1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Thương mại >

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình TiênNâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình Tiên

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình TiênNâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình Tiên

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình TiênNâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình Tiên

... đề đào tạo phát triển nhân sự hiện nay, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài:" Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng công tác Đào tạo phát triển nhân sự tại chi nhánh Miền Bắc - Công ... triển nhân sự trong doanh nghiệp thơng mại.Phần II: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân sự tại chi nhánh Miền Bắc - công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên. Phần III: Định hớng phát triển ... lý, sử dụng lao động tại chi nhánh Miền Bắc công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình tiên. Trên cơ sở đó so sánh với những lý thuyết về công tác đào tạo phát triển nhân sự tại chi nhánh để nhận...
 • 80
 • 831
 • 0
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đào tạo và phát triển nhân sự tại chi nhánh Miền Bắc - Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đào tạophát triển nhân sự tại chi nhánh Miền Bắc - Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên

... nhánh Miền Bắc - công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên. Phần III: Định hớng phát triển và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng công tác quản trị nhân sự tại chi nhánh Miền Bắc- công ty sản ... đề đào tạo phát triển nhân sự hiện nay, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: " Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng công tác Đào tạo phát triển nhân sự tại chi nhánh Miền Bắc ... với phẩm chất sống và làm việc của công nhân. III - Đào tạo phát triển nhân sự 1. Khái niệm, vai trò và các hình thức đào tạo nhân sự 1.1. Khái niệm đào tạo nhân sự - Hoạt động đào tạo là...
 • 80
 • 932
 • 4
CÁC BIỆN PHÁP NHẰM CẢI TIẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở NHNo&PTNT BẮC HÀ NỘI.

CÁC BIỆN PHÁP NHẰM CẢI TIẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở NHNo&PTNT BẮC HÀ NỘI.

... cng phi luụn chỳ trng o to, nõng cao trỡnh nhm to ra ngun nhõn lc cú cht lng cao. NHNo&PTNT Bc HNi cng ó luụn chỳ ý ti vn ny.Qua nghiờn cu ti ny, em cng nhn thy v trớ quan trng cangun ... hot ng kinh doanh ca NHNo&PTNT Bc HNi 2003-2007, NHNo&PTNT Bc H Ni.2- Bỏo cỏo tng kt v phng hng, mc tiờu v hot ng o totrong h thng NHNo&PTNT Vit Nam, 2006 & 2007.3- Giỏo trỡnh ... NHNo&PTNT Vit Nam, Trung tõm o to NHNo&PTNT VitNam, 2006 & 2007.6- Phng phỏp v k nng Qun lý nhõn s, Vin khoa hc qun lý,NXB Lao ng Xó hi, 2003.7- Quy ch t chc hot ng ca NHNo&PTNT...
 • 16
 • 223
 • 0
Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân

... Nam, người tiêu dùng bắt đầu biết đến một nhãn hiệu mới: giầy dép Bita’s - sản phẩm của Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân ( Công ty SX HTD Bình Tân). Từ chỗ chỉ chuyên sản xuất các sản phẩm ... Phương hướng hoạt động và phát triển của Công Ty trong thời gian tới.Cơ hội phát triển thị trường của Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân.- Đặc điểm và xu thế tiêu dùng giầy dép trên tị trường ... II: NỘI DUNGI. Tổng quan về Công Ty1 . Thông tin chung về công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dung Bình Tân (Bita’s).- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TÂN- Tên giao dịch: BINH...
 • 31
 • 807
 • 3
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp may da – Công ty May Chiến thắng

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp may da – Công ty May Chiến thắng

... công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 1.2 Về quản lý :Các công cụ quản lý công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực là một nội dung và quy chế liên quan đến quản lý công tác đào ... là công ty hoạt động kinh doanh có lãi và kết quả đào tạo phát triển nguồn nhân lực đã phát huy đợc hiệu quả của nó .1.Tình hình công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty. ... Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty nói chung và xí nghiệp nói riêng.Để đánh giá hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực có nhiều cách...
 • 65
 • 390
 • 2
Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực của ngành hàng không dân dụng VN

Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực của ngành hàng không dân dụng VN

... trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 1.2- Về quản lýCác công cụ quản lý công tác Đào tạo phát triển nguồn nhân lực là một nội dung và quy chế liên quan đến quản lý công tác Đào ... triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.IV- những yêu cầu đối với công tác Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệpYêu cầu đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. ... chính để thực hiện mục tiêu công tác đào tạo phát triển. Từ những hạn chế tồn tại trong công tác đào tạo phát triển và dựa vào phơng hớng của công tác đào tạo phát triển trớc mắt cần thực...
 • 51
 • 497
 • 4
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy Gạch ốp lát Hải Dương

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy Gạch ốp lát Hải Dương

... hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. 6.1. Quan điểm về hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Từ công thức tính hiệu quả kinh tế nói chung. Ta có công thức tính ... mục tiêu đào tạo sẽ góp phần nâng cao hiệuquả hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực và là cơ sở để đánh giá quá trình đào tạo phát 11Xác đinh cầu đào tạo Xác định các mục tiêu ... của Công tác đào tạo phát triển ở nhà máy Gạch ốp lát Hải Dơng để phát huy hay khắc phục làm cho hiệu quả của công tác đào tạo phát triển đợc nâng cao, từ đó tạo cơ sở mở rộng phát triển...
 • 61
 • 516
 • 1
Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng xuất khẩu lao động

... PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU1. Phương hướng, mục tiêu đào tạo, phát triển cho lao động xuất khẩuMục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực ... phải đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển để nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở cả tầm ... về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và lao động xuất khẩu Phần 2: Đánh giá thực trạng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực với chất lượng lao động xuất khẩu ở nước taPhần 3: Các giải pháp đào...
 • 25
 • 456
 • 1
524 Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực của ngành hàng không dân dụng Việt Nam

524 Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực của ngành hàng không dân dụng Việt Nam

... trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 1.2- Về quản lýCác công cụ quản lý công tác Đào tạo phát triển nguồn nhân lực là một nội dung và quy chế liên quan đến quản lý công tác Đào ... triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.IV- những yêu cầu đối với công tác Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệpYêu cầu đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. ... nghiệp . phần I đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệpI/ Khái niệm và các hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo phát triển nguồn nhân lực là một loai hoạt...
 • 80
 • 360
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công ty sản xuất hàng tiêu dùng bình tânbao cao thuc tap dao tao phat trien nguon nhan luc tai cong ty xay dungcông tác đào tạo phát triển nguồn nhân lựcde tai dao tao phat trien nguon nhan luc tai cong ty xay dungdao tao phát trien nguon nhan luc tai cong ty may macdao tao phat trien nguon nhan luc tai cong ty mayNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ