1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Khoa học tự nhiên >

KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM Ở CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) VÀ DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) ppt

KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM Ở CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) VÀ DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) ppt

KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) YÊN THẢO (Petunia hybrida) ppt

... HOA TRONG ỐNG NGHIỆM CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) VÀ DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) 1.2. Mục tiêu nghiên cứu Xác định môi trường thích hợp để cây Dừa cạn yên thảo ra hoa trong ống ... LÊ HỒNG THỦY TIÊN KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) VÀ DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) Luận văn Kỹ sƣ Chuyên ngành: Công nghệ sinh học ... thí nghiệm ảnh hưởng của nồng độ KNO3 đến sự ra hoa in vitro cây yên thảo 25 Bảng 3.5. Các nghiệm thức của thí nghiệm ảnh hưởng của nồng độ đường đến sự ra hoa in vitro cây yên thảo...
 • 73
 • 588
 • 0
Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm ở cây dừa cạn và dã yên thảo

Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm cây dừa cạn yên thảo

... HOA TRONG ỐNG NGHIỆM CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) VÀ DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) 1.2. Mục tiêu nghiên cứu Xác định môi trường thích hợp để cây Dừa cạn yên thảo ra hoa trong ống ... LÊ HỒNG THỦY TIÊN KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) VÀ DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) Luận văn Kỹ sƣ Chuyên ngành: Công nghệ sinh học ... thí nghiệm ảnh hưởng của nồng độ KNO3 đến sự ra hoa in vitro cây yên thảo 25 Bảng 3.5. Các nghiệm thức của thí nghiệm ảnh hưởng của nồng độ đường đến sự ra hoa in vitro cây yên thảo...
 • 73
 • 1,135
 • 5
Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm ở cây lan sò và cây bắt ruồi

Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm cây lan sò cây bắt ruồi

... những đóa hoa lan đầu tiên nở trong ống nghiệm loài lan Dendrobium Mild Yumi. [17] Lê Hồng Thủy Tiên ctv (2006) điều khiển ra hoa thành công cây dừa cạn (Catharanthus roseus) trong điều ... cấy 68 ngày thì hoa nở, trung bình có 4 hoa/ cây. [4] Nguyễn Thị Mỹ Duyên ctv (2007) đã tiến hành thí nghiệm nở hoa trong ống nghiệm trên hai giống lan Dendrobium mini Giả Hạc đã ... 1: Khảo sát sự ra hoa in vitro cây lan sò (Dischidia pectinoides Pearson) Nội dung 2: Khảo sát sự ra hoa in vitro cây bắt ruồi (Drosera burmannii Vahl) 3.3  Các thí nghiệm...
 • 86
 • 724
 • 1
KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM Ở CÂY LAN SÕ (Dischidia pectinoides Pearson) và CÂY BẮT RUỒI (Drosera burmannii Vahl)

KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM CÂY LAN SÕ (Dischidia pectinoides Pearson) CÂY BẮT RUỒI (Drosera burmannii Vahl)

... Lê Thị Thủy Tiên, 2002. Công nghệ tế bào. Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia, Tp. HCM 4. Lê Hồng Thủy Tiên, 2005. Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm cây Dừa cạn (Catharanthus) yên thảo ...  ra hoa Trong thí nghiệm này, sự thay đổi nồng độ BA chƣa cảm ứng đƣợc sự tạo sò ra hoa trên cây lan sò in vitro. Cây tạo chồi tăng trƣởng số lá nhiều nhƣng chƣa tạo sò ra hoa trong ... thƣờng tăng độ bền của hoa lan sò trong ống nghiệm. - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng lên sự ra hoa của cây bắt ruồi in vitro. Khảo sát các yếu tố giúp duy trì nụ hoa kích thích hoa nở hoàn...
 • 86
 • 468
 • 0
Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm

Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm

... những đóa hoa lan đầu tiên nở trong ống nghiệm loài lan Dendrobium Mild Yumi. [17] Lê Hồng Thủy Tiên ctv (2006) điều khiển ra hoa thành công cây dừa cạn (Catharanthus roseus) trong điều ... cấy 68 ngày thì hoa nở, trung bình có 4 hoa/ cây. [4] Nguyễn Thị Mỹ Duyên ctv (2007) đã tiến hành thí nghiệm nở hoa trong ống nghiệm trên hai giống lan Dendrobium mini Giả Hạc đã ... 1: Khảo sát sự ra hoa in vitro cây lan sò (Dischidia pectinoides Pearson) Nội dung 2: Khảo sát sự ra hoa in vitro cây bắt ruồi (Drosera burmannii Vahl) 3.3  Các thí nghiệm...
 • 86
 • 631
 • 7
Độc đáo với cách cắm hoa trong ống nghiệm doc

Độc đáo với cách cắm hoa trong ống nghiệm doc

... bung ra. Bước 7: Cuối cùng, bạn cho mấy viên sỏi vào đáy ly, cho nước vào trong ống nghiệm, cắm hoa vào, tiếp đến đặt các cành cây khô vào trong chiếc ly đặt bình hoa ống nghiệm vào ... với cách cắm hoa trong ống nghiệm Sắc vàng của hoa, sắc xanh của lá nổi bật trên nền nâu của sỏi cành khô, bên cạnh sự cứng cáp của thủy tinh tất cả đan xen tạo thành bình hoa nổi bật. ... đặt ống nghiệm bên trong chiếc lá, cuộn chặt đầu lá vào. Bước 2: Bạn bắt đầu quấn chiếc lá quanh ống nghiệm theo chiều kim đồng hồ. Bước 3: Sau khi quấn chiếc lá gần kín hết ống nghiệm, ...
 • 9
 • 579
 • 0
SỰ RA HOA TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN VÀ NHIỆT ĐỘ XỬ LÝ ĐẾN SỰ RA HOA CỦA HAI GIỐNG PHÁT TÀI LÁ SỌC VÀ LÁ XANH (DRACAENA FRAGANS L.) TẠI CẦN THƠ ppt

SỰ RA HOA TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN NHIỆT ĐỘ XỬ LÝ ĐẾN SỰ RA HOA CỦA HAI GIỐNG PHÁT TÀI LÁ SỌC LÁ XANH (DRACAENA FRAGANS L.) TẠI CẦN THƠ ppt

... tìm hiểu sự ra hoa trong điều kiện tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng của thời gian nhiệt độ xử lý đến sự ra hoa của hai giống Phát Tài lá sọc lá xanh. Khảo sát sự ra hoa được ... lệ ra hoa số chùm hoa trên phát hoa cao hơn so với xử lý nhiệt độ 18oC. Thời gian từ khi xử lý đến khi nhú mầm hoa, nở hoa, kết thúc nở hoa nghiệm thức 15 oC dài hơn so với nghiệm ... hiểu sự ra hoa trong điều kiện tự nhiên, ảnh hưởng của thời gian nhiệt độ xử lý đến sự ra hoa của giống Phát Tài lá sọc lá xanh làm cơ sở cho việc tìm ra phương pháp xử lý ra hoa Phát...
 • 11
 • 601
 • 1
KHẢO SÁT SỰ SINH TRƢỞNG CỦA SACCHAROMYCES SP. TRÊN MÔI TRƢỜNG CÁM GẠO, RỈ ĐƢỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỨC SỐNG CỦA CHÚNG TRONG CHẾ PHẨM

KHẢO SÁT SỰ SINH TRƢỞNG CỦA SACCHAROMYCES SP. TRÊN MÔI TRƢỜNG CÁM GẠO, RỈ ĐƢỜNG MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỨC SỐNG CỦA CHÚNG TRONG CHẾ PHẨM

... hoà đƣợc nội độc tố của E. coli Vibrio cholera nên có thể dùng trong dự phòng tiêu chảy cấp tính. 2.6. Sự sinh trƣởng phát triển của nấm men Sự sinh trƣởng phát triển của nấm men diễn ... hệ keo các chất màu có trong mật rỉ. Hệ keo có trong mật rỉ đƣợc hình thành bởi protein pectin, nó thƣờng có độ nhớt cao làm cản trở quá trình trao đổi chất của tế bào, gây ra hiện ... đặc biệt là trong trao đổi chất hydrocacbon vận chuyển năng lƣợng. Trong phòng thí nghiệm vi sinh, ngƣời ta thƣờng dùng muối KH2PO4 K2HPO4 làm nguồn P K. còn trong sản xuất,...
 • 71
 • 1,060
 • 2
KHẢO SÁT SỰ TÁC ĐỘNG CỦA AUXIN LÊN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP ALKALOID CỦA CÂY TRƢỜNG XUÂN HOA (Catharanthus roseus) IN VITRO

KHẢO SÁT SỰ TÁC ĐỘNG CỦA AUXIN LÊN SỰ SINH TRƢỞNG SINH TỔNG HỢP ALKALOID CỦA CÂY TRƢỜNG XUÂN HOA (Catharanthus roseus) IN VITRO

... lượng catharanthine vindoline trong cây Trường xuân hoa in vitro in vivo 2 tuần tuổi khi phân tính bằng CE 53 Bảng 4.11. Hàm lượng catharanthine vindoline trong cây Trường xuân hoa in ... KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỰ TÁC ĐỘNG CỦA AUXIN LÊN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP ALKALOID CỦA CÂY TRƢỜNG XUÂN HOA (Catharanthus roseus) IN VITRO Giáo viên ... xuân hoa được trồng Paris, sau đó có mặt tại nhiều vườn thực vật khác Châu Âu. 2.3.2. Đặc điểm thực vật học sinh thái của cây Trƣờng xuân hoa [23] Cây Trường xuân hoa cây thân thảo sống...
 • 92
 • 337
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khao sat su ra hoa trong ong nghiem cua da yen thaonêu ưu điểm và triển vọng phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồngưu điểm và triển vọng phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồngsự phát triển hoa trong ống nghiệmtiểu luận về hoa trong ống nghiệmhướng dẫn cắm hoa trong ống nghiệmthụ tinh trong ống nghiệm ở đâu tốt nhấtkĩ thuật thụ tinh trong ống nghiệm ở động vậtkhảo sát sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ căn tinthụ tinh trong ống nghiệm ở bệnh viện cthụ tinh trong ống nghiệm ở viện cthụ tinh trong ống nghiệm ở đâu là tốt nhấtchi phí thụ tinh trong ống nghiệm ở thái lanchi phí thụ tinh trong ống nghiệm ở viện cthụ tinh trong ống nghiệm ở đâu tốtNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ