1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

BÁO CÁO " KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN " pdf

BÁO CÁO

BÁO CÁO " KHẢ NĂNG TẠO CALLUS TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN " pdf

... của tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen - Khảo sát khả năng tiếp nhận gen của giống tiềm năng nhất trong tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc, Việt Nam ... chí Khoa học Phát triển 2012 Tập 10, số 4: 567-575www.hua.edu.vn KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN Phan Thị ... soát của con người. Có những năm điều kiện thời tiết bất lợi Nghiên cứu khả năng tạo callus tái sinh cây của tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen đã...
 • 9
 • 384
 • 0
KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN

KHẢ NĂNG TẠO CALLUS TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN

... đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen - Khảo sát khả năng tiếp nhận gen của giống tiềm năng nhất trong tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc, Việt Nam 2.2.1. Tạo ... chí Khoa học Phát triển 2012 Tập 10, số 4: 567-575www.hua.edu.vn KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN Phan Thị ... soát của con người. Có những năm điều kiện thời tiết bất lợi Nghiên cứu khả năng tạo callus tái sinh cây của tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen đã...
 • 9
 • 547
 • 4
Xác định mức năng l-ợng và protein thích hợp cho lợn con sau cai sữa ở miền Bắc Việt Nam

Xác định mức năng l-ợng protein thích hợp cho lợn con sau cai sữa ở miền Bắc Việt Nam

... Tạp chí KHKT Nông nghiệp, Tập 1, số 3/2003 Xác định mức năng lợng protein thích hợp cho lợn con sau cai sữa ở miền Bắc Việt Nam Determination of suitable energy and protein ... nghiên cứu về ảnh hởng của các mức protein, tỷ lệ năng lợng/protein đến một số chỉ tiêu sinh trởng của lợn con giống ngoại Móng cái giai đoạn sau cai sữa. 2. Nội dung phơng pháp nghiên ... khác của đàn lợn con ngoại đợc đáp ứng theo tiêu chuẩn của NRC (1998), tiêu chuẩn của lợn xác định mức năng lợng protein thích hợp Móng Cái đợc ớc tính theo tiêu chuẩn Việt Nam (Nguyn...
 • 5
 • 354
 • 0
nghiên cứu quy trình công nghệ phát triển một số giống phong lan hoàng thảo (dendrobium) tại miền bắc việt nam phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

nghiên cứu quy trình công nghệ phát triển một số giống phong lan hoàng thảo (dendrobium) tại miền bắc việt nam phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước xuất khẩu

... lan của Việt Nam trong những năm gần đây tập trung vào một số nội dung sau: - Thu thập đánh giá một số loài địa lan thơm của miền Bắc Việt Nam - Điều tra khảo sát nguồn gen hoa lan của Việt Nam ... (Nghiên cứu sinh) : Nghiên cứu phát triển một số giống địa lan thơm ở miền Bắc Việt Nam (1996 – 2001). Đã thu thập, đánh giá nhân nhanh được một số giống hoa địa lan thơm ở miền Bắc Việt Nam ... một số giống phong lan Hoàng thảo (Dendrobium) tại miền Bắc Việt Nam phục vụ nhu cầu trong nước xuất khẩu” là hết sức cần thiết. 1.1. Mục tiêu chung Tuyển chọn phát triển một số giống...
 • 315
 • 641
 • 2
Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

... huấn luyện đào tạo phục vụ công tác cải tiến Để công tác thực hiện, duy trì cải tiến liên tục HTQLMT có hiệu quả. Tổ chức cần lập kế hoạch huấn luyện đào tạo cho công nhân viên của tổ ... chương trình đào tạo phục vụ công tác áp dụng ISO 14001: 2004 GVHD: Th.S Thái Văn Nam SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trang 115 Bảng 5.7 : Kế hoạch huấn luyện đào tạo phục vụ công tác cải tiến ... là: - Các kế hoạch đánh giá - Các báo cáo đánh giá - Các báo cáo về các điểm không phù hợp - Các báo cáo về hành động khắc phục, phòng ngừa - Các báo cáo đánh giá bổ sung (nếu cần) - Những...
 • 150
 • 837
 • 2
BÁO CÁO

BÁO CÁO " KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ CÂY THỨC ĂN GIA SÚC CHO BÒ SỮA TẠI NGHĨA ĐÀN, NGHỆ AN " pptx

... tấn/ha/năm). Giống Sorghum bicolor cv. chỉ cho 3 lứa cắt bắt đầu đến mùa thu khả năng tái sinh của giống kém đi không cho NSCX vào giai đoạn mùa khô. Giống ngô C919 gieo được 2 vụ trong năm, vụ ... học của các giống cỏ thí nghiệm. Bảng 1. Bộ giống cỏ /cây thức ăn thô xanh đưa vào nghiên cứu STT Nhóm giống cỏ /cây thức ăn nhập nội địa phương STT Nhóm giống cỏ địa phương cây ... đã giảm năng suất xanh tương đương 60-75% tổng năng suất sinh khối của các giống cỏ B. brizantha, B. decumbens, B. dictyoneura. 89 Khả năng sản xuất chất lượng của một số giống cỏ...
 • 11
 • 523
 • 0
Báo cáo

Báo cáo " Khả năng tăng trọng cho thịt của bò lai Sind, F1(Brahman x lai Sind) F1 (Charolais x lai Sind) nuôi vỗ béo tại Đắk Lắk" pot

... thỡ sai khỏc ý ngha thng kờ (P<0,05). 3.3. Khả năng cho thịt của bò lai hớng thịt nuôi vỗ béo Khối lợng trung bình của bò lai Sind khi mổ khảo sát đạt 294,20 kg, bò F1 (Brahman x lai ... tơng ứng 39,8%; 35,8% 36,7%. Tác giả cũng kết luận để nâng cao khả năng Kh nng tng trng v cho tht ca bũ lai Sind 296 sản xuất thịt nên hớng lai tạo với Bos Taurus tạo F1 nuôi thịt vì khi nâng ... tốn thức ăn của bò vỗ béo nằm trong giới hạn tiêu chuẩn của ARC (1984); NRC, (2002) tiêu tốn thức ăn của bò thịt 7,1 - 10,42 kg chất khô. Theo Perry (1990), tiêu tốn thức ăn của bò thịt nằm...
 • 8
 • 631
 • 4
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Phát triển bền vững một số vấn đề đặt ra cho hệ thống pháp luật thuế Việt Nam " doc

... rẻ, chi xây dựng trường học, mẫu giáo các khoản chi khác phục vụ đời sống tối thiểu của người lao động không thể chỉ được đáp ứng bởi các loại quỹ của doanh nghiệp như quỹ khen thưởng, ... trị gia tăng năm 2008 áp dụng mức thuế suất 5% đối với "dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định của Luật khoa học công nghệ" là bước tiến mới so với các quy định hiện hành, ... vẹn 1 chương trình nghiên cứu. Đối với lĩnh vực phục vụ cho nhu cầu tối thiểu của xã hội mang tính phục vụ dân sinh, pháp luật thuế, đặc biệt là Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất...
 • 9
 • 535
 • 1
Tài liệu BÁO CÁO

Tài liệu BÁO CÁO " HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG QUẢN LÝ THỨC ĂN NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) Ở VIỆT NAM " pdf

... sản lượng của tôm sú sản lượng TTCT chiếm đại đa số ở miền Trung sau đó là miền Nam (Bảng 2). Bảng 2. Sản lượng tôm sú tôm thẻ chân trắng ở miền Bắc, Trung Nam Việt nam. Tôm ... ăn sử dụng cùng cách vận chuyển cách bảo quản thức ăn. • Khảo sát chi phí hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi TTCT ở miền Trung miền Nam Việt Nam. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Nghiên ... tra tại miền Trung miền Nam. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm: • Tổng quan hiện trạng nuôi TTCT ở miền Trung miền Nam. • Khảo sát hiện trạng sử dụng quản lí thức ăn của các hộ nuôi tôm...
 • 10
 • 863
 • 1
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá thực trạng vệ sinh sữa tươi tại một số điểm thu gom ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam thông qua một số chỉ tiêu vi sinh vật tồn dư kháng sinh " potx

... H NI 542 ĐáNH GIá THựC TRạNG Vệ SINH SữA TƯƠI TạI MộT Số ĐIểM THU GOM ở MộT Số TỉNH MIềN BắC VIệT NAM THÔNG QUA MộT Số CHỉ TIÊU VI SINH VậT V TồN DƯ KHáNG SINH Assessment of the Situation ... milk, the North, Vietnam. 1. đặt vấn đề Sữa l môi trờng dinh dỡng thuận lợi cho vi sinh vật phát triển vì thế việc vệ sinh bầu vú, vệ sinh dụng cụ vắt sữa v thu gom sữa, vệ sinh tay ngời vắt ... 370C/24h. Lấy khuẩn lạc điển hình từ 2 môi trờng trên cấy chuyển sang Kligler để xác định một số đặc tính sinh hóa (H2S, khả năng sinh hơi, lên men đờng gluco, lên men đờng lacto). 2.2.5....
 • 7
 • 628
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút và hiệu quả sử dụng nguồn vốn oda trong ngành giáo dục ở việt nam thời gian tớiđào tạo và sử dụng nhân lực đại học cao đẳng ở một số tỉnh phía bắc việt nam phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ chuyển đổi kinh tếthành phần môi trường tạo sẹo và tái sinh chồi của hướng dươngđánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của tập đoàn các giống lúa nếp ở địa phươngnghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng đông bắc việt nam phục vụ phát triển một số cây trồng nông lâm nghiệp có giá trị kinh tếứng dụng ảnh viễn thám cho nghiên cứu biến động sử dụng đất và động thái thoái hóa đất vùng trung du đồi núi miền bắc việt namkết quả sử dụng tảo silic skeletonema costatum làm thức ăn cho ấu trùng tôm he ở miền bắc việt nammột số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh an giangnghiên cứu cấu trúc sâu vỏ quả đất miền bắc việt nam bằng địa chấn dò sâu và từ tellua nhằm nâng cao độ tin cậy của các dự báo thiên tai địa chấtchỉ ra những khuyết tật và yếu kém của các sản phẩm hiện tại cần được cải tiến và hoàn thiện nhằm nâng cao khả năng thích ứng và phục vụ thị trườnghiệp hội ngành hàng nông sẩn xuất khẩu hổ trợ nâng cao khả năng cạnh tranh và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp trong quá trình hội nhậpthẩm định khả năng trả nợ và tài sản đảm bảo của dự ánkhả năng tạo dựng và khai thác các công cụ cạnh tranh tại các dnnvvphần mềm quản lý còn có khả năng tổng hợp báo cáo thời gian đi làm và thời gian nghỉ của cá nhân đó bao gồm cả thời gian làm ngoài giờmẫu báo cáo khả năng hoạt động của phòng thử nghiệmNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ