà nộinghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống vải chín sớm làng chanh tại tam đảo vĩnh phúcnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nộinghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng luận án tiến sĩ nông nghiệp hμ néithực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chăn nuôi lợn tại huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu khả năng thích ứng và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất cà chua vụ đông xuân 2009 2010 và 2010 2011 tại thái nguyênnghiên cứu cơ cấu giống và một số biện pháp kỹ thuật nuôi tằm vùng đồng bằng sông hồng và tây nguyênnghiên cứu cơ cấu cây giống và một số biện pháp kỹ thuật nuôi tằm vùng đbsh và tây nguyênnhững giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của nông hộ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênluận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng hoa lan hoàng thảo lai dendrobium hybridnghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênthực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở việt nam hiện nay và một số biện pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa ví dụ cụ thể mà sinh viên biết docxBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ